Translation Log

[20-5-2019] [21:06:47] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You have deposited $%s in %s squad bank.' from 'Złożyłeś depozyt $%s w %s banku składu.' to 'Wpłaciłeś $%s do banku składu %s.'.
[20-5-2019] [21:05:27] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another %s seconds.' from '' to 'Aby zapobiec nacieraniu przez większe drużyny, nie możesz podejść blisko wejścia innej drużyny przez następne %s sekund.'.
[20-5-2019] [21:04:30] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'X Top Left Icons' from '' to 'Ikony w lewym górnym rogu panelu X'.
[20-5-2019] [21:04:09] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'For players who prefer to press X then click on themselves to see options can set the top left icons to not appear.' from '' to 'Gracze, którzy wolą naciskać X a potem na siebie by wejść w opcje mogą ustawić niewyświetlanie ikon w lewym górnym rogu.'.
[20-5-2019] [20:59:29] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Here you can change the icon used to display wanted level above a players head.' from '' to 'Tutaj możesz zmienić ikonę, która jest używana do wyświetlania poziomu poszukiwania nad głową gracza.'.
[20-5-2019] [20:58:13] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The suggestion you're watching has been removed already.' from '' to 'Propozycja, którą oglądasz została już usunięta.'.
[20-5-2019] [20:57:45] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Wanted Level Icon' from '' to 'Ikona Poziomu Poszukiwania'.
[20-5-2019] [20:56:32] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This marker is for space miners to fly into space.' from '' to 'Ten znacznik służy Górnikom Kosmicznym do wylatywania w kosmos.'.
[20-5-2019] [20:55:24] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Player is not found.' from '' to 'Nie znaleziono gracza.'.
[20-5-2019] [09:46:21] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Here you can change the icon used to display wanted level above a players head.' from '' to 'Itt változtathatod meg a játékosok felett megjelenő körözöttségi szint ikont.'.
[20-5-2019] [09:45:14] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another %s seconds.' from '' to 'A nagyobb csapat lerohanásának elkerülése érdekében nem mehetsz a másik csapat bejáratához közel még %s másodpercig.'.
[20-5-2019] [09:42:58] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'This marker is for space miners to fly into space.' from '' to 'Ez a portál csak Űrbányászoknak működik hogy kirepüljenek az Űrbe.'.
[20-5-2019] [09:42:06] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Wanted Level Icon' from '' to 'Körözöttségi Szint Ikon'.
[19-5-2019] [19:23:16] RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!' from '' to 'Você não possui um traje especial. Você tem que comprar um em '/courses' primeiro!'.
[19-5-2019] [19:22:02] RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Hey my friend, looks like you're ready for a war. You're carrying too much ammunition, want me to recycle them to useful resources?' from '' to 'Olá, meu amigo. Veja como você está pronto para a guerra. Você está carregando muita munição. Quer que eu recicle-as em itens úteis?'.
[19-5-2019] [19:20:27] RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'This marker is for space miners to fly into space.' from '' to 'Esse marcador é para os Mineradores Espaciais voarem no espaço.'.
[19-5-2019] [18:31:44] 5th|Thanatos'CSA added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another %s seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:30] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 95546 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:29] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 241640 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 224620 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 94539 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 89708 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:25] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 87263 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 79141 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:23] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 7162 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 70325 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 70016 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 68305 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 67993 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:20] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 65976 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:19] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 63966 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:19] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 62958 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:18] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 61946 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:17] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 60934 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 58923 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 58818 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:15] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 57916 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 56903 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:13] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 55785 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:12] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 54874 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:11] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 54188 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:11] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 52460 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:10] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 51754 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:09] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 51453 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:08] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 47703 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:06] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 47169 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:05] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 44720 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:05] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 44641 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:04] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 31425 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:03] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 289529 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:02] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 285522 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:02] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 278081 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:00] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 277851 seconds.'.
[19-5-2019] [18:19:00] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 276943 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:59] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 276120 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:58] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 274817 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:58] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 273802 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:56] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 272083 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:55] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 272047 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:55] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 272023 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:54] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271745 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:53] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271682 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:52] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271032 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:52] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271020 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:51] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 270009 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:50] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 269603 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:50] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 268992 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:49] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 267981 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:48] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 267430 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:47] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 267031 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:47] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 265697 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:46] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 265422 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:45] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 264714 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:44] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 264612 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:44] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 264010 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:43] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 263997 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:42] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 263226 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:41] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 261684 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:40] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 259928 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:39] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 259330 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:38] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 257888 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:37] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 257742 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:37] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 255931 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:36] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 255866 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:35] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 255125 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:34] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 254992 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:33] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 253315 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:33] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 253078 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:32] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 252992 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:31] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 251343 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:30] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 251296 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:29] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 251039 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 250211 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 250025 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 249990 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 249886 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:25] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 249276 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 248417 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 247409 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:23] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 246883 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 246277 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 246174 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 245872 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 245260 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:20] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 240577 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 240431 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 239952 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:15] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 238498 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 236810 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:13] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 236555 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:12] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 236049 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:11] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 234929 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:10] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 234363 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:09] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 232924 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:09] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 232696 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:08] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 232465 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:07] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 230912 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:06] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 229602 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:06] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 226575 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:05] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 226270 seconds.'.
[19-5-2019] [18:18:05] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 225378 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:59] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 224179 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:58] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223896 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:57] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223516 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:56] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223377 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:55] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223164 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:55] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 222889 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:54] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 222586 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:53] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 222161 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:52] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 221737 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:51] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 221361 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:50] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 220576 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:49] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 220507 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:48] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 219564 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:47] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 219268 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:47] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 218935 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:46] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 218609 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:45] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 217554 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:44] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 217463 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:43] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 217442 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:43] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 216921 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:42] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 216577 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:41] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 212415 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:40] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 211763 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:39] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 211551 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:39] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 210745 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:38] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 210562 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:37] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 210532 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:36] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209919 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:35] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209812 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:35] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209743 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:34] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209551 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:33] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 208590 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:33] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 208540 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:32] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 208180 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:31] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 207535 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:30] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 207353 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:29] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206520 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206482 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206347 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206144 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205761 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:25] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205711 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205364 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:23] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205081 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 204858 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 204458 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 203687 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:20] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 203294 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:19] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 202856 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:18] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 202407 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:18] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 202385 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:17] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 201280 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200419 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:15] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200272 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200237 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200010 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:12] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 199845 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:12] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 199256 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:11] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 199191 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:10] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 198244 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:09] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 197609 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:09] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 197196 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:08] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 195800 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:07] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 195381 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:06] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 194946 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:05] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 193084 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:04] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 192494 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:03] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 192362 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:02] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 191484 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:01] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 190768 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:01] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 190335 seconds.'.
[19-5-2019] [18:17:00] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 189935 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:59] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 189317 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:57] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 188455 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:56] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 187908 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:56] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 187895 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:55] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 186885 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:54] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 185884 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:53] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 185292 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:52] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 183275 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:52] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 182247 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:51] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 181863 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:50] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 180439 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:49] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 178761 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:48] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 178114 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:47] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 177448 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:47] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 174141 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:46] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 173135 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:45] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 172973 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:44] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 172448 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:44] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 171559 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:43] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 170558 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:42] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 170096 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:41] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 168600 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:41] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 166467 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:40] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 165450 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:39] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 164973 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:38] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 16302 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:38] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 162401 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:37] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 161087 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:36] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 158061 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:35] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 157061 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:34] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 155548 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:34] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 153822 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:33] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 153331 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:32] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 152804 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:29] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 152328 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 148889 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 148744 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 147852 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 147725 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 106431 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:25] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 104916 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 104432 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 100378 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 147274 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 112756 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 111973 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:20] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 105441 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 243860 seconds.'.
[19-5-2019] [18:16:13] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 219296 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:33] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 145257 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:32] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 144840 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:32] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 144821 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:31] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 143802 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:31] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 143180 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:30] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 142998 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:29] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 141862 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:29] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 140978 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 140769 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:28] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 140151 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 139846 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:27] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138961 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138859 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:26] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138790 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:25] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138754 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:25] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138203 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 137830 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:24] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 137083 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:23] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136820 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:23] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136768 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:23] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136750 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136197 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:22] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 134720 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 134171 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 134043 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:20] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 133748 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:19] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 133166 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:19] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 133032 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:18] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 132745 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:18] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 132204 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:17] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 132143 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 130491 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:16] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 129507 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:15] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 129085 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 128453 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:14] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 128077 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:13] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 127964 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:13] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 125704 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:12] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 117782 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:12] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 116769 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:11] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 127674 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:04] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 126960 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:03] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 126756 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:02] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 126071 seconds.'.
[19-5-2019] [18:15:00] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 118805 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:43] GD|JOHANURIARTE|AyC added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 155548 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:41] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 157061 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:40] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 158061 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:37] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 161087 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:21] Devilmax71 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 177448 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:20] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 178114 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:17] GD|JOHANURIARTE|AyC added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 181863 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:15] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 183275 seconds.'.
[19-5-2019] [18:12:13] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 185292 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:41] RottenCoffee81 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 217554 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:39] GD|JOHANURIARTE|AyC added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 219296 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:26] GD|JOHANURIARTE|AyC added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 232465 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:22] Devilmax71 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 236049 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:19] DoM|arisfel added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 239952 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:18] GD|JOHANURIARTE|AyC added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 240577 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:14] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 243860 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:12] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 245872 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:12] Devilmax71 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 246174 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:11] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 246883 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:08] DoM|arisfel added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 250025 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:08] Devilmax71 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 250211 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:07] DoM|arisfel added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 251039 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:02] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 255931 seconds.'.
[19-5-2019] [18:11:01] GD|JOHANURIARTE|AyC added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 257742 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:55] DoM|arisfel added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 263226 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:54] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 263997 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:54] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 264010 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:51] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 267031 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:47] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271032 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:46] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 272047 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:46] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 272083 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:42] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 276120 seconds.'.
[19-5-2019] [18:10:40] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 278081 seconds.'.
[19-5-2019] [18:06:41] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 246277 seconds.'.
[19-5-2019] [18:06:28] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 259330 seconds.'.
[19-5-2019] [18:06:02] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 285522 seconds.'.
[19-5-2019] [18:05:58] Lulu added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 289529 seconds.'.
[19-5-2019] [17:53:24] SGT-Snoozy-*BGAT|#EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 195800 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:32] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 247409 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:31] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 248417 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:14] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 265697 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:08] SGT-Snoozy-*BGAT|#EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271682 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:06] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 273802 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:05] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 274817 seconds.'.
[19-5-2019] [17:52:02] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 277851 seconds.'.
[19-5-2019] [17:50:31] CIThelp added new text to translate: 'This marker is for space miners to fly into space.'.
[19-5-2019] [17:39:38] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 104916 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:31] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 111973 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:13] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 129507 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:11] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 132204 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:11] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 132143 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:10] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 133166 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:09] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 134171 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:07] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136197 seconds.'.
[19-5-2019] [17:39:05] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138203 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:58] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 145257 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:56] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 147274 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:51] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 152328 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:50] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 153331 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:41] WOLF added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 162401 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:16] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 186885 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:15] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 187895 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:08] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 194946 seconds.'.
[19-5-2019] [17:38:03] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200010 seconds.'.
[19-5-2019] [17:37:57] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206144 seconds.'.
[19-5-2019] [17:37:55] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 208180 seconds.'.
[19-5-2019] [17:37:13] UnknownArmory11 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 249886 seconds.'.
[19-5-2019] [17:24:21] csorocsoki added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 264612 seconds.'.
[19-5-2019] [17:24:20] Khiszadvajsz added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 265422 seconds.'.
[19-5-2019] [17:24:18] Khiszadvajsz added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 267430 seconds.'.
[19-5-2019] [17:24:16] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 269603 seconds.'.
[19-5-2019] [17:24:14] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271745 seconds.'.
[19-5-2019] [17:20:23] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 7162 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:46] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 44641 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:43] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 47703 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:39] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 51754 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:35] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 54874 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:35] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 55785 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:33] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 56903 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:32] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 57916 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:32] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 58818 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:31] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 58923 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:29] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 60934 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:28] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 61946 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:27] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 62958 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:26] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 63966 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:24] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 65976 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:22] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 67993 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:20] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 70016 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:11] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 79141 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:03] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 87263 seconds.'.
[19-5-2019] [17:19:01] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 89708 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:50] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 100378 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:46] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 104432 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:45] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 105441 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:44] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 106431 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:24] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 126071 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:22] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 128077 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:21] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 129085 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:16] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 134720 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:14] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136820 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:14] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136750 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:13] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 137830 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:12] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138754 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:11] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 139846 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:10] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 140769 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:09] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 141862 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:07] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 143180 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:06] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 143802 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:05] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 144821 seconds.'.
[19-5-2019] [17:18:01] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 148889 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:40] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 170096 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:37] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 173135 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:36] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 174141 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:21] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 189317 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:20] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 190335 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:18] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 192362 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:15] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 195381 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:11] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 199845 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:10] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200419 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:06] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 204458 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:05] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205761 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:04] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206482 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:00] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 210532 seconds.'.
[19-5-2019] [17:17:00] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 211551 seconds.'.
[19-5-2019] [17:16:54] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 216577 seconds.'.
[19-5-2019] [17:16:53] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 216921 seconds.'.
[19-5-2019] [17:16:53] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 217442 seconds.'.
[19-5-2019] [17:16:52] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 218609 seconds.'.
[19-5-2019] [17:16:51] ASSenOne added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 218935 seconds.'.
[19-5-2019] [17:14:54] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Player is not found.' from '' to 'لم يتم العثور علي اللاعب.'.
[19-5-2019] [17:12:30] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 198244 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:29] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 199256 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:29] FastWisteria91 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 199191 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:28] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200272 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:27] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 201280 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:25] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 203294 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:22] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206347 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:21] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 207353 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:11] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 217463 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:08] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 220507 seconds.'.
[19-5-2019] [17:12:02] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 226575 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:59] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 229602 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:33] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 255866 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:31] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 257888 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:29] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 259928 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:27] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 261684 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:24] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 264714 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:20] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 267981 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:19] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 268992 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:18] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 270009 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:17] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 271020 seconds.'.
[19-5-2019] [17:11:16] UnnaturalArmchair31 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 272023 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:48] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 188455 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:44] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 192494 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:39] Yassin added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 197609 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:33] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 203687 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:31] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205711 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:27] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209743 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:27] Yassin added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209812 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:26] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 210745 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:25] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 211763 seconds.'.
[19-5-2019] [17:07:15] |TR|CM_DarK|"Rn added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 221737 seconds.'.
[19-5-2019] [16:58:51] CriminalCrew|Toshii added new text to translate: 'Here you can change the icon used to display wanted level above a players head.'.
[19-5-2019] [16:56:53] Rendel added new text to translate: 'Wanted Level Icon'.
[19-5-2019] [16:54:05] DontLoseYourLoli added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 219564 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:04] DontLoseYourLoli added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 220576 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:03] |GD|Changorila added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 221361 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:02] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 222161 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:02] DontLoseYourLoli added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 222586 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:01] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223164 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:00] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 224179 seconds.'.
[19-5-2019] [16:54:00] DontLoseYourLoli added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 224620 seconds.'.
[19-5-2019] [16:53:59] |GD|Changorila added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 225378 seconds.'.
[19-5-2019] [16:53:46] |GD|Changorila added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 238498 seconds.'.
[19-5-2019] [16:49:04] Soldier added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 165450 seconds.'.
[19-5-2019] [16:49:03] Soldier added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 166467 seconds.'.
[19-5-2019] [16:48:59] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 170558 seconds.'.
[19-5-2019] [16:48:58] Program[COBRA] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 171559 seconds.'.
[19-5-2019] [16:48:57] PTY-Annabelle*BGAT-EX added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 172448 seconds.'.
[19-5-2019] [16:43:01] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 16302 seconds.'.
[19-5-2019] [16:42:46] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 31425 seconds.'.
[19-5-2019] [16:42:32] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 44720 seconds.'.
[19-5-2019] [16:42:30] [FFH]Bryant added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 47169 seconds.'.
[19-5-2019] [16:42:26] Martin_Kurosawa added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 51453 seconds.'.
[19-5-2019] [16:42:25] Martin_Kurosawa added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 52460 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:43] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 94539 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:42] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 95546 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:20] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 116769 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:19] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 117782 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:18] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 118805 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:10] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 126756 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:10] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 126960 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:10] YASSER added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 127674 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:09] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 127964 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:04] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 132745 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:04] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 133032 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:03] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 133748 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:03] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 134043 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:01] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 136768 seconds.'.
[19-5-2019] [16:41:01] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 137083 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:58] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138790 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:58] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138859 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:57] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 140151 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:52] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 144840 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:49] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 147852 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:32] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 164973 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:29] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 168600 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:18] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 178761 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:17] Martin_Kurosawa added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 180439 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:15] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 182247 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:12] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 185884 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:09] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 187908 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:07] [FFH]Bryant added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 189935 seconds.'.
[19-5-2019] [16:40:07] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 190768 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:57] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 200237 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:55] AC-SP|->Maquiavelico#T added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 202385 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:54] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 202856 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:52] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 204858 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:52] [FFH]Bryant added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205081 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:52] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 205364 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:47] marsyah added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209919 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:45] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 212415 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:34] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223516 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:31] [FFH]Bryant added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 226270 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:26] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 230912 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:25] Martin_Kurosawa added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 232696 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:24] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 232924 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:23] [FFH]Bryant added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 234363 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:22] serhey added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 234929 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:20] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 236810 seconds.'.
[19-5-2019] [16:39:17] AC-SP|->Maquiavelico#T added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 240431 seconds.'.
[19-5-2019] [16:25:00] DoM|arisfel added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 191484 seconds.'.
[19-5-2019] [16:24:59] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 193084 seconds.'.
[19-5-2019] [16:24:54] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 197196 seconds.'.
[19-5-2019] [16:24:49] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 202407 seconds.'.
[19-5-2019] [16:24:43] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 208590 seconds.'.
[19-5-2019] [16:24:28] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223377 seconds.'.
[19-5-2019] [16:24:15] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 236555 seconds.'.
[19-5-2019] [16:23:59] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 253078 seconds.'.
[19-5-2019] [16:23:57] DoMinos_Family|L'oRMaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 255125 seconds.'.
[19-5-2019] [16:07:11] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 138961 seconds.'.
[19-5-2019] [16:07:09] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 140978 seconds.'.
[19-5-2019] [16:07:07] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 142998 seconds.'.
[19-5-2019] [16:06:04] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 206520 seconds.'.
[19-5-2019] [16:06:03] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 207535 seconds.'.
[19-5-2019] [16:06:02] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 208540 seconds.'.
[19-5-2019] [16:06:01] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 209551 seconds.'.
[19-5-2019] [16:06:00] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 210562 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:30] MGEN-BrOwSeR[GLA-nXs] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 125704 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:27] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 128453 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:25] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 130491 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:08] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 147725 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:07] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 148744 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:03] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 152804 seconds.'.
[19-5-2019] [15:43:02] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 153822 seconds.'.
[19-5-2019] [15:42:43] Program added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 172973 seconds.'.
[19-5-2019] [15:41:53] MGEN-BrOwSeR[GLA-nXs] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 222889 seconds.'.
[19-5-2019] [15:41:52] MGEN-BrOwSeR[GLA-nXs] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 223896 seconds.'.
[19-5-2019] [15:28:33] MGEN-BrOwSeR[GLA-nXs] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 112756 seconds.'.
[19-5-2019] [15:02:26] |SaM|Dark_Side*97 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 219268 seconds.'.
[19-5-2019] [15:02:04] |SaM|Dark_Side*97 added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 241640 seconds.'.
[19-5-2019] [15:01:56] Reu|vaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 249990 seconds.'.
[19-5-2019] [15:01:54] Rau|vaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 251343 seconds.'.
[19-5-2019] [15:01:53] Reu|vaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 252992 seconds.'.
[19-5-2019] [15:01:51] Reu|vaN added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 254992 seconds.'.
[19-5-2019] [15:01:29] sMM|Capodecina|Socios added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 276943 seconds.'.
[19-5-2019] [14:58:04] [email protected][CID] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 54188 seconds.'.
[19-5-2019] [14:57:50] [email protected][CID] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 68305 seconds.'.
[19-5-2019] [14:57:48] [email protected][CID] added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 70325 seconds.'.
[19-5-2019] [14:54:53] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 245260 seconds.'.
[19-5-2019] [14:54:49] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 249276 seconds.'.
[19-5-2019] [14:54:47] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 251296 seconds.'.
[19-5-2019] [14:54:45] sMM#BranCo#AFK added new text to translate: 'To prevent the larger team rushing, you can't go near the other team's entrance for another 253315 seconds.'.
[19-5-2019] [11:20:26] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'The suggestion you're watching has been removed already.' from '' to 'A javaslat amit néztél már el lett tüntetve.'.
[19-5-2019] [11:20:05] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Player is not found.' from '' to 'A játékos nem található.'.
[19-5-2019] [02:13:46] CIThelp added new text to translate: 'Player is not found.'.
[19-5-2019] [01:47:02] CIThelp added new text to translate: 'The suggestion you're watching has been removed already.'.
[18-5-2019] [19:14:49] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'For players who prefer to press X then click on themselves to see options can set the top left icons to not appear.' from '' to 'A játékosok, akik inkább X-et nyomnak és magukra kattintanak, hogy lássák az opciókat be tudják állítani, hogy a bal felső ikonok ne tűnjenek el.'.
[18-5-2019] [19:12:23] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'X Top Left Icons' from '' to 'X Bal Felső Ikonok'.
[18-5-2019] [18:37:26] KLM-JC|Mpatrol added new text to translate: 'For players who prefer to press X then click on themselves to see options can set the top left icons to not appear.'.
[18-5-2019] [18:26:17] By_Crazy added new text to translate: 'X Top Left Icons'.
[18-5-2019] [01:46:58] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'When a cop is killed in a criminal event they can't enter again until %s seconds have passed.' from '' to 'Bir polis bir suçlu etkinliğinde öldürüldüğünde %s saniye geçene kadar tekrar giremez.'.
[18-5-2019] [01:35:09] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!' from '' to 'Bir uzay giysiniz yok, öncelikle '/courses'dan bir tane almalısınız!'.
[18-5-2019] [01:33:49] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have successfully signed up as a candidate for the next election!' from '' to 'Başarılı bir şekilde sıradaki seçime adaylığınızı koydunuz!'.
[18-5-2019] [00:47:49] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must have at least %s hours of play time before you can vote in an election.' from '' to 'Bir seçimde oy kullanabilmek için en az %s oyun saatinizin olması gerekmektedir.'.
[17-5-2019] [22:01:03] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The long form can not be longer than 200 characters as that will not output to anyone's chatbox.' from '' to 'Długa forma nie może zawierać więcej niż 200 znaków z racji, iż taka ilość nie zmieści się innym na czacie.'.
[17-5-2019] [11:07:03] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'The long form can not be longer than 200 characters as that will not output to anyone's chatbox.' from '' to 'A hósszú formátum nem lehet hosszabb 200 karakternél mivel ez senkinek sem férne el a chatablakán.'.
[17-5-2019] [04:28:45] [ICM]RyanC|FFH'Ns added new text to translate: 'The long form can not be longer than 200 characters as that will not output to anyone's chatbox.'.
[16-5-2019] [22:16:19] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You own a space suit but you have to pass the course in '/courses' first!' from '' to 'Bir uzay giysisine sahipsiniz ama önce '/courses' yazarak kursu geçmeniz gerek!'.
[16-5-2019] [21:49:57] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Space Miner' from '' to 'Uzay Madencisi'.
[16-5-2019] [21:49:34] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Press '%s' to fill up your armor for $%s' from '' to ''%s' tuşuna basın, $%s'a zırhınızı doldurmak için.'.
[16-5-2019] [21:48:55] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Press '%s' to buy a parachute for $%s' from '' to ''%s' tuşuna basın, $%s'a paraşüt almak için.'.
[16-5-2019] [21:48:34] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Press '%s' to buy a chainsaw for $%s' from '' to ''%s' tuşuna basın, $%s'a motorlu testere almak için.'.
[16-5-2019] [16:50:57] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't buy from this player because you are not in a market area.' from '' to 'Anda tidak bisa membeli dari player ini karena anda tidak berada di area market.'.
[16-5-2019] [16:50:33] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has kicked %s from the duel team.' from '' to '%s telah mengeluarkan %s dari duel team.'.
[16-5-2019] [16:49:59] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has kicked you from their duel team.' from '' to '%s telah mengeluarkan anda dari duel team mereka.'.
[16-5-2019] [16:46:05] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Removed Malibu ownership from account name: %s' from '' to 'Telah dihapus ownership dari nama akun: %s'.
[16-5-2019] [16:42:55] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You need to be in a duel team to use this, use %s to create a duel team.' from '' to 'Anda perlu berada di sebuah duel team untuk menggunakan ini, gunakan %s untuk membuat sebuah duel team.'.
[16-5-2019] [16:41:19] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your primary duty will be to arrest wanted players. Wanted players can be identified with the police computer (press F5) and by the number at the end of their name tag such as: [1]. Most criminals will try to kill you though so kill them to arrest them. If a criminal is running away you can shoot them with the tazer to slow them down then hit them with the night stick 3 times to arrest them. Then you must get them to the nearest police station. Once you've got the job you'll need a cop car so go to the PD parking lot and enter the blue marker to get yourself a car. Remember that if you leave your car behind in a pursuit or you die you can get your car back by pressing F2 then selecting recover! Enter LSPD and go to the marker at the front desk to get this job. Level: %s Arrests: %s Arrested Points: %s Arrest Points / Arrests: %s Heisters killed: %s Total arrest kills: %s Points till next level: %s' from '' to 'Tugas utama anda adalah untuk menahan player wanted. Player Wanted dapat diidentifikasi menggunakan Police Computer (tekan F5) dan dengan nomor yang ada di belakang name tag mereka seperti: [1]. Sebagian besar kiriminal akan mencoba untuk membunuh anda jadi bunuh mereka untuk menahan mereka. Jika seorang kriminal sedang melarikan diri, anda bisa menembak mereka menggunakan tazer untuk memperlambat mereka lalu pukul mereka dengan night stick 3 kali untuk menahan mereka. Lalu anda harus membawa mereka ke kantor polisi terdekat. Setelah anda mendapatkan pekerjaannya, anda perlu sebuah mobil polisi jadi anda pergi ke tempat parkir PD dan masuki tanda biru untuk memberikan anda sebuah mobil. Ingat jika anda meninggalkan mobil anda di sebuah pelarian atau anda mati, anda dapat mendapatkan mobil anda kembali dengan mekenan F2 lalu memilih recover! Masuki LSPD dan pergi ke tandanya yang ada di depan meja untuk mendapatkan pekerjaan ini. Level: %s Arrests: %s Point Arrest: %s Point Arrest / Arrests: %s Perampok Terbunuh: %s Total arrest kills: %s Point sampai level berikutnya: %s'.
[16-5-2019] [16:30:03] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only buy food 5 times every 10 minutes!' from '' to 'Anda hanya bisa membeli makanan 5 kali setiap 10 menit!'.
[16-5-2019] [16:29:48] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have arrested %s! Stay near them for %s seconds to send them to jail.' from '' to 'Anda telah menahan %s! Tinggal di sekitar mereka selama %s detik untuk mengirimkan mereka ke penjara.'.
[16-5-2019] [16:27:03] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Prisoner has been freed from your custody. (%s)' from '' to 'Tahanan telah dibebaskan dari tahanan anda. (%s)'.
[16-5-2019] [16:26:47] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Space Miner' from '' to 'Górnik Kosmiczny'.
[16-5-2019] [16:25:56] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This player is already your friend.' from '' to 'Player ini sudah merupakan teman anda.'.
[16-5-2019] [16:25:44] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.' from '' to 'Beberapa turf tersebar di sekitar LS, ambil alih mereka bersama dengan teman group anda untuk mendapatkan hadiah.'.
[16-5-2019] [16:21:07] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Upon crafting a space rocket, the nitrous will immediately make you fly up into the air until you enter outer space you will then need to use a jetpack to land on an asteroid, planet, space station, etc. You must have a space suit too!' from '' to 'Po wytworzeniu rakiety kosmicznej, nitro natychmiastowo wystrzeli Cię w kosmos, po czym będziesz musiał użyć plecaka odrzutowego, aby wylądować na asteroidzie, planecie, stacji kosmicznej itp. Musisz także posiadać skafander!'.
[16-5-2019] [16:21:03] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different criminals!' from '' to 'Anda telah menyelesaikan sebuah tantangan harian berupa membunuh %s kriminal berbeda!'.
[16-5-2019] [16:20:35] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has kicked %s from Police Chief database.' from '' to '%s telah mengeluarkan %s dari database Police Chief.'.
[16-5-2019] [16:20:05] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Updated base marker' from '' to 'Telah memperbarui tanda base'.
[16-5-2019] [16:18:42] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You own a space suit but you have to pass the course in '/courses' first!' from '' to 'Posiadasz skafander, ale musisz jeszcze przejść kurs w '/courses'!'.
[16-5-2019] [16:17:55] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!' from '' to 'Nie posiadasz skafandra, musisz go najpierw zakupić w '/courses'!'.
[16-5-2019] [16:17:01] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You can only craft a rocket from the space shuttle. (North East San Fierro Sea)' from '' to 'Wytwarzanie rakiety możliwe jest wyłącznie z promu kosmicznego (Północny-Wschód Morza w San Fierro)'.
[16-5-2019] [15:56:10] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves.' from '' to 'Pengendara Tanki Bensin bertanggung jawab atas menjaga pom bensin selalu diisi penuh untuk pelangganya di sekitar San Andreas. Ambil 'DFT Tank' anda dan muatkan bensin di tempat pengisian besin terdekat. Lalu pergi ke pom bensin yang telah ditandai di map anda untuk mengisi bensin mereka. '.
[16-5-2019] [11:18:51] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Space Miner' from '' to 'Űrbányász'.
[16-5-2019] [11:17:31] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You own a space suit but you have to pass the course in '/courses' first!' from '' to 'Megvan az űrruhád de még teljesítened kell a tesztet a '/courses' funkcióban elsőnek!'.
[16-5-2019] [11:16:33] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Upon crafting a space rocket, the nitrous will immediately make you fly up into the air until you enter outer space you will then need to use a jetpack to land on an asteroid, planet, space station, etc. You must have a space suit too!' from '' to 'Az űrrakéta elkészítése után a nitró azonnal fel fog repíteni a levegőbe, addig amíg el nem éred a Világűrt. Azután Jetpacket kell használnod hogy rárepülj egy Aszteroidára, Bolygóra, Űrállomásra stb. Lennie kell egy űrruhádnak is!'.
[16-5-2019] [11:12:54] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!' from '' to 'Nincs űrruhád, venned kell egyet a '/courses' funkcióból először!'.
[16-5-2019] [11:11:39] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can only craft a rocket from the space shuttle. (North East San Fierro Sea)' from '' to 'Csak a rakétakilövőállomáson készíthetsz űrrakétát. (Észak - Kelet San Fierro Tenger)'.
[16-5-2019] [02:07:11] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Upon crafting a space rocket, the nitrous will immediately make you fly up into the air until you enter outer space you will then need to use a jetpack to land on an asteroid, planet, space station, etc. You must have a space suit too!' from '' to 'بما انك صنعت صاروخ الفضاء, ال Nitrous ستجعلك تطير فوراً في الهوراء حتي تدخل الفضاء الخارجي ستحتاج الي استعمال ال jetpack للهبوط علي كويكب, كوكب, محطة الفضاء, الخ.. تجب ايضا ان تمتلك بدلة الفضاء!'.
[16-5-2019] [01:53:36] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You can only craft a rocket from the space shuttle. (North East San Fierro Sea)' from '' to 'تستطيع فقط صنع الصاروخ في مكان مكوك الفضاء. (North East San Fierro Sea)'.
[16-5-2019] [01:52:00] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!' from '' to 'لا تملك بدلة الفضاء, عليك شراء واحدة في '/courses' اولا!'.
[16-5-2019] [01:49:54] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You own a space suit but you have to pass the course in '/courses' first!' from '' to 'لديك بدلة الفضاء ولكن عليك اجتياز الاختبار في '/courses' اولا!'.
[16-5-2019] [01:48:43] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Space Miner' from '' to 'منجم الفضاء'.
[15-5-2019] [22:33:45] CITsharedHelp added new text to translate: 'Space Miner'.
[15-5-2019] [17:20:08] CITskins added new text to translate: 'You own a space suit but you have to pass the course in '/courses' first!'.
[15-5-2019] [17:07:13] CITskins added new text to translate: 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!'.
[15-5-2019] [17:01:07] CITcrafting added new text to translate: 'You can only craft a rocket from the space shuttle. (North East San Fierro Sea)'.
[15-5-2019] [17:00:48] Hannibal added new text to translate: 'Upon crafting a space rocket, the nitrous will immediately make you fly up into the air until you enter outer space you will then need to use a jetpack to land on an asteroid, planet, space station, etc. You must have a space suit too!'.
[15-5-2019] [15:01:25] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'انقر علي محطة الراديو لتشغيلها. ' to 'اضغط علي محطة الراديو لتشغيلها. '.
[15-5-2019] [15:00:51] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of '[LV] Projectile Cool Down' from '' to '[LV] فترة ل تستريح القذيفة قبل استعملها مرة اخري'.
[15-5-2019] [14:53:18] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' then there will be a 3 second cool down time when throwing projectiles.' from '' to 'تصويتك فقط سيكون في LV اذا عدد اكبر من اللاعبين صوتوا ب 'نعم' عن 'لا' ستكون قادر علي رمي قذيفة كل 3 ثواني.'.
[15-5-2019] [14:28:19] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Press '%s' to fill up your armor for $%s' from '' to 'اضغظ '%s' لملئ درعك مقابل $%s'.
[15-5-2019] [14:21:38] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'When a cop is killed in a criminal event they can't enter again until %s seconds have passed.' from '' to 'اذا قتل مجرم شرطي لن يستطيع دخول احداث المجرمين مرة اخري الا بعد مرور %s ثواني'.
[15-5-2019] [14:17:27] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Press '%s' to buy a chainsaw for $%s' from '' to 'اضغظ '%s' لشراء منشار مقابل $%s'.
[15-5-2019] [14:16:47] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Press '%s' to buy a parachute for $%s' from '' to 'اضغظ '%s' لشراء مظلة الهبوط مقابل $%s'.
[15-5-2019] [11:10:19] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to fill up your armor for $%s' from '' to 'Nyomd a '%s' gombot a mellény visszatöltéséért $%s értékben'.
[15-5-2019] [11:09:46] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '[LV] Projectile Cool Down' from '' to '[LV] Robbanószer Hűlési Idő'.
[15-5-2019] [11:09:11] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to buy a parachute for $%s' from '' to 'Nyomd a '%s' gombot egy ejtőernyőért $%s értékben'.
[15-5-2019] [11:08:31] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to buy a chainsaw for $%s' from '' to 'Nyomd a '%s' gombot egy láncfűrész megvételéért $%s értékben'.
[15-5-2019] [11:07:08] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' then there will be a 3 second cool down time when throwing projectiles.' from '' to 'A kívánt szavazatod csak LV területén érvényes. Ha több ember szavaz 'Igennel' mint 'Nemmel' akkor 3 másodperc újratöltési idő lesz a robbanószerek újra használata közben.'.
[15-5-2019] [09:29:46] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '[LV] Projectile Cool Down' from '' to '[LV] Czas odnowienia granatów'.
[15-5-2019] [09:28:27] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' then there will be a 3 second cool down time when throwing projectiles.' from '' to 'Twój głos liczy się wyłącznie na terenie LV. Jeśli więcej graczy zagłosuje na 'Tak' niż na 'Nie', wówczas rzucanie granatami będzie możliwe wyłącznie w 3-sekundowych odstępach.'.
[15-5-2019] [09:24:46] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Press '%s' to fill up your armor for $%s' from '' to 'Naciśnij '%s' aby uzupełnić swój pancerz za $%s'.
[15-5-2019] [09:24:19] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Press '%s' to buy a chainsaw for $%s' from '' to 'Naciśnij '%s' aby zakupić piłę spalinową za $%s'.
[15-5-2019] [09:23:48] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Press '%s' to buy a parachute for $%s' from '' to 'Naciśnij '%s' aby zakupić spadochron za $%s'.
[14-5-2019] [16:58:09] [H]ina'0G added new text to translate: 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' then there will be a 3 second cool down time when throwing projectiles.'.
[14-5-2019] [16:54:57] dwudh added new text to translate: '[LV] Projectile Cool Down'.
[14-5-2019] [16:17:23] (CMS)BlueMotiOn~ added new text to translate: 'Press '%s' to buy a chainsaw for $%s'.
[14-5-2019] [16:10:01] [Vagos]CERUS11 added new text to translate: 'Press '%s' to fill up your armor for $%s'.
[14-5-2019] [16:08:44] Jawness added new text to translate: 'Press '%s' to buy a parachute for $%s'.
[14-5-2019] [15:05:45] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have arrived at the bus stop, here's your pay: $%s' from '' to 'Anda telah sampai ke pemberhentian bus, ini gaji anda: $%s'.
[14-5-2019] [15:05:28] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't pickpocket jailed players.' from '' to 'Anda tidak dapat mencopet player yang dipenjara.'.
[14-5-2019] [15:05:16] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Hanya Rebels yang dapat menyerang Military. Turf diluar LV dan LS merupakan turf untuk para Rebel dan Military. Mengambil dan menjaga turf ini akan memberikan anda uang. Jika anda menyukai Team Deathmatch, maka ini cocok untuk anda.'.
[14-5-2019] [14:23:10] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'When a cop is killed in a criminal event they can't enter again until %s seconds have passed.' from '' to 'Gdy Policjant zostanie zabity w trakcie Criminal Eventu, musi odczekać %s sekund zanim będzie mógł znów wejść na jego teren.'.
[14-5-2019] [11:50:57] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'When a cop is killed in a criminal event they can't enter again until %s seconds have passed.' from '' to 'Amikor egy rendőr meghal egy bűnözői eventen, akkor az nem léphet be amíg %s másodperc el nem telik.'.
[13-5-2019] [22:14:44] CIThelp added new text to translate: 'When a cop is killed in a criminal event they can't enter again until %s seconds have passed.'.
[13-5-2019] [17:19:45] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Target player probably quit!' from '' to 'Target Player mungkin sudah keluar!'.
[13-5-2019] [17:19:26] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Misdemeanour Trafficking Illegal Substance' from '' to 'Pelanggaran ringan melakukan perdagangan zat illegal'.
[13-5-2019] [17:18:28] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't add this rank because the unit has reached the limit of %s ranks.' from '' to 'Anda tidak dapat menambahkan rank ini karena unit ini telah mencapai batas dari %s ranks.'.
[13-5-2019] [17:17:56] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Hourly Events' from '' to 'Event setiap jam'.
[13-5-2019] [17:17:18] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The Iron miner is a boring job where you go round the mine going to a random location and clicking on some rock pictures to mine them so you get some Iron. Iron can then be crafted into bullets or sold on the F7 trading market (press F7.) This job also benefits from the pay bonus in the 'Minerals' course in '/courses'' from '' to 'Iron miner merupakan pekerjaan yang membosankan dimana anda berkeliling tambangnya ke sebuah tempat dan mengklik beberapa gambar batu untuk menambangnya sehingga memberikan anda beberapa Iron. Iron dapat dicraft menjadi bullets atau dijual di trading market F7 (tekan F7). Pekerjaan ini juga memberikan manfaat dari bonus pembayaran di course 'Minerals' di '/courses''.
[13-5-2019] [17:14:00] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total fish sales ($): ' from '' to 'Total penjualan ikan ($):'.
[13-5-2019] [17:13:46] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This marker is for selling fish, you don't have any fish yet though.' from '' to 'Marker ini untuk menjual ikan, tapi anda tidak mempunyai ikan sama sekali.'.
[13-5-2019] [17:13:06] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The duel tournament is already running.' from '' to 'Turnamen Duel sedang berlangsung.'.
[13-5-2019] [17:12:53] AGT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The advanced hummer has been broken for some reasons. Continue on foot.' from '' to 'Hummer advance ini telah rusak untuk beberapa alasan. Lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki.'.
[12-5-2019] [23:59:44] 1337#Golem'Ns (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Vote to elect councillors or stand to be one.' from '' to 'Vote para eleger os conselheiros ou candidate-se para ser um.'.
[12-5-2019] [20:42:45] AC-SP|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You must have $%s to pay the candidate registration fee.' from '' to 'Musisz posiadać $%s na opłaty związane z rejestracją kandydata.'.
[12-5-2019] [14:40:56] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have this amount of ammo anymore!' from '' to 'Artık bu kadar cephaneye sahip değilsin!'.
[12-5-2019] [14:10:15] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'انقر علي محطة الراديو ل تشغيلها. ' to 'انقر علي محطة الراديو لتشغيلها. '.
[12-5-2019] [13:51:39] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also have to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave.' from '' to 'فقط جانب علامة العمل يوجد البوابة للتعدين, بمجرد ان تدخل سيكون عليك ان تذهب للبحث عن مناطق جديدة للتعدين كل منطقة لديها نسبة من المعادن. اضغط 'LMB' لبداء اتمام التعدين. ستحتاج ايضا الي استعمال Jerry Cans لتفجر المكان وتصرف المياه من الكهف.'.
[12-5-2019] [13:43:25] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!' from '' to 'هؤلاء الخنازير اللعينة وضعتني تحت السيطرة وانا لا اقدر ان اخرج من المنطقة, صديقي يحتاج هذه الحزمة, هل يمكنك ان تحضرها له لاجلي؟ لا تقترب من الشرطة والا سيقبضون عليك, انهم يحبون المخدرات اكثر مني!'.
[12-5-2019] [13:29:58] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'My friend is running out of drugs for his customers, be quick and bring these to him! I'll pay you good.' from '' to 'صديقي ينفذ لديه المخدرات ل زبائنة, كن سريع واحضر له هذه! سادفع لك كفاية.'.
[12-5-2019] [13:28:08] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You must have $%s to pay the candidate registration fee.' from '' to 'يجب ان يكون لديك $%s لتدفع رسوم التسجيل كمرشح.'.
[12-5-2019] [13:26:49] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You have successfully signed up as a candidate for the next election!' from '' to 'لقد قمت بنجاح بالتسجيل كمرشح للانتخابات القادمة!'.
[12-5-2019] [13:18:17] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Got balls to deliver drugs?' from '' to 'شجاع كفاية لتوصيل المخدرات؟'.
[12-5-2019] [13:13:02] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Your team doesn't allow you to exchange weapons for resources.' from '' to 'Takımın, silahlarını kaynaklarla değiştirmene izin vermiyor.'.
[12-5-2019] [13:06:51] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'The guy you were delivering to died or was arrested.' from '' to 'اللاعب الذي عنت توصلة مات او قبض عليه.'.
[12-5-2019] [12:58:41] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'I'll recycle your weapons!' from '' to 'ساقوم بأعادة تصنيع اسلحتك!'.
[12-5-2019] [12:58:22] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of '[LV] Extra Game Speed' from '' to '[LV] زيادة سرعة اللعبة'.
[12-5-2019] [12:57:21] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You aborted this mission.' from '' to 'لقد احبطت هذه المهمة.'.
[12-5-2019] [12:55:49] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'اضغط علي محطة راديو لتشغيلها. ' to 'انقر علي محطة الراديو ل تشغيلها. '.
[12-5-2019] [12:55:15] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Deliver these drugs for me!' from '' to 'وصل هذه المخدرات لي!'.
[12-5-2019] [12:54:15] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You've exceeded the limit of creating %s complaints.' from '' to 'لقد تجاوزت حد تصنيع %s من الشكاوي'.
[12-5-2019] [12:52:34] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Hey my friend, looks like you're ready for a war. You're carrying too much ammunition, want me to recycle them to useful resources?' from '' to 'اهلا صديقي, يبدو انك جاهز ل حرب, انت تحمل الكثير من الذخيرة, تريد مني ان اعيد تصنيعهم ل موارد مفيدة؟'.
[12-5-2019] [12:50:24] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'A nearby criminal is carrying a suspicious package! Stop him.' from '' to 'حرامي قريب يحمل حزمة مشبوهة! اوقفة.'.
[12-5-2019] [12:48:29] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Vote to elect councillors or stand to be one.' from 'صوت ل اختيار عضو مجلس او قف لتكون واحد' to 'صوت ل اختيار عضو مجلس او رشح نفسك لتصبح واحد'.
[12-5-2019] [12:17:46] ReO[Biker]|AFK (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Vote to elect councillors or stand to be one.' from '' to 'صوت ل اختيار عضو مجلس او قف لتكون واحد'.
[12-5-2019] [12:14:11] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Your team doesn't allow you to exchange weapons for resources.' from '' to 'فريقك لا يسمح لك ب تبادل الاسلحة ل مصادر'.
[12-5-2019] [12:12:53] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You must have at least %s hours of play time before you can vote in an election.' from '' to 'يجب ان يكون لديك علي الاقل %s ساعات من اللعب لتتمكن من التصويت علي الانتخابات'.
[11-5-2019] [23:57:17] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You must have at least %s hours of play time before you can vote in an election.' from '' to 'Legalább %s játékórára van szükséged, mielőtt szavaznál a választáson.'.
[11-5-2019] [23:56:35] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Vote to elect councillors or stand to be one.' from '' to 'Szavazz, hogy tanácstagokat válassz, vagy légy te az egyik.'.
[11-5-2019] [23:55:48] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You must have $%s to pay the candidate registration fee.' from '' to 'Szükséged lesz $%s-ra, hogy kifizesd a jelölt regisztrációs díjat.'.
[11-5-2019] [23:54:58] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have successfully signed up as a candidate for the next election!' from '' to 'Sikeresen feliratkoztál egy jelöltként a következő választásra!'.
[11-5-2019] [18:24:05] CIThelp added new text to translate: 'You must have $%s to pay the candidate registration fee.'.
[11-5-2019] [17:35:45] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Victim is already in an event' from '' to 'Korban sedang didalam sebuah event'.
[11-5-2019] [17:35:22] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of being online for %s hours!' from '' to 'Anda telah menyelesaikan sebuah tantangan harian berupa online untuk %s jam!'.
[11-5-2019] [16:43:05] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This area has been over fished, you need to find some where better' from '' to 'Area ini sudah terlalu banyak dipancing, anda perlu mencari tempat yang lebih baik'.
[11-5-2019] [16:42:25] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only criminals and gangsters are able to warp to riots.' from '' to 'Hanya Kriminal dan Gangster yang dapat mengwarp ke riots.'.
[11-5-2019] [16:25:21] AC-RE|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You must have at least %s hours of play time before you can vote in an election.' from '' to 'Musisz mieć przynajmniej %s godzin przegranych zanim będziesz mógł zagłosować w wyborach.'.
[11-5-2019] [16:23:15] AC-RE|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You have successfully signed up as a candidate for the next election!' from '' to 'Pomyślnie się zapisałeś jako kandydat w następnych wyborach!'.
[11-5-2019] [16:22:36] AC-RE|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Vote to elect councillors or stand to be one.' from '' to 'Oddaj głos na Radnego albo ubiegaj się o bycie jednym z nich.'.
[11-5-2019] [16:21:41] CIThelp added new text to translate: 'You must have at least %s hours of play time before you can vote in an election.'.
[11-5-2019] [16:04:38] CIThelp added new text to translate: 'You have successfully signed up as a candidate for the next election!'.
[11-5-2019] [16:03:00] ToOuRBo added new text to translate: 'Vote to elect councillors or stand to be one.'.
[11-5-2019] [15:51:50] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has found the Mystery Box!' from '' to '%s telah menemukan Mystery Box-nya!'.
[11-5-2019] [15:51:17] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Joined the %s duel team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Telah berhasil bergabung di %s tim duel, gunakan %s untuk berbicara dengan tim anda.'.
[11-5-2019] [14:25:27] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The player isn't in your team anymore.' from '' to 'Player ini sudah tidak didalam tim anda.'.
[11-5-2019] [14:25:13] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Bought %s squad slots for %s (Cost: $%s)' from '' to 'Telah membeli %s slot squad untuk %s (Harga: $%s)'.
[11-5-2019] [14:23:13] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Uploading the screenshot to the server, please wait...' from '' to 'Sedang mengupload screenshot ke server, mohon ditunggu...'.
[11-5-2019] [14:22:56] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Left the duel tournament successfully.' from '' to 'Telah berhasil keluar dari Turnamen Duel.'.
[11-5-2019] [14:22:35] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The law team is full: %s of %s' from '' to 'Law team sudah penuh: %s of %s'.
[11-5-2019] [14:22:19] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total races won: ' from '' to 'Total menang balapan:'.
[11-5-2019] [14:22:03] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have started your shift.' from '' to 'Anda telah memulai shift anda.'.
[11-5-2019] [14:21:53] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't pickpocket players under 24H of playtime.' from '' to 'Anda tidak dapat mencopet pemain yang memiliki playtime kurang dari 24H.'.
[11-5-2019] [14:21:22] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your rental of the football stadium has expired!' from '' to 'Penyewaan anda untuk stadium sepak bola sudah berakhir!'.
[11-5-2019] [14:21:00] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total bus stops: ' from '' to 'Total pemberhentian bus:'.
[11-5-2019] [13:21:05] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The taxi driver is a simple job. Get a taxi, find a customer, and take them where they want to go. This simple process makes you money, perhaps to progress onto something greater.' from '' to 'Pengendara Taxi merupakan pekerjaan yang simple. Naik sebuah taxi, cari pelanggan, dan bawa mereka ke tempat yang mereka ingin pergi. Proses yang simple ini membuat uang untuk anda, mungkin untuk maju menjadi sesuatu yang lebih hebat.'.
[11-5-2019] [10:23:38] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This player already has a group invite that they must reject first.' from '' to 'Pemain ini sudah memiliki sebuah group invite yang harus mereka tolak terlebih dahulu.'.
[11-5-2019] [10:23:12] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only Team Leaders can kick players from their team.' from '' to 'Hanya Pemimpin Tim dapat mengeluarkan player dari tim mereka.'.
[11-5-2019] [10:22:53] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are level %s police, this job requires at least level %s.' from '' to 'Anda merupakan polisi level %s, pekerjaan ini membutuhkan setidaknya level %s.'.
[11-5-2019] [10:22:26] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Red scored! Red-Blue > %s-%s' from '' to 'Red telah mengskor! Red-Blue > %s-%s'.
[11-5-2019] [10:22:05] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'A turf from your own LS turfs is being attacked by %s.' from '' to 'Sebuah turf dari LS turf anda sendiri sedang diserang oleh %s.'.
[11-5-2019] [10:21:32] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s teams qualified. The maximum qualifiers limit is set to %s. Duel mode is %s.' from '' to '%s team telah dikualifikasi. Limit maksimum kualifikasi telah di set ke %s. Mode Duel telah di %s.'.
[11-5-2019] [10:20:21] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has taken the bomb.' from '' to '%s telah mengambil bombnya.'.
[11-5-2019] [10:11:36] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Miner' from '' to 'Miner'.
[11-5-2019] [10:11:10] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Next Step' from '' to 'Step Selanjutnya'.
[11-5-2019] [10:09:45] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You need access to group note for GSMOTD.' from '' to 'Anda perlu akses group note untuk GSMOTD.'.
[11-5-2019] [10:09:24] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Ping:' from '' to 'Ping:'.
[11-5-2019] [10:09:18] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Release' from '' to 'Melepaskan'.
[11-5-2019] [10:09:10] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Welcome to CIT Ammunation! The possible keys you'll need to use: - Use your left and right arrow keys or 'A' and 'D' to change the category. - Use your up and down arrow keys or 'W' and 'S' to change the weapon. - Use your mouse wheel to zoom in/out. - Press 'Enter' or 'F' to start buying progress. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. - Press 'backspace' to hide/view the ammunation GUI. ' from '' to 'Selamat datang di CIT Ammunation! Kemungkinan kunci yang anda perlukan untuk digunakan: - Gunakan tombol tanda panah kiri dan kanan atau 'A' dan 'D' untuk mengubah kategori. - Gunakan tombol tanda panah atas dan bawah atau 'W' dan 'S' untuk mengubah senjata. - Gunakan mouse wheel anda untuk zoom in/out. - Tekan 'Enter' atau 'F' untuk memulai proses pembelian. - Gunakan 'ESC' atau 'Space' untuk kembali - Tekan 'Backspace' untuk menyembunyikan/memperlihatkan GUI ammunation. '.
[11-5-2019] [10:04:59] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Take this ped to %s to interrogate!' from '' to 'Ambil ped ini ke %s untuk diinterogasi!'.
[11-5-2019] [10:04:19] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your rank does not have permission to use group job.' from '' to 'Rank anda tidak memiliki permission untuk menggunakan group job.'.
[11-5-2019] [10:04:05] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '* [QuickStats] Total ferry stops: %s' from '' to '* [QuickStats] Total pemberhentian ferry: %s'.
[11-5-2019] [10:03:47] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't rent a car show if you have less than 125H of playtime.' from '' to 'Anda tidak dapat menyewa sebuah carshow jika anda memiliki jam main kurang dari 125H.'.
[11-5-2019] [10:03:13] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Criminal event' from '' to 'Event Kriminal'.
[11-5-2019] [10:03:05] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to 'Anda dapat menjadi seorang suicide bomber sekali setiap 90 detik!'.
[11-5-2019] [10:02:45] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Unlocked police detective job!' from '' to 'Pekerjaan Police Detective telah terbuka!'.
[11-5-2019] [10:02:03] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Pay fine' from '' to 'Bayar denda'.
[11-5-2019] [10:01:41] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your message should be between 10 and 130 characters long!' from '' to 'Pesan anda harus di antara 10 dan 130 karakter!'.
[11-5-2019] [10:01:10] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: The parking lot of SF's music studio is burning now. Please rescue its customers and valets!' from '' to 'PANGGILAN UNTUK SEMUA UNIT: Tempat parkir dari studio musik SF's sedang terbakar. Mohon untuk menyelamatkan pelanggan dan valetnya!'.
[11-5-2019] [09:59:50] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To start a countdown between 3 and 10.' from '' to 'Untuk memulai sebuah countdown antara 3 dan 10.'.
[11-5-2019] [09:59:21] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You don't have access to this feature!' from '' to 'Anda tidak memiliki akses untuk fitur ini!'.
[11-5-2019] [09:54:46] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are signed up for the next hourly event.' from '' to 'Anda telah mendaftarkan diri untuk hourly event selanjutnya.'.
[11-5-2019] [09:54:21] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not to promote players with same or higher rank.' from '' to 'Anda tidak dapat mempromosi player yang ranknya sama atau lebih tinggi.'.
[11-5-2019] [09:53:37] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are chosen to be a President. The cops should defend you and escort you to the destination point.' from '' to 'Anda telah dipilih untuk menjadi seorang Presiden. Para polisi harus melindungi anda dan membawa anda ke tempat destinasi.'.
[11-5-2019] [09:52:43] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This event is for players with VIP hours only.' from '' to 'Event ini hanya untuk player yang ada VIP hours.'.
[11-5-2019] [09:52:23] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Wheat: -%s units' from '' to 'Wheat: -%s units'.
[11-5-2019] [09:52:14] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Progress Needed For Promotion' from '' to 'Progres yang diperlukan untuk Promosi'.
[11-5-2019] [09:51:55] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The duel tournament has started. Good luck!' from '' to 'Turnamen Duel telah dimulai. Semoga Beruntung!'.
[11-5-2019] [09:51:33] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Take me to the red marker that's beside the ambulance!' from '' to 'Bawa saya ke marker merah yang berada di sebelah ambulans!'.
[11-5-2019] [09:51:15] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have entered criminals riot area, stay in this area to gain wanted level, earn 5k every 2 minutes and 100 rep points.' from '' to 'Anda telah memasuki area riot kriminal, tetap berada di area ini untuk mendapatkan wanted level, dapatkan 5k setiap 2 menit dan 100 rep points.'.
[11-5-2019] [09:50:00] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'A barrel is about to explode! Put the fire out that is near it!' from '' to 'Sebuah barrel akan segera meledak! Padamkan api yang berada di sekitarnya!'.
[11-5-2019] [08:52:42] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only plant bombs two times every %s minute.' from '' to 'Anda hanya bisa menanam bomb 2 kali setiap %s menit.'.
[11-5-2019] [08:51:17] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s criminals in heists!' from '' to 'Anda telah menyelesaikan sebuah tantangan harian berupa membunuh %s kriminal di dalam heist!'.
[11-5-2019] [08:45:29] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The tournament has been ended. (Owner has cancelled it)' from '' to 'Turnamen telah berakhir. (Pemilik telah membatalkannya)'.
[11-5-2019] [08:43:23] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You ran out of Wheat to make food!' from '' to 'Wheat anda telah habis untuk membuat makanan!'.
[11-5-2019] [08:42:59] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: The biggest parking lot in the world is burning now. Rescue its customers and valets!' from '' to 'PANGGILAN KEPADA SEMUA UNIT: Tempat parkir terbesar di dunia sedang terbakar. Selamatkan pelanggan dan valetnya!'.
[11-5-2019] [08:42:17] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You need to be a cop to craft this barrier.' from '' to 'Anda perlu menjadi polisi untuk dapat mengcraft barrier ini.'.
[11-5-2019] [06:44:28] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To work as Ferry Captain you need to take a Tug Boat and deliver goods requested by customers. Load your cargo in one of the harbors and head to delivery points marked on your map. You can choose which kind of goods to deliver, every kind of good will affect your payment differently. This job is synced with your unit.' from '' to 'Untuk bekerja sebagai Kapten Ferry, anda perlu mengambil sebuah Tug Boat dan mengirimkan barang yang telah di request oleh para pelanggan. Muatkan kargo anda di salah satu pelabuhan dan menuju ke point pengiriman yang telah di mark di map anda. Anda dapat memilih barang apa yang anda ingin kirim, setiap jenis barang akan mempengaruhi gaji anda. Pekerjaan ini disinkronkan dengan unit anda.'.
[11-5-2019] [06:24:59] 1337#Golem'Ns (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'This action (%s) requires that you're not in a cave mine.' from '' to 'Esta acção (%s) não pode ser feita dentro da mina.'.
[11-5-2019] [06:16:30] 1337#Golem'Ns (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have this amount of ammo anymore!' from '' to 'Você não tem mais essa quantidade de munição!'.
[11-5-2019] [03:06:51] 1337#Golem'Ns (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You've exceeded the limit of creating %s complaints.' from '' to 'Você excedeu o limite de criação de %s complaints.'.
[11-5-2019] [01:35:18] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have this weapon anymore!' from '' to 'Bu silaha artık sahip değilsiniz!'.
[11-5-2019] [01:34:31] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You've exceeded the limit of creating %s complaints.' from '' to '%s şikayet açma limitini aştınız.'.
[11-5-2019] [00:20:16] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You don't have this amount of ammo anymore!' from '' to 'انت لا تملك هذا العدد من الذخيرة بعد الان!'.
[11-5-2019] [00:19:22] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You were spotted by a police officer patrolling nearby.' from '' to 'كنت مراقب من خلال شرطي المرور في دورية قريبة.'.
[11-5-2019] [00:16:21] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Drug Courier - Are you fast enough?' from '' to 'توصيل المخدرات - هل انت سريع كفاية؟'.
[11-5-2019] [00:15:48] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'You don't have this weapon anymore!' from '' to 'انت لا تملك هذا السلاح بعد الان!'.
[11-5-2019] [00:15:20] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the game speed will be 20%% faster than normal.' from '' to 'تصويتك علي التفضيل سيكون فقط عندما تكون في "LV". اذا عدد اكبر من اللاعبين صوت ب "نعم" عن "لا" ستكون اللعبة اسرع ب 20%% عن الطبيعي'.
[11-5-2019] [00:10:35] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Only police, criminals, gangsters and medics can attend a criminal event!' from '' to 'فقط الشرطة, المجرمين والمسعفين القادرين علي دخول الاحداث الاجرامية'.
[11-5-2019] [00:05:28] ReO[Biker] (mohamed1230) submit a 'ar' translation of 'Save the world from war, recycle your ammo' from '' to 'انقذ العالم من الحرب, اعد تصنيع ذخيرتك'.
[11-5-2019] [00:03:08] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs your current position. Only useful for development and suggesting changes.' from '' to 'Mevcut pozisyonunuzu gösterir. Sadece gelişim ve öneri değişiklikleri için kullanışlıdır.'.
[10-5-2019] [23:26:22] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens an interface to install optional vehicle mods/skins.' from 'İsteğe bağlı araba modlarını/skinlerini yükleyebileceğiniz bir arayüz açar.' to 'İsteğe bağlı araç modlarını/skinlerini yükleyebileceğiniz bir arayüz açar.'.
[10-5-2019] [23:25:44] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens an interface to install optional weapon mods/skins.' from '' to 'İsteğe bağlı silah modlarını/skinlerini yükleyebileceğiniz bir arayüz açar.'.
[10-5-2019] [23:25:31] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens an interface to install optional vehicle mods/skins.' from '' to 'İsteğe bağlı araba modlarını/skinlerini yükleyebileceğiniz bir arayüz açar.'.
[10-5-2019] [22:56:02] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Open as panel where you can select the color for your LV / Sea turfs. It doesn't change the color of the ones that are already captured.' from '' to 'LV / Deniz turflerinizin rengini seçebileceğiniz bir panel açar. Önceden ele geçirdiğiniz turflerin rengini değiştirmez.'.
[10-5-2019] [17:44:14] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Be the Last Man Standing. Kill all other participants in the area. Good luck, have fun!' from '' to 'Jadi seorang Last Man Standing. Bunuh semua partisipator lain di area ini. Semoga beruntung, Selamat bersenang-senang!'.
[10-5-2019] [17:42:49] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You will gain 25 health points every 5 seconds.' from '' to 'Anda akan mendapatkan 25 health point setiap 5 detik.'.
[10-5-2019] [17:42:33] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You will gain 25 health points every 5 seconds.' from 'Anda akan mendapatkan 25 health point setiap 5 detik' to ''.
[10-5-2019] [17:42:28] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You will gain 25 health points every 5 seconds.' from '' to 'Anda akan mendapatkan 25 health point setiap 5 detik'.
[10-5-2019] [17:42:10] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Fire Truck mission completed. Vehicles extinguished: %s Reward: $%s' from '' to 'Misi Fire Truck telah diselesaikan. Kendaraan yang telah di padamkan: %s Hadiah: $%s'.
[9-5-2019] [22:20:06] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Your team doesn't allow you to exchange weapons for resources.' from '' to 'A csapatodban nem engedélyezett a fegyverek átváltása nyersanyagokra.'.
[9-5-2019] [18:26:34] AC-RE|Tobi|Ns (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Your team doesn't allow you to exchange weapons for resources.' from '' to 'Twoja drużyna nie umożliwia Ci wymiany broni na surowce.'.
[9-5-2019] [17:22:02] LastKniGhT12 added new text to translate: 'Your team doesn't allow you to exchange weapons for resources.'.
[9-5-2019] [12:13:41] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level. Each cop kill here rewards you %s rep points and %s money.' from '' to 'Menetap di area riot ini untuk mendapatkan wanted level. Setiap polisi yang dibunuh memberikan anda %s rep points dan %s money sebagai hadiah.'.
[9-5-2019] [00:02:12] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'amount of seconds to rent for' from '' to 'kiralayacağınız saniye miktarı'.
[8-5-2019] [23:58:21] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Toggles the messenger panel.' from '' to 'Mesaj panelini açar.'.
[8-5-2019] [23:56:00] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You were spotted by a police officer patrolling nearby.' from '' to 'Yakınlarda devriye gezen bir polis tarafından tespit edildiniz.'.
[8-5-2019] [23:52:38] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'There are many settings you can change to make your play more comfortable for you.' from '' to 'Oynanışı sizin için daha rahat bir hale getirebilmeniz için değiştirebileceğiniz pek çok ayar var.'.
[8-5-2019] [23:50:48] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Save the world from war, recycle your ammo' from '' to 'Dünyayı savaştan kurtar, cephaneni geri dönüştür.'.
[8-5-2019] [23:49:34] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs the account names that have been delegated access to modify objects within the specified zone.' from '' to 'Belirlenmiş bölgede nesneleri düzenlemesi için ortaklık verilen hesap adlarını gösterir.'.
[8-5-2019] [21:06:27] 1337#Golem'Ns (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'The guy you were delivering to died or was arrested.' from '' to 'O cara que você estava entregando morreu ou foi preso.'.
[8-5-2019] [19:24:10] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Save the world from war, recycle your ammo' from '' to 'Mentsd meg a világot a háborútól, hasznosítsd újra a töltényeidet'.
[8-5-2019] [19:23:50] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You don't have this weapon anymore!' from '' to 'Többé már nincs ilyen fegyvered!'.
[8-5-2019] [19:23:25] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You don't have this amount of ammo anymore!' from '' to 'Többé már nincs nálad ez a mennyiségű töltény!'.
[8-5-2019] [19:23:00] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Hey my friend, looks like you're ready for a war. You're carrying too much ammunition, want me to recycle them to useful resources?' from '' to 'Hali barátom, úgy néz ki, készen állsz egy háborúra. Túl sok lőszert hordozol, szeretnéd, hogy újrahasznosítsam őket hasznos nyersanyaggá?'.
[8-5-2019] [19:21:39] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'I'll recycle your weapons!' from '' to 'Majd én újrahasznosítom a fegyveredet!'.
[8-5-2019] [16:57:02] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'My Team' from '' to 'Mein Team'.
[8-5-2019] [16:55:54] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Unit Chat Above Head' from '' to 'Unit Chat über den köpfen'.
[8-5-2019] [16:45:18] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Accept Challenge' from '' to 'Akzeptiere die Challange'.
[8-5-2019] [16:44:13] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Military Computer' from '' to 'Militär Computer'.
[8-5-2019] [16:43:59] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Plant a bomb' from '' to 'Platziere die bombe'.
[8-5-2019] [16:43:12] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Clothes Store' from '' to 'Kleidungs geschäft'.
[8-5-2019] [16:42:46] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Du wiederbelebst %s'.
[8-5-2019] [15:59:50] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs text on what preferences are active and how many have voted for what in 'settings'.' from '' to 'Hangi tercihlerin aktif olduğunu ve 'ayarlar'da kaç kişinin neye oy kullandığını gösteren bir mesaj gösterir.'.
[8-5-2019] [15:27:12] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have not loaded any airbombs.' from '' to 'Hiç bomba yüklemediniz.'.
[8-5-2019] [15:26:23] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '[LV] Extra Game Speed' from '' to '[LV] Ekstra Oyun Hızı'.
[8-5-2019] [15:23:44] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'partial name, message' from '' to 'kısmi isim, mesaj'.
[8-5-2019] [15:23:32] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'partial player name' from '' to 'kısmi oyuncu adı'.
[8-5-2019] [15:23:18] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Doktorlar seni sokakta ölü buldu, tıbbi ücretler için senden $10,000 tahsil edildi ve en yakın takım doğma noktasına bırakıldın.'.
[8-5-2019] [15:09:19] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Local friends chat, this is an alternative to starting a normal local chat message with '[]' which makes it friends only.' from '' to 'Yerel arkadaş sohbeti, '[]' ile başlayan normal yerel sohbete sadece arkadaşlar için olan bir alternatiftir'.
[8-5-2019] [14:56:45] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Like if you were going to take a picture of yourself.' from '' to 'Mesela kendi fotoğrafınızı çekecekseniz.'.
[8-5-2019] [14:44:28] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If you have a custom tag color from donating crazy money or buying it from another player.' from '' to 'Eğer başka bir oyuncudan veya çılgın miktarda para bağışlayarak satın aldığınız özel isim renginiz varsa.'.
[8-5-2019] [14:32:41] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID number of zone, account name to delegate power to' from '' to 'Bölgenin ID numarası, ortaklık vermek için hesap adı'.
[8-5-2019] [14:25:00] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hides your current spawned vehicle (Only applies to owned vehicles), use '/djv' for marker spawned vehicles.' from '' to 'Mevcut spawnlanmış aracınızı saklar (Sadece sahip olunan araçlara uygulanır), markerdan üretilen araçlar için '/djv' komutunu kullanın.'.
[8-5-2019] [14:09:49] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'I'll recycle your weapons!' from '' to 'Silahlarını geri dönüştüreceğim!'.
[8-5-2019] [14:04:28] [ICM]Nightwolf|KLM#NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hey my friend, looks like you're ready for a war. You're carrying too much ammunition, want me to recycle them to useful resources?' from '' to 'Hey dostum, savaşa hazır gibi duruyorsun. Çok fazla cephane taşıyorsun, onları kullanışlı kaynaklara geri dönüştürmemi ister misin?'.
[8-5-2019] [14:03:12] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You don't have this amount of ammo anymore!' from '' to 'Nie posiadasz już takiej ilości amunicji!'.
[8-5-2019] [14:02:51] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You don't have this weapon anymore!' from '' to 'Nie posiadasz już tej broni!'.
[7-5-2019] [21:05:29] [ICM]RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have this weapon anymore!' from 'Você não tem mais essa arma!' to 'Você não tem mais esta arma.'.
[7-5-2019] [21:04:43] [ICM]RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the game speed will be 20%% faster than normal.' from '' to 'Seu voto em preferências apenas conta quando em LV. Se mais jogadores votarem 'Sim' que 'Não', a veloidade do jogo será 20%% mais rápido que o normal.'.
[7-5-2019] [21:03:24] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have this weapon anymore!' from '' to 'Você não tem mais essa arma!'.
[7-5-2019] [21:03:10] [ICM]RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Quit' from 'saiu' to 'Saiu'.
[7-5-2019] [21:01:55] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Cave Miner' from '' to 'Cave Miner'.
[7-5-2019] [20:57:27] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '[LV] Extra Game Speed' from '' to '[LV]Velocidade Extra no Jogo'.
[7-5-2019] [20:56:46] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'I'll recycle your weapons!' from '' to 'Vou reciclar suas armas!'.
[7-5-2019] [20:56:24] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Plant a bomb' from '' to 'Plantar uma bomba'.
[7-5-2019] [19:45:18] CIThelp added new text to translate: 'You don't have this amount of ammo anymore!'.
[7-5-2019] [19:44:39] CIThelp added new text to translate: 'You don't have this weapon anymore!'.
[7-5-2019] [19:30:51] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster') to see the LS turfs. LS turfs are simply found in your map / radar as colored polygons where you can enter to start turfing. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group owns and decreases gradually based on how many active members there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every 30 seconds increases your group's progress by 2 (with a maximum of 4 players of the same group, it doesn't count the 5th one who enters the turf). Spraying graffiti increases by 1. Killing someone increases by 5. Getting killed decreases by 5. Being more than 6 players of the same group in a turf doesn't increase the group's control. The turfs get reset every an hour. Use '/turfleft' in order to see how much left the LS turfs get reset. In case you spotted a bug, simply use '/dbgturf' to enable turfing debug mode then reproduce the bug then send the output to the developers.' from '' to 'Przejmowanie terytorium wymaga od Ciebie, abyś był częścią grupy, w dodatku jako gangster (komenda /gangster), abyś mógł widzieć terytoria LS. Terytoria LS są oznaczone na mapie / radarze jako kolorowe wielokąty, w które możesz wejść, aby zacząć przejmować terytorium. Możesz stanąć na terytorium innej grupy, aby je im zabrać i bronić swoje własne terytoria przed innymi grupami. Wynagrodzenie jest zależne od ilości przejętych przez twoją grupę terytoriów i zmniejsza się z czasem w oparciu o ilość aktywnych członków w twojej grupie. Malowanie graffiti w danym terytorium może pomóc zwiększyć kontrolę grupy nad nim, kup sprej w sklepie i użyj komendy '/graffiti' aby wybrać sprej. Przebywanie na terytorium zwiększa co 30 sekund postęp grupy o 2 (maksimum 4 graczy z tej samej grupy, nie wlicza osoby, która wejdzie na terytorium jako piąta). Malowanie graffiti zwiększa je dynamicznie o zakres od 1 do 5, wybierane losowo. Zabijanie kogoś zwiększa je o 5. Bycie zabitym zmniejsza o 5. Przebywanie na terytorium większą liczbą niż 6 z tej samej grupy nie zwiększa kontroli grupy. Terytoria resetują się co godzinę. Użyj komendy '/turfleft' aby zobaczyć, ile zostało do resetu terytoriów LS. W przypadku zauważenia błędu, użyj komendy '/dbgturf' aby włączyć tryb debugowania przejmowania terytoriów, a następnie powtórz czynności powodujące błąd i wyślij wynik do Developerów.'.
[7-5-2019] [19:29:12] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster') to see the LS turfs. LS turfs are simply found in your map / radar as colored polygons where you can enter to start turfing. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group owns and decreases gradually based on how many active members there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every 30 seconds increases your group's progress by 2 (with a maximum of 4 players of the same group, it doesn't count the 5th one who enters the turf). Spraying graffiti increases it dynamically by a range of 1 to 5, just random. Killing someone increases it by 5. Getting killed decreases it by 5. Being more than 6 players of the same group in a turf doesn't increase the group's control. In case you spotted a bug, simply use '/dbgturf' to enable turfing debug mode then reproduce the bug then send the output to the developers.' from '' to 'Przejmowanie terytorium wymaga od Ciebie, abyś był częścią grupy, w dodatku jako gangster (komenda /gangster), abyś mógł widzieć terytoria LS. Terytoria LS są oznaczone na mapie / radarze jako kolorowe wielokąty, w które możesz wejść, aby zacząć przejmować terytorium. Możesz stanąć na terytorium innej grupy, aby je im zabrać i bronić swoje własne terytoria przed innymi grupami. Wynagrodzenie jest zależne od ilości przejętych przez twoją grupę terytoriów i zmniejsza się z czasem w oparciu o ilość aktywnych członków w twojej grupie. Malowanie graffiti w danym terytorium może pomóc zwiększyć kontrolę grupy nad nim, kup sprej w sklepie i użyj komendy '/graffiti' aby wybrać sprej. Przebywanie na terytorium zwiększa co 30 sekund postęp grupy o 2 (maksimum 4 graczy z tej samej grupy, nie wlicza osoby, która wejdzie na terytorium jako piąta). Malowanie graffiti zwiększa je dynamicznie o zakres od 1 do 5, wybierane losowo. Zabijanie kogoś zwiększa je o 5. Bycie zabitym zmniejsza o 5. Przebywanie na terytorium większą liczbą niż 6 z tej samej grupy nie zwiększa kontroli grupy. W przypadku zauważenia błędu, użyj komendy '/dbgturf' aby włączyć tryb debugowania przejmowania terytoriów, a następnie powtórz czynności powodujące błąd i wyślij wynik do Developerów.'.
[7-5-2019] [19:06:15] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'amount, warehouse (to be warped to hit warehouse)' from '' to 'kwota, magazyn (aby nas przeniosło do specjalnego magazynu)'.
[7-5-2019] [19:04:33] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Flying Infantry Guy! He can use his jetpack via /jetpack to fly around and fight with his SMG while flying.' from '' to 'Latająca Piechota! Może używać plecaka odrzutowego za pomocą komendy /jetpack, aby latać po okolicy i może walczyć podczas latania przy użyciu SMG.'.
[7-5-2019] [19:02:29] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Combat Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from '' to 'Inżynier Bojowy jest odpowiedzialny za umieszczanie barier komendą /barriers, których używa w celu ukrycia się przed wrogami. Stawia także miny komendą /placelm. Może walczyć przy użyciu swojej potężnej strzelby.'.
[7-5-2019] [19:00:33] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Some sort of different events that start every an hour, only get part in on Friday and Saturday. Use %s in order to join an hourly event or to sign up for the next hourly event, use it one more time to cancel the sign up. Use %s to know some information about the current running event or the upcoming event, you can also use %s in order to have a text right bottom your screen which indicates how many players are in the event / signed up for the upcoming event and also the time it starts/ends. If you don't understand how an event works or you don't know what to do, you shall take a look at the information that pops up whenever you join an event or whenever you sign up for an event. Use %s to leave the hourly event. Whenever you win, you'll recieve a considerable reward which depends on how many kills you got and how many players participated.' from '' to 'Pewien rodzaj różnych wydarzeń, które zaczynają się co godzinę, aczkolwiek tylko w piątek i sobotę. Użyj %s aby dołączyć do cogodzinnego wydarzenia lub zapisać się na następne, użyj je ponownie, aby się wypisać. Użyj %s aby dowiedzieć sie więcej o obecnie trwającym lub nadchodzącym wydarzeniu, możesz także wpisać %s by wyświetlić tekst w prawym dolnym rogu ekranu, który poinformuje Cię ile graczy się zapisało wraz z tobą oraz czas do startu / końca. Jeśli nie rozumiesz zasady działania wydarzenia lub nie wiesz co robić, przyjrzyj się informacji, która wyświetla się, gdy tylko dołączysz do wydarzenia lub gdy tylko się na nie zapiszesz. Wpisz %s aby opuścić cogodzinne wydarzenie. Za każdym razem gdy wygrasz, otrzymasz odpowiednią nagrodę, która zależy od ilości zabójstw, jakie Ci się udało zdobyć oraz jak dużo graczy uczestniczyło.'.
[7-5-2019] [18:54:55] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'SNL is a competition which the most winner gets a big reward at the end of the day.' from '' to 'SNL to konkurencja, w której zwycięzca otrzyma dużą nagrodę dopiero pod koniec dnia.'.
[7-5-2019] [18:54:26] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Tip: SNL is likely a competition that the most winner in it will get a reward at the end of the day.' from '' to 'Podpowiedź: SNL to konkurencja, w której zwycięzca otrzyma nagrodę pod koniec dnia.'.
[7-5-2019] [18:34:30] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You can become a criminal any time, just press 'X' then find the 'Go Criminal' button at the top left of the screen. Press 'F3' to see a list of all available criminal activities.' from '' to 'W każdej chwili możesz zostać Przestępcą, wystarczy tylko, że naciśniesz 'X' i naciśniesz przycisk 'Go Criminal' w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnij 'F3' aby przeczytać listę możliwości jako Przestępca.'.
[7-5-2019] [18:32:59] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Spy can't be detected on enemies' radar and he is in charge of placing bombs via holding N anywhere. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'Szpieg nie może zostać wykryty przez radar wroga i jest odpowiedzialny za podkładanie bomb za pomocą klawisza N. Może się bronić przy użyciu Pistoletu.'.
[7-5-2019] [18:32:01] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Tip: Always open your eyes and take loot as much as you can to take enemies down!' from '' to 'Podpowiedź: Zawsze miej oczy szeroko otwarte i zbieraj tyle łupu ile tylko zdołasz, aby móc pokonać swoich wrogów!'.
[7-5-2019] [18:31:05] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can vote on things like type of weapons when it is enabled (you can see it right bottom your screen).' from '' to 'Podpowiedź: Możesz głosować na takie rzeczy jak rodzaj broni, gdy tylko jest to możliwe (widoczne w prawym dolnym rogu ekranu)'.
[7-5-2019] [18:29:53] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can disable these tips from /settings, however, there are tips that are shown by force.' from '' to 'Podpowiedź: Możesz wyłączyć te podpowiedzi w ustawieniach przy użyciu komendy /settings, aczkolwiek bywają podpowiedzi, które są wyświetlane bez względu na to ustawienie.'.
[7-5-2019] [18:28:47] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Toggle blips showing where the vehicle recover pads. You must stand on the pad and then can recover any vehicle to yourself.' from '' to 'Przęłącza znaczniki platform odzyskiwania pojazdów. Musisz stanąć na platformie i dopiero wtedy możesz przywołać swój pojazd do siebie.'.
[7-5-2019] [18:27:32] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can only boost the turf control when not on high buildings.' from '' to 'Zwiększenie kontroli nad terytorium jest możliwe wyłącznie gdy nie znajdujesz się na wysokim budynku.'.
[7-5-2019] [18:21:27] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This is when you press X one of the things you'll see is a GUI at the bottom center of the screen.' from '' to 'Po naciśnięciu X na dole ekranu pojawi się interfejs.'.
[7-5-2019] [18:17:59] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'None' from '' to 'Brak'.
[7-5-2019] [18:17:13] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You have filled the engine up %s%%.' from '' to 'Uzupełniłeś %s %% paliwa.'.
[7-5-2019] [18:15:54] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable the detail shader. The detail shader makes some game textures more detailed. Put in the box the FPS you must have for this to be activated.' from '' to 'Ta opcja pozwala Ci na włączenie lub wyłączenie Shadera detali. Shader detali sprawia, że niektóre tekstury gry są bardziej szczegółowe. Wpisz do pola ilość FPS od których Shader ma być włączony.'.
[7-5-2019] [18:14:46] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the game speed will be 20%% faster than normal.' from '' to 'Twój głos liczy się tylko, gdy przebywasz na terenie LV. Jeśli więcej graczy zagłosuje na 'Tak' niż na 'Nie', wówczas prędkość gry zostanie zwiększona o 20%%.'.
[7-5-2019] [18:13:22] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'I'll recycle your weapons!' from '' to 'Pozwól, że poddam twoje bronie recyklingowi!'.
[7-5-2019] [18:12:55] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Save the world from war, recycle your ammo' from '' to 'Uratuj świat przed wojną, poddaj amunicję recyklingowi'.
[7-5-2019] [18:12:26] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Hey my friend, looks like you're ready for a war. You're carrying too much ammunition, want me to recycle them to useful resources?' from '' to 'Witaj kumplu, wygląda na to, że jesteś gotowy na wojnę. Niesiesz za dużo amunicji, może chcesz, żebym trochę przerobił na przydatne surowce?'.
[7-5-2019] [18:11:11] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '[LV] Extra Game Speed' from '' to '[LV] Dodatkowe przyspieszenie gry'.
[7-5-2019] [13:07:45] [email protected]{666}[VMC]$c added new text to translate: 'Save the world from war, recycle your ammo'.
[7-5-2019] [13:07:24] [email protected]{666}[VMC]$c added new text to translate: 'Hey my friend, looks like you're ready for a war. You're carrying too much ammunition, want me to recycle them to useful resources?'.
[7-5-2019] [13:07:03] [email protected]{666}[VMC]$c added new text to translate: 'I'll recycle your weapons!'.
[7-5-2019] [01:54:56] [ICM]RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'update: toggles bottom right of screen info text about tournament' from 'Atualização: ativa um texto de informação no canto inferior direito do ecrã acerca do torneio' to 'Atualização: ativa um texto de informação no canto inferior direito da tela acerca do torneio'.
[7-5-2019] [00:17:59] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the game speed will be 20%% faster than normal.' from '' to 'A preferenciára szavazás csak akkor számít, amikor LV-ben vagy. Ha több ember szavaz 'Igenre', mint 'Nemre', a játék gyorsasága 20%%-kal gyorsabb lesz a normálisnál.'.
[7-5-2019] [00:16:49] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of '[LV] Extra Game Speed' from '' to '[LV] Extra Játék Gyorsaság'.
[6-5-2019] [22:12:54] [CIT]Dream|KLM'Ns (furkannass) submit a 'tr' translation of 'Stay online for %s more minutes to get reward of %s logins streak.' from '%s dakika daha oyunda kalın ve %s günlük girişi para ödülünüı alın.' to '%s dakika daha oyunda kalın ve %s günlük girişi para ödülünü alın.'.
[6-5-2019] [20:35:25] aKaLi~#Liz'Ns added new text to translate: 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the game speed will be 20%% faster than normal.'.
[6-5-2019] [20:30:38] [Crip$]Cengaver'MMT added new text to translate: '[LV] Extra Game Speed'.
[6-5-2019] [16:57:27] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable the car reflections shader. The car reflection shader creates a real reflections of the GTA world on vehicles. Put in the box the FPS you must have for this to be activated.' from '' to 'Ta opcja pozwala na włączenie lub wyłączenie shadera refleksów aut. Shader refleksów aut tworzy realistyczne odbicia świata GTA na pojazdach. Wpisz do pola ilość klatek na sekundę (FPS), od których shader będzie aktywowany.'.
[6-5-2019] [16:55:55] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This option allows you to either disable or enable DJs shouts that often appear in your chat box.' from '' to 'Ta opcja pozwala Ci na wyłączenie lub włączenie komunikatów DJa, które często się pojawiają na czacie.'.
[6-5-2019] [16:54:59] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Allows (until they quit) the specified player access to add objects to your zone as if you were adding the objects yourself.' from '' to 'Zezwala (dopóki się nie rozłączy) określonemu graczowi na dostęp do dodawania obiektów do twojej strefy w taki sam sposób, jak robiłbyś to ty.'.
[6-5-2019] [16:53:49] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Set the entrance / exit marker of your apartment by standing where you want it.' from '' to 'Ustaw znacznik wejścia / wyjścia z twojego apartamentu stojąc tam, gdzie ma się on znaleźć.'.
[6-5-2019] [16:52:44] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Enables your alliance's group members blips to your map. Don't include a group name to add them all.' from '' to 'Włącza na twojej mapie znaczniki członków grupy z twojego sojuszu. Nie uwzględniaj nazwy grupy, aby włączyć je wszystkie.'.
[6-5-2019] [16:48:54] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Allows the specified account name access to modify the contents of your specified zone.' from '' to 'Zezwala określonemu kontu na dostęp do modyfikowania zawartości określonej przez ciebie strefy.'.
[6-5-2019] [16:48:10] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Military and Rebels can only enter vehicles created especially for them.' from '' to 'Wojsko i Rebelianci mogą jedynie wsiąść do pojazdów stworzonych specjalnie dla nich.'.
[6-5-2019] [16:47:31] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Hides your current spawned vehicle (Only applies to owned vehicles), use '/djv' for marker spawned vehicles.' from '' to 'Ukrywa twój obecnie wybrany pojazd (dotyczy wyłącznie zakupionych pojazdów), użyj komendy '/djv' do pojazdów wziętych z markerów. '.
[6-5-2019] [16:44:28] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'To check if there is any criminal riot running. Police can use this to see information about the law blip.' from '' to 'Służy do sprawdzenia, czy nie ma obecnie trwających zamieszek. Policja może tego użyć by otrzymać informacje o markerze prawa.'.
[6-5-2019] [16:43:09] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'If on foot you will be able to sell your for sale items to players. If in ice cream or hot dog van will allow selling food.' from '' to 'Przebywając pieszo będziesz mógł sprzedawać innym graczom przedmioty wystawione na sprzedaż. Przebywając w ciężarówce z lodami lub hot dogami, będziesz mógł sprzedawać jedzenie.'.
[6-5-2019] [16:41:37] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Contrast Shader' from '' to 'Shader kontrastu'.
[6-5-2019] [16:41:04] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Bloom Shader' from '' to 'Shader poświaty'.
[6-5-2019] [16:39:35] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Alternate Sky Shader' from '' to 'Alternatywny Shader nieba'.
[6-5-2019] [16:38:40] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Detail Shader' from '' to 'Shader szczegółów'.
[6-5-2019] [16:38:31] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Car Reflection Shader' from '' to 'Shader refleksów aut'.
[6-5-2019] [16:38:13] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'To show online Police Chiefs, Criminal Bosses, State Officials, Community Event Mangers, Staff, Country Supporters, DJ's.' from '' to 'Pokazuje dostępnych Szefów Policji, Criminal Bossów, Urzędników Stanowych, Organizatorów Wydarzeń Specjalnych, Administratorów, Pomocników Krajowych i DJów.'.
[6-5-2019] [16:00:51] 7331#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Nobody won Arcade Battle Royale event.' from '' to 'Ninguém ganhou o evento Battle Royale Arcade.'.
[6-5-2019] [14:52:45] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Copy that' from '' to 'Wiederhole'.
[6-5-2019] [14:52:28] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Lock doors' from '' to 'Türen abschließen'.
[5-5-2019] [20:44:45] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Put %s (%s $%s/unit) up on market. This listing can be sold without staying in a 'Protected Market Area'.' from 'Wystawiono %s (%s $%s/sztukę) na rynku. Ta pozycja może być sprzedawana bez konieczności pozostawania na 'Chrionionym terenie marketu'.' to 'Wystawiono %s (%s $%s/sztukę) na rynku. Ta pozycja może być sprzedawana bez konieczności pozostawania na 'Chronionym terenie marketu'.'.
[5-5-2019] [19:04:45] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has been healed to full health.' from '' to '%s telah di heal hingga health penuh.'.
[5-5-2019] [19:03:54] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not blacklist more than %s accounts/serials.' from '' to 'Anda tidak bisa mem-blacklist lebih dari %s akun/serial.'.
[5-5-2019] [19:03:33] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Cannot send messages to yourself!' from 'Tidak dapat mengirimkan message untuk anda sendiri!' to 'Tidak dapat mengirimkan pesan untuk diri anda sendiri!'.
[5-5-2019] [19:03:17] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Cannot send messages to yourself!' from '' to 'Tidak dapat mengirimkan message untuk anda sendiri!'.
[5-5-2019] [19:02:11] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster') to see the LS turfs. LS turfs are simply found in your map / radar as colored polygons where you can enter to start turfing. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group owns and decreases gradually based on how many active members there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every 30 seconds increases your group's progress by 2 (with a maximum of 4 players of the same group, it doesn't count the 5th one who enters the turf). Spraying graffiti increases it dynamically by a range of 1 to 5, just random. Killing someone increases it by 5. Getting killed decreases it by 5. Being more than 6 players of the same group in a turf doesn't increase the group's control. In case you spotted a bug, simply use '/dbgturf' to enable turfing debug mode then reproduce the bug then send the output to the developers.' from '' to 'Untuk melakukan turfing membutuhkan kamu berada di sebuah group dan anda harus merupakan seorang gangster (gunakan '/gangster') untuk melihat turf di LS. turf LS dapat ditemukan di map / radar anda sebagai poligon berwarna dimana anda dapat memulai melakukan turfing. Anda berdiri di turf group lain untuk mengambil turfnya dari mereka dan menjaga turf anda sendiri dari group lain. Pembayaran berdasarkan berapa banyak turf yang group anda miliki dan berkurang bertahap berdasarkan berapa banyak member yang aktif di group anda. Menyemprot graffiti di sebuah turf bisa membantu menambah kontrol group anda, beli sebuah spray can dari sebuah toko dan gunakan '/graffiti' untuk memilih sebuah spray. Berdiri di sebuah turf setiap 30 detik akan menambah progres group anda sebanyak 2 (dengan maksimum 4 player dari group yang sama, player ke 5 yang masuk ke dalam turf tidak dihitung). Menyemprot graffiti menambah sebanyak 2. Membunuh seseorang menambah sebanyak 5. Terbunuh akan mengurangi sebanyak 5. Lebih dari 6 player dari group yang sama di sebuah turf tidak akan menambah kontrol groupnya. Turf akan direset setiap dua jam. Gunakan '/turfleft' untuk melihat seberapa banyak yang tersisa LS turf yang akan di reset. Jika anda menemukan sebuah bug. Cukup gunakan '/dbgturf' untuk mengaktifkan turfing debug mode lalu ulangi bug tersebut lalu kirimkan output tersebut ke para developers.'.
[5-5-2019] [18:59:56] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Tekan 'N' untuk menjual HotDogs'.
[5-5-2019] [18:59:45] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. You can mine together and search for valuable resources. When the mine is depleted you will all be warped out and a new mine will be generated. Each time the mine will be different so you will never know what is behind a rock until you clear it. Once entering the mine go near a rock and press your fire key (probably left mouse button) then click with left mouse button on a rock to begin mining it. Plain rock gives Iron 20%% of the time. Iron rock gives iron 100%% of the time. Explosive rock gives explosives 100%% of the time.' from '' to 'di Sebelah Job marker adalah pintu masuk ke mine. kamu bisa mine bersama dan mencari Sumber daya yang Berharga. Saat mine itu direset kamu akan di warp keluar dan mine yang baru ada kembali, waktu reset mine akan berbeda jado kamu tidak akan mengetahui apa yang ada di belakang batu sampai kamu menyelesaikannya. saat memasuki mine berada dekat batu dan pencet tombol Tembak kamu (kemungkinan tombol mouse yang kiri) lalu pencet tombol kiri mouse di batu untuk memulai nambang. batu yang polos memberikan Iron 20%% waktu, batu iron memberikan iron 100%% waktu. Batu peledak memberikan peledak 100%% waktu.'.
[5-5-2019] [18:59:38] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Current ball is unfrozen now!' from '' to 'Bola yang sekarang telah di unfrozen sekarang!'.
[5-5-2019] [18:56:31] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster') to see the LS turfs. LS turfs are simply found in your map / radar as colored polygons where you can enter to start turfing. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group owns and decreases gradually based on how many active members there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every 30 seconds increases your group's progress by 2 (with a maximum of 4 players of the same group, it doesn't count the 5th one who enters the turf). Spraying graffiti increases by 2. Killing someone increases by 5. Getting killed decreases by 5. Being more than 6 players of the same group in a turf doesn't increase the group's control. The turfs get reset every two hours. Use '/turfleft' in order to see how much left the LS turfs get reset. In case you spotted a bug, simply use '/dbgturf' to enable turfing debug mode then reproduce the bug then send the output to the developers.' from '' to 'Untuk melakukan turfing membutuhkan kamu berada di sebuah group dan anda harus merupakan seorang gangster (gunakan '/gangster') untuk melihat turf di LS. turf LS dapat ditemukan di map / radar anda sebagai poligon berwarna dimana anda dapat memulai melakukan turfing. Anda berdiri di turf group lain untuk mengambil turfnya dari mereka dan menjaga turf anda sendiri dari group lain. Pembayaran berdasarkan berapa banyak turf yang group anda miliki dan berkurang bertahap berdasarkan berapa banyak member yang aktif di group anda. Menyemprot graffiti di sebuah turf bisa membantu menambah kontrol group anda, beli sebuah spray can dari sebuah toko dan gunakan '/graffiti' untuk memilih sebuah spray. Berdiri di sebuah turf setiap 30 detik akan menambah progres group anda sebanyak 2 (dengan maksimum 4 player dari group yang sama, player ke 5 yang masuk ke dalam turf tidak dihitung). Menyemprot graffiti menambah sebanyak 2. Membunuh seseorang menambah sebanyak 5. Terbunuh akan mengurangi sebanyak 5. Lebih dari 6 player dari group yang sama di sebuah turf tidak akan menambah kontrol groupnya. Turf akan direset setiap dua jam. Gunakan '/turfleft' untuk melihat seberapa banyak yang tersisa LS turf yang akan di reset. Jika anda menemukan sebuah bug. Cukup gunakan '/dbgturf' untuk mengaktifkan turfing debug mode lalu ulangi bug tersebut lalu kirimkan output tersebut ke para developers. '.
[5-5-2019] [18:49:58] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'You cannot change your name when globally muted, disconnect then change it.' from '' to 'Kamu tidak bisa Ganti nama ketika sedang di mute, Keluar game lalu ganti.'.
[5-5-2019] [18:49:06] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'No riot/lawblip is being hosted right now' from '' to 'Tidak ada Riot/Lawblip yang sedang di Selanggarakan sekarang'.
[5-5-2019] [18:48:00] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'You need to be a gangster to join this duel tournament.' from '' to 'Kamu harus sebagai gangster untuk masuk di Duel Turnament ini.'.
[5-5-2019] [18:47:33] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Your group members didn't receive punishments in last 24 hours.' from '' to 'Group Member kamu tidak Mendapatkan Hukuman dalam 24 jam yang lalu'.
[5-5-2019] [18:46:42] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'The Fighter Guy! Responsible for fighting the Military units via his potent AK-47 and his two grenades.' from '' to 'The Fighter Guy! bertanggung jawab atas Pertarungan di Unit Tentara dengan skill Menembak dengan Ak dan 2 Granatnya'.
[5-5-2019] [17:25:03] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Drink' from '' to 'Minum'.
[5-5-2019] [17:24:51] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Amount' from '' to 'Jumlah'.
[5-5-2019] [17:24:41] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Quiz:' from '' to 'Kuis:'.
[5-5-2019] [17:24:32] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Info: Nickname: %s Account: %s Playtime: %s Stats: Tournaments won: %s Duels won: %s Kills: %s' from '' to 'Informasi: Nickname: %s Akun: %s Waktu bermain: %s Stats: Menang Turnamen: %s Menang Duel: %s Membunuh: %s'.
[5-5-2019] [17:21:07] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Food points: 200' from '' to 'Point Makanan: 200'.
[5-5-2019] [17:20:37] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The vehicle has no driver.' from '' to 'Tidak ada pengendara dalam kendaraan tersebut.'.
[5-5-2019] [17:20:09] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Vehicle is already in very good condition.' from '' to 'Kendaraan masih dalam kondisi yang sangat baik.'.
[5-5-2019] [17:19:56] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'amount' from '' to 'jumlah'.
[5-5-2019] [17:19:49] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Monster Truck' from '' to 'Truk Monster'.
[5-5-2019] [17:19:39] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Unloading Cargo...' from '' to 'Menurunkan muatan kargo...'.
[5-5-2019] [17:19:22] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total arrest points' from '' to 'Total point penangkapan'.
[5-5-2019] [17:18:52] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Shows/hides the GUI' from '' to 'Menunjukkan/Menyembunyikan GUI'.
[5-5-2019] [17:18:18] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can you kill a drug dealer?' from '' to 'Apakah anda bisa membunuh dealer narkoba?'.
[5-5-2019] [17:18:03] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Repeat last transmission, statement' from '' to 'Ulangi transmisi terakhir, statemen'.
[5-5-2019] [17:17:44] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Wanted Level: %s (%s seconds) + %s seconds from prison escapes.' from '' to 'Wanted Level: %s (%s detik) + %s detik dari pengkaburan penjara.'.
[5-5-2019] [17:16:43] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Aircraft for sale' from '' to 'Pesawat terbang untuk dijual'.
[5-5-2019] [17:16:15] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Daily Challenges' from '' to 'Tantangan harian'.
[5-5-2019] [17:16:07] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can you kill a load of dealers?' from '' to 'Apakah anda bisa membunuh banyak dealer?'.
[5-5-2019] [17:15:41] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You're not visible on radar / LSD' from '' to 'Anda tidak kelihatan di radar / LSD'.
[5-5-2019] [17:14:59] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Update Application' from '' to 'Memperbarui aplikasi'.
[5-5-2019] [17:14:22] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can't destroy a vehicle that has a passenger.' from '' to 'Tidak bisa menghancurkan kendaraan yang memiliki penumpang didalamnya.'.
[5-5-2019] [17:13:52] JA-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'CITbook friend login/logout notification' from '' to 'Notifikasi teman CITBook login/logout'.
[5-5-2019] [15:55:09] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'A duel tournament is an event that gets part in every %s hours which players can participate then eventually have to wait in a queue till the tournament gathers enough players in order to start. It is pretty similar to how hourly events work but will work only as a duel tournament with no further events. It is going to act like how every tournament works. The duel tournament will consist of a specific number of groups, every group consists of two players then eventually face each other until then, the winners will be put in a queue and the losers will get out of the tournament. Use %s to create your team for the duel tournament, you can chat with them via %s. Use %s to qualify your team into the duel tournament. Use %s to know information about the current tournament. The winners will face each other until the last standing winner is announced then ultimately gets a reward that is based on the number of teams qualified.' from '' to 'Turniej pojedynkowy to wydarzenie, które odbywa się co %s godzin(y), w którym gracze mogą brać udział. Po zapisaniu się, gracze muszą czekać, aż odpowiednia ilość zapisanych osób umożliwi start wydarzenia. Jest to podobne w działaniu do innych cogodzinnych wydarzeń, ale działa wyłącznie jako turniej pojedynkowy, bez żadnych innych wydarzeń. To działa tak, jak każdy inny turniej. Zawiera określoną liczbę grup, a każda z nich składa się z dwóch graczy, którzy muszą się ze sobą zmierzyć. Zwycięzca przechodzi do następnej rundy, a przegrany odpada z turnieju. Użyj %s aby stworzyć swoją drużynę do turnieju pojedynkowego, z którą możesz rozmawiać za pomocą %s. Użyj %s by zakwalifikować swoją drużynę do najbliższego turnieju. Wpisz %s aby otrzymać więcej informacji o obecnie trwającym turnieju. Zwycięzcy będą się ze sobą mierzyć, aż w końcu zostanie wyłącznie 1 osoba, która zostanie ogłoszona zwycięzcą turnieju i otrzyma nagrodę, w wysokości zależnej od ilości zakwalifikowanych drużyn.'.
[5-5-2019] [15:50:44] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You've reached the maximum limit of dropping %s Supply Crates.' from '' to 'Osiągnąłeś maksymalny limit %s upuszczonych skrzyń zaopatrzeniowych.'.
[5-5-2019] [15:49:51] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'No riot/lawblip is being hosted right now.' from '' to 'Obecnie nie ma żadnych zamieszek ani postawionego markera Prawa.'.
[5-5-2019] [15:49:11] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The maximum qualifiers limit is set to %s' from '' to 'Maksymalny limit zakwalifikowanych ustawiony jest na %s'.
[5-5-2019] [15:48:19] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You can only drop a Supply Crate once every %s minutes.' from '' to 'Możesz upuszczać skrzynie zaopatrzeniowe raz na %s minut.'.
[5-5-2019] [15:47:51] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Military base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Military base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from '' to 'Pilot! Odpowiedzialny za pilotowanie helikopterów i samolotów, które mogą być znalezione w bazie wojskowej. Może upuszczać skrzynie zaopatrzeniowe przy pomocy Raindance lub Cargoboba, w których jego koledzy z drużyny mogą uzupełnić amunicję. Raindance / Cargobob powinny być wyposażone w skrzynie w bazie wojskowej, aby była możliwość ich zrzucenia w innym miejscu.'.
[5-5-2019] [15:44:56] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Sniper Guy! He is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. He can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'Snajper! Odpowiedzialny za zdejmowajnie graczy z dalekiego dystansu. Może również walczyć na krótki dystans przy pomocy pistoletu z tłumikiem.'.
[5-5-2019] [15:43:31] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'A Rifleman is responsible for fighting rebels with his M4 and his two grenades.' from '' to 'Strzelec jest odpowiedzialny za zwalczanie Rebeliantów przy pomocy M4 i jego dwóch granatów.'.
[5-5-2019] [15:42:23] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Rebel Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from '' to 'Inżynier-Buntownik ma za zadanie stawianie barier przy użyciu /barrers, aby mógł ukrywać się za nimi przed wrogami. Jest także odpowiedzialny za stawianie min komendą /placelm. Może walczyć przy użyciu potężnej strzelby.'.
[5-5-2019] [15:40:14] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The Minigun Guy, responsible for fighting enemies via his powerful minigun.' from '' to 'Koleś z Minigunem, odpowiedzialny za zwalczanie przeciwników przy pomocy swojego potężnego miniguna.'.
[5-5-2019] [15:38:52] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The guy you were delivering to died or was arrested.' from '' to 'Koleś, do którego miałeś to dostarczyć, zmarł lub został aresztowany.'.
[5-5-2019] [15:37:45] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Remember to press the delete button on your number pad after editing an object, or execute this command.' from '' to 'Pamiętaj, aby po skończonym edytowaniu obiektu nacisnąć klawisz DEL na Numpadzie albo użyć tej komendy.'.
[5-5-2019] [15:36:02] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Outputs information about the current state official (leader of civilian team) event.' from '' to 'Wyświetla informację o obecnie trwającym wydarzeniu prowadzonym przez Urzędnika Stanowego.'.
[5-5-2019] [13:49:09] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'kilometers per hour' from '' to 'KM/H'.
[5-5-2019] [13:46:27] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Hack the cashier' from '' to 'Kasse hacken'.
[5-5-2019] [13:45:59] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Got balls to deliver drugs?' from '' to 'Hast du die eier um drogen zu liefern?'.
[5-5-2019] [13:44:55] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!' from 'Diese Verf*ckten Schweine haben mich unter kontrolle und ich kann das gebiet nicht verlassen. Mein freund braucht das Packet, kannst du es für mich hinbringen? komm nicht zu nahe zu den schweinen oder die jagen dich, die mögen drogen mehr als ich!' to 'Diese Verf*ckten Schweine haben mich unter kontrolle und ich kann das gebiet nicht verlassen. Mein freund braucht das Packet, kannst du es für mich hinbringen? Komm nicht den schweinen zunahe oder die jagen dich, die mögen drogen mehr als ich!'.
[5-5-2019] [12:44:22] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Rebels base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Rebels base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from 'Pilot Adam! İsyancılar üssünde bulunan helikopter ve uçaklarla uçmakla sorumludur. Raindance ya da Cargobob ile takım arkadaşlarının cephane doldurabileceği Tedarik Kutuları atabilir. Raindance / Cargobob Tedarik Kutuları bırakabilmek için İsyancı üssünde tekrardan kutu ile yüklenmelidir.' to 'Pilot Adam! İsyancılar üssünde bulunan helikopter ve uçaklarla uçmakla sorumludur. Raindance ya da Cargobob ile takım arkadaşlarının cephane doldurabileceği Tedarik Kutuları atabilir. Raindance / Cargobob, Tedarik Kutuları bırakabilmek için İsyancı üssünde tekrardan kutu ile yüklenmelidir.'.
[5-5-2019] [12:43:48] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Rebel Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from 'İsyancı mühendis düşmanlar tarafından korunabilmek için /barriers komuduyla bariyerleri yerleştirmek ile görevlidir. Ayriyetten /placelm komudunu kullanarak kara mayınları kullanmakla sorumludur. Güçlü av tüfeğiyle savaşabilir.' to 'İsyancı Mühendis düşmanlar tarafından korunabilmek için "/barriers" komutuyla bariyer yerleştirmek ile görevlidir. Ayrıca, "/placelm" komutunu kullanarak kara mayınları kullanmakla sorumludur. Güçlü av tüfeğiyle savaşabilir.'.
[5-5-2019] [12:42:01] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Sniper Guy! He is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. He can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'Keskin Nişancı! Düşmanlarını uzak mesafeden öldürmekle sorumludur. Ayrıca, kısa mesafede de Susturuculu Tabancasıyla savaşabilir.'.
[5-5-2019] [05:28:15] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'A nearby criminal is carrying a suspicious package! Stop him.' from '' to 'Um criminal próximo está transportando uma caixa suspeita! Pare-o.'.
[5-5-2019] [05:27:33] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Enter apartment' from '' to 'Entrar no Apartamento'.
[5-5-2019] [05:27:20] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '[LV] Explosive Resistance' from '' to '[LV]Resistencia Explosiva'.
[5-5-2019] [05:26:31] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Got balls to deliver drugs?' from '' to 'Você tem "bolas" para entregar essas drogas?'.
[5-5-2019] [05:25:56] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'There is no proof attached to this complaint.' from '' to 'Não existe provas adicionadas neste complaint.'.
[5-5-2019] [01:17:59] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'Tüyo: Battle Royale'de alınan hasar, normal hasarın yaklaşık 2 katıdır.'.
[5-5-2019] [01:01:37] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Note: You can only use Jogging in LV due to the risk of exploits' from '' to 'Not: Exploit riskine karşı LV'de sadece Yavaş Koşu Stilini kullanabilirsiniz'.
[5-5-2019] [00:56:47] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This option lets you enable or disable events alert. If you want to see the event alerts that are displayed in the center of your screen to notify you about the event, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Bu seçenek etkinlik alarmlarını etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. Eğer ekranın ortasında beliren etkinlik alarmlarını görmek istiyorsanız, 'Enabled'ı seçin. Devre dışı bırakmak için, 'Disabled'ı seçin.'.
[5-5-2019] [00:50:11] KLM-JC|Sleeping[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Trucker' from 'LKW fahrer' to 'LKW Fahrer'.
[5-5-2019] [00:25:25] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The guy you were delivering to died or was arrested.' from '' to 'Teslimatı yapacağınız adam öldü ya da tutuklandı.'.
[5-5-2019] [00:19:35] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!' from '' to 'Bu k***umun domuzları beni kontrol altında tutuyor ve bu alanı terk edemiyorum. Arkadaşımın bu pakete ihtiyacı var, bunu benim için ona götürür müsün? Domuzlara yaklaşma yoksa peşine düşerler, uyuşturucuları benim sevdiğimden daha çok seviyorlar!'.
[5-5-2019] [00:15:54] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set the entrance / exit marker of your apartment by standing where you want it.' from '' to 'Apartmanınızın giriş / çıkış noktasını, olmasını istediğiniz yerde durarak ayarlayın.'.
[5-5-2019] [00:07:01] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'My friend is running out of drugs for his customers, be quick and bring these to him! I'll pay you good.' from '' to 'Arkadaşımın müşterilerine satacak uyuşturucusu bitmek üzere, çabuk ol ve bunları ona götür! Sana iyi ödeyeceğim.'.
[4-5-2019] [22:44:08] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Receivers account name:' from '' to 'Empfängers account name:'.
[4-5-2019] [22:43:47] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Received duels:' from '' to 'Erhaltene Duelle:'.
[4-5-2019] [22:43:38] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Received Invites' from 'Einladungen erhalten' to 'Erhaltene Einladungen'.
[4-5-2019] [22:43:14] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Received Challenges' from 'Herausforderung erhalten' to 'Erhaltene Herausforderungen'.
[4-5-2019] [22:42:55] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Received Invites' from '' to 'Einladungen erhalten'.
[4-5-2019] [22:42:40] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Received Challenges' from '' to 'Herausforderung erhalten'.
[4-5-2019] [22:42:05] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Reach level 50 police.' from '' to 'Erreiche Level 50 Polizist'.
[4-5-2019] [22:41:57] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Reach level 50 criminal.' from '' to 'Erreiche Level 50 Krimineller'.
[4-5-2019] [22:39:07] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You aborted this mission.' from '' to 'Você abortou esta missão.'.
[4-5-2019] [22:38:55] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Reach level 50 police.' from '' to 'Chegar a nivel 50 de policial.'.
[4-5-2019] [22:38:37] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Reach level 50 criminal.' from '' to 'Chegar a nivel 50 de criminal.'.
[4-5-2019] [22:38:02] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Mine' from '' to 'Mina'.
[4-5-2019] [22:22:46] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press X then click on the barrier' from '' to 'Drücke X und dann drücke auf die Barriere'.
[4-5-2019] [22:19:32] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Defendant(s)' from '' to 'Verteidiger'.
[4-5-2019] [22:19:10] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!' from '' to 'Diese Verf*ckten Schweine haben mich unter kontrolle und ich kann das gebiet nicht verlassen. Mein freund braucht das Packet, kannst du es für mich hinbringen? komm nicht zu nahe zu den schweinen oder die jagen dich, die mögen drogen mehr als ich!'.
[4-5-2019] [22:15:49] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Compass Color' from '' to 'Kompass Farbe'.
[4-5-2019] [22:15:05] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press N for Illegal Trucking' from '' to 'Drücke N für illegales LKW fahren'.
[4-5-2019] [22:14:46] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Invites' from '' to 'Einladungen'.
[4-5-2019] [22:13:53] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Trucker' from '' to 'LKW fahrer'.
[4-5-2019] [22:13:15] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'You're muted!' from '' to 'Du bist gemutet!'.
[4-5-2019] [22:13:04] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Not Life Threatening' from '' to 'Nicht Lebens gefährlich'.
[4-5-2019] [22:12:44] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Cave Miner' from '' to 'Höhlen Minenarbeiter'.
[4-5-2019] [22:12:33] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Iron Miner' from '' to 'Eisen Minenarbeiter'.
[4-5-2019] [22:11:55] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Planting...' from '' to 'Platziere'.
[4-5-2019] [22:11:47] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Covering Fire' from '' to 'Deckungs feuer'.
[4-5-2019] [22:10:25] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has kicked you from their team.' from '' to '%s hat dich von seinen Team gekickt'.
[4-5-2019] [22:09:35] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Crime Scene' from '' to 'Tatort'.
[4-5-2019] [22:07:32] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Life Threatening' from '' to 'Lebens gefährlich'.
[4-5-2019] [22:05:45] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Red' from '' to 'Rot'.
[4-5-2019] [22:05:17] KLM-JC|Akatosh[CCC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Drug Courier - Are you fast enough?' from '' to 'Drogen Kurier - Bist du schnell genug?'.
[4-5-2019] [22:02:14] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Deliver these drugs for me!' from '' to 'Entregue estas drogas para mim!'.
[4-5-2019] [16:02:50] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'The guy you were delivering to died or was arrested.' from '' to 'A férfi - akinek szállítottál volna - meghalt, vagy le lett tartóztatva.'.
[4-5-2019] [15:12:31] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Destruction Guy can fire his Rocket Launchers at the enemies' vehicles and planes. Can place mines via holding N. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'İmhacı Adam, Roket Atarını düşmanların araçlarına ve uçaklarına ateşleyebilir. N'ye basılı tutarak mayın yerleştirebilir ve kendisini Pistol ile koruyabilir.'.
[4-5-2019] [15:07:59] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Minigun Guy, responsible for fighting enemies via his powerful minigun.' from 'Minisilah Adamı, düşmanlarla güçlü minisilahı ile savaşmakla sorumludur.' to 'Minigun Adam, düşmanlarla güçlü minigunı ile savaşmakla sorumludur.'.
[4-5-2019] [15:06:30] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Military base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Military base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from 'Pilot Adam! Ordu üssünde bulunan helikopter ve uçaklarla uçmakla sorumludur. Raindance ya da Cargobob ile takım arkadaşlarının cephane doldurabileceği Tedarik Kutuları atabilir. Raindance / Cargobob Tedarik Kutuları bırakabilmek için Ordu üssünde tekrardan kutu ile yüklenmelidir.' to 'Pilot Adam! Ordu üssünde bulunan helikopter ve uçaklarla uçmakla sorumludur. Raindance ya da Cargobob ile takım arkadaşlarının cephane doldurabileceği Tedarik Kutuları atabilir. Raindance / Cargobob, Tedarik Kutuları bırakabilmek için Ordu üssünde tekrardan kutu ile yüklenmelidir.'.
[4-5-2019] [15:05:38] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Flying Infantry Guy! He can use his jetpack via /jetpack to fly around and fight with his SMG while flying.' from '' to 'Uçan Piyade Adam! Jetpack ile uçmak ve uçarken SMG'si ile savaşmak için "/jetpack" komutunu kullanabilir.'.
[4-5-2019] [14:58:56] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A Combat Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Combat Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from 'Bir Savaş Doktoru takım arkadaşlarını medikal sprey ile iyileştirmekle sorumludur. Savaş Doktoru kendini korumak için zayıf silahlar kullanabilir.' to 'Bir Savaş Doktoru takım arkadaşlarını medikal sprey ile iyileştirmekle sorumludur. Ayrıca, Savaş Doktoru kendini korumak için zayıf silahlarla savaşabilir.'.
[4-5-2019] [14:10:50] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You aborted this mission.' from '' to 'Bu görevi iptal ettiniz.'.
[4-5-2019] [14:10:22] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have already full armor.' from '' to 'Zırhınız zaten dolu.'.
[4-5-2019] [13:56:06] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hold %s to place a mine.' from 'Mayın yerleştirmek için %s'a basılı tutun.' to 'Mayın yerleştirmek için %s tuşuna basılı tutun.'.
[4-5-2019] [13:44:24] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Combat Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from '' to 'Savaş Mühendisi düşmanlara karşı siper almak için "/barriers" komutunu kullanarak bariyer yerleştirmekle sorumludur. Ayrıca "/placelm" komutunu kullanarak mayın yerleştirmekle de sorumludur. O, güçlü Shotgun'ı ile savaşabilir.'.
[4-5-2019] [13:38:52] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'There is no proof attached to this complaint.' from '' to 'Bu şikayete hiçbir kanıt eklenmedi.'.
[4-5-2019] [13:30:31] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Got balls to deliver drugs?' from '' to 'Uyuşturucu teslimatı yapacak kadar cesur musun?'.
[4-5-2019] [13:28:38] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Drug Courier - Are you fast enough?' from '' to 'Uyuşturucu Kuryesi - Yeterince hızlı mısın?'.
[4-5-2019] [12:43:38] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Deliver these drugs for me!' from '' to 'Bu uyuşturucuları benim için teslim et!'.
[4-5-2019] [12:36:36] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A nearby criminal is carrying a suspicious package! Stop him.' from '' to 'Yakındaki bir suçlu şüpheli bir paket taşıyor! Durdur onu.'.
[4-5-2019] [10:50:15] [CIT]Springrelic#KLM (Dovahkiin987) submit a 'tr' translation of 'You have entered LV' from 'Sen LV'ye girdin' to 'LV'ye girdin'.
[4-5-2019] [10:49:18] [CIT]Springrelic#KLM (Dovahkiin987) submit a 'tr' translation of 'You have left LV' from 'Sen LV'den ayrıldın' to 'LV'den ayrıldın'.
[3-5-2019] [20:01:39] [GD]NakTecui_RyD added new text to translate: 'The guy you were delivering to died or was arrested.'.
[3-5-2019] [18:47:34] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Writes a message in the common law chat, very similar to team chat.' from '' to 'Wysyła wiadomość na wspólny czat organów ścigania, bardzo podobny do czatu drużynowego.'.
[3-5-2019] [18:46:34] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'ID number of zone, account name to delegate power to' from '' to 'ID strefy, nazwa konta, któremu przyznać uprawnienia'.
[3-5-2019] [18:43:26] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'optional amount of seconds to reduce by' from '' to 'opcjonalna ilość sekund o którą chcesz zmniejszyć'.
[3-5-2019] [18:41:35] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'ID number of zone, URL to play or leave blank to stop' from '' to 'ID strefy, adres URL do odtworzenia lub pozostaw puste aby wyłączyć'.
[3-5-2019] [18:38:07] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' every explosive in LV will cause 50%% less damage.' from '' to 'Twój głos liczy się tylko, gdy jesteś w LV. Jeśli więcej osób zagłosuje na 'Tak' niż na 'Nie', to wówczas wszystkie materiały wybuchowe w LV będą zadawały 50%% mniej obrażeń.'.
[3-5-2019] [18:35:30] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Places blips on the map on any CITy zones for sale.' from '' to 'Umieszcza znaczniki na mapie zaznaczając strefy na sprzedaż.'.
[3-5-2019] [18:31:48] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'RELEASE THE BUTTON NOW TO DROP!' from '' to 'ZWOLNIJ PRZYCISK ABY UPUŚCIĆ!'.
[3-5-2019] [18:29:41] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'DJ Shouts' from '' to 'Wiadomości DJa'.
[3-5-2019] [18:20:59] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '%s/%s teams qualified. Duel mode is %s. The duel map is %s.' from '' to '%s/%s drużyn zakwalifikowanych. Tryb pojedynku to %s. Mapa to %s.'.
[3-5-2019] [18:16:58] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Mine' from '' to 'Kopalnia'.
[3-5-2019] [18:10:30] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Naciśnij stację radiową, którą chcesz puścić. ' to 'Naciśnij na stację radiową, którą chcesz włączyć. '.
[3-5-2019] [14:04:26] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You were spotted by a police officer patrolling nearby.' from '' to 'Egy járőröző rendőr meglátott.'.
[3-5-2019] [14:03:35] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'A nearby criminal is carrying a suspicious package! Stop him.' from '' to 'Egy közeli bűnöző gyanús csomagot hordoz! Állítsd meg.'.
[3-5-2019] [14:03:16] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You aborted this mission.' from '' to 'Elvetetted ezt a küldetést.'.
[3-5-2019] [14:03:08] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Got balls to deliver drugs?' from '' to 'Elég tökös vagy, hogy drogokat szállíts?'.
[3-5-2019] [14:02:55] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've exceeded the limit of creating %s complaints.' from '' to 'Elérted a %s maximum készíthető panaszt.'.
[3-5-2019] [14:02:31] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!' from '' to 'Ezek a kib***ott dögök irányítás alatt tartanak és nem tudom elhagyni a területet. A barátomnak szüksége van erre a csomagra, el tudnád vinni neki? Ne engedd ezeket a dögöket közel, vagy le fognak téged vadászni, jobban szeretik a drogot, mint én!'.
[3-5-2019] [14:01:35] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'My friend is running out of drugs for his customers, be quick and bring these to him! I'll pay you good.' from '' to 'A barátom kezd kifogyni a drogokból a vásárlói számára, légy gyors és vidd el ezeket neki! Jól meg foglak fizetni.'.
[3-5-2019] [14:00:55] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Deliver these drugs for me!' from '' to 'Szállítsd le ezeket a drogokat nekem!'.
[3-5-2019] [14:00:46] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Drug Courier - Are you fast enough?' from '' to 'Drog Szállító - Elég gyors vagy?'.
[3-5-2019] [13:03:36] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Use '/reports' if you don't want to upload a screenshot. This screenshot won't include GUIs.' from '' to 'Użyj '/reports', jeśli nie chcesz wysyłać zrzutu ekranu. Zrzut nie będzie zawierał Interfejsów.'.
[3-5-2019] [12:57:53] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Sells all objects in your apartment, you must be inside the apartment to use it.' from '' to 'Sprzedaje wszystkie rzeczy z twojego apartamentu, musisz przebywać w jego wnętrzu, aby móc to zrobić.'.
[3-5-2019] [12:56:37] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'My friend is running out of drugs for his customers, be quick and bring these to him! I'll pay you good.' from '' to 'Mojemu znajomemu brakuje towaru dla klientów, uwiń się z z tą dostawą! Sowicie Cię za to wynagrodzę.'.
[3-5-2019] [12:54:41] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!' from '' to 'Te cholerne świnie ciągle mnie obserwują, nie mogę się stąd ruszyć. Mój znajomy potrzebuje tej paczki, mógłbyś mu ją dla mnie wręczyć? Tylko nie zbliżaj się do tych świń, albo Cię zgarną, uwielbiają je tak samo jak ja!'.
[3-5-2019] [12:52:46] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Got balls to deliver drugs?' from '' to 'Masz jaja by dostarczyć dragi?'.
[3-5-2019] [12:52:00] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Drug Courier - Are you fast enough?' from '' to 'Kurier narkotykowy - Czy jesteś na tyle szybki?'.
[3-5-2019] [12:50:32] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Deliver these drugs for me!' from '' to 'Dostarcz dla mnie te dragi!'.
[3-5-2019] [12:49:52] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You've exceeded the limit of creating %s complaints.' from '' to 'Przekroczyłeś limit %s skarg.'.
[3-5-2019] [12:49:17] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'A nearby criminal is carrying a suspicious package! Stop him.' from '' to 'Pobliski przestępca posiada podejrzaną paczkę! Zatrzymaj go.'.
[3-5-2019] [12:48:54] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You were spotted by a police officer patrolling nearby.' from '' to 'Zostałeś zauważony przez pobliski patrol Policji.'.
[3-5-2019] [12:48:17] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You aborted this mission.' from '' to 'Porzuciłeś tę misję.'.
[2-5-2019] [23:53:16] CIThelp added new text to translate: 'You've exceeded the limit of creating %s complaints.'.
[2-5-2019] [22:42:14] op|Sr.3nTel.- added new text to translate: 'You were spotted by a police officer patrolling nearby.'.
[2-5-2019] [22:42:11] op|Sr.3nTel.- added new text to translate: 'Drug Courier - Are you fast enough?'.
[2-5-2019] [22:27:46] Aspectcax added new text to translate: 'My friend is running out of drugs for his customers, be quick and bring these to him! I'll pay you good.'.
[2-5-2019] [22:27:46] CIThelp added new text to translate: 'A nearby criminal is carrying a suspicious package! Stop him.'.
[2-5-2019] [19:54:39] Sebastian9850 added new text to translate: 'You aborted this mission.'.
[2-5-2019] [19:49:43] Sebastian9850 added new text to translate: 'These f***ing pigs keep me under control and I can't leave this area. My friend needs this package, could you bring it to him for me? Don't get near pigs or they'll hunt you down, they like drugs more than I do!'.
[2-5-2019] [19:46:00] BillowyStream28 added new text to translate: 'Got balls to deliver drugs?'.
[2-5-2019] [19:43:39] NuttyPsycho72 added new text to translate: 'Deliver these drugs for me!'.
[2-5-2019] [18:58:15] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You don't have bombs. Restock at Supply Crates!' from '' to 'Nie posiadasz bomb. Uzupełnij je w skrzyni zaopatrzeniowej!'.
[2-5-2019] [18:57:04] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'A duel tournament is basically an event that gets part in every %s hours which players can participate then eventually have to wait in a queue till the tournament gathers enough players in order to start. It is pretty similar to how hourly events work but will work only as a duel tournament with no further events. It is going to act like how every tournament works. The duel tournament will consist of a specific number of groups, every group consists of two players then eventually face each other until then, the winners will be put in a queue and the losers will get out of the tournament. Use %s to know more information about the current tournament. Use %s to have a text right bottom your screen that shows the current status of the duel tournament. The winners will face each other until the last standing winner is announced then ultimately gets a reward that is based on the number of teams qualified.' from '' to 'Turniej pojedynkowy to wydarzenie, które odbywa się co %s godzin(y), w którym gracze mogą brać udział. Po zapisaniu się, gracze muszą czekać, aż odpowiednia ilość zapisanych osób umożliwi start wydarzenia. Jest to podobne w działaniu do innych cogodzinnych wydarzeń, ale działa wyłącznie jako turniej pojedynkowy, bez żadnych innych wydarzeń. To działa tak, jak każdy inny turniej. Zawiera określoną liczbę grup, a każda z nich składa się z dwóch graczy, którzy muszą się ze sobą zmierzyć. Zwycięzca przechodzi do następnej rundy, a przegrany odpada z turnieju. Użyj %s, by dowiedzieć się więcej o obecnym turnieju. Użyj %s, by wyświetlić tekst w prawym dolnym rogu ekranu, który pokazuje obecny stan turnieju. Zwycięzcy będą się ze sobą mierzyć, aż w końcu zostanie wyłącznie 1 osoba, która zostanie ogłoszona zwycięzcą turnieju i otrzyma nagrodę, w wysokości zależnej od ilości zakwalifikowanych drużyn.'.
[2-5-2019] [18:42:03] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also have to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave.' from '' to 'Tuż obok znacznika jest wejście do kopalni. Po wejściu do środka będziesz musiał znaleźć nowe miejsce do kopania. Każda strefa będzie miała podany procent integralności. Naciśnij 'LPM', by zacząć proces kopania. Będziesz także potrzebować kanistrów, by zasilić pompę, która wypompuje wodę z jaskini.'.
[2-5-2019] [18:39:30] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'Drużyny są niezbalansowane przez %s graczy. Wydarzenie nie rozpocznie się, dopóki drużyny nie zostaną wyrównane.'.
[2-5-2019] [15:00:24] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can only spawn vehicles when not hurt in the last 10 seconds.' from '' to 'Hanya dapat mengspawn mobil saat tidak tersakiti dalam 10 detik terakhir.'.
[2-5-2019] [14:59:21] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are dead or not on ground.' from '' to 'Anda telah mati atau tidak berada di tanah.'.
[2-5-2019] [14:58:56] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can only place vender twice every 10 seconds' from '' to 'Hanya dapat memasang vender dua kali setiap 10 detik'.
[2-5-2019] [14:58:37] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Song requests are disabled now by DJ's.' from '' to 'Permintaan lagu sekarang telah dinonaktifkan oleh DJ.'.
[2-5-2019] [13:44:58] AC-RE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Put %s (%s $%s/unit) up on market. This listing can be sold without staying in a 'Protected Market Area'.' from 'Wystawiono %s (%s $%s/sztukę) na rynku. Ta pozycja może być sprzedawana bez konieczności pozostawania na 'Chrionionym Obszarze Marketu'.' to 'Wystawiono %s (%s $%s/sztukę) na rynku. Ta pozycja może być sprzedawana bez konieczności pozostawania na 'Chrionionym terenie marketu'.'.
[1-5-2019] [22:03:12] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Nobody won Arcade Battle Royale event.' from '' to 'لم يفذ احد بمعركة الاركاد.'.
[1-5-2019] [22:02:41] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Mine' from '' to 'حفر'.
[1-5-2019] [21:57:15] [ICM]RyanC|FFH'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'NOTE: TEAMING IS FORBIDDEN AND CAN LEAD YOU TO BE JAILED.' from 'ATENÇÃO: FAZER EQUIPA É EXTREMAMENTE PROIBIDO E É PUNIVÉL COM JAIL.' to 'ATENÇÃO: FORMAR EQUIPES É EXTREMAMENTE PROIBIDO E É PUNÍVEL COM PRISÃO.'.
[1-5-2019] [21:20:25] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'Drwal ma za zadanie ścinać drzewa w 2 określonych strefach zaznaczonych na mapie, by zdobyć 'Zioła' i "Konopie''.
[1-5-2019] [21:17:53] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Cave Miner' from '' to 'Górnik (Jaskinia)'.
[1-5-2019] [21:17:20] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'update: turns on / off on screen DC messages' from '' to 'aktualizacja: włącza / wyłącza wyświetlanie wiadomości o Dziennym Wyzwaniu'.
[1-5-2019] [21:16:19] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This is a secured private area, law enforcement has been called.' from '' to 'Przebywasz na prywatnym, zastrzeżonym obszarze, wezwano organy ścigania.'.
[1-5-2019] [21:14:28] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Use base gate' from '' to 'Użyj bramy bazy'.
[1-5-2019] [20:57:24] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '%s won $%s for being Last Man Standing out of %s players!' from '' to '%s wygrał $%s za bycie Ostatnim Żywym spośród %s graczy!'.
[1-5-2019] [20:56:36] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Put %s (%s $%s/unit) up on market. This listing can be sold without staying in a 'Protected Market Area'.' from '' to 'Wystawiono %s (%s $%s/sztukę) na rynku. Ta pozycja może być sprzedawana bez konieczności pozostawania na 'Chrionionym Obszarze Marketu'.'.
[1-5-2019] [20:53:33] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You were rewarded for last hunting session! You earned %s units of meat ($%s).' from '' to 'Zostałeś wynagrodzony za poprzednią sesję łowiecką! Zgarnąłeś %s jednostek mięsa ($%s).'.
[1-5-2019] [20:52:43] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You have entered the DM zone. Use '/leaveevent' if you can't leave on foot.' from '' to 'Wszedłeś do strefy DM. Użyj '/leaveevent', jeśli nie możesz jej opuścić pieszo.'.
[1-5-2019] [20:50:59] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Screenshot uploaded. Leave the proof box empty if you want to use this screenshot.' from '' to 'Zrzut ekranu załadowany. Pozostaw pole dowodu puste, jeśli chcesz użyć tego zrzutu ekranu.'.
[1-5-2019] [20:47:24] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You have serial/account limits on receiving cash.' from '' to 'Posiadasz ograniczenia w otrzymywaniu pieniędzy nałożone na serial/konto.'.
[1-5-2019] [20:45:15] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Law Points / Arrests ratio: ' from '' to 'Punkty Prawa / Współczynnik Aresztowań:'.
[1-5-2019] [20:44:45] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Law Points / Arrests ratio' from '' to 'Punkty Prawa / Współczynnik Aresztowań'.
[1-5-2019] [20:41:34] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable duel tournament alerts. If you want to see the duel tournament alerts that is often displayed at the top of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'. This option doesn't include the start message of the duel tournament.' from '' to 'Ta opcja pozwala Ci na włączenie lub wyłączenie powiadomień o turnieju pojedynkowym. Jeśli chcesz widywać powiadomienia o turniejach, które są często wyświetlane na górze ekranu, wybierz 'Enabled'. W przeciwnym razie zaznacz 'Disabled'. Ta opcja nie uwzględnia wiadomości o rozpoczęciu turnieju.'.
[1-5-2019] [20:37:36] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'Nie można przydzielić pracy Policjantowi, jeśli gracz został wydalony z Policji!'.
[1-5-2019] [20:36:48] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Creates a copy of a selected object, useful for aligning objects.' from '' to 'Tworzy kopię zaznaczonego obiektu, przydatne przy wyrównywaniu obiektów.'.
[1-5-2019] [20:35:09] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'amount of seconds to rent for' from '' to 'ilość sekund określających długość wynajmu'.
[1-5-2019] [20:28:52] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Cause a disturbance to receive a wanted level which is useful for some events like riots.' from '' to 'Wywołaj zamieszanie by otrzymać poziom poszukiwań, który jest przydatny do niektórych wydarzeń, takich jak zamieszki.'.
[1-5-2019] [20:26:25] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Complain' from '' to 'Złóż skargę'.
[1-5-2019] [20:23:17] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Short for radio, used by certain jobs to communicate with others who have the same job.' from '' to 'Radio, używane przez niektóre zawody do komunikacji z innymi pracujacymi w tej samej pracy.'.
[1-5-2019] [20:22:33] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'K/D Ratio' from '' to 'Współczynnik Z/Ś'.
[1-5-2019] [20:18:03] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Outputs your current position. Only useful for development and suggesting changes.' from '' to 'Podaje twoją obecną pozycję. Przydatne jedynie do rozwoju i propozycji zmian.'.
[1-5-2019] [20:14:21] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '[LV] Explosive Resistance' from '' to '[LV] Odporność na materiały wybuchowe'.
[1-5-2019] [20:11:00] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Tego pojazdu nie możesz przemalować, gdyż istnieje on wyłącznie po stronie klienta.'.
[1-5-2019] [20:00:13] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Places a blip on the map to show the location of a specified zone.' from '' to 'Menaruh sebuah blip di dalam map untuk memperlihatkan lokasi dari sebuah zona yang telah ditentukan.'.
[1-5-2019] [19:59:05] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Send Notification' from 'Menghantar Notifikasi' to 'Mengirimkan Notifikasi'.
[1-5-2019] [19:58:30] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'PILOT: This cargo needs to be shipped to %s. Make your way there.' from 'JURUTERBANG: Muatan ini perlu dihantar pada %s. Buat jalanmu ke sana.' to 'PILOT: Kargo ini perlu dikirimkan ke %s. Pergi ke sana.'.
[1-5-2019] [19:57:45] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Seed: Hemp. Press '%s' for Herbs' from 'Benih: Hemp. Tekan '%s' untuk Herbs' to 'Biji: Hemp. Tekan '%s' untuk Herbs'.
[1-5-2019] [19:57:25] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Assign group job (Level 6+ groups only)' from 'Memberi kerjaan group (Hanya untuk Level 6+ group)' to 'Memberi pekerjaan group (Hanya untuk Level 6+ group)'.
[1-5-2019] [19:57:05] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'charges no rental fee. To rent an apartment here click the 'Rent an Apartment' button below.' from '' to 'tidak dikenakan biaya sewa. Untuk menyewa sebuah apartmen disini, klik tombol 'Rent an Apartment' dibawah ini.'.
[1-5-2019] [19:55:29] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Health' from '' to 'Darah'.
[1-5-2019] [19:54:34] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has left the unit' from '' to '%s telah keluar dari unit'.
[1-5-2019] [19:54:24] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Both health and food storage are already full. You can't buy more food!' from '' to 'Kedua penyimpanan darah dan makanan sudah penuh. Anda tidak dapat membeli makanan lebih!'.
[1-5-2019] [19:52:53] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Tournament %s has started with %s group(s).' from '' to 'Turnamen %s telah dimulai dengan %s group(s).'.
[1-5-2019] [19:52:37] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You failed the robbery because you left the store.' from '' to 'Anda menggagalkan perampokan tersebut karena anda keluar dari toko tersebut.'.
[1-5-2019] [19:52:08] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'Anda harus memiliki %s untuk membuat barrier ini!'.
[1-5-2019] [19:51:42] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You were kicked out of this car show.' from '' to 'Anda telah dikeluarkan dari car show.'.
[1-5-2019] [19:51:31] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Hourly events only start on Friday and Saturday.' from '' to 'Event setiap jam hanya mulai pada hari Jumat dan Sabtu.'.
[1-5-2019] [19:50:33] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only eat a snack once every 5 seconds.' from '' to 'Anda hanya dapat makan snack sekali setiap 5 detik.'.
[1-5-2019] [19:50:12] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This big barrier is excluded for normal players!' from '' to 'Barrier yang besar ini telah dilarang untuk digunakan player normal!'.
[1-5-2019] [19:49:06] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to 'Anda telah menyelesaikan sebuah tantangan harian dari menembak %s peluru!'.
[1-5-2019] [19:47:59] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Buying weapons' from '' to 'Membeli senjata'.
[1-5-2019] [19:47:52] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Ammo is back in stock in ammunation shops.' from 'Peluru telah di stock ulang di toko ammunation.' to 'Peluru telah distock kembali di toko ammunation.'.
[1-5-2019] [19:47:06] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Ammo is back in stock in ammunation shops.' from '' to 'Peluru telah di stock ulang di toko ammunation.'.
[1-5-2019] [19:46:48] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Jetpack can't be used in this dimension.' from '' to 'Jetpack tidak dapat digunakan di dimensi ini.'.
[1-5-2019] [19:46:35] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Fines can't be paid when time left to serve is over %s seconds.' from '' to 'Denda tidak dapat dibayar saat waktu yang tersisa adalah %s detik.'.
[1-5-2019] [19:45:40] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'Tinggal di area riot ini untuk mendapatkan wanted level.'.
[1-5-2019] [19:45:01] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has invited you to %s duel team, /dt to accept his invite.' from '' to '%s telah mengundang anda ke team duel %s, /dt untuk menerima undangan dia.'.
[1-5-2019] [19:44:21] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has been asked to follow you.' from '' to '%s telah diminta untuk mengikuti anda.'.
[1-5-2019] [19:44:02] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The duel tournament has exceeded the maximum limit of %s players.' from '' to 'Duel Turnamen ini telah melebihi batas %s maksimum player.'.
[1-5-2019] [19:43:11] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Extracted %s Iron' from '' to 'Telah mengekstrak %s Iron'.
[1-5-2019] [19:42:59] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'A Sniper is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. The Sniper can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'Seorang Sniper bertanggung jawab atas menembak player dan melumpuhkan mereka dari jarak yang jauh. Sniper juga dapat bertempur di jarak yang dekat dengan menggunakan Silenced Pistol dia.'.
[1-5-2019] [19:40:37] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has purchased an ice cream cone.' from '' to '%s telah membeli sebuah cone es krim.'.
[1-5-2019] [19:40:23] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have extracted %s grams of Iron' from '' to 'Anda telah mengekstrak %s gram Iron'.
[1-5-2019] [19:39:42] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The Minigun Guy, responsible for fighting enemies via his powerful minigun.' from '' to 'Orang Minigun, bertanggung jawab atas melawan musuh menggunakan minigun dia yang sangat kuat.'.
[1-5-2019] [19:38:50] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'No property description available' from '' to 'Tidak ada deskripsi properti yang tersedia'.
[1-5-2019] [19:38:36] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Criminals call at Molotov blip by %s: %s' from '' to 'Panggilan Kriminal di Blip Molotov oleh %s: %s'.
[1-5-2019] [19:38:13] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Plant seeds with the tractor' from '' to 'Tanam biji dengan traktor'.
[1-5-2019] [19:37:54] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only Engineers can defuse/plant the bomb.' from '' to 'Hanya para insinyur yang dapat menjinakkan/memasang bomb tersebut.'.
[1-5-2019] [19:37:07] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Warp to Riot' from '' to 'Warp ke Riot'.
[1-5-2019] [19:35:46] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You've already sent a duel request to this team' from '' to 'Anda sudah mengirimkan sebuah permintaan duel kepada tim ini'.
[1-5-2019] [19:35:25] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only do %s once every 3 seconds.' from '' to 'Anda hanya dapat melakukan %s sekali setiap 3 detik.'.
[1-5-2019] [19:35:00] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This player isn't your friend.' from '' to 'Player ini bukan teman anda.'.
[1-5-2019] [19:34:44] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Anda telah menyelesaikan sebuah tantangan harian dengan menyelesaikan misi sampingan menjatuhkan pesawat %s kali!'.
[1-5-2019] [19:32:15] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Criminal Event (%s) will begin in %s minutes.' from '' to 'Event Kriminal (%s) akan dimulai dalam %s menit.'.
[1-5-2019] [19:31:51] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Play a stream' from '' to 'Mainkan sebuah stream'.
[1-5-2019] [19:31:27] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s is the winner team of the %s event! The next event starts in 1 hour.' from '' to '%s adalah tim pemenang dari event %s! Event selanjutnya akan mulai dalam 1 jam.'.
[1-5-2019] [19:29:44] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Have sex' from '' to 'Melakukan Sex'.
[1-5-2019] [18:18:54] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To withdraw money from your account you must enter your PIN code. NEVER TELL YOUR PIN CODE TO ANYONE. If you have entered the wrong PIN code 3 times in the last 24 hours you'll have to wait a while, to change PIN use /setpin NewPIN OldPIN' from '' to 'Untuk menarik uang dari akun anda, anda harus memasukan kode PIN anda. JANGAN BERITAHU KODE PIN ANDA KEPADA SIAPAPUN. Jika anda telah memasukan PIN yang salah 3 kali dalam 24 jam terakhir, anda harus menunggu untuk sementara, untuk mengubah PIN gunakan /setpin PINbaru PINlama'.
[1-5-2019] [18:17:01] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Opens the graffiti panel.' from '' to 'Membuka panel graffiti.'.
[1-5-2019] [18:16:32] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'These logs must be validated by staff in case of complaint' from '' to 'Catatan ini harus divalidasi oleh seorang staff dalam hal komplain'.
[1-5-2019] [18:15:27] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'We have a group of Drugs which you can use to boost certain skills. Press F4 to check what the possibilities are.' from '' to 'Kami punya sekelompok Drugs yang anda dapat gunakan untuk meningkatkan skill tertentu. Tekan F4 untuk mengecek apa kemungkinannya.'.
[1-5-2019] [18:13:55] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To place a GPS waypoint click on destination.' from '' to 'Untuk memasang sebuah waypoint GPS, klik di destinasi.'.
[1-5-2019] [18:12:41] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Apartment radio now playing' from '' to 'Sekarang sedang memainkan radio apartmen'.
[1-5-2019] [18:12:12] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Cart' from '' to 'Gerobak'.
[1-5-2019] [18:11:53] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only outlaws may harvest the weed! To become an outlaw do '/criminal outlaw'' from '' to 'Hanya outlaws yang dapat panen weed! Untuk menjadi outlaw, lakukan '/criminal outlaw''.
[1-5-2019] [18:10:05] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Barriers' from '' to 'Barrier'.
[1-5-2019] [18:09:55] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Question' from 'Soal' to 'Pertanyaan'.
[1-5-2019] [18:09:45] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only Team Leaders can set 'Auto-fill' option.' from '' to 'Hanya Pemimpin Team yang dapat mengatur opsi 'Auto-fill'.'.
[1-5-2019] [18:08:22] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Store robbery failed, you died.' from 'Perompakan toko gagal, anda telah meninggal.' to 'Perampokan toko gagal, anda telah meninggal.'.
[1-5-2019] [18:07:09] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The drill has cooled down.' from 'Bornya telah Berhenti' to 'Drillnya sedang Berhenti'.
[1-5-2019] [18:07:02] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The drill has cooled down.' from 'Bornya sedang Berhenti' to 'Bornya telah Berhenti'.
[1-5-2019] [18:06:38] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Questions? You can press J (Chat Interface) and by selecting the Support channel, you can request for assistance in English. You can select My Country to get help in your language. Press J now!' from 'Ada soalan? Tekan J (Antarmuka Perbualan) dan memilih chanel Support, anda boleh meminta pembantuaan di dalam English. Anda boleh memilih Negara Saya untuk mendapatkan pertolongan di dalam bahasaanda. Tekan J sekarang!' to 'Ada pertanyaan? Anda dapat menekan J (Inferface Chat) dan dengan memilih Support Channel, anda dapat membuat permintaan untuk dibantu dalam bahasa Inggris. Anda dapat memilih My Country untuk mendapatkan bantuan dalam bahasa anda sendiri. Tekan J sekarang!'.
[1-5-2019] [18:04:27] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Vehicles' from 'Kenderaan' to 'Kendaraan'.
[1-5-2019] [18:04:14] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has invited %s to the team.' from '%s mengajak %s kepada team.' to '%s telah mengundang %s ke dalam team.'.
[1-5-2019] [18:03:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To prevent the robbery hold at least 1 checkpoint!' from '' to 'Untuk mencegah perampokan ini, setidaknya tahan 1 checkpoint!'.
[1-5-2019] [18:02:57] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total fires put out' from 'Jumlah api yang dipadamkan.' to 'Jumlah api yang dipadamkan'.
[1-5-2019] [18:02:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features, with very complete descriptions. Try it now!' from 'Kita ada sistem pertolongan yang bernas. Tekan F1, anda boleh mencari semua benda tentang ciri-ciri kita, dengan info yang cukup. Cuba sekarang!' to 'Kita ada sistem pertolongan yang lengkap. Dengan menekan F1, anda bisa mencari tahu semua hal tentang fitur kita, dengan deskripsi yang lengkap. Coba sekarang!'.
[1-5-2019] [18:01:32] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'that as a password!' from 'itu sebagai kata laluan!' to 'itu sebagai sebuah password!!'.
[1-5-2019] [18:00:58] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Store robbery failed, you died.' from 'Perompakan kedai sudah gagal, anda meninggal.' to 'Perompakan toko gagal, anda telah meninggal.'.
[1-5-2019] [18:00:27] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Click 'Generate challenge' button below to begin.' from 'Tekan 'Menghasilkan challenge' butang dibawah untuk mula.' to 'Tekan tombol 'Menghasilkan challenge' dibawah ini untuk mulai.'.
[1-5-2019] [17:59:38] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Set Speed' from 'Menentukan kecepatan..' to 'Menentukan kecepatan'.
[1-5-2019] [17:59:25] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Muted' from 'Telah Diredam.' to 'Telah di mute.'.
[1-5-2019] [17:59:09] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Packs to deliver' from 'Paket untuk dikirimkan.' to 'Paket untuk dikirimkan'.
[1-5-2019] [17:58:25] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Days' from 'hari' to 'Hari'.
[1-5-2019] [17:58:19] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'End Shift' from 'Akhiri kerja' to 'Akhiri Jam kerja'.
[1-5-2019] [17:57:25] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can't go criminal when wanted as an outlaw!' from '' to 'Tidak dapat menjadi kriminal selagi diinginkan sebagai buronan!'.
[1-5-2019] [17:56:40] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Select one from the grid list!' from '' to 'Pilih salah satu dari daftar grid!'.
[1-5-2019] [17:54:54] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Since you've helped in saving people/putting fire out, you've got a reward of $%s' from '' to 'Karena anda telah membantu menyelamatkan orang/memadamkan api, anda telah diberikan hadiah sejumlah $%s'.
[1-5-2019] [17:53:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The taxi driver is a simple job. Get a taxi, then some car blips will appear on your minimap, drive to one of them before any other taxi driver and enter the marker where the customer is waiting, and take them where they want to go. This simple process makes you money.' from '' to 'Pengendara taxi merupakan pekerjaan yang simpel. Naik sebuah taxi, lalu akan ada beberapa blip mobil yang muncul di minimap anda, datang ke salah satu dari mereka sebelum pengendara taxi lain mengambilnya dan setelah itu masuk ke dalam tanda dimana pelanggan anda sedang menunggu dan bawa mereka ke tempat yang mereka ingin tuju. Proses yang simple ini memberikan anda uang.'.
[1-5-2019] [16:42:34] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'A chemical factory requires Oil, Hemp and Herbs to operate. Every hour it will convert 1800 Oil, 100 Hemp and 50 Herbs into 150 Chemicals. Chemicals can be sold in F7.' from '' to 'Sebuah pabrik kimia membutuhkan Oil, Hemp, dan Herbs untuk dapat beroperasi. Setiap jam pabrik tersebut akan mengubah 1800 Oil, 100 Hemp, dan 50 Herbs menjadi 150 Chemicals. Chemicals dapat dijual di F7.'.
[1-5-2019] [16:38:42] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Successfully toggled off the name tag!' from 'Telah berhasil mematikan tag nama!' to 'Berhasil mematikan tag nama!'.
[1-5-2019] [16:38:11] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from 'Anda telah menyelesaikan tantangan harian dari mengumpulkan %s ejaan yang benar!' to 'Anda telah menyelesaikan sebuah tantangan harian dengan mengumpulkan %s ejaan yang benar!'.
[1-5-2019] [15:29:39] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '%s is the winner of Duo Battle Royale event out of %s players!' from '%s jes zwycięzcą Duo Battle Royale spośród %s graczy!' to '%s jest zwycięzcą Duo Battle Royale spośród %s graczy!'.
[1-5-2019] [12:44:43] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to 'Anda telah menyelesaikan tantangan harian dari mengumpulkan %s ejaan yang benar!'.
[1-5-2019] [12:43:22] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s pickpocketed you.' from '' to '%s telah mencopet anda.'.
[1-5-2019] [12:43:02] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Welcome to your hood!' from '' to 'Selamat datang di hood anda!'.
[1-5-2019] [12:42:30] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your game was minimized. Failed to upload screenshot.' from '' to 'Game anda telah di minimize. Gagal untuk mengupload screenshot.'.
[1-5-2019] [12:42:06] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Successfully toggled off the name tag!' from '' to 'Telah berhasil mematikan tag nama!'.
[1-5-2019] [12:40:49] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Created the suggestion successfully!' from '' to 'Sugesti telah berhasil dibuat!'.
[1-5-2019] [12:40:36] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are now level %s police!' from '' to 'Anda sekarang polisi level %s!'.
[1-5-2019] [12:40:15] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Penggunaan: /getforumaccount PasswordIngameAnda'.
[1-5-2019] [12:39:48] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't vote on your own suggestion.' from '' to 'Anda tidak bisa memilih untuk sugesti anda sendiri.'.
[1-5-2019] [12:39:12] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not kick participants from your tournament, you can only kick viewers.' from '' to 'Anda tidak bisa mengeluarkan partisipator dari turnamen anda, anda hanya bisa mengeluarkan penonton.'.
[1-5-2019] [12:25:15] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Vehicle drive type set to 'Forward Wheel Drive'' from '' to 'Tipe Pengendaraan Kendaraan telah di set menjadi 'Forward Wheel Drive''.
[1-5-2019] [11:54:04] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Tuż przy znaczniku jest wejście do kopalni. Po wejściu będziesz musiał znaleźć miejsce do kopania. Każda strefa będzie miała podany procent integralności. Naciśnij 'LPM', by zacząć proces kopania. Będziesz także musiał użyć kanistra do zasilenia pompy, która wypompuje wodę z jaskini. -- Rangi %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s '.
[1-5-2019] [11:48:44] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Zombotech runs many experiments from it's Tierra Robada research facility, there is a very large facility underground but you only need to provide security for the bit above ground. Many test subjects from our experiments escape so it's likely you'll spend all your time protecting the outside world from these failed experiments by killing the escaped zombies!' from '' to 'Zombotech mengelola banyak eksperimen dari fasilitas penelitian Tierra Robada, ada sebuah fasilitas yang sangat besar di bawah tanah tapi anda hanya butuh menyediakan sedikit pengamanan diatas tanah. Banyak test subjek yang kabur dari eksperimen kami jadi kemungkinan besar anda akan menghabiskan waktu anda menjaga dunia luar dari kegagalan eksperimen ini dengan membunuh zombie yang telah kabur tersebut!'.
[1-5-2019] [11:29:33] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To clear the stadium.' from '' to 'Untuk membereskan stadium tersebut.'.
[1-5-2019] [10:58:59] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You got %s for fixing %s abandoned vehicles!' from '' to 'Anda mendapatkan %s karena telah memperbaiki %s kendaraan terlantar!'.
[1-5-2019] [10:58:20] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s left to put the fire out' from '' to 'tersisa %s untuk memadamkan apinya'.
[1-5-2019] [10:57:46] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only send $%s every 7 days.' from '' to 'Anda hanya bisa mengirim $%s setiap 7 hari.'.
[1-5-2019] [10:57:27] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You recieved $2,500 for sucessfully drilling into the robbery.' from '' to 'Anda telah menerima $2,500 karena telah berhasil mengdrill kedalam perampokan tersebut.'.
[1-5-2019] [10:56:49] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only reply %s times as a maximum in a complaint.' from '' to 'Anda hanya bisa membalas %s kali sebagai maksimum di dalam sebuah komplain.'.
[1-5-2019] [10:55:53] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have successfully left room '%s'' from '' to 'Anda telah berhasil meninggalkan ruangan '%s''.
[1-5-2019] [10:55:32] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Repairing unowned vehicles doesn't make money.' from '' to 'Memperbaiki kendaraan yang tidak berkepemilikan tidak akan mengahasilkan uang.'.
[1-5-2019] [10:55:02] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Anda telah bergabung di sebuah antrian kronik.'.
[1-5-2019] [10:54:32] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Penembakan Sea Sparrow'.
[1-5-2019] [10:30:40] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'A related series of events!' from '' to 'Sebuah rangkaian event yang terkait!'.
[1-5-2019] [10:29:44] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Not saving car tuning as list of modifications was too long.' from '' to 'Tidak akan mengsave penyetelan mobil anda karena daftar modifikasi terlalu panjang.'.
[1-5-2019] [10:28:25] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Launches an interface for altering your car’s features (doors).' from '' to 'Membuka sebuah interface untuk mengubah fitur mobil anda (pintu).'.
[1-5-2019] [10:27:54] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Win Last Man Standing.' from '' to 'Menag Last Man Standing.'.
[1-5-2019] [10:27:25] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Vanilla' from '' to 'Vanilla'.
[1-5-2019] [10:27:00] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Continue' from 'Sambung' to 'Lanjutkan'.
[1-5-2019] [10:26:39] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Go to the fire icon on your minimap (or wait for one to appear) and extinguish the fire. You can use both fire extinguisher and fire truck hose to put the fire out, using fire extinguisher to put the fire out is faster than fire truck hose. Each flame you put out will earn you some cash according to your level. You must stand near a fire and then click fire and your player will automatically spray the fire extinguisher. Some missions require you to save peds by taking them to a marker beside the ambulance. Press 'N' after you've entered a Fire Truck to activate Fire Fighter's side mission and extinguish burning vehicles around map.' from '' to 'Pergi ke ikon api di minimap anda (atau tunggu satu hingga muncul) dan padamkan apinya. Anda dapat menggunakan kedua fire extinguisher dan fire truck hose untuk memadamkan apinya, menggunakan fire extringuisher untuk memadamkan apinya lebih cepat daripada menggunakan fire truck hose. Setiap api yang anda padamkan akan memberikan anda beberapa uang sesuai dengan level anda. Anda harus berdiri di sekitar api dan pencet fire dan player anda akan otomatis menyemprot fire extinguishernya. Beberapa misi membutuhkan kamu untuk menyelamatkan peds dengan membawa mereka ke tanda di sebelah ambulansnya. Pencet 'N' setelah anda memasuki sebuah mobil pemadam kebakaran untuk mengaktifasi misi sampingan pemadam kebakaran di sekitar mapnya.'.
[1-5-2019] [10:20:01] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'is not in your apartment.' from '' to 'tidak ada di dalam apartmen anda.'.
[1-5-2019] [10:19:29] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not view a tournament while viewing/participating another one. Leave current one by /duelmng leave.' from '' to 'Anda tidak dapat menonton sebuah turnamen sementara anda sedang menonton/mengikuti turnamen lain. Keluar dari yang sekarang dengan menggunakan /duelmng leave.'.
[1-5-2019] [10:18:25] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You need $1000 to create a new room.' from '' to 'Anda perlu $1000 untuk membuat ruangan baru.'.
[1-5-2019] [10:18:13] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '* [QuickStats] Total fish sales: $%s' from '' to '* [QuickStats] Total penjualan ikan: $%s'.
[1-5-2019] [10:17:46] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your bag is full! Go back to the scrap yard to extract goodies.' from '' to 'Tas anda sudah penuh! Kembali ke halaman sisa untuk mengekstrak barang.'.
[1-5-2019] [10:16:06] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Playtime (hours): ' from '' to 'Waktu bermain (jam):'.
[1-5-2019] [10:15:48] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You cannot participate in this event. Try within 30 minutes' from '' to 'Anda tidak bisa ikut berpartisipasi dalam event ini. Coba dalam 30 menit.'.
[1-5-2019] [10:15:26] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The player must be in event dimension or the main dimension!' from '' to 'Player terserbut harus berada di sebuah dimensi event atau dimensi utama!'.
[1-5-2019] [10:15:03] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Last Man Standing is already in progress. %s / %s still standing!' from '' to 'Last Man Standing masih sedang dalam progres. %s / %s masih berdiri!'.
[1-5-2019] [10:12:33] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Press 'F7' to open the trading interface. Sell resources you don't need to other players and the server. Some players have even managed to make a lot of profit just from buying and selling resources. All trading is done through the interface so there is no risk of scamming. You could also earn or buy basic resources like Iron and use the crafting system (press 'F9') to craft complex resources like med kits and sell for a profit. Resources are marked with two colors, yellow and green. Each color is automatically determined based on the selling price, meaning that cheaper resources are marked in green, and the more expensive in yellow.' from '' to 'Tekan 'F7' untuk membuka interface perdagangan. Jual sumber daya yang anda tidak perlukan kepada player lain dan server ini. Beberapa player bahkan sudah berhasil membuat banyak keuntungan hanya dari membeli dan menjual sumber daya. Semua perdagangan itu dilakukan dari interface ini jadi tidak ada resiko untuk terkena scam. Anda juga bisa mendapatkan atau membeli sumber daya yang basic seperti Iron dan gunakan sistem crafting (tekan 'F9') untuk membuat sumber daya yang kompleks seperti med kits dan jual untuk keuntungan. Sumber daya ditandai dengan dua warna, kuning dan hijau. Setiap warna itu otomatis ditentukan berdasarkan harga penjualannya, artinya sumber daya yang lebih murah ditandai dengan warna hijau, dan yang lebih mahal ditandai dengan warna kuning.'.
[1-5-2019] [10:04:48] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from '' to 'Selamat datang di base %s! Jika anda tidak diundang oleh pemilik group dimohon untuk meninggalkan tempat ini!'.
[1-5-2019] [10:04:02] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Selected player was not found as moderator or participant of this room.' from '' to 'Player yang telah dipilih tidak ditemukan sebagai seorang moderator atau seorang peserta di ruangan ini.'.
[1-5-2019] [10:03:16] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Misdemeanour Transporting Criminals' from '' to 'Pelanggaran Hukum Mengangkut Kriminal'.
[1-5-2019] [10:03:00] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Criminals call at Cv blip by %s: %s' from '' to 'Panggilan Kriminal di Cv blip oleh %s: %s'.
[1-5-2019] [10:02:28] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Find and break into the manager's safe!' from '' to 'Cari dan bobol berangkas manager!'.
[1-5-2019] [10:01:19] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Sebagai catatan bahwa mengubah nama ingame atau password forum hanya akan berubah dimana anda mengubah itu.'.
[1-5-2019] [10:00:42] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Heist starting in %s seconds' from '' to 'Pencurian akan dimulai dalam %s detik'.
[1-5-2019] [10:00:03] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You've joined DD Event.' from '' to 'Anda telah bergabung ke event DD'.
[1-5-2019] [09:59:40] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Play a chronicle' from '' to 'Mainkan sebuah kronik'.
[1-5-2019] [09:59:03] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are now selling ice cream! Type '/sell' again to stop selling ice cream.' from '' to 'Anda sekarang sedang berjualan es krim! Ketik '/sell' lagi untuk berhenti menjual es krim.'.
[1-5-2019] [09:58:34] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'CITchecking: the player is doing an action which prevents him from warping to the event' from '' to 'CITchecking: Player tersebut sedang melakukan sebuah aksi yang mencegah dia dari pergi ke event tersebut'.
[1-5-2019] [09:57:22] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total time spent in jail: ' from '' to 'Total waktu dihabiskan di penjara:'.
[1-5-2019] [09:57:13] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Enabled heist updater.' from '' to 'Telah Mengaktifkan Updater Perampokan.'.
[1-5-2019] [09:56:31] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The purpose of the pilot is to transport people and cargo to various locations through the air. Tasks of pilots include flying passengers or cargo via airplanes to the three surrounding airports, flying passengers or cargo using large commercial jets or cargo planes to airports across the world, and flying passengers and cargo using helicopters to locations in San Andreas. In order to begin your job, you must enter a plane. Depending on your job class and the plane you entered, you will have to first pick up passengers or cargo. Once you load your passengers or cargo, you will be given a location to fly to. When you arrive at your destination, you will need to unload your passengers or cargo. Pilots should expect to spend most of their time in the skies, and should also expect to wait patiently when on the ground as passengers and cargo are loaded and unloaded from the plane.' from '' to 'Tujuan dari pilot adalah untuk mengantar orang-orang dan kargo ke berbagai lokasi melalui udara. Tugas dari pilot termasuk menerbangan penumpang atau kargo via pesawat ke tiga bandara sekitarnya, menerbangkan penumpang atau kargo menggunakan pesawat komersil yang besar atau pesawat kargo untuk pergi ke bandara di seluruh dunia, dan menerbangkan penumpang dan kargo menggunakan helicopter ke lokasi-lokasi yang ada di San Andreas. Untuk memulai pekerjaan anda, anda harus memasuki sebuah pesawat. Bergantung pada kelas pekerjaan anda dan pesawat yang anda masuki, pertama anda harus menjemput penumpang atau kargo. Setelah anda memuat penumpang atau kargo anda, anda akan disuruh terbang ke sebuah lokasi. Setelah anda tiba di lokasi anda, anda harus menurunkan muatan penumpang atau kargo anda. Pilot harus mengira untuk menghabiskan sebagian besar dari waktunya di langit, dan juga harus diharapkan untuk menunggu dengan sabar saat di daratan karena penumpang dan kargo sedang di muatkan atau diturunkan dari pesawat.'.
[1-5-2019] [09:03:11] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't kick/ban yourself from your own car show.' from '' to 'Anda tidak dapat mengeluarkan/melarang diri anda sendiri dari carshow anda sendiri.'.
[1-5-2019] [09:02:27] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Your money has been decreased by %s %% because you died.' from '' to 'Uang anda telah berkurang sebanyak %s %% karena anda telah mati.'.
[1-5-2019] [09:01:44] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total cops killed in bank robs: ' from '' to 'Total polisi yang telah terbunuh di perampokan bank:'.
[1-5-2019] [09:01:25] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Please wait till your previous request is deleted.' from '' to 'Mohon menunggu hingga permintaan sebelum anda telah dihapus.'.
[1-5-2019] [08:49:36] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total meat hunted (kg): ' from '' to 'Total daging yang telah diburu (kg):'.
[1-5-2019] [08:49:05] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '-- Job Description THIS JOB REQUIRES YOU HAVE ACCESS TO A REEFER. First of all you need to get in a reefer, buy one from a boat shop. Then you need to go out to sea and your net will catch fish or rubbish. When your net is full come back to shore and sell your catch at the marker next to where you get the job. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Deskripsi Pekerjaan PEKERJAAN INI MENGHARUSKAN ANDA MEMILIKI AKSES KE SEBUAH REEFER. Pertama-tama anda perlu memasuki ke sebuah reefer, beli satu dari toko kapal. Lalu anda perlu pergi ke lautan dan jaring anda akan menangkap ikan atau sampah. Saat jaring anda penuh, kembali ke pantai dan jual tangkapan anda di sebuah tanda yang ada di sebelah dimana anda mendapatkan pekerjaannya. -- Pangkat Pekerjaan %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s '.
[1-5-2019] [08:44:28] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You don't have any CITbook friends!' from '' to 'Anda tidak memiliki teman CITBook!'.
[1-5-2019] [08:43:54] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Player is not in your tournament.' from '' to 'Player tidak ada di dalam turnamen anda.'.
[1-5-2019] [08:43:00] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This is the high precision guy every team needs. He is able to shoot his Sniper Rifle, Country Rifle and his Deagle, in case an enemy comes in close range.' from '' to 'Ini merupakan seorang yang memiliki presisi yang tinggi yang dibutuhkan oleh setiap team. Dia mampu menembak dengan menggunakan Sniper Rifle dia, Country Rifle, dan Deagle dia, jika seorang musuh datang dalam jarak dekat.'.
[1-5-2019] [08:40:35] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'your account name' from 'nama akaun anda' to 'nama akun anda'.
[1-5-2019] [08:40:24] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You found the murder weapon! Press %s to open the Case File.' from '' to 'Anda telah menemukan senjata pembunuhannya! Tekan %s untuk membuka berkas kasus.'.
[1-5-2019] [08:39:45] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total Defends' from 'Penjagaan Total' to 'Total Penjagaan'.
[1-5-2019] [08:39:32] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total Trucker Miles' from '' to 'Total Mil Trucker'.
[1-5-2019] [08:39:03] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The victim moved away before you could complete the theft.' from '' to 'Korban telah pergi sebelum anda dapat menyelesaikan pencuriannya.'.
[1-5-2019] [08:38:35] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Slot: Heavy' from '' to 'Slot: Heavy'.
[1-5-2019] [08:38:16] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Automatically sign up to all races' from '' to 'Otomatis mendaftarkan diri untuk semua balapan.'.
[1-5-2019] [08:37:39] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Group Deletion: Group Deletion can NOT be undone.' from '' to 'Penghapusan Group: Penghapusan Group TIDAK dapat dibalikan.'.
[1-5-2019] [08:36:18] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only set a prize value under $10,000,000' from '' to 'Anda hanya bisa menetapkan nilai hadiah dibawah $10,000,000'.
[1-5-2019] [08:35:30] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You already used 1 headshot in last 10 minutes, wait %s more minutes for next headshot.' from '' to 'Anda telah menggunakan 1 headshot dalam 10 menit terakhir ini, tunggu %s menit untuk headshot selanjutnya.'.
[1-5-2019] [08:34:52] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Invite to Group' from '' to 'Undang kedalam Group'.
[1-5-2019] [08:34:41] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You left squad %s as %s (%s)' from '' to 'Anda keluar dari squad %s sebagai %s (%s)'.
[1-5-2019] [08:34:17] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Show Attacks' from '' to 'Memperlihatkan Serangan'.
[1-5-2019] [08:33:49] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Interior, Dimension: %s' from '' to 'Interior, Dimensi: %s'.
[1-5-2019] [08:33:38] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Press %s to start the Fire Truck mission.' from '' to 'Pencet %s untuk memulai misi Fire Truck'.
[1-5-2019] [08:33:15] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Punish Log' from '' to 'Catatan Hukuman'.
[1-5-2019] [08:33:01] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Winnings will be automatically transferred' from '' to 'Kemenangan akan otomatis di transfer.'.
[1-5-2019] [08:32:39] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Edit Reply' from '' to 'Edit Balasan'.
[1-5-2019] [08:32:22] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Apply a custom skin on your current vehicle.' from '' to 'Aplikasikan sebuah skin khusus pada kendaraan anda saat ini.'.
[1-5-2019] [08:31:39] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Confirm Squad Name:' from 'Konfirmasi nama Squad:' to 'Konfirmasi Nama Squad:'.
[1-5-2019] [08:31:30] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Plays the song with that index' from '' to 'Memainkan musik dengan indeks tersebut'.
[1-5-2019] [08:30:55] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not throw projectiles while being close to ground.' from '' to 'Anda tidak dapat melempar projektil selagi dekat dengan tanah.'.
[1-5-2019] [08:30:14] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Use /es message for use in chatbox' from '' to 'Gunakan /es pesan untuk digunakan di chatbox'.
[1-5-2019] [08:29:55] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Copy song URL to /mplayer' from '' to 'Copy URL lagu ke /mplayer'.
[1-5-2019] [08:29:42] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Squad name not found, terminating.' from '' to 'Nama Squad tidak ditemukan, mengakhiri.'.
[1-5-2019] [08:29:05] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total Defends' from '' to 'Penjagaan Total'.
[1-5-2019] [08:28:52] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Owner Last Online: %s days ago' from 'Pemilik Online Terakhir: %s hari lalu' to 'Online Terakhir Pemilik: %s hari lalu'.
[1-5-2019] [08:26:31] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Search settings here' from '' to 'Cari settings disini'.
[1-5-2019] [08:26:22] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Custom Player Skins' from '' to 'Player Skin Khusus'.
[1-5-2019] [08:25:51] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Points/Arrest Ratio' from '' to 'Ratio Poin/Penangkapan'.
[1-5-2019] [08:25:22] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Slot: Rifle' from '' to 'Slot: Rifle'.
[1-5-2019] [08:25:05] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only carjack someone if they're driving your car!' from '' to 'Anda hanya bisa membajak mobil orang lain jika mereka sedang mengendarai kendaraan anda!'.
[1-5-2019] [08:24:36] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'partial player name or 'all'' from '' to 'Sebagian nama player atau 'all''.
[1-5-2019] [08:24:19] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Planted: %s / %s Grown: %s' from '' to 'Tertanam: %s / %s Telah Tumbuh: %s'.
[1-5-2019] [08:23:55] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Walk up to something valuable' from 'Jalan ke atas sesuatu berharga' to 'Berjalan untuk menemukan sesuatu yang berharga'.
[1-5-2019] [08:23:20] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You left squad %s' from 'Anda sudah mengeluar dari squad %s' to 'Anda sudah keluar dari squad %s'.
[1-5-2019] [08:22:36] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Checkpoints: 0 / %s' from '' to 'Checkpoints: 0 / %s'.
[1-5-2019] [08:22:13] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Variants' from '' to 'Variasi'.
[1-5-2019] [08:22:08] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not send messages when muted.' from '' to 'Anda tidak dapat mengirimkan pesan saat di mute.'.
[1-5-2019] [08:21:29] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Information about the weed farm harvest.' from '' to 'Informasi tentang panen pertanian weed.'.
[1-5-2019] [08:20:22] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Add items to my house pocket' from '' to 'Tambahkan barang untuk kantung rumah saya'.
[1-5-2019] [08:19:55] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Beef Tower - $200' from '' to 'Beef Tower - $200'.
[1-5-2019] [08:18:58] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Use this to enable seeing killcam, helps report cheaters: Hold right click to make kill cam last forever.' from '' to 'Gunakan ini untuk dapat melihat killcam, bantu melaporkan cheater: Tekan klik kanan untuk membuat kill cam terakhir tidak berakhir.'.
[1-5-2019] [08:16:44] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Tepat disebelah dari tanda pekerjaan merupakan tempat masuk ke dalam tambang. Setelah masuk anda harus berkeliaran untuk mencari area baru untuk di tambang. Setiap zona akan ada persentase integritas. Tekan 'LMB' untuk memulai proses penambangan. Anda juga perlu menggunakan Jerry Can untuk mengaktifkan pompa dan menguras air dari tambangnya. -- Pangkat Pekerjaan %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s '.
[1-5-2019] [08:11:42] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Enable Alternate Sky Shader' from '' to 'Aktifkan Shader Langit Alternatif'.
[1-5-2019] [08:10:41] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Here you can change the carrier label shown at top left of phone:' from '' to 'Disini anda dapat mengubah label carrier yang tertera di kiri atas phone anda:'.
[1-5-2019] [08:09:52] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Misdemeanour Robbing an ATM' from '' to 'Pelanggaran hukum merampok sebuah ATM'.
[1-5-2019] [08:08:28] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Joins the current dual tournament.' from '' to 'Memasuki Dual Turnamen saat ini.'.
[1-5-2019] [08:08:02] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '50 Shotgun shells made using Iron, Oil and Explosive (You must own this weapon first!)' from '' to '50 Peluru Shotgun dibuat menggunakan Iron, Oil, dan Explosive (Anda harus mempunyai senjata ini terlebih dahulu!)'.
[1-5-2019] [08:06:09] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Passengers transported' from '' to 'Penumpang telah diangkut.'.
[1-5-2019] [08:05:47] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Performing Airstrike' from '' to 'Sedang melakukan Airstrike'.
[1-5-2019] [08:05:33] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not target a player in that team.' from '' to 'Anda tidak dapat menarget sebuah player di tim tersebut.'.
[1-5-2019] [08:05:16] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from 'Battle Royale Squad sudah bermula. Semoga berhasil!' to 'Battle Royale Squad sudah mulai. Semoga berhasil!'.
[1-5-2019] [08:04:55] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can't pay another fine for %s more minutes.' from 'Tidak boleh membayar saman lain untuk %s minit.' to 'Tidak dapat membayar denda lain untuk %s menit.'.
[1-5-2019] [08:04:08] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You don't have access to group staff chat!' from '' to 'Anda tidak memiliki akses untuk chat group staff!'.
[1-5-2019] [08:03:43] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Custom Titles' from '' to 'Title Khusus'.
[1-5-2019] [08:03:36] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Here you can see every SMS (inc. ignored)' from '' to 'Disini anda dapat melihat semua SMS (termasuk yang telah diabaikan)'.
[1-5-2019] [07:57:44] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Criminal Trailer' from '' to 'Trailer Kriminal'.
[1-5-2019] [07:57:31] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Van Heist' from '' to 'Pencurian Van'.
[1-5-2019] [07:57:11] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Confirm custom title sell' from '' to 'Konfirmasi penjualan custom title'.
[1-5-2019] [07:56:27] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The provided password is wrong for this room.' from 'Kata laluan yang tiberi untuk bilik ini tidak benar.' to 'Password yang anda berikan salah untuk ruangan ini.'.
[1-5-2019] [07:55:48] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Classic Group, Squad, Alliance Blips' from '' to 'Blip Klasik Group, Squad, dan Aliansi'.
[1-5-2019] [07:55:15] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Account Retrieval (optional)' from '' to 'Pengembalian Akun (opsional)'.
[1-5-2019] [07:55:02] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'House Robbery' from '' to 'Perampokan Rumah'.
[1-5-2019] [07:54:35] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Filter by player damage' from '' to 'Filter dari damage player'.
[1-5-2019] [07:54:11] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can do 1 headshot every 10 minutes on your targets. To enable that one headshot, you need to enable it from here, by clicking the headshot button below. The headshot can only be done on assigned targets. ' from '' to 'Anda hanya bisa melakukan 1 headshot setiap 10 menit kepada target anda. Untuk mengaktifkan satu headshot tersebut, anda perlu mengaktifkannya disini, dengan mengklik tombol headshot dibawah ini. Headshot tersebut hanya dapat dilakukan pada target yang ditetapkan.'.
[1-5-2019] [07:45:57] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Can only give yourself a jetpack 12 times in 2 minutes.' from '' to 'Anda hanya bisa memberikan diri sendiri jetpack 12 kali dalam 2 menit.'.
[1-5-2019] [07:45:33] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Bullets that hit the head do 40%% more damage.' from 'Peluru yang kena kepala akan membuat 40%% lebih kerosakan.' to 'Peluru yang kena kepala akan membuat 40%% damage lebih.'.
[1-5-2019] [07:44:58] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'If you disable top messages, those messages will appear in your chatbox rather than at the top middle of your screen.' from '' to 'Jika anda mengnonaktifkan pesan diatas, pesan tersebut akan muncul di chatbox anda daripada di tengah atas screen anda.'.
[1-5-2019] [07:43:41] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You're too far from drop-off point.' from '' to 'Anda terlalu jauh dari tempat drop-off.'.
[1-5-2019] [07:42:35] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Ini merupakan sebuah kendaraan clientside, anda tidak dapat mengecatnya.'.
[1-5-2019] [07:41:39] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Boost increased! %s engine parts used.' from '' to 'Boost telah ditingkatkan! %s mesin telah digunakan.'.
[1-5-2019] [07:41:11] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s has kicked %s as %s (%s)' from '%s udah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)' to '%s telah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)'.
[1-5-2019] [07:40:36] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Echo' from '' to 'Echo'.
[1-5-2019] [07:40:30] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Lists the commands for a duel script.' from '' to 'Memberikan daftar Command untuk sebuah script duel.'.
[1-5-2019] [07:39:36] PVT-Chromeng[CID]'ex (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This script allows you to play your own music using .mp3 links as the current /mymusic script does, with the difference you can make playlists with those links.' from '' to 'Script ini membolehkan anda untuk memainkan musik anda dengan menggunakan link .mp3 seperti script /mymusic lakukan sekarang, dengan perbedaan anda dapat membuat playlist dengan menggunakan link tersebut.'.
[1-5-2019] [07:08:22] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To break into the vault, you have to use drills and circuit breakers. You need to drill twice and circuit break once. Drill: It can be crafted from F9. It does not get consumed after usage. Hold 'n' to drill. Your drill can overheat, reducing the progress to a certain %%, once it overheats, you should immediately stop drilling and start drill after a few seconds. Circuit Breaker: This makes you go through a circuitbreaker puzzle from GTA V. This is available to all players. Use the arrow keys/W/A/S/D to change direction of the line and make it go to the other side where there is the end. You need to reach the door image, and avoid all the green colored shapes and avoid going out of the whole box itself to complete it.' from '' to 'Untuk membobol ke dalam vault, anda harus menggunakan drills dan pemutus circuit. Anda perlu mengdrill dua kali dan memutuskan circuit sekali. Drill: Dapat di buat dari F9. Drill tersebut tidak dikonsumsi setelah digunakan. Tahan 'n' untuk mengdrill. Drill anda bisa overheat, mengurangi progres untuk %% tertentu, setelah drill anda overheat, anda harus segera menghentikan drillnya dan memulai drill setelah beberapa detik. Pemutus Circuit: Ini akan membuat anda melalui sebuah puzzle pemutus circuit dari GTA V. Ini tersedia untuk semua player. Gunakan tombol panah/W/A/S/D untuk mengubah arah garis dan membuatnya pergi ke sisi yang lain dimana tempat akhirnya berada. Anda perlu mencapai gambar pintu tersebut, dan menghindari semua bentuk berwarna hijau dan hindari keluar dari seluruh boxnya sendiri untuk menyelesaikannya.'.
[1-5-2019] [06:56:50] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'TERMINATOR MODE: Activated. Terminators can't enter vehicles!' from '' to 'MODE TERMINATOR: Telah Dikatifkan. Terminator tidak dapat memasuki kendaraan!'.
[1-5-2019] [06:55:31] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Choose Alliance Nametag' from 'Memilih Nametag aliansi' to 'Memilih Nametag Aliansi'.
[1-5-2019] [06:55:13] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Choose Alliance Nametag' from '' to 'Memilih Nametag aliansi'.
[1-5-2019] [06:54:58] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Challenge selected player' from '' to 'Menantang pemain yang terpilih'.
[1-5-2019] [06:54:23] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Crafting...' from '' to 'Sedang membuat...'.
[1-5-2019] [06:54:06] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Web Browser' from '' to 'Browser Web'.
[1-5-2019] [06:53:49] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Moderate' from '' to 'Moderat'.
[1-5-2019] [06:53:38] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '[2nd Slot] Explosive bullets against Hummer/Hunter/Seasp.' from '' to '[Slot Kedua] Peluru Peledak terhadap Hummer/Hunter/Seasp.'.
[1-5-2019] [06:52:15] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't glue to vehicle model' from 'Anda tidak boleh glue kepada sebuah model kenderaan.' to 'Anda tidak bisa glue di model kendaraan'.
[1-5-2019] [06:51:17] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Here you can view all CITbook friend messages' from 'Di sini anda boleh melihat semua mesej dari kawan CITbook' to 'Disini anda dapat meilhat semua pesan dari teman CITBook'.
[1-5-2019] [06:50:48] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Set as private so only i can add players by /duelmng add <plr>' from 'Meletakkan-nya kepada peribadi jadi saya hanya boleh memasukkan seorang player dengan menggunakan command /duelmng add <nama player>' to 'Set sebagai pribadi jadi hanya saya yang dapat menambah player dengan command /duelmng add <plr>'.
[1-5-2019] [06:49:50] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Playzone is going to be contracted soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from 'Zona bermain akan segera dikontrak. Pergi ke zona kuning secepat mungkin!' to 'Zona bermain akan segera dikontraksikan. Pergi ke zona kuning secepat mungkin!'.
[1-5-2019] [06:47:57] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Tip: Mode permainan utama adalah Solo, Duo dan Squad. Selain itu dianggap sebagai event khusus.'.
[1-5-2019] [06:46:53] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Details' from '' to 'Detail'.
[1-5-2019] [06:46:44] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Armed Robberies' from '' to 'Perampokan Bersenjata'.
[1-5-2019] [06:46:33] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Invalid string passed' from '' to 'String passed tidak valid'.
[1-5-2019] [06:45:55] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Playzone is going to be contracted soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Zona bermain akan segera dikontrak. Pergi ke zona kuning secepat mungkin!'.
[1-5-2019] [06:44:00] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Knee Head' from '' to 'Lutut Kepala'.
[1-5-2019] [06:42:54] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Wanted players can't use pedal bikes because they're unstoppable!' from 'Player yang wanted tidak boleh menggunakan basikal kerana mereka tidak boleh diberhentikan!' to 'Player yang wanted tidak dapat menggunakan sepeda pedal karena mereka tidak dapat dihentikan!!'.
[1-5-2019] [06:42:16] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Allows you to copy all the squad history to clipboard.' from 'Membolehkan anda kopi semua sejarah squad anda.' to 'Membolehkan anda untuk mengcopy semua riwayat squad ke clipboard.'.
[1-5-2019] [06:40:59] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Aim at me to rob the place' from 'Tunjuk senjata kepada saya untuk rompak tempat ini.' to 'Bidik saya untuk merampok tempat tersebut'.
[1-5-2019] [06:20:54] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You own a UAV but you have to pass the course in '/courses' first!' from '' to 'Anda memiliki sebuah UAV tapi anda harus menyelesaikan course tersebut terlebih dahulu di '/course''.
[1-5-2019] [06:20:18] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'When a heist ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics, to disable this select 'No'' from 'Apabila satu heist habis ada mesej-mesej yang muncul di dalam chatbox anda memberitahu 3 player utama yang membuat paling banyak damage dan 3 player utama yang membunuh paling banyak orang dari kedua-dua team dan 3 player utama medic, untuk menghentikan ini pilih 'Tidak'' to 'Saat sebuah heist telah selesai akan ada pesan yang muncul di chatbox anda yang memberi tahu top 3 damagers dan top 3 pembunuh di dua sisi dan top 3 petugas medis, untuk mengnonaktifkan ini, pilih 'No''.
[1-5-2019] [06:16:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Able to take squad job' from 'Boleh mengambil kerja squad.' to 'Dapat mengambil pekerjaan Squad'.
[1-5-2019] [06:16:26] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Last completed: ' from 'Disiap Terakhir:' to 'Terakhir diselesaikan:'.
[1-5-2019] [06:16:11] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Out of City' from 'Keluar daripada kota' to 'Keluar kota'.
[1-5-2019] [06:15:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to 'Peluru pembakar untuk 'Shotgun' di LV.'.
[1-5-2019] [06:15:10] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Packs to deliver' from 'Paket untuk dihantar.' to 'Paket untuk dikirimkan.'.
[1-5-2019] [06:14:53] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Please confirm new password.' from 'Sila memastikan password yang baru.' to 'Silahkan mengkonfirmasi password yang baru.'.
[1-5-2019] [06:14:08] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Online in' from 'online di' to 'Online di'.
[1-5-2019] [06:13:50] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Notes' from 'Nota-nota' to 'Catatan'.
[1-5-2019] [06:13:41] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total houses mapped:' from 'Jumlah rumah yang di map: ' to 'Jumlah rumah yang telah di map: '.
[1-5-2019] [06:13:23] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Muted' from 'Bisu' to 'Telah Diredam.'.
[1-5-2019] [06:10:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Please enter new password.' from '' to 'Silahkan memasukkan password yang baru.'.
[1-5-2019] [06:10:17] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Votes' from 'Udian-udian' to 'Undian'.
[1-5-2019] [06:10:08] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'US Govt. and NASA are shooting another moon landing like in 1969, make sure to appear in their movie.' from 'Kerajaan US dan NASA sedang pendaratan bulan seperti di 1969, pastikan anda muncul di dalam film mereka.' to 'Pemerintahan US dan NASA sedang merekam pendaratan di bulan yang lain seperti yang di 1969, pastikan untuk muncul di film mereka.'.
[1-5-2019] [06:07:44] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Search the area for clues!' from 'Mencari untuk petunjuk di dalam tempat ini.' to 'Cari area tersebut untuk petunjuk!'.
[1-5-2019] [06:06:46] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '%s enabled unit sharing.' from '' to '%s telah mengaktifkan Unit Sharing.'.
[1-5-2019] [06:05:23] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of '[LV] Punch When Sprinting' from '[LV] Tumbuk Apabila Sedang Lari' to '[LV] Pukul Selagi Lari'.
[1-5-2019] [06:04:32] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only police can do police missions.' from 'Hanya polis boleh melakukan misi ini.' to 'Hanya polisi yang dapat melakukan misi polisi.'.
[1-5-2019] [06:02:59] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Only police, criminals, gangsters and medics can attend a criminal event!' from '' to 'Hanya polisi, kriminal, gangster, dan petugas medis yang dapat mengikuti sebuah acara kriminal!'.
[1-5-2019] [06:02:13] PVT-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Todays Stats' from '' to 'Statistik hari ini'.
[1-5-2019] [06:01:32] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'A team named 'Terrorists' has to plant the bomb in the right place, they have to protect it to explode. Another team named 'Counter-Terrorists' has to defuse the bomb. If the bomb was defused, 'Counter-Terrorists' team would be the winner team. If the bomb was exploded, 'Terrorists' team would be the winner team.' from '' to 'Sebuah tim bernama 'Terrorists' harus memasang bomb di tempat yang tepat, mereka harus menjaga bomb tersebut untuk meledak. Tim lain bernama 'Counter-Terrorists' harus menjinakkan bombnya. Jika bomb tersebut telah berhasil dijinakkan, maka tim 'Counter-Terrorist' yang akan menjadi pemenangnya. Jika bomb tersebut telah meledak, maka tim 'Terrorists' akan menjadi pemenangnya.'.
[1-5-2019] [05:58:54] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Question' from 'Soalan' to 'Soal'.
[1-5-2019] [05:58:45] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Refuel Vehicle' from '' to 'Mengisi Bensin Kendaraan'.
[1-5-2019] [05:57:42] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Total successful bankrobs' from '' to 'Total perampokan bank yang berhasil'.
[1-5-2019] [05:56:58] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Delete Unit' from '' to 'Hapus Unit'.
[1-5-2019] [05:56:09] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Joined Battle Royale. Use %s to leave.' from 'Sudah memasuki Battle Royale. Guna %s untuk keluar.' to 'Sudah memasuki Battle Royale. Gunakan %s untuk keluar.'.
[1-5-2019] [05:55:52] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Assign group job (Level 6+ groups only)' from 'Memberi kerjaan group (Untuk group Level 6+ sahaja)' to 'Memberi kerjaan group (Hanya untuk Level 6+ group)'.
[1-5-2019] [05:54:56] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Pedal bikes don't have engines...' from 'Basikal tidak mempunyai enjin...' to 'Sepeda pedal tidak memiliki mesin...'.
[1-5-2019] [05:53:53] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Strange' from '' to 'Aneh'.
[1-5-2019] [05:53:49] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Access denied.' from '' to 'Akses ditolak.'.
[1-5-2019] [05:53:43] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Handguns' from '' to 'Pistol'.
[1-5-2019] [05:53:29] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Specify the player name and team name.' from '' to 'Tentukan nama player dan nama tim.'.
[1-5-2019] [05:52:59] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You are AFK. To resume play, move around.' from '' to 'Anda sedang AFK. Untuk lanjut bermain, bergerak di sekitar anda.'.
[1-5-2019] [05:51:33] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Special Briefcase successfully delivered!' from '' to 'Koper Spesial telah berhasil di kirimkan!'.
[1-5-2019] [05:51:09] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Calculator' from '' to 'Kalkulator'.
[1-5-2019] [05:50:55] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Assigned To' from '' to 'Ditugaskan Untuk'.
[1-5-2019] [05:50:41] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Loading cargo...' from '' to 'Memuat Kargo...'.
[1-5-2019] [05:50:12] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can't demote players with higher rank.' from '' to 'Anda tidak bisa menurunkan player dengan rank lebih tinggi.'.
[1-5-2019] [05:49:21] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You're already at' from '' to 'Anda sudah berada di'.
[1-5-2019] [05:49:10] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Sell Hotdogs' from '' to 'Jual Hotdogs'.
[1-5-2019] [05:49:02] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Walk Style' from '' to 'Gaya Jalan'.
[1-5-2019] [05:48:46] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Enter Room' from '' to 'Masuki Ruangan'.
[1-5-2019] [05:48:04] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Organizer' from '' to 'Penyelenggara'.
[1-5-2019] [05:47:45] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Entertainment' from '' to 'Hiburan'.
[1-5-2019] [05:46:57] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Leave' from '' to 'Meninggalkan'.
[1-5-2019] [05:46:35] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Able to delete the squad' from '' to 'Dapat menghapus squad'.
[1-5-2019] [05:45:42] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Confirm Unit Name:' from '' to 'Konfirmasi nama Unit:'.
[1-5-2019] [05:45:24] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'One per line, put the group names that can open this door or gate:' from '' to 'Satu per baris, taruh nama-nama group yang dapat membuka pintu atau gerbang ini:'.
[1-5-2019] [05:44:37] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This hour: %s' from '' to 'Jam ini: %s'.
[1-5-2019] [05:44:11] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Unknown' from '' to 'Tidak Diketahui'.
[1-5-2019] [05:44:04] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Group Chat Color' from '' to 'Warna Chat Group'.
[1-5-2019] [05:43:53] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Difficulty' from '' to 'Kesulitan'.
[1-5-2019] [05:43:35] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Squad History' from '' to 'Riwayat Squad'.
[1-5-2019] [05:43:27] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Disable Group Tag Colors' from '' to 'Nonaktifkan Warna Tag Group'.
[1-5-2019] [05:42:35] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Squad List' from '' to 'Daftar Squad'.
[1-5-2019] [05:41:43] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can not Cancel a Denied application.' from '' to 'Anda tidak bisa mengbatalkan aplikasi yang telah di tolak.'.
[1-5-2019] [05:40:57] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'GPS waypoint may not show correctly as you are out of the map' from '' to 'Jalan yang ditunjukan GPS belum tentu benar karena anda berada di luar map'.
[1-5-2019] [05:29:01] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Travel' from '' to 'Jalan-Jalan'.
[1-5-2019] [05:28:53] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Confirm Squad Name:' from '' to 'Konfirmasi nama Squad:'.
[1-5-2019] [05:28:40] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Exiting Vehicle' from '' to 'Sedang keluar dari kendaraan'.
[1-5-2019] [05:27:04] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You do not have enough money for this house!' from 'Anda tidak mempunyai wang yang cukup untuk rumah ini!' to 'Anda tidak mempunyai uang yang cukup untuk rumah ini!'.
[1-5-2019] [05:26:50] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Opens the barrier construction panel.' from 'Membuka panel kontruksi barrier.' to 'Membuka panel konstruksi barrier.'.
[1-5-2019] [05:26:31] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Opens the barrier construction panel.' from '' to 'Membuka panel kontruksi barrier.'.
[1-5-2019] [05:25:48] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'This will set your Tec-9 to Tec Terror mode. Accuracy: Terrible Magazine: 200 Dual Weapons: Yes Move and Shoot: No. Damage: +35%%' from '' to 'Ini akan mengeset Tec-9 anda menjadi Tec Terror mode. Akurasi: Sangat Buruk Magazine: 200 Senjata DuaL: Ya Tembak sambil Jalan: Tidak Damage: +35%%'.
[1-5-2019] [05:23:26] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Qualify' from '' to 'Memenuhi syarat'.
[1-5-2019] [05:23:06] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Good job! You successfully bombed Bayside Marina, here's your payment: $20,000 + Drugs!' from '' to 'Kerja yang sangat baik! Anda telah berhasil mengebom Bayside Marina, ini bayaran anda: $20,000 + Drugs!'.
[1-5-2019] [05:22:16] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'You can only cause a disturbance outside!' from '' to 'Anda hanya bisa membuat sebuah kericuhan di luar!'.
[1-5-2019] [05:21:40] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'The delivery position is very close to pickup position, pick different delivery position.' from '' to 'Tempat pengiriman sangat dekat dengan tempat pengambilan, pilih tempat pengriman yang berbeda.'.
[1-5-2019] [05:20:17] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'RELEASE THE BUTTON NOW TO DROP!' from 'MEPELASKAN BUTANG INI SEKARANG UNTUK MENURUN!' to 'LEPASKAN TOMBOL SEKARANG UNTUK TURUN!'.
[1-5-2019] [05:19:23] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Assigned' from '' to 'Ditugaskan'.
[1-5-2019] [05:19:06] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'not found in your list of allies, make sure it's exactly right!' from '' to 'tidak ditemukan di daftar aliansi anda, pastikan itu sudah tepat!'.
[1-5-2019] [05:18:12] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Shopping' from '' to 'Berbelanja'.
[1-5-2019] [05:18:04] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'To reply to an SMS, press B and select SMS' from '' to 'Untuk menjawab sebuah SMS, tekan B dan pilih SMS'.
[1-5-2019] [05:17:22] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Account name invalid!' from 'Nama akaun tidak benar!' to 'Nama akun tidak benar!'.
[1-5-2019] [05:17:01] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Create Squad' from '' to 'Membuat Squad'.
[1-5-2019] [05:16:48] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Radio' from '' to 'Radio'.
[1-5-2019] [05:16:28] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Rank removed successfully.' from '' to 'Pangkat telah berhasil dihapus.'.
[1-5-2019] [05:15:59] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Organize new tournament' from '' to 'Mengatur turnamen baru'.
[1-5-2019] [05:14:54] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Submit Application' from '' to 'Menyerahkan Aplikasi'.
[1-5-2019] [05:14:15] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Group Log' from '' to 'Catatan Group'.
[1-5-2019] [05:12:16] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'new radio stations!' from 'Stesen radio yang baru!' to 'Stasiun radio baru!'.
[1-5-2019] [05:11:40] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Chapter:' from '' to 'Bab:'.
[1-5-2019] [05:11:32] AFK-Chromeng[CID]'eX (GoogleChroma) submit a 'id' translation of 'Create a Suggestion' from 'Membuat satu Suggestion' to 'Membuat sebuah sugesti'.
[30-4-2019] [20:30:57] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'To see armed robbery data use' from '' to 'By zobaczyć dane zbrojnej napaści, użyj'.
[30-4-2019] [20:30:09] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You don't have crates in your helicopter. Restock at your base!' from '' to 'Nie posiadasz skrzyń w helikopterze. Uzupełnij je w bazie!'.
[30-4-2019] [20:28:54] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You must be in a market area to buy from the AI Trader.' from '' to 'Musisz być na obszarze rynku, aby móc kupować od sprzedawcy AI.'.
[30-4-2019] [20:27:39] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Total law points: ' from '' to 'Łączna ilość punktów prawa:'.
[30-4-2019] [20:27:16] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can only edit suggestions that are in the voting process.' from '' to 'Można edytować tylko propozycje, które są w trakcie głosowania.'.
[30-4-2019] [20:25:43] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can't reply to this complaint because it is locked by %s.' from '' to 'Nie można odpowiedzieć na tę skargę, gdyż została ona zamknięta przez %s.'.
[30-4-2019] [20:24:12] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'error' from 'error' to 'błąd'.
[30-4-2019] [20:23:52] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can't edit reply in this complaint because it is locked by %s.' from '' to 'Nie można edytować odpowiedzi w tej skardze, gdyż została ona zamknięta przez %s.'.
[30-4-2019] [20:21:16] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Work in progress.' from '' to 'Prace w toku.'.
[30-4-2019] [18:51:42] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The duel has timed out, picking out the winner who has more health.' from '' to 'Czas pojedynku upłynął, wybieranie zwycięzcy, który ma więcej zdrowia.'.
[30-4-2019] [18:49:11] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can only delete suggestions that are in the voting process.' from '' to 'Można usunąć tylko propozycje, które są w trakcie głosowania.'.
[30-4-2019] [18:46:49] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The duels will timeout in %s minutes.' from '' to 'Czas pojedynków zakończy się za %s minut(y).'.
[30-4-2019] [18:45:58] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The duel has timedout, picking out the winner who has more health.' from '' to 'Czas pojedynku upłynął, wybieranie zwycięzcy z większą ilością zdrowia.'.
[30-4-2019] [18:44:24] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'PLANTED!' from '' to 'PODŁOŻONO!'.
[30-4-2019] [18:43:09] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'The complaint will include the last %s chatbox lines.' from '' to 'Skarga będzie zawierała ostatnie %s linijek czatu.'.
[30-4-2019] [18:42:00] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of '%s remaining teams. The duel mode is %s.' from '' to 'Pozostałe drużyny: %s. Tryb pojedynku to %s.'.
[30-4-2019] [18:39:00] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'WARNING: You don't have all the allowed weapons to play this duel.' from '' to 'UWAGA: Nie posiadasz wszystkich broni dozwolonych w tym pojedynku.'.
[30-4-2019] [18:34:56] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Reach level 50 criminal.' from '' to 'Osiągnij 50 poziom Przestępcy.'.
[30-4-2019] [18:34:20] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'partial player name' from '' to 'częściowa nazwa gracza'.
[30-4-2019] [18:33:26] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Reach level 50 police.' from '' to 'Osiągnij 50 poziom Policjanta.'.
[30-4-2019] [18:32:55] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Kliknij na radio by odtworzyć. ' to 'Naciśnij stację radiową, którą chcesz puścić. '.
[30-4-2019] [18:31:11] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Outputs the total value of all items in your apartment.' from '' to 'Podaje całkowitą wartość wszystkich przedmiotów w twoim apartamencie.'.
[30-4-2019] [18:30:12] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'name' from '' to 'nazwa'.
[30-4-2019] [18:29:37] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'NOTE: TEAMING IS FORBIDDEN AND CAN LEAD YOU TO BE JAILED.' from '' to 'UWAGA: DOBIERANIE SIĘ W DRUŻYNY JEST ZABRONIONE I MOŻESZ ZOSTAĆ ZA TO UKARANY WIĘZIENIEM.'.
[30-4-2019] [18:22:57] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Nobody won Arcade Battle Royale event.' from '' to 'Nikt nie wygrał wydarzenia Arcade Battle Royale.'.
[30-4-2019] [18:19:08] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Clear fields' from '' to 'Wyczyść pola'.
[30-4-2019] [18:16:17] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'This action (%s) requires that you're not in a cave mine.' from '' to 'Ta akcja (%s) wymaga, abyś nie przebywał w jaskini.'.
[30-4-2019] [18:12:17] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'name, reason' from '' to 'nazwa, powód'.
[30-4-2019] [18:09:07] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Outputs the amount of objects placed inside the specified zone.' from '' to 'Podaje ilość objektów umieszczonych wewnątrz określonej strefy.'.
[30-4-2019] [18:08:01] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Fill the team name box with any team name you'd like to have then invite a player to create your team. The team name must be between %s and %s characters long. Use %s to chat with your team mates.' from '' to 'Wpisz w pole nazwę, jaką ma mieć twoja drużyna, a następnie zaproś jakiegoś gracza, by ją stworzyć. Nazwa drużyny musi zawierać od %s do %s znaków. Możesz kontaktować się z członkami twojej drużyny za pomocą %s.'.
[30-4-2019] [17:59:51] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Can now vote on Law Enforcement suggestions!' from '' to 'Można teraz głosować nad propozycjami dotyczącymi Organów Ścigania!'.
[30-4-2019] [17:56:12] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Enter apartment' from '' to 'Wejdź do apartamentu'.
[30-4-2019] [17:55:09] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'player name, group or squad name the custom skin belongs to' from '' to 'Nazwa gracza, grupy lub składu, do którego należy ten niestandardowy model'.
[30-4-2019] [17:48:25] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Complainant' from '' to 'Oskarżyciel'.
[30-4-2019] [17:47:39] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'URL or blank to turn off' from '' to 'Wpisz adres albo pozostaw puste, aby wyłączyć'.
[30-4-2019] [17:41:02] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'There is no proof attached to this complaint.' from '' to 'Do tej skargi nie dołączono żadnego dowodu.'.
[30-4-2019] [17:33:30] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Plant a bomb' from '' to 'Podłóż bombę'.
[30-4-2019] [17:29:49] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Only police, criminals, gangsters and medics can attend a criminal event!' from '' to 'Tylko Policjanci, Przestępcy, Gangsterzy i Medycy mogą wziąć udział w tym wydarzeniu!'.
[30-4-2019] [17:23:14] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Określ propozycję, na którą chcesz zagłosować.'.
[30-4-2019] [17:04:48] AC-NE|Tobi (Lejonet102) submit a 'pl' translation of 'You must be a level %s law enforcement officer to vote on law enforcement suggestions!' from '' to 'Musisz mieć przynajmniej %s poziom funkcjonariusza, by móc głosować nad propozycjami dotyczącymi organów ścigania!'.
[30-4-2019] [00:09:09] [ICM]RyanC|FFH'Ns|AFK (JamesB) submit a 'es' translation of '%s has been knocked down!' from '¡%s ha sido dado de baja!' to '¡%s ha sido derribado!'.
[30-4-2019] [00:08:26] [ICM]RyanC|FFH'Ns|AFK (JamesB) submit a 'es' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from 'Tip: Puedes revivir a tus compañeros de equipo cuando hayan sido dados de baja manteniendo 'N' parándote sobre ellos.' to 'Sugerencia: Puedes revivir a tus compañeros de equipo cuando hayan sidos derribados manteniendo 'N' cuando estés sobre ellos.'.
[30-4-2019] [00:06:17] [ICM]RyanC|FFH'Ns|AFK (JamesB) submit a 'es' translation of 'You've knocked %s.' from 'Has dado de baja a %s.' to 'Has derribado a %s.'.
[29-4-2019] [15:27:57] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Defendant(s)' from '' to 'Sanık(lar)'.
[28-4-2019] [16:06:17] [ICM]Nightwolf|KLM (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Remember to press the delete button on your number pad after editing an object, or execute this command.' from '' to 'Bir nesneyi düzenledikten sonra num paddeki "delete" tuşuna basmayı unutmayın ya da bu komutu kullanın.'.
[28-4-2019] [13:52:17] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'launch: launches the placed fireworks' from '' to 'fırlat: yerleştirilen havai fişekleri fırlatır'.
[28-4-2019] [13:51:30] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'all / crack / speed / god / steroids / lsd / weed' from '' to 'all / crack / speed / god / steroids / lsd / weed'.
[28-4-2019] [13:49:54] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Place and launch fireworks' from '' to 'Havai fişek yerleştir ve fırlat'.
[28-4-2019] [01:40:13] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID number of zone, partial player name to set as architect' from '' to 'Bölgenin ID numarası, mimar olarak ayarlamak için kısmi oyuncu adı'.
[28-4-2019] [01:38:53] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Mine' from '' to 'Maden'.
[28-4-2019] [01:38:32] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıkla. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonu seçin. '.
[28-4-2019] [01:28:42] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't pickpocket dead players.' from '' to 'Ölü bir oyuncuya kapkaç yapamazsınız.'.
[28-4-2019] [01:22:10] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'Bu yardım bilgisini açmak/kapatmak için Z'ye basın.'.
[28-4-2019] [01:15:09] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Military base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Military base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from '' to 'Pilot Adam! Ordu üssünde bulunan helikopter ve uçaklarla uçmakla sorumludur. Raindance ya da Cargobob ile takım arkadaşlarının cephane doldurabileceği Tedarik Kutuları atabilir. Raindance / Cargobob Tedarik Kutuları bırakabilmek için Ordu üssünde tekrardan kutu ile yüklenmelidir.'.
[28-4-2019] [01:11:39] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Rebels base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Rebels base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from '' to 'Pilot Adam! İsyancılar üssünde bulunan helikopter ve uçaklarla uçmakla sorumludur. Raindance ya da Cargobob ile takım arkadaşlarının cephane doldurabileceği Tedarik Kutuları atabilir. Raindance / Cargobob Tedarik Kutuları bırakabilmek için İsyancı üssünde tekrardan kutu ile yüklenmelidir.'.
[28-4-2019] [00:53:26] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify the time that this incident occurred.' from '' to 'Olayın gerçekleştiği zamanı belirtin.'.
[28-4-2019] [00:52:41] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify the player(s) who have broken this rule.' from '' to 'Bu kuralı çiğneyen oyuncuyu(ları) belirtin.'.
[28-4-2019] [00:46:36] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Reported successfully, now wait until it gets handled by an Administrator.' from '' to 'Başarıyla bildirildi, şimdi bir Yönetici tarafından ilgilenilene kadar bekleyin.'.
[27-4-2019] [02:09:38] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens the CIT personal music player for streaming.' from '' to 'Yayın yapmak için CIT kişisel müzik çalarını açar.'.
[27-4-2019] [02:07:16] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'update: toggles bottom right of screen info text about tournament' from '' to 'güncelleme: ekranınızın sağ alt köşesine turnuva hakkında bilgi mesajı ekler'.
[27-4-2019] [01:50:59] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Views your bank balance (amount of money stored in the ATM).' from '' to 'Bankadaki bakiyenizi (ATM'de depoladığınız paranın miktarı) gösterir.'.
[27-4-2019] [01:42:35] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To see how many members of your squad are online, displayed right below your screen. You can disable it by typing the command once again.' from '' to 'Ekibinizin kaç üyesinin çevrim içi olduğunu ekranınızın sağ alt köşesinde görmek için. Komutu bir kez daha yazarak devre dışı bırakabilirsiniz.'.
[27-4-2019] [01:40:47] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command allows you to marry another player, the player that uses this command must own 2 wedding rings.' from '' to 'Bu komut, sizin başka bir oyuncuyla evlenmenizi sağlar, komutu kullanan oyuncuda 2 tane wedding ring olmalıdır.'.
[27-4-2019] [01:38:46] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sets the maximum speed in kilometers per hour of the vehicle being driven.' from '' to 'Kullanılan aracın en yüksek hızını KM/H olarak ayarlar.'.
[27-4-2019] [01:38:04] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Enter apartment' from '' to 'ادخل الشقه'.
[27-4-2019] [01:36:41] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Reach level 50 police.' from '' to 'صل الي المستوي 50 شرطي.'.
[27-4-2019] [01:36:32] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Reach level 50 criminal.' from '' to 'صل الي مستوي 50 مجرم.'.
[27-4-2019] [01:34:11] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Plant a bomb' from '' to 'ازرع قنبله'.
[27-4-2019] [01:12:41] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'There is another player selling armors in this area, change place.' from '' to 'Bu alanda zırh satan başka bir oyuncu var, yer değiştirin.'.
[27-4-2019] [01:06:58] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify the rule that the player has broken.' from '' to 'Oyuncunun çiğnediği kuralı belirtin.'.
[27-4-2019] [01:05:08] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Stop taking drugs.' from '' to 'Uyuşturucu kullanmayı durdur.'.
[27-4-2019] [01:04:44] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Reach level 50 police.' from '' to '50. seviye polis ol.'.
[27-4-2019] [01:04:35] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Reach level 50 criminal.' from '' to '50. seviye suçlu ol.'.
[27-4-2019] [01:02:45] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '-- Meslek işaretinin hemen yanı madenin girişidir. Madene girdikten sonra kazacak yeni alanlar bulmak için içeride dolaşmanız gerekir. Her bölgenin bir bütünlük yüzdesi olacaktır. Madencilik işlemine başlamak için 'LMB' tuşuna basın. Pompaları çalıştırmak ve suyu çekmek için Jerry Can kullanmanız da gerekecektir. -- Meslek Rütbeleri %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' to '-- Meslek işaretinin hemen yanı madenin girişidir. Madene girdikten sonra kazacak yeni alanlar bulmak için içeride dolaşmanız gerekir. Her bölgenin bir bütünlük yüzdesi olacaktır. Madencilik işlemine başlamak için 'LMB' tuşuna basın. Ayrıca pompaları çalıştırmak ve suyu çekmek için Jerry Can kullanmanız gerekecektir. -- Meslek Rütbeleri %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[27-4-2019] [01:02:23] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also have to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave.' from '' to 'Meslek işaretinin hemen yanı madenin girişidir. Madene girdikten sonra kazacak yeni alanlar bulmak için içeride dolaşmanız gerekir. Her bölgenin bir bütünlük yüzdesi olacaktır. Madencilik işlemine başlamak için 'LMB' tuşuna basın. Ayrıca pompaları çalıştırmak ve suyu çekmek için Jerry Can kullanmanız gerekecektir.'.
[27-4-2019] [01:00:02] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only police, criminals, gangsters and medics can attend a criminal event!' from '' to 'Sadece polisler, suçlular, gangsterler ve doktorlar bir suçlu etkinliğine katılabilir!'.
[27-4-2019] [00:58:00] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Nobody won Arcade Battle Royale event.' from '' to 'Arcade Battle Royale'i kimse kazanamadı.'.
[27-4-2019] [00:57:35] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Enter apartment' from '' to 'Apartmana gir'.
[26-4-2019] [19:16:02] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Only police, criminals, gangsters and medics can attend a criminal event!' from '' to 'Csak a rendőrség, bűnözők, gengszterek és mentősök csatlakozhatnak a bűnözői eventre!'.
[26-4-2019] [19:15:16] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Enter apartment' from '' to 'Belépés a lakásba'.
[26-4-2019] [16:42:17] CITchecking added new text to translate: 'Enter apartment'.
[26-4-2019] [16:14:54] CIThelp added new text to translate: 'Only police, criminals, gangsters and medics can attend a criminal event!'.
[26-4-2019] [14:41:07] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Nobody won Arcade Battle Royale event.' from '' to 'Senki sem nyerte meg az Árkád Battle Royale eventet.'.
[26-4-2019] [03:29:28] CIThelp added new text to translate: 'Nobody won Arcade Battle Royale event.'.
[24-4-2019] [20:53:18] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Reach level 50 criminal.' from '' to 'Érd el az 50-es bűnöző szintet.'.
[24-4-2019] [20:53:09] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Reach level 50 police.' from '' to 'Érd el az 50-es rendőr szintet.'.
[24-4-2019] [16:35:44] [FFH]Fraude added new text to translate: 'Reach level 50 criminal.'.
[24-4-2019] [16:33:36] AX5' added new text to translate: 'Reach level 50 police.'.
[23-4-2019] [14:19:39] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Pont a munkajelölésnél van a bejárat a bányába. Ha már beléptél, körbe kell menned, hogy új területeket bányássz. Minden zónának van egy sértetlenségi százaléka. Nyomj Bal klikket, hogy elkezdd a bányászási folyamatot. Majd szükséged lesz Benzines Kannákra, hogy bekapcsold a szivattyúkat és vizet szívj ki a barlangból. -- Munka Rangok %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[23-4-2019] [14:16:04] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Plant a bomb' from '' to 'Bomba lerakása'.
[23-4-2019] [14:15:58] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Cave Miner' from '' to 'Barlang Bányász'.
[23-4-2019] [14:15:50] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Mine' from '' to 'Bánya'.
[22-4-2019] [23:13:58] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '[LV] Explosive Resistance' from '' to '[LV] Patlayıcı Direnci'.
[22-4-2019] [23:13:21] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have already full health.' from '' to 'Canınız zaten dolu.'.
[22-4-2019] [23:12:55] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You already have full health.' from '' to 'Canınız zaten dolu.'.
[22-4-2019] [22:14:54] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Shows how many VIP hours left for you.' from '' to 'Kaç VIP saatinizin kaldığını gösterir.'.
[22-4-2019] [22:14:19] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sells all objects in your apartment, you must be inside the apartment to use it.' from '' to 'Apartmanınızın içindeki tüm nesneleri satar, bunu kullanmak için apartmanınızın içinde olmanız gerekir.'.
[22-4-2019] [22:13:25] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale şimdi oyuncu topluyor! Katılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[22-4-2019] [22:12:34] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Plant a bomb' from '' to 'Bir bomba yerleştir'.
[22-4-2019] [22:12:11] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Cave Miner' from '' to 'Mağara Madencisi'.
[22-4-2019] [22:11:57] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Meslek işaretinin hemen yanı madenin girişidir. Madene girdikten sonra kazacak yeni alanlar bulmak için içeride dolaşmanız gerekir. Her bölgenin bir bütünlük yüzdesi olacaktır. Madencilik işlemine başlamak için 'LMB' tuşuna basın. Pompaları çalıştırmak ve suyu çekmek için Jerry Can kullanmanız da gerekecektir. -- Meslek Rütbeleri %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[22-4-2019] [19:23:11] CITchecking added new text to translate: 'Plant a bomb'.
[22-4-2019] [18:04:44] CITchecking added new text to translate: 'Mine'.
[22-4-2019] [17:21:29] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Cave Miner' from '' to 'عامل منجم الكهف'.
[22-4-2019] [17:21:12] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '[LV] Explosive Resistance' from '' to '[LV] مقاومة المتفجرات.'.
[22-4-2019] [17:17:46] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- فقط جانب مكان الوظيفه مدخل الدخول الي المنجم. بمجرد دخولك فعليك ان تذهب في جميع الانحاء للبحث عن اماكن جديده لاستخرجها. كل منطقه ستحتوي علي نظمه مئويه لكمالها. اضغط علي زر الفأره الايستر لبدأ عملية الاستخراج. سيتوجب عليك ايضا استخدام Jerry cans علي المضخات و استنذاف المياه من الكهف. -- مرتبة العمل %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[22-4-2019] [17:09:49] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' every explosive in LV will cause 50%% less damage.' from '' to 'تصويتك علي الخيار لن يتم احتسابه الا في حالة وجودك في ال LV. في حالة كان الاكثريه للاعبين الذين صَوتوا ب "نعم" اكثر من "لا" ف كل المتفجرات في ال LV سيتم تقليل ضررها بنسبة 50%%.'.
[22-4-2019] [13:00:34] CITpromotions added new text to translate: '-- Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also need to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[22-4-2019] [12:56:54] CITsharedHelp added new text to translate: 'Cave Miner'.
[22-4-2019] [01:23:20] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You won!' from 'Siz kazandınız!' to 'Kazandınız!'.
[21-4-2019] [23:50:09] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also have to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave.' from '' to 'Éppen a munka felvételének helye mellett van a bánya bejárata. Amikor beléptél újabb és újabb területekre kell menned a bányászáshoz. Minden zónának van egy bizonyos százalékú integritása. Nyomd az 'LMB' gombot a bányászás megkezdéséhez. Használnod kell majd üzemanyag tartályokat is (Jerry Can) a punpák üzemeltetéséhez amik kiszíják a vizet a bányából.'.
[21-4-2019] [10:01:45] CITbusiness added new text to translate: 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. Once entered you'll have to go around to find new areas to mine. Each zone will have a percentage of integrity. Press 'LMB' to start the mining process. You'll also have to use Jerry Cans to turn on pumps and drain water from the cave.'.
[21-4-2019] [01:54:12] TranslatorTosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Test New URL' from '' to 'Teste neue URL'.
[21-4-2019] [01:52:39] TranslatorTosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Civilian' from '' to 'Zivilist'.
[21-4-2019] [01:52:20] TranslatorTosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Lost duels:' from '' to 'Verlorene Duelle:'.
[21-4-2019] [01:45:59] TranslatorTosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Gas Stations' from '' to 'Tankstellen'.
[21-4-2019] [01:45:43] TranslatorTosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'DJ Shouts' from '' to 'DJ Rufe'.
[19-4-2019] [15:58:15] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' every explosive in LV will cause 50%% less damage.' from '' to 'A szavazatod csak akkor számít, ha LV-ben vagy. Ha több ember szavaz 'Igenre', mint 'Nemre', minden robbanás LV-ben 50%%-kal kevesebb sebzést okoz.'.
[19-4-2019] [15:57:07] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of '[LV] Explosive Resistance' from '' to '[LV] Robbanás Ellenállás'.
[18-4-2019] [19:46:12] aKaLi~#Liz added new text to translate: 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' every explosive in LV will cause 50%% less damage.'.
[18-4-2019] [19:38:20] 7asoney added new text to translate: '[LV] Explosive Resistance'.
[18-4-2019] [14:25:35] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçı yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.' to 'yarışçı yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.'.
[18-4-2019] [14:22:34] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Open this interface then press the right icon at the top left.' from '' to 'Bu arayüzü açın ve sol üst köşedeki doğru ikona basın.'.
[18-4-2019] [14:21:20] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Open this interface while in a vehicle and look at bottom middle.' from '' to 'Bir araçtayken bu paneli açın ve ekranınızın alt ortasına bakın.'.
[18-4-2019] [14:20:52] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'It only works if you are in a police vehicle and output will be like '[MEGAPHONE] Playername: Your Message [MEGAPHONE]'' from '' to 'Sadece bir polis aracındayken çalışır ve mesaj '[MEGAPHONE] Oyuncuadı: Mesajınız [MEGAPHONE]' şeklinde olacaktır.'.
[18-4-2019] [14:20:22] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If you have only 1 star and have not recently been violent you can pay a fine to remove the wanted level.' from '' to 'Eğer sadece 1 yıldız aranma seviyeniz varsa ve yakın zamanda saldırgan olmadıysanız aranma seviyenizi kaldırmak için para cezası ödeyebilirsiniz.'.
[18-4-2019] [14:19:46] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Displays notifications you may have received while idle. If you have notifcations there will be an icon bottom left of your screen.' from '' to 'Hareketsiz dururken almış olabileceğiniz bildirimleri gösterir. Eğer bildiriminiz varsa ekranınızın sol alt köşesinde bir ikon olacaktır.'.
[18-4-2019] [14:19:17] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'DJ Shouts' from '' to 'DJ Seslenişi'.
[18-4-2019] [14:18:56] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Chatbox for group members given staff chat access.' from '' to 'Yetkili sohbeti erişimi verilen grup üyeleri için bir sohbet.'.
[18-4-2019] [14:18:19] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Cancels responding to your current call.' from '' to 'Mevcut çağrınıza cevap vermeyi iptal eder.'.
[18-4-2019] [14:17:45] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'Polislikten atılan bir oyuncuyu bir polis mesleğine atayamazsınız!'.
[18-4-2019] [09:58:05] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Only the team leader will be able to challenge other teams and accept challenges from other teams. Usually the leader is the one who created the team The money that your team win will be split amongst all members. Though before starting the duel, the money bet will be taken from the team leader If you reconnect you'll be auto-kicked from the team. In case you are the team leader., a random member will be designed as new leader.' from '' to 'Hanya Team Leader yang bisa Menantang Team lain dan Menerima Tantangan dari Team lain. Biasanya Team leader adalah orang yang Membuat Team Tersebut Uang yang kau dapatkan akan terbagi ke semua member. Dan lagi sebelum memulai duel, uang Pertaruhan akan di ambil dari Team Leader jika kamu reconnect kamu akan otomatis kena kick dari team.,Jika kamu adalah Team leader., random member akan terpilih sebagai new team leader.'.
[18-4-2019] [09:50:06] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade Merupakan permainan yang Playzonenya lebih kecil dan waktu berjalan dengan cepat'.
[18-4-2019] [09:48:08] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Blip Management' from '' to 'Pengaturan Blip'.
[18-4-2019] [09:47:57] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Unit Invites' from '' to 'Undangan ke unit'.
[18-4-2019] [09:47:41] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Un-pin all' from '' to 'Un-pin semua'.
[18-4-2019] [09:46:45] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Fighting limited! Packet loss over 10%%' from '' to 'Fighthing Limit! Paket Hilang diatas 10%%'.
[18-4-2019] [09:43:36] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Felony Escape From Prison' from '' to 'Kejahatan Kabur dari Penjara'.
[18-4-2019] [09:42:30] VCMD-Riquel*AX-SWAT'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Custom Blips on Minimap' from '' to 'Kustom Blip ada di minimap'.
[17-4-2019] [23:41:25] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'Bir VIP seviyeniz yok!'.
[17-4-2019] [23:39:33] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Rule(s) broken' from '' to 'İhlal edilen kural(lar)'.
[17-4-2019] [23:30:12] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Puts you in an alternate dimension when AFK (Away From Keyboard).' from '' to 'Sizi AFK (Klavyeden Uzakta) iken bir alternatif boyuta koyar.'.
[17-4-2019] [23:16:23] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Parcels to deliver' from '' to 'Teslim edilecek paketler'.
[17-4-2019] [23:15:44] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs your wanted level and the wanted level of the most wanted online player.' from '' to 'Aranma seviyenizi ve en çok aranan çevrimiçi oyuncunun aranma seviyesini gösterir.'.
[17-4-2019] [23:14:17] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs the total value of all items in your apartment.' from '' to 'Apartmanınızdaki tüm eşyaların toplam değerini gösterir.'.
[17-4-2019] [23:13:38] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs the amount of objects placed inside the specified zone.' from '' to 'Belirtilen bölgenin içine yerleştirilen nesnelerin sayısını gösterir.'.
[17-4-2019] [22:49:32] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens an interface whereby your skin can be changed.' from '' to 'Karakterinizi değiştirebileceğiniz bir arayüz açar.'.
[17-4-2019] [22:30:01] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens a panel that lets you be notified when a certain account logs in or quits.' from '' to 'Belirli bir hesap giriş yaptığında veya çıktığında sizi bilgilendiren bir panel açar.'.
[17-4-2019] [22:09:04] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This action (%s) requires that you're not in a cave mine.' from '' to 'Ez az akció (%s) igényli, hogy ne legyél a barlangi bányában.'.
[17-4-2019] [20:53:46] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'This action (%s) requires that you're not in a cave mine.' from '' to 'هذا الفعل (%s) يتطلب عدم كونك مُنَجم "عامل" كهف.'.
[17-4-2019] [19:40:38] CITchecking added new text to translate: 'This action (%s) requires that you're not in a cave mine.'.
[17-4-2019] [15:03:24] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Accuracy' from '' to 'Genauigkeit'.
[17-4-2019] [01:34:09] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Turn engine on' from '' to 'Motor anmachen'.
[17-4-2019] [01:25:21] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of '0 to 9' from '' to '0 zu 9'.
[17-4-2019] [01:24:46] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Cancel Quiz' from '' to 'Quiz abbrechen'.
[17-4-2019] [01:22:42] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Turn lights on' from '' to 'Lichter an machen'.
[17-4-2019] [01:22:25] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Chemicals' from '' to 'Chemikalien'.
[17-4-2019] [01:22:05] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'K/D Ratio' from '' to 'K/D Rate'.
[17-4-2019] [01:21:55] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Altitude Warning Sound' from '' to 'Höhen Warn geräusch'.
[17-4-2019] [01:20:28] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Alliance chat' from '' to 'Allianz chat'.
[17-4-2019] [01:19:23] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Rate Player' from '' to 'Bewerte Spieler'.
[17-4-2019] [01:19:09] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Radar Image' from '' to 'Radar Bild'.
[17-4-2019] [01:18:45] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Indoors' from '' to 'Drinne'.
[17-4-2019] [01:18:37] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Official Group Bases' from '' to 'Offizielle Gruppen Basis'.
[17-4-2019] [01:16:59] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Key:' from '' to 'Taste:'.
[17-4-2019] [01:16:11] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'My position: %s' from '' to 'Meine position: %s'.
[17-4-2019] [01:11:00] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Jump to cancel fixing.' from '' to 'Springe um mit den reparieren aufzuhören'.
[17-4-2019] [01:08:50] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Mine policy: Only miners allowed in the mine!' from '' to 'Minen Gesetz: Nur Minenarbeiter sind in der Mine erlaubt!'.
[16-4-2019] [19:57:02] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'There is no proof attached to this complaint.' from '' to 'Nincs bizonyíték csatolva ehhez a panaszhoz.'.
[16-4-2019] [15:23:58] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only Rebel Pilot and Fighter Pilot can use aircrafts.' from '' to 'Sadece İsyancı Pilot ve Savaşçı Pilot hava araçlarını kullanabilir.'.
[16-4-2019] [15:22:34] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Sadece Savaş Mühendisleri tanklara binebilir.'.
[16-4-2019] [15:22:07] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Notifies you regularly in case a player mention a nick or any other text that you added to the list.' from '' to 'Bir oyuncunun listeye eklediğiniz bir isimden veya başka herhangi bir metinden bahsetmesi durumunda size bildirim gönderir.'.
[16-4-2019] [15:18:00] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Modify the name of your specified zone.' from '' to 'Özel bölgenizin adını değiştirin.'.
[16-4-2019] [15:14:40] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If you have the right job this will deploy a spike strip to pop car tyres.' from '' to 'Eğer doğru meslekteyseniz bu komut, araçların lastiklerini patlatmaya yarayan bir kapan yerleştir.'.
[16-4-2019] [15:06:32] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Fill the team name box with any team name you'd like to have then invite a player to create your team. The team name must be between %s and %s characters long. Use %s to chat with your team mates.' from '' to 'Takımınızı kurmak için takım adı kutusuna istediğiniz herhangi bir takım adı yazın sonra bir oyuncu davet edin. Takım adı %s ile %s karakter arası bir uzunlukta olmalıdır. Takım arkadaşlarınızla sohbet etmek için '%s' komutunun kullanın.'.
[16-4-2019] [15:02:59] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Displays information on current APB's (highly wanted criminals).' from '' to 'Mevcut APB (çok aranan suçlular) hakkında bilgi verir.'.
[16-4-2019] [15:00:11] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Developmental Suggestions' from '' to 'Gelişim Önerileri'.
[16-4-2019] [14:59:54] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Development suggestions panel' from '' to 'Gelişim önerileri paneli'.
[16-4-2019] [14:52:55] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Clears the contents of the chat box and console.' from '' to 'Sohbet kutusu ve konsolun içindekilerini temizler.'.
[15-4-2019] [23:57:05] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'There is no proof attached to this complaint.' from '' to 'لم يتم لصق دليل في الشكوي.'.
[15-4-2019] [18:57:42] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Development Suggestions' from '' to 'Gelişim Önerileri'.
[15-4-2019] [18:41:31] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'Aranma seviyesi 3 yıldızdan az, saldırgan olmayan suçluları öldürerek tutuklayamazsınız.'.
[15-4-2019] [17:55:11] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Deleted %s offline (%s total) messages from %s's chat.' from '%s konuşmasından %s (Toplam %s) çevrimdışı mesaj silindi.' to '%s çevrimdışı (toplam %s) mesaj, %s ile olan sohbetten silindi.'.
[15-4-2019] [15:33:08] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Attempts to buy the zone you're stood in.' from '' to 'İçinde bulunduğunuz bölgeyi satın alır.'.
[15-4-2019] [15:32:29] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows (until they quit) the specified player access to add objects to your zone as if you were adding the objects yourself.' from 'Belirli bir oyuncuya (oyundan çıkana kadar) sizin bölgenize, sizin eklediğiniz gibi nesne ekleme erişimi verir.' to 'Belirli bir oyuncuya (oyundan çıkana kadar) sizin bölgenize, sizin eklediğiniz gibi nesne ekleme yetkisi verir.'.
[15-4-2019] [15:31:35] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows the specified account name access to modify the contents of your specified zone.' from '' to 'Belirli bir hesap adına, özel bölgenizin içindekilerini değiştirme yetkisi verir.'.
[15-4-2019] [14:55:36] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows (until they quit) the specified player access to add objects to your zone as if you were adding the objects yourself.' from '' to 'Belirli bir oyuncuya (oyundan çıkana kadar) sizin bölgenize, sizin eklediğiniz gibi nesne ekleme erişimi verir.'.
[15-4-2019] [14:40:27] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A duel tournament is basically an event that gets part in every %s hours which players can participate then eventually have to wait in a queue till the tournament gathers enough players in order to start. It is pretty similar to how hourly events work but will work only as a duel tournament with no further events. It is going to act like how every tournament works. The duel tournament will consist of a specific number of groups, every group consists of two players then eventually face each other until then, the winners will be put in a queue and the losers will get out of the tournament. Use %s to know more information about the current tournament. Use %s to have a text right bottom your screen that shows the current status of the duel tournament. The winners will face each other until the last standing winner is announced then ultimately gets a reward that is based on the number of teams qualified.' from '' to 'Bir düello turnuvası temel olarak her %s saatte bir gerçekleşen ve katılımcıların, turnuvanın başlaması için yeterince oyuncu toplanana kadar bir sırada beklediği bir etkinliktir. Saatlik etkinliklere oldukça benzer bir şekilde ama başka hiçbir etkinlik olmadan sadece düello turnuvası olarak çalışır. Bu da her turnuva gibi çalışacaktır. Düello turnuvası belirli bir sayıda gruptan oluşur ve her grup iki oyuncudan oluşur sonra bu gruplar birbirleriyle karşılaşırlar. Bu sırada kazananlar bir sıraya konulur ve kaybedenler de turnuvadan elenir. Mevcut turnuva hakkında daha fazla bilgi edinmek için '%s' komutunu kullanın. Düello turnuvasının mevcut durumunu ekranınızın sağ alt köşesinde görmek için '%s' komutunu kullanın. Kazananlar son bir takım kalana kadar birbirleriyle karşılaşacaklardır. En sona kalan takım, katılan takım sayısına göre yüksek bir ödül alacaklardır.'.
[15-4-2019] [13:01:08] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s yaralandı!'.
[13-4-2019] [20:40:46] CIThelp added new text to translate: 'There is no proof attached to this complaint.'.
[12-4-2019] [21:17:59] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'message' from '' to 'Nachricht'.
[12-4-2019] [21:17:52] Akatosh[SoA]LS (akatosh43) submit a 'de' translation of 'My position:' from '' to 'Meine position:'.
[9-4-2019] [13:09:27] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Total meat hunted (kg)' from 'Общее количество мяса (кг)' to 'Кол-во собранного мяса (кг)'.
[9-4-2019] [13:07:14] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Total farmer bails: ' from '' to 'Всего фермерских тюков:'.
[9-4-2019] [10:02:47] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Duo Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Событие Duo Battle Royale началось. Удачи!'.
[9-4-2019] [09:57:43] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Squad Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Событие Squad Battle Royale сейчас собирает игроков! Используйте %s чтобы присоединиться.'.
[9-4-2019] [09:56:36] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from 'Squad Battle Royale начался. Удачи!' to 'Событие Squad Battle Royale началось. Удачи!'.
[9-4-2019] [09:54:01] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from 'Королевская битва сейчас собирает игроков! Используйте %s чтобы присоединиться.' to 'Событие Battle Royale сейчас собирает игроков! Используйте %s чтобы присоединиться.'.
[9-4-2019] [09:53:19] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Battle Royale started. Good luck!' from 'Королевская битва началась. Удачи!' to 'Событие Battle Royale началось. Удачи!'.
[9-4-2019] [09:52:04] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Solo Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Событие Solo Battle Royale сейчас собирает игроков! Используйте %s чтобы присоединиться'.
[9-4-2019] [09:49:18] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Squad Battle Royale начался. Удачи!'.
[9-4-2019] [08:22:49] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s имеет наибольшее количество побед на Battle Royale в этой игре с общим количеством побед %s!'.
[9-4-2019] [07:47:08] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Congratulations! You won Squad Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Поздравляем! Вы победили в событии Squad Battle Royale из %s игроков.'.
[9-4-2019] [07:46:46] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Congratulations! You won Solo Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Поздравляем! Вы победили в событии Solo Battle Royale из %s игроков.'.
[9-4-2019] [07:46:29] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Поздравляем! Вы победили в событии Saturday Night Live Battle Royale из %s игроков.'.
[9-4-2019] [07:45:25] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Congratulations! You won Duo Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Поздравляем! Вы победили в событии Duo Battle Royale из %s игроков.'.
[9-4-2019] [07:45:01] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Congratulations! You won Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Поздравляем! Вы победили в событии Battle Royale из %s игроков.'.
[9-4-2019] [07:44:34] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Поздравляем! Вы победили в событии Arcade Battle Royale из %s игроков.'.
[9-4-2019] [07:41:36] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is the winner of Squad Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s победитель в событии Squad Battle Royale из %s игроков! '.
[9-4-2019] [07:41:04] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is the winner of Solo Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s победитель в событии Solo Battle Royale из %s игроков! '.
[9-4-2019] [07:40:33] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s победитель в событии Saturday Night Live Battle Royale из %s игроков! '.
[9-4-2019] [07:39:50] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is the winner of Duo Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s победитель в событии Duo Battle Royale из %s игроков! '.
[9-4-2019] [07:39:32] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is the winner of Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s победитель в событии Battle Royale из %s игроков! '.
[9-4-2019] [07:38:38] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s победитель в событии Arcade Battle Royale из %s игроков! '.
[8-4-2019] [22:34:21] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Criminal Event (%s) will begin in %s minutes.' from 'Криминальное событие (%s) начнется через %s минут.' to 'Криминальное событие (%s) начнется через %s минуты.'.
[8-4-2019] [22:34:14] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Criminal Event (%s) will begin in % minutes.' from 'Криминальное событие (%s) начнется через % минут.' to 'Криминальное событие (%s) начнется через % минуты.'.
[8-4-2019] [20:59:27] [FFH]RyanC'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To zoom in and out use the mouse wheel.' from 'Para aumentar/diminuir o zoom, use o scroll do mous' to 'Para aumentar/diminuir o zoom, use o scroll do mouse.'.
[8-4-2019] [20:59:17] [FFH]RyanC'Ns (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To zoom in and out use the mouse wheel.' from 'Para aumentar/diminuir o zoom, use o scroll do mouse.' to 'Para aumentar/diminuir o zoom, use o scroll do mous'.
[7-4-2019] [17:59:11] VCMD-Riquel*AX-APO'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Unpin All' from '' to 'Unpin semua'.
[7-4-2019] [17:58:47] VCMD-Riquel*AX-APO'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Car Wheels Upgrades' from '' to 'Mengubah Ban Mobil'.
[7-4-2019] [17:57:30] VCMD-Riquel*AX-APO'AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Wanted Level Display' from '' to 'Tampilan Wanted level'.
[7-4-2019] [14:02:43] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s player(s) also signed up for the next Duo Battle Royale!' from '' to '%s участников записались на следующий Duo Battle Royale!'.
[7-4-2019] [14:01:43] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s player(s) also signed up for the next Battle Royale!' from '' to '%s участников записались на следующий Battle Royale!'.
[7-4-2019] [14:01:30] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to '%s участников записались на следующий Arcade Battle Royale!'.
[6-4-2019] [09:48:32] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Reputation' from 'Репутация' to 'Репутации'.
[5-4-2019] [23:09:49] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Break into the cold storage room!' from '' to 'Проникните в холодильную камеру!'.
[5-4-2019] [22:58:57] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Break into the Vault' from '' to 'Проникните в хранилище'.
[5-4-2019] [22:44:36] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Become a gangster. Gangsters are criminals that can kill other gangsters and complete gangster only tasks.' from '' to 'Станьте гангстером. Гангстеры - это преступники, которые могут убивать других гангстеров и выполнять только гангстерские задания.'.
[5-4-2019] [22:31:54] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Королевская битва сейчас собирает игроков! Используйте %s чтобы присоединиться.'.
[5-4-2019] [21:54:37] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s helped me however, he was being rude to me.' from '' to '%s помог мне, однако он был груб со мной.'.
[5-4-2019] [21:52:22] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s has planted the flare successfully.' from '' to '%s успешно установил фальшфейер.'.
[5-4-2019] [21:50:02] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s couldn't help me since I couldn't understand him' from '' to '%s не смог помочь мне так как я не могу понять его'.
[5-4-2019] [21:47:40] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s airbombs left' from '' to 'Осталось %s авиационных бомб'.
[5-4-2019] [18:38:22] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Fuel' from 'üzemanyag' to 'Üzemanyag'.
[5-4-2019] [18:37:52] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Notify when idle' from 'Értesít amikor tétlen' to 'Értesítsen, amikor tétlen'.
[5-4-2019] [18:37:32] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Reach L10 Miner.' from 'Érd el a 10-es szintű Bányászt.' to 'Érd el a L10-es szintű Bányászt.'.
[5-4-2019] [18:37:19] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Buy Health' from 'Élet vásárlás' to 'Élet Vásárlás'.
[5-4-2019] [18:36:45] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Amount' from 'mennyiség' to 'Mennyiség'.
[5-4-2019] [18:36:37] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Code' from 'kód' to 'Kód'.
[5-4-2019] [18:36:12] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'packs' from 'csomag' to 'csomagok'.
[5-4-2019] [14:07:12] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Account Blacklist' from '' to 'Akun dicoret'.
[5-4-2019] [14:06:40] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'uploaded successfully' from '' to 'upload Berhasil'.
[5-4-2019] [14:05:30] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'City Route' from '' to 'Rute Kota'.
[5-4-2019] [14:05:21] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'The drill has cooled down.' from '' to 'Bornya sedang Berhenti'.
[5-4-2019] [14:04:24] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'crates' from '' to 'kotak'.
[5-4-2019] [14:04:17] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Tune Vehicle' from '' to 'Tune Kendaraan'.
[5-4-2019] [14:03:55] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Manage room' from '' to 'Mengatur Ruangan'.
[5-4-2019] [14:03:26] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Filter by: WL' from '' to 'Menyaring Dari WL'.
[5-4-2019] [14:02:20] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Set this contact as default /re' from '' to 'Jadikan kontak ini sebagai Default /re'.
[5-4-2019] [14:00:44] VCMD-Riquel*AX-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Tanggapan Player'.
[4-4-2019] [00:28:08] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You extracted %s units of Oil.' from 'Siz %s kadar Oil çıkarttınız.' to '%s birim Oil çıkarttınız.'.
[4-4-2019] [00:27:55] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You extracted %s units of Chemicals.' from 'Siz %s kadar Chemicals çıkardınız.' to '%s birim Chemicals çıkardınız.'.
[4-4-2019] [00:27:25] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You completed '%s' in %s seconds!' from 'Siz '%s'ı %s saniyede tamamladınız!' to ''%s' adlı yarışı %s saniyede tamamladınız!'.
[4-4-2019] [00:26:49] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can only use '/vipskin' when you have VIP hours, press F7 to buy some.' from 'Siz '/vipskin' komutunu yalnız VIP saatiniz varsa kullanabilirsiniz, almak için F7 basın.' to 'Siz '/vipskin' komutunu yalnız VIP saatiniz varsa kullanabilirsiniz, almak için F7'ye basın.'.
[4-4-2019] [00:18:38] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You earned $1500 for painting %s's vehicle.' from 'Siz %s-yın aracını renkleyip $1500 kazandınız.' to '%s adlı oyuncunun aracını boyadığınız için $1500 kazandınız.'.
[4-4-2019] [00:15:35] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You repaired %s's vehicle for $%s' from 'Siz %s'nın aracını $%s'a tamir ettiniz.' to 'Siz %s adlı oyuncunun aracını $%s'a tamir ettiniz.'.
[4-4-2019] [00:02:20] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You deleted the squad %s.' from 'Siz %s-yı sildiniz.' to 'Siz %s adlı ekibi sildiniz.'.
[3-4-2019] [23:58:29] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can use '/payjailfine' command, it will cost you $25 per second.' from 'Siz '/payjailfine' komutunu kullanabilirsiniz, 1 saniyesi $25.' to ''/payjailfine' komutunu kullanabilirsiniz, saniye başına $25'a mal olur..'.
[3-4-2019] [23:46:02] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You completed '%s' in %s seconds!' from 'Siz '%s'-ı %s saniyede başardınız!' to 'Siz '%s'ı %s saniyede tamamladınız!'.
[3-4-2019] [23:39:27] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Deliver the glasses to IKEA!' from 'Camları İKEA-ya götür!' to 'Camları İKEA'ya götür!'.
[3-4-2019] [01:52:50] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Information about the song that is currently playing.' from '' to 'Çalmakta olan şarkı hakkında bilgi.'.
[3-4-2019] [01:17:59] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Cumartesi Gecesi Battle Royale'e katıldınız. Ayrılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[3-4-2019] [01:17:02] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Give an answer to a maths trivia question.' from '' to 'Bir matematik sorusunu cevaplayın.'.
[3-4-2019] [01:14:37] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Drops your spray can without having to change your occupation.' from '' to 'Mesleğinizi değiştirmeye gerek kalmadan sprey kutusunu bırakır.'.
[3-4-2019] [01:06:11] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to have sex with your marriage partner, you must be near your partner to do so.' from '' to 'Evlendiğiniz eşinizle sex yapmanızı sağlar, kullanmak için eşinize yakın olmalısınız.'.
[3-4-2019] [00:44:29] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows the members of official groups to have their own job or assign it to other players.' from '' to 'Resmi grupların üyelerinin kendi grup mesleklerini almalarını ya da diğer oyunculara vermelerini sağlar.'.
[2-4-2019] [23:33:42] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'After renting the cinema in order to set a video using youtube video ID.' from '' to 'Bir sinema kiraladıktan sonra youtube video ID'sini kullanarak bir video oynatmak için.'.
[2-4-2019] [17:09:31] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Отзыв успешно отправлен.'.
[31-3-2019] [18:27:08] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'K/D Ratio: ' from '' to 'Коэффициент У/C:'.
[31-3-2019] [18:26:50] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'K/D Ratio' from '' to 'Коэффициент У/C'.
[31-3-2019] [18:25:52] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Введен неверный код.'.
[31-3-2019] [18:23:17] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Become a criminal.' from '' to 'Стать криминалом.'.
[31-3-2019] [18:21:53] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Добавить свой отзыв'.
[31-3-2019] [18:10:23] Akatosh[SoA-P] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s did not help me properly.' from '' to '%s hat mir nicht wirklich geholfen.'.
[31-3-2019] [18:05:59] Akatosh[SoA-P] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s disabled unit sharing.' from '%s hat das teilen von Geld Deaktiviert ' to '%s hat das teilen von Geld deaktiviert'.
[31-3-2019] [18:05:01] Akatosh[SoA-P] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s disabled unit sharing.' from '' to '%s hat das teilen von Geld Deaktiviert '.
[31-3-2019] [18:03:20] Akatosh[SoA-P] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s is demoting account %s from %s to %s (%s)' from '%s degradiert Konto %s von %s zum %s (%s)' to '%s degradiert Account %s von %s zum %s (%s)'.
[31-3-2019] [18:02:45] Akatosh[SoA-P] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s is promoting account %s from %s to %s (%s)' from '%s befördert Konto %s von %s auf %s (%s)' to '%s befördert Account %s von %s auf %s (%s)'.
[31-3-2019] [16:09:32] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'This will open to you the stopwatch panel.' from '' to 'Это откроет вам панель секундомера.'.
[31-3-2019] [16:06:14] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Update Log' from '' to 'Обновить логи'.
[31-3-2019] [16:05:04] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Use base gate' from '' to 'Использовать ворота базы'.
[31-3-2019] [15:58:26] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'You've successfully kicked %s from your team.' from '' to 'Вы успешно выгнали %s из вашей команды.'.
[31-3-2019] [15:54:16] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Did %s help you?' from '' to '%s помог тебе?'.
[31-3-2019] [15:53:50] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Defendant(s)' from '' to 'Обвиняемый'.
[31-3-2019] [15:53:17] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Complainant' from '' to 'Жалобщик'.
[31-3-2019] [15:52:50] 1337#Old (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Complain' from '' to 'Пожаловаться'.
[30-3-2019] [18:51:10] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Player:' from 'Játékos' to 'Játékos:'.
[30-3-2019] [18:50:07] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s has joined the group' from '%s csatlakozott a csapatba' to '%s csatlakozott a csoportba'.
[30-3-2019] [18:49:50] [ICM]Trapsfall|BO'Ns (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s has joined the alliance.' from '%s becsatlakozott a szövetségbe.' to '%s csatlakozott a szövetséghez.'.
[29-3-2019] [07:35:16] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '%s (%s) has promoted group: %s to level: %s' from '' to '%s (%s) Telah Mempromosikan group: %s ke level: %s'.
[29-3-2019] [07:34:42] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '%s (%s) has demoted group: %s to level: %s' from '%s (%s0 telah Menurunkan group: %s ke level: %s' to '%s (%s) telah menurunkan group: %s ke level: %s'.
[29-3-2019] [07:33:55] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '%s (%s) has demoted group: %s to level: %s' from '' to '%s (%s0 telah Menurunkan group: %s ke level: %s'.
[29-3-2019] [07:31:36] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '%s %s: Hello, take me to %s please.' from '' to '%s %s: Hello, Tolong antar aku ke %s.'.
[29-3-2019] [07:30:14] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '% has joined the alliance.' from '' to '% Telah Begabung alliansi'.
[29-3-2019] [07:29:21] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '$6,000 kill bonus' from '' to '$6,000 bonus membunuh'.
[29-3-2019] [07:29:04] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '$1000 cure bonus!' from '' to '$1000 bonus pengobatan'.
[29-3-2019] [07:27:31] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '$%s is taken from you because you killed a civilian!' from '' to '$%s diambil dari kamu karena telah membunuh civillian!'.
[29-3-2019] [07:26:36] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of '$ per unit' from '' to '$ per item'.
[29-3-2019] [07:26:01] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of ' for rescuing %s people' from '' to 'untul Menyelamatkan %s orang'.
[29-3-2019] [07:25:48] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of ' for putting out %s fires' from '' to 'untuk Memadamkan %s Api'.
[29-3-2019] [07:25:23] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of ' and rescuing %s people' from '' to 'dan menyelamatkan %s orang'.
[29-3-2019] [07:25:00] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of ' Field password:' from '' to 'Password Lapangan'.
[29-3-2019] [07:24:41] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of ' Field name:' from '' to 'Nama Lapangan'.
[29-3-2019] [07:23:19] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Achievements' from 'Perhargaan' to 'Penghargaan'.
[29-3-2019] [07:21:55] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'PILOT: One of your engines has failed.' from 'PILOT: Salah 1 mesin anda telah Gagal' to 'PILOT: Salah satu mesin anda telah Gagal'.
[28-3-2019] [15:00:12] VCMD-Riquel*AX-SWAT-AR (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Set Speed' from 'Menentukan kelajuan.' to 'Menentukan kecepatan..'.
[28-3-2019] [00:22:08] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Double food heal' from 'İkili gıda can yenilenmesi' to 'İki kati gıda iyileştirmesi'.
[27-3-2019] [17:23:17] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'CIT Cops 'n' Robbers / Turfing / Civilians' from '' to 'CIT Polisi 'n' Perampok / Turfing / Civillians'.
[27-3-2019] [17:22:19] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Toggle blip on selected player' from '' to 'Nyalakan Blip Pada orang ini'.
[27-3-2019] [17:20:13] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'account password' from 'kata laluan akaun' to 'password akun'.
[27-3-2019] [17:18:37] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Achievements' from '' to 'Perhargaan'.
[27-3-2019] [17:18:26] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Notifications' from '' to 'Notifikasi'.
[27-3-2019] [17:18:16] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Owner Last Online: Online now!' from '' to 'Terakhir Pemilik Online: Sekarang Online!'.
[27-3-2019] [17:17:32] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Promote' from '' to 'Promosi'.
[27-3-2019] [17:17:25] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Purchase' from '' to 'Membeli'.
[27-3-2019] [17:16:14] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Tidak ada yang Menang di Solo Battle Royale event.'.
[27-3-2019] [17:15:21] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Feature' from '' to 'Fitur'.
[27-3-2019] [17:14:46] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Size' from 'Saiz' to 'Ukuran'.
[27-3-2019] [17:13:10] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'successfully created.' from 'sudah selamat dibuat' to 'Berhasil Dibuat'.
[27-3-2019] [17:12:25] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'PILOT: One of your engines has failed.' from 'JURUTERBANG: Salah satu enjin anda sudah gagal.' to 'PILOT: Salah 1 mesin anda telah Gagal'.
[27-3-2019] [17:10:47] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Cotton Candy' from '' to 'Permen kapas'.
[27-3-2019] [17:10:23] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Muted' from '' to 'Bisu'.
[27-3-2019] [17:09:58] VCMD-Riquel*AXM-SWAT (riefaarrizky) submit a 'id' translation of 'Are you sure you want to buy a personal custom title?' from 'Adakah anda yakin untuk membeli satu custom title pribadi?' to 'Apakah anda yakin untuk membeli satu custom title pribadi?'.
[27-3-2019] [14:40:19] KLM-NC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won %s' from 'state Official etkinliğinde gözlükleri IKEA dükkanına iletti ve %s kazandı!' to 'State Official etkinliğinde camları IKEA dükkanına teslim etti ve %s kazandı!'.
[25-3-2019] [19:58:58] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clique na estação de rádio para reproduzir. ' to 'Clique em uma estação da rádio para reproduzir. '.
[25-3-2019] [19:58:20] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'Não é possível atribuir trabalho à um policial quando ele foi demitido da polícia!'.
[25-3-2019] [19:56:26] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'O lenhador precisa cortar árvores em 2 áreas específicas marcadas no mapa para ganhar 'Herbs' e 'Hemp'.'.
[24-3-2019] [18:12:10] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s remaining duelers.' from '' to 'Pozostało %s uczestników.'.
[24-3-2019] [18:10:14] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The duel tournament hasn't been initialized yet.' from '' to 'Turniej pojedynków jeszcze się nie rozpoczął.'.
[24-3-2019] [18:08:35] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Wprowadź swój feedback.'.
[24-3-2019] [18:08:10] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This complaint will include the last %s chatbox lines.' from '' to 'Ta skarga będzie zawierać ostatnie %s linijek czatu.'.
[24-3-2019] [18:07:16] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This duel tournament requires a team of %s players, use %s to create your team.' from '' to 'Ten turniej pojedynków wymaga drużyny %s graczy, użyj %s by stworzyć drużynę.'.
[24-3-2019] [09:05:36] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Los Santos' from '' to 'Los Santos'.
[21-3-2019] [22:58:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Once the first person completes a race, other racers have 30 seconds to finish to get a prize. You are guaranteed to earn at least $4000 from completing a race. The first 5 to pass through the finish line win more.' from 'Yarışda ilk yarışmacı yarışı bitirince, diğer yarışmacıların yarışı bitirmeğe 30 saniyeleri olacak. Siz yarıştan en azı 4000$ kazanıcaksınız, ama ilk 5-likte bitirirseniz daha fazla para alıcaksınız.' to 'Birinci yarışçı yarışı tamamladıktan sonra diğer yarışçıların yarışı bitirmek için 30 saniyeleri olacaktır. Bir yarışı bitirirseniz en az $4000 kazanırsınız. Bitiş çizgisini geçen ilk 5 yarışçı daha fazla para kazanır.'.
[21-3-2019] [22:49:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sign up to enter the next race:' from 'Sonraki yarışmaya girmek için kaydol:' to 'Sıradaki yarışa girmek için kaydol:'.
[21-3-2019] [22:47:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçılar yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.' to 'yarışçı yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.'.
[21-3-2019] [22:47:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçı yarışıyor. Bir sonraki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.' to 'yarışçılar yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.'.
[21-3-2019] [22:47:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçılar yarışıyor. Bir sonraki yarışa katılmak için '/race' kullanın.' to 'yarışçı yarışıyor. Bir sonraki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.'.
[21-3-2019] [22:46:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Next race is being held in: %s seconds. Use '/race' to attend the next race.' from '' to 'Sıradaki yarışa kalan süre: %s saniye. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.'.
[20-3-2019] [18:53:53] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Event Tips' from '' to 'Wskazówki Eventów'.
[20-3-2019] [18:53:23] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'By włączyć lub wyłączyć te informacje pomocnicze wciśnij Z.'.
[20-3-2019] [18:51:19] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Local friends chat, this is an alternative to starting a normal local chat message with '[]' which makes it friends only.' from '' to 'Użyj '[]' na początku wiadomości lokalnej by wyświetliła się ona tylko twoim przyjaciołom z CIT book'a którzy są w pobliżu.'.
[20-3-2019] [18:46:25] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'Twój komentarz musi mieć conajmniej %s liter.'.
[20-3-2019] [18:45:26] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Fill the box with any name you'd like to have then invite a player to create your team. The name must be between %s and %s characters long. Use %s to chat with your mates.' from '' to 'Uzupełnij okno dowolną nazwą i zaproś gracza by stworzyć drużynę. Nazwa musi mieć pomiędzy %s a %s znaków. Użyj %s by rozmawiać z drużyną.'.
[20-3-2019] [18:42:35] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'If you have a custom tag color from donating crazy money or buying it from another player.' from '' to 'Jeśli masz specjalny kolor tagu wpłacając szalone pieniądze lub kupując go od innego gracza.'.
[20-3-2019] [18:38:24] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Outputs your wanted level and the wanted level of the most wanted online player.' from '' to 'Wyświetla twój poziom poszukiwania oraz poziom najbardziej poszukiwanego gracza online.'.
[20-3-2019] [18:36:55] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'By dodać punkt na mapie widoczny dla drużyny kliknij PPM.'.
[20-3-2019] [18:36:14] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Could be used by every player to ask help from the supporter, in the message section, explain why you need help from the supporter team and they will asnwer or warp to you for help.' from '' to 'Możesz zostać użyte przez każdego gracza by poprosić o pomoc supportera, w wiadomości wyjaśnij swój problem, a supporter udzieli ci odpowiedzi lub teleportuje się do ciebie by ci pomóc..'.
[20-3-2019] [18:32:49] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Deletes the alliance's group blips from your map. Don't include a group name to delete them all.' from '' to 'Usuwa punkty grupy sojuszu na mapie. Nie wymieniaj nazwy grupy by usunąć wszystkie punkty.'.
[20-3-2019] [18:30:44] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'Wskazówka: Możesz umieścić punk na mapie F11 widoczny dla twojej drużyny klikając PPM.'.
[20-3-2019] [18:27:46] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'Nie możesz aresztować zabijając nieagresywnego kryminaliste z 3 lub mniej gwiazdkami.'.
[20-3-2019] [16:30:26] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only cars and motorbikes can have boosts applied to them.' from 'Sadece üzerine atadığınız araçlar ve motorsikletler boostlara sahip olacaktır.' to 'Sadece arabalar ve motorsikletler geliştirilebilir.'.
[19-3-2019] [19:20:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from 'Başka bir ağaç kesmeden önce şu anki ağacı kesmeyi beklemelisiniz!' to 'Başka bir ağaç kesmeden önce kestiğiniz ağacın düşmesini beklemelisiniz!'.
[18-3-2019] [11:35:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Do '/%s <text>' to talk in this room.' from '' to 'Gunakan '/%s <perkataan>' untuk berbual di dalam rumah ini.'.
[18-3-2019] [10:41:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s has kicked %s as %s (%s)' from '%s sedah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)' to '%s udah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)'.
[17-3-2019] [19:37:00] Charlie|[FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Use base gate' from '' to 'Use o portão da base.'.
[17-3-2019] [19:36:35] Charlie|[FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Ninguém venceu o evento Saturday Night Live Battle Royale.'.
[14-3-2019] [19:51:35] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Leave Team' from '' to 'Team Verlassen'.
[14-3-2019] [19:46:19] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Reach L10 Miner.' from '' to 'Erreiche L10 Miner'.
[14-3-2019] [19:15:26] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Open the CITphone (press B)' from '' to 'Öffne das CITphone (drücke B)'.
[14-3-2019] [19:14:50] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Win Last Man Standing.' from '' to 'Gewinne den Last Man Standing'.
[14-3-2019] [19:04:45] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Accept Mission' from '' to 'Akzeptiere Mission'.
[14-3-2019] [19:00:58] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press F6' from '' to 'Drücke F6'.
[14-3-2019] [18:59:59] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Become a criminal.' from '' to 'Werde Kriminell'.
[14-3-2019] [18:59:22] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'explosives packs' from '' to 'Sprengstoff Packete'.
[14-3-2019] [18:49:56] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Specify a player to kick.' from '' to 'Spezifiziere den Spieler fürs kicken.'.
[14-3-2019] [18:46:35] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Reply' from '' to 'Antworten'.
[14-3-2019] [18:46:16] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press K to accept' from '' to 'drücke K zum Akzeptieren'.
[14-3-2019] [18:45:59] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Unlock doors' from '' to 'Türen Aufschließen'.
[14-3-2019] [18:44:18] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'You have made $%s from your LS turfs this 3 minutes.' from '' to 'Du hast $%s von den LS turfing der letzten 3 Minuten gemacht.'.
[14-3-2019] [18:41:11] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press F4' from '' to 'Drücke F4'.
[14-3-2019] [18:38:08] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Damage' from '' to 'Schaden'.
[14-3-2019] [18:37:58] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'kilometers per hour' from '' to 'Kilometer pro stunde'.
[14-3-2019] [16:20:07] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Event Alerts' from '' to 'Avvisi eventi'.
[14-3-2019] [16:18:45] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Stai rivivendo %s.'.
[14-3-2019] [16:17:45] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Use '/dropbag' to drop the bag you've just collected.' from '' to 'Usa '/dropbag' per buttare la borsa che hai raccolto.'.
[14-3-2019] [16:16:53] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Received Invites' from '' to 'Inviti ricevuti'.
[14-3-2019] [16:15:44] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Search for gear, kill enemies and head to the playzone. Good luck!' from '' to 'Cerca atrezzi, uccidi i nemici e raggioungi la zona di gioco. Buona fortuna!'.
[14-3-2019] [16:14:48] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'You must have %s kills in LV to vote on LV / Mafia Wars suggestions!' from '' to 'Tu devi avere %s uccisioni in LV per votare sui suggerimenti di guerra di LV / Mafia!'.
[14-3-2019] [16:11:50] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s è il vincitore dell'evento "Arcade Battle Royale" trai i giocatori %s !'.
[14-3-2019] [16:06:15] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Access denied.' from '' to 'Accesso negato.'.
[14-3-2019] [16:06:04] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'Suggerimento: Il tuoi compagni di squadra hanno un'etichetta verde sopra la loro testa per identificarli.'.
[14-3-2019] [16:03:48] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'You can't spray on a breakable surface' from '' to 'Non puoi usare lo spray su una superfice fragile.'.
[14-3-2019] [16:01:48] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Suggerimento: Le principali modalità di gioco sono Solo, Duo e in squadra. Gli altri eventi sono considerati eventi personalizzati.'.
[14-3-2019] [15:57:26] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade è una partita veloce in qui la zona di giocoe è piccoloa e il limite di tempo va piu velocemente.'.
[14-3-2019] [15:54:01] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Commento del giocatore'.
[13-3-2019] [17:48:50] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Armed Robberies' from '' to 'Bewaffneter Raubüberfall'.
[12-3-2019] [23:55:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens a panel with all dynamic and static police codes.' from '' to 'Tüm dinamik ve statik polis kodlarını gösteren bir panel açar.'.
[12-3-2019] [23:54:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Toggles ATM blips at your F11 map.' from '' to 'ATM'leri F11 haritanızda işaretler.'.
[12-3-2019] [23:51:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To see how many members of your group are online, displayed right below your screen. You can disable it by typing the command once again.' from '' to 'Grubunuzun kaç üyesininin online olduğunu ekranınızın sağ alt köşesinde görmek için. Komutu tekrar yazarak etkisiz hale getirebilirsiniz.'.
[12-3-2019] [23:49:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'Bu özel skine erişiminiz yok.'.
[12-3-2019] [23:48:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command allows you to spawn guards, only for L8+ groups.' from '' to 'Bu komut sizin koruma çıkartmanıza olanak sağlar, sadece L8+ gruplar için.'.
[12-3-2019] [23:46:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Bir güncelleme belirt.'.
[12-3-2019] [23:45:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have bombs. Restock at Supply Crates!' from '' to 'Hiç bombanız yok. Tedarik Kutularında cephanenizi doldurun!'.
[12-3-2019] [23:43:44] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Spy can't be detected on enemies' radar and he is in charge of placing bombs via holding N anywhere. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'Casus düşmanların radarında belirlenemez ve N'ye basarak bomba yerleştirmekle sorumludur. Kendisini Pistol ile koruyabilir.'.
[12-3-2019] [23:38:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hides the chatbox and HUD. Useful for movies and screenshots. Press F8 and type cinemamode to get it back.' from '' to 'Sohbeti ve HUD'ları gizler. Videolar ve ekran görüntüleri için kullanışlıdır. Geri almak için F8'e basın ve cinemamode yazın.'.
[12-3-2019] [23:33:24] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Removes your guard or dog.' from '' to 'Korumanızı veya köpeğinizi yok eder.'.
[12-3-2019] [23:32:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Use base gate' from '' to 'Üs kapısını kullan'.
[12-3-2019] [23:31:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Her %s saniyede bir geri bildirim gönderebilirsiniz.'.
[11-3-2019] [15:07:54] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s player(s) joined Squad Battle Royale!' from '' to '%s speler(s) sloten zich aan bij de Squad Battle Royale!'.
[11-3-2019] [15:06:17] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Niemand heeft het Solo Battle Royale-evenement gewonnen.'.
[10-3-2019] [18:48:10] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to remove unwanted players from your zone.' from '' to 'İstenmeyen oyuncuları zone'unuzdan atmak için kullanılır.'.
[10-3-2019] [18:47:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Update Log' from '' to 'Güncelleme Kaydı'.
[10-3-2019] [18:25:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Views the time you've been online since your logged in.' from '' to 'Giriş yaptığınızdan beri online olduğunuz süreyi gösterir.'.
[10-3-2019] [18:24:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If you receive a message from someone on IRC you can use this command to reply.' from '' to 'Eğer birinden IRC üzerinden mesaj alırsanız cevap vermek için bu komutu kullanabilirsiniz.'.
[10-3-2019] [18:22:23] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sign up for the next Battle Royale.' from '' to 'Sıradaki Battle Royale'e kayıt ol.'.
[10-3-2019] [18:18:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıkla. '.
[10-3-2019] [17:38:42] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'Takımlar %s oyuncu ile dengesiz. Etkinlik, takımlar dengeleninceye kadar başlamayacak.'.
[10-3-2019] [17:36:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start buying. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. - Use 'c' to change the user-interface to either have gun viewing user-interface or classic user-interface. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll up/down to change the category or click on ">>" or "<<". - Double click on a weapon to start buying. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. ' from '' to ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın almaya başlamak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Geri çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için fare tekerleğini yukarı/aşağı çevirin ya da ">>" veya "<<" üzerine tıklayın. - Satın almaya başlamak için bir silaha çift tıklayın. - Seçmek için bir silaha tıklayın. - Geri çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. '.
[10-3-2019] [17:13:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın alma sürecini başlatmak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Önceki kategoriye dönmek için fare tekerleğini aşağı kaydırın. - Sonraki kategoriye geçmek için fare tekerleğini yukarı kaydırın. - Satın alma sürecini başlatmak için bir silaha çift tıklayın. - Yeni bir silah seçmek için bir silaha tıklayın. - Çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. ' to ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın alma işlemini başlatmak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Geri çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Önceki kategoriye dönmek için fare tekerleğini aşağı kaydırın. - Sonraki kategoriye geçmek için fare tekerleğini yukarı kaydırın. - Satın alma sürecini başlatmak için bir silaha çift tıklayın. - Yeni bir silah seçmek için bir silaha tıklayın. - Çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. '.
[10-3-2019] [17:05:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This duel tournament requires at least a team of %s players, use %s to create your team.' from '' to 'Bu düello turnuvası %s oyuncudan oluşan en az bir takım gerektirir, kendi takımınızı kurmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[10-3-2019] [16:49:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This duel tournament requires a team of %s players as maximum.' from '' to 'Bu düello turnuvası en fazla %s oyuncudan oluşan bir takım gerektirir.'.
[10-3-2019] [16:48:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You've reached the maximum limit of dropping %s Supply Crates.' from '' to 'Maximum %s Tedarik Kutusu bırakma limitine ulaştın.'.
[10-3-2019] [16:47:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only %s hours are allowed to vote.' from '' to 'Sadece %s saat oynayan oyuncular oy kullanabilir.'.
[10-3-2019] [16:46:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The suggestion you're watching has been removed.' from '' to 'Baktığınız öneri kaldırıldı.'.
[10-3-2019] [16:44:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Take drugs.' from '' to 'Uyuşturucu kullan.'.
[10-3-2019] [16:43:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You got %s more as a bonus for spraying over an online player's graffiti.' from '' to 'Online bir oyuncunun graffitisi üzerine sprey yaptığınız için bonus olarak %s daha fazla aldınız.'.
[10-3-2019] [16:42:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Repairs your vehicle in certain dimensions such as the event, law farm and apartment dimensions.' from '' to 'Etkinlik, law farm ve apartman boyutları gibi belirli boyutlarda aracınızı tamir eder.'.
[10-3-2019] [16:41:51] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Attempts to sell the zone you're stood in.' from '' to 'Üzerinde durduğunuz zone'u satar.'.
[10-3-2019] [16:41:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Pay Delivery Fee?' from '' to 'Teslimat Ücretini Öde?'.
[10-3-2019] [16:40:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To view Info and request songs on CIT2Radio.' from '' to 'CIT2Radyo hakkında bilgi edinmek ve şarkı istekleri göndermek için.'.
[10-3-2019] [16:37:15] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You will go straight to prison if you're wanted and not arrest or even if you're arrest by another police officer, instead of waiting for the cop to take you to the police station.' from '' to 'Eğer aranıyorsanız ve tutuklanmadıysanız ya da bir polis tarafından tutuklandıysanız bile polisin sizi karakola götürmesini beklemeden direkt olarak hapise gideceksiniz.'.
[10-3-2019] [16:33:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Locks and unlocks your nearby vehicles that you own or spawned for your job.' from '' to 'Sahip olduğunuz veya mesleğiniz için üretilen araçları kilitler ve onların kilidini açar.'.
[10-3-2019] [16:31:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to change the headlights color of your vehicle. It can also be used as a tool to get RGB color codes for many things like turf colors, group chat color, etc. To close, click outside the panel.' from '' to 'Aracınızın far rengini değiştirmek için kullanılır. Ayrıca turf rengi, grup sohbeti rengi, vb. pek çok şey için de RGB renk kodlarını almak için bir araç olarak da kullanılabilir. Kapatmak için panelin dışında bir yere tıklayın.'.
[9-3-2019] [20:39:03] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'لايمكنك قتل او اعتقال المجرمين تحت ال 3 نجوم.'.
[9-3-2019] [14:48:00] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Press U to talk in local' from 'A közeli chathez nyomj U-t' to 'Nyomj U-t, hogy a közeli chat-ben beszélj'.
[9-3-2019] [14:47:14] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Could not send message to %s, they have muted you in sms. (Reason: %s)' from '%s játékosnak nem küldhetsz üzenetet, lenémítottak az SMS-ben. (Indoklás: %s)' to '%s Játékosnak nem küldhetsz üzenetet, lenémított téged SMS-ben. (Indok:%s)'.
[9-3-2019] [14:32:01] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'Rendőr munka nem vállalható, ha a játékos el van bocsátva a rendőrségtől!'.
[8-3-2019] [03:27:30] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Group Blacklist' from 'Lista Negra do Grupo' to 'Blacklist do Grupo'.
[8-3-2019] [03:26:56] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Group Blacklist' from 'Blacklist do Grupo' to 'Lista Negra do Grupo'.
[8-3-2019] [00:23:59] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'لايمكنك تعين وظيفه لشرطي اذا تم طرده من الشرطه!'.
[8-3-2019] [00:20:51] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Use base gate' from '' to 'استخدم بوابة القاعده.'.
[7-3-2019] [23:44:47] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Your latency (%sms) is over %sms' from 'Sunucudaki ağ gecikmeniz (%sms) %sms dan yüksek' to 'Sunucudaki ağ gecikmeniz (%sms) %sms'dan yüksek'.
[7-3-2019] [23:39:47] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If on foot you will be able to sell your for sale items to players. If in ice cream or hot dog van will allow selling food.' from '' to 'Eğer ayaktaysanız satılık eşyalarınızı oyunculara satabilirsiniz. Eğer Dordurma veya sosisli kamyonundaysanız gıda satabilirsiniz.'.
[7-3-2019] [23:21:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'Takımınıza görünen bir yer işareti eklemek için sağ tıklayın.'.
[7-3-2019] [23:16:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'View a list of all important group changes.' from '' to 'Tüm önemli grup değişikliklerinin bir listesini görüntüle.'.
[7-3-2019] [23:13:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to view screenshots taken by using '/takess' or screenshots sent by other players.' from '' to ''/takess' komutuyla alınan veya diğer oyuncular tarafından gönderilen ekran görüntülerini görüntülemek için kullanılır.'.
[7-3-2019] [23:10:53] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Open this interface then click on the vehicle.' from '' to 'Bu arayüzü açın ve aracın üstüne tıklayın.'.
[7-3-2019] [23:09:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You already have full armor.' from '' to 'Zaten full zırha sahipsiniz.'.
[7-3-2019] [17:22:18] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'A favágónak fákat kell kivágnia 2 megadott helyet, ami a térképen meg van jelölve, hogy 'Gyógynövényt' és 'Kendert' kaphasson'.
[7-3-2019] [17:21:28] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Use base gate' from '' to 'bázis kapu használata'.
[7-3-2019] [15:15:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'You can only recover a vehicle once every 5 seconds.'.
[6-3-2019] [19:26:24] VIPs|Akatosh{1%}[SKMC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'You have divorced' from 'Du hast dich scheiden lassen' to 'Du hast dich scheiden lassen von'.
[6-3-2019] [19:02:42] VIPs|Akatosh{1%}[SKMC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Spieler Rückmeldung'.
[6-3-2019] [01:53:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'i hiç kimse kazanamadı.'.
[6-3-2019] [01:51:39] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Next Rank' from 'Sonraki Rütbe' to 'Sıradaki Rütbe'.
[6-3-2019] [01:15:53] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have signed up to the next race, you will be teleported when the race begins.' from 'Siz yarışa yazıldınız, başlayınca oraya işınlanıcaksınız.' to 'Bir sonraki yarışa kayıt oldunuz, yarış başlarken ışınlanacaksınız.'.
[6-3-2019] [01:14:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have signed up to the next race, you will be teleported when the race begins.' from 'Bir sonraki yarışa kayıt oldunuz, yarış başlarken ışınlanacaksınız..' to 'Siz yarışa yazıldınız, başlayınca oraya işınlanıcaksınız.'.
[6-3-2019] [01:13:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have signed up to the next race, you will be teleported when the race begins.' from 'Siz yarışa yazıldınız, başlayınca oraya işınlanıcaksınız.' to 'Bir sonraki yarışa kayıt oldunuz, yarış başlarken ışınlanacaksınız..'.
[6-3-2019] [00:42:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This pay and spray has ran out of resources!' from 'Bu pay n spray-ın kaynakları tükendi!' to 'Bu pay and spray'in kaynakları tükendi!'.
[5-3-2019] [22:52:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command allows you to accept a marriage proposal that you've received from another player.' from '' to 'Bu komut başka bir oyuncudan aldığınız evlilik teklifini kabul etmenizi sağlar.'.
[5-3-2019] [22:51:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Geri bildiriminizi yazın'.
[5-3-2019] [22:50:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Arcade Battle Royale'e katıldınız. Ayrılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[5-3-2019] [22:49:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'Oduncu 'Herbs' ve 'Hemp' kazanmak için haritada işaretli 2 belirli alanda ağaç kesmelidir.'.
[5-3-2019] [22:47:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs information about the current state official (leader of civilian team) event.' from '' to 'Mevcut state official (sivil takımın lideri) etkinliği hakkında bilgi verir.'.
[5-3-2019] [22:42:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'VIP Level:' from '' to 'VIP Seviyesi:'.
[5-3-2019] [22:42:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to block the PMs sent to you throught Discord.' from '' to 'Discord üzerinden gönderilen PMleri engellemenizi sağlar.'.
[5-3-2019] [22:39:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'Yorumunuz en az %s harften oluşmalıdır.'.
[5-3-2019] [22:37:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sends an advert to all non AFK players costing $150 per viewer' from '' to 'AFK olmayan tüm oyunculara, gören oyuncu başına $150'a mal olan bir reklam gönderir'.
[5-3-2019] [22:10:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to '%s tane satmaya çalıştınız ama sadece %s tane var.'.
[5-3-2019] [21:41:20] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'No puedes asignarle el trabajo a un jugador que ha sido despedido de policía.'.
[5-3-2019] [21:39:46] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Use base gate' from '' to 'Usa la puerta de la base'.
[5-3-2019] [18:25:14] CITchecking added new text to translate: 'Use base gate'.
[5-3-2019] [14:43:03] CIThelp added new text to translate: 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!'.
[5-3-2019] [11:52:40] [CIT]Coolit3 (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'الحطاب يحتاج إلى قطع الأشجار في منطقتين محددتين على الخريطة للحصول على 'Herbs' و 'Hemp''.
[4-3-2019] [10:11:11] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Use' from '' to 'Menggunakan'.
[3-3-2019] [22:49:40] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'En Lumberjack necesitas cortar árboles en dos áreas específicas marcadas en el mapa para ganar "Herbs" y "Hemp"'.
[3-3-2019] [16:05:56] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Ta opcja pozwala na odlokowanie lub zablokwoanie wskazówek podczas eventów. Jeśli chcesz wiedzieć wskazówki, które są regularnie wyświetlane u góry ekranu podczas takich eventów jak np. Battle Royale, zaznacz 'Odblokuj'. By zablokować, zaznacz 'Zablokuj'.'.
[3-3-2019] [03:48:54] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Apenas engenheiros de combate podem entrar nos tanques.'.
[2-3-2019] [21:04:54] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!' from '' to 'Wskazówka: Uważaj, wrogowie mogą cie namierzyć i zdjąć w każdej chwili.'.
[2-3-2019] [21:01:07] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Możesz przesłać feedback tylko raz na %s sekund.'.
[2-3-2019] [21:00:30] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Medycy znaleźli cie martwego na ulicy, obciążono cie na kwotę $10,000 na honorarium dla medyków i przetransportowano do nabliższego spawnu drużyny.'.
[2-3-2019] [20:56:53] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Tylko Inżynier Bojowy może wejść do czołgów.'.
[2-3-2019] [20:55:06] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Określ aktualizacje.'.
[2-3-2019] [20:54:37] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s znokautował(a) cię!'.
[2-3-2019] [20:53:56] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Nikt nie wygrał Saturday Night Live Battle Royale.'.
[2-3-2019] [20:53:22] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s ma najwięcej wygranych Battle Royale, zwyciężając %s razy.'.
[2-3-2019] [20:50:46] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This is used for creating a team with other players for different types of events such as Battle Royale and Duel Tournaments.' from '' to 'Używa się tego do tworzenia drużyn z innymi graczami w różnych typach eventów, jak np. Battle Royale czy Turniej Pojedynków.'.
[2-3-2019] [20:48:39] CCPT-Slavich[DTA] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Wskrzeszasz %s.'.
[2-3-2019] [19:04:36] CITbusiness added new text to translate: 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp''.
[2-3-2019] [00:41:03] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[28-2-2019] [23:23:37] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Boats for sale' from '' to 'Boote zum verkaufen'.
[28-2-2019] [23:22:31] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Iron' from '' to 'Eisen'.
[28-2-2019] [23:21:07] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Bus Driver' from '' to 'Bus Fahrer'.
[28-2-2019] [23:20:16] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Vest' from '' to 'Weste'.
[28-2-2019] [23:16:15] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Destroy' from '' to 'Zerstören'.
[28-2-2019] [23:15:20] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press 'W' to stop selling' from '' to 'Drücke 'W' um mit den Verkauf aufzuhören'.
[28-2-2019] [23:13:32] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Use Drill' from '' to 'Bohrer benutzen'.
[28-2-2019] [02:36:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Csak a Csatár Mérnökök szállhatnak be a tankokba.'.
[27-2-2019] [10:02:33] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'فقط المهندس المقاتل من يمكنه استخدام الدبابات.'.
[27-2-2019] [02:09:14] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Solo Combat Engineers pueden entrar a los tanques.'.
[26-2-2019] [00:07:07] VazZ|ILC added new text to translate: 'Only Combat Engineers can enter tanks.'.
[24-2-2019] [21:11:28] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'لم يفز احد بمعركة ليلة السبت المباشره.'.
[24-2-2019] [02:21:46] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Update Log' from '' to 'Registro de atualizações'.
[24-2-2019] [01:36:25] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Senki sem nyerte meg a Vasárnap Esti Battle Royale eventet.'.
[23-2-2019] [19:48:20] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from 'Nadie ganó el Battle Royale de Sábado Notcurno.' to 'Nadie ganó el Battle Royale de Sábado Nocturno.'.
[23-2-2019] [19:47:50] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Nadie ganó el Battle Royale de Sábado Notcurno.'.
[23-2-2019] [04:23:58] CIThelp added new text to translate: 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.'.
[22-2-2019] [20:33:38] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Alguns Médicos o encontraram morto numa estrada, foi lhe cobrado $10,000 por despesas médicas e pelo transporte até ao ponto de respawn mais perto.'.
[22-2-2019] [18:41:20] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'لقد وجدك المسعفون ميت في الشارع, لقد تم خصم مبلغ 10.000$ للرسوم الطبيه وتم نقلك الي اقرب مكان نزول الفريق.'.
[22-2-2019] [14:24:17] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Total Races Won' from '' to 'Išviso Lenktyinių Laimėta'.
[22-2-2019] [14:24:01] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Name: ' from '' to 'Pavadinimas:'.
[22-2-2019] [02:42:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Race Position:' from 'Yarış pozisyonu/durumu' to 'Yarış Pozisyonu:'.
[21-2-2019] [12:09:31] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Los médicos te han encontrado muerto en la calle, se te han sido cargados $10,000 por gastos médicos y por ser transportado al spawn más cercano.'.
[20-2-2019] [19:49:49] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Reduce time spent in prison by paying a fine.' from '' to 'Verminder de tijd die je in de gevangenis doorbrengt met het betalen van een boete.'.
[20-2-2019] [19:46:19] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify the rule that the player has broken.' from '' to 'Specificeer de regel die de speler heeft gebroken.'.
[20-2-2019] [19:45:39] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'To view Info and request songs on CIT2Radio.' from '' to 'Om informatie te bekijken en liedjes aan te vragen op de CIT2Radio.'.
[20-2-2019] [19:42:29] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Tip: Je kunt teams in de lobby maken, je bent niet verplicht om een ​​team te maken voordat je je aansluit.'.
[20-2-2019] [19:40:42] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Like if you were going to take a picture of yourself.' from '' to 'Alsof je een foto van jezelf zou maken.'.
[20-2-2019] [19:40:14] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Met success bij het %s team aangemeld, gebruik %s om te chatten met je team.'.
[20-2-2019] [19:38:44] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Thank you for your feedback! This will be taken into consideration to improve quality!' from '' to 'Bedankt voor je feedback! Hiermee wordt rekening gehouden om de kwaliteit te verbeteren!'.
[20-2-2019] [19:37:21] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'WARNING! RED ZONE HAS STARTED!' from '' to 'WAARSCHUWING! RODE ZONE IS BEGONNEN!'.
[20-2-2019] [19:35:38] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Attempts to buy the zone you're stood in.' from '' to 'Probeert de zone waarin je staat te kopen. '.
[20-2-2019] [19:33:34] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Tip: Gebruik '/tc' om in het spel te chatten met je teamgenoten.'.
[20-2-2019] [19:32:17] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Use '/dropbag' to drop the bag you've just collected.' from '' to 'Gebruik '/dropbag' om de tas die je net hebt verzameld te laten vallen.'.
[20-2-2019] [11:43:56] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'A Mentősök holtan találtak meg az utcán, $10,000 volt az egészségügyi ellátásod és elvittek a legközelebbi újraéledési ponthoz a csapatodtól függően.'.
[19-2-2019] [18:00:31] CIThelp added new text to translate: 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.'.
[19-2-2019] [02:56:44] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID number of zone, URL to play or leave blank to stop' from '' to 'Zone'un ID numarası, çalmak için URL'yi yazın ya da durdurmak için boş bırakın.'.
[19-2-2019] [02:55:24] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID of the barrier, check 'barriers' panel for IDs' from '' to 'Bariyerin ID'si, ID'ler için 'barriers' panelini kontrol edin.'.
[19-2-2019] [02:54:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Enables your alliance's group members blips to your map. Don't include a group name to add them all.' from '' to 'İttifakınızın grup üyelerini haritanızda işaretler. Tüm hepsini eklemek için hiçbir grup ismi yazmayın.'.
[19-2-2019] [02:50:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[19-2-2019] [02:50:06] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Geri bildirim başarıyla gönderildi.'.
[19-2-2019] [02:49:51] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'General Comments' from '' to 'Genel Yorumlar'.
[19-2-2019] [02:49:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Drops an item you stole in a house robbery. Drops the briefcase.' from '' to 'Ev soygununda çaldığınız bir eşyayı bırakır. Evrak çantasını bırakır.'.
[19-2-2019] [02:48:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Geri bildiriminizi girin.'.
[19-2-2019] [02:48:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to add neon light under your vehicle with your desired color.' from '' to 'Aracınızın altına istediğiniz renkte neon ışık eklemenizi sağlar.'.
[19-2-2019] [02:47:14] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Creates a copy of a selected object, useful for aligning objects.' from '' to 'Seçilmiş nesnenin bir kopyasını yaratır, nesneleri sıralamak için kullanışlıdır.'.
[19-2-2019] [02:43:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'parcels' from '' to 'paketler'.
[19-2-2019] [02:38:20] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'red/green/blue/yellow/pink/white/remove/off' from '' to 'red/green/blue/yellow/pink/white/remove/off'.
[19-2-2019] [02:34:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Bu bir clientside araçtır, onu boyayamazsınız.'.
[19-2-2019] [02:25:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You lost the cargo. Go to first marker again.' from 'Kargoyu itirdiniz. Yeniden birinci markere gitmeniz gerekiyor.' to 'Kargoyu yitirdiniz. Yeniden birinci markere gidin.'.
[18-2-2019] [14:27:56] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of '%s has deleted their group.' from '%s eltörölte a csoportjukat.' to '%s eltörölte a csoportjukat.'.
[18-2-2019] [14:26:55] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press Space to start training' from 'A képzés elkezdéséhez nyomd meg a Space-t' to 'A képzés kezdéséhesz nyomd a Space gombot'.
[18-2-2019] [14:25:45] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Terrorists are still planting bombs (%s/%s minutes passed)' from 'A terroristák még élesítik a bombákat (%s/%s perc eltelt)' to 'A terroristák még helyezik a bombáikat (%s/%s perc eltelt)'.
[18-2-2019] [14:24:48] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to buy from this shop.' from 'A vásárláshoz nyomd meg a '%s'-t.' to 'Nyomd a '%s' gombot a vásárláshoz.'.
[18-2-2019] [14:21:43] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Stuck / Kill' from 'Beragadtam / Öngyilkosság Elkövetése' to 'Beragadtam / Öngyilkosság'.
[18-2-2019] [14:20:16] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Only criminal and police can do this mission.' from 'Csak bűnözÅ‘ és rendÅ‘r kezdheti el ezt a küldetést.' to 'Ezt a missziót csak bűnözők és rendőrök csinálhatják.'.
[18-2-2019] [14:18:53] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Manage group applications' from 'Csoport applikációk kezelése' to 'Csoport jelentkezők kezelése'.
[18-2-2019] [14:18:04] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unit Members' from 'Egység Tagok' to 'Egység Tagok'.
[18-2-2019] [14:17:52] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Amount to craft:' from 'Egységet gyártani:' to 'Készítendő:'.
[18-2-2019] [14:16:12] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Allowed Players' from 'Engedélyezett Játékosok' to 'Engedélyezett Játékosok'.
[18-2-2019] [14:15:55] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Peds left to heal: %s' from 'Ennyi bot maradt életadásra: %s' to 'Gyógyítandó botok: %s'.
[18-2-2019] [14:14:19] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'House Search' from 'Ház Keresés' to 'Ház Kereső'.
[18-2-2019] [14:13:17] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Receivers current name:' from 'Kiküldöttek jelenlegi nevei:' to 'Az átvevők jelenlegi neve:'.
[18-2-2019] [14:12:41] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Wanted players can't use pedal bikes because they're unstoppable!' from 'Körözött bűnözÅ‘k nem használhatnak pedálos biciklit mivel megállíthatatlanok!' to 'Körözött játékosok nem használhatnak bicikliket ugyanis megállíthatatlanok!'.
[18-2-2019] [14:11:19] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Create Room' from 'Készíts Szobát' to 'Szoba készítése'.
[18-2-2019] [14:11:08] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Create room' from 'Készíts Szobát' to 'Szoba készítése'.
[18-2-2019] [14:10:52] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Please select an event from combo box.' from 'Kérlek válassz egy eventet a keverÅ‘ dobozból.' to 'Kérlek válassz egy eventet a listából.'.
[18-2-2019] [14:09:25] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Please enter valid details.' from 'Kérlek valós adatokat írj.' to 'Kérlek valós adatokat írj.'.
[18-2-2019] [14:08:35] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Deleted image ' from 'Kép törölve' to 'Kép törölve'.
[18-2-2019] [14:07:24] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Bikers hid drugs and money inside a diner in Blueberry, steal everything before they come back!' from 'Motorosok drogot és pénzt rejtegetnek egy ebédlÅ‘ben Blueberry területén, lopj el mindent mielÅ‘tt visszaérnek!' to 'Pár motoros drogot és pénzt rejtett el Blueberry éttermében, lopj el mindent mielőtt visszajönnek érte!'.
[18-2-2019] [14:05:41] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Already downloading.' from 'Már letöltés alatt.' to 'Már töltődik.'.
[18-2-2019] [14:05:27] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Download mod' from 'Mód letöltése' to 'Mód letöltése'.
[18-2-2019] [14:05:06] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Do not place objects outside the zone. We will delete them without refund.' from 'Ne helyezz objekteket zónán kívűl. El fogjuk törölni kártérítés nélkül.' to 'Ne helyezz objektumokat a zónán kívül. El fogjuk törölni őket visszatérítés nélkül.'.
[18-2-2019] [14:04:02] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can not throw airbomb while being close to ground.' from 'Nem dobhatsz bombát miközben közel vagy a talajhoz.' to 'Nem dobhatsz légibombát ilyen közel a talajhoz.'.
[18-2-2019] [14:03:08] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't craft a rocket when wanted due to abuse.' from 'Nem készíthetsz rakétát miközben körözött vagy visszaélés miatt.' to 'Körözöttként nem készíthetsz rakétát a visszaélések miatt.'.
[18-2-2019] [14:00:47] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'No target was in the picture or they were too far away.' from 'Nem volt a célpont a képen vagy túl távol volt.' to 'Nem volt a képen célszemély vagy túl messze volt.'.
[18-2-2019] [13:59:54] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Can't change skin when wearing a jetpack.' from 'Nem válthatsz megjelenést miközben jetpack-et viselsz.' to 'Jetpack viselése közben a kinézet nem változtatható.'.
[18-2-2019] [13:58:10] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'OR' from 'OR' to 'VAGY'.
[18-2-2019] [13:57:55] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Join as viewer' from 'Nézőként belép' to 'Belépés nézőként'.
[18-2-2019] [13:57:22] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Mobile Banking' from 'Online Banki Ügyintézés' to 'Mobilos Bankozás'.
[18-2-2019] [13:56:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Last Online (Time Online)' from 'Online utoljára (Online idÅ‘)' to 'Utoljára Online (Online idő)'.
[18-2-2019] [13:54:49] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Delete Squad' from 'Osztag törlése' to 'Osztag Törlése'.
[18-2-2019] [13:54:28] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'PILOT: Please wait while the cargo is loaded onto your aircraft' from 'PILÓTA: Kérlek várj amíg feltöltik a rakományt a repülÅ‘gépedre.' to 'PILÓTA: Kérlek várj amíg a rakomány feltöltődik a repülődre.'.
[18-2-2019] [13:52:18] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Law Scores' from 'Rendőr pontok' to 'Törvény Pont'.
[18-2-2019] [13:51:43] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'police' from 'Rendőr' to 'rendőr'.
[18-2-2019] [13:50:53] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hijacker' from 'Repülőgép eltérítő' to 'Eltérítő'.
[18-2-2019] [13:50:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Mining explosive rock! Press fire to stop.' from 'Robbanó kő bányászása! Nyomd meg a tüzelés gombot hogy leállj.' to 'Lőporos kő bányászása! Nyomd meg a tüzelés gombot hogy leállj.'.
[18-2-2019] [13:49:24] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Wrong code please try again' from 'Rossz kód kérlek próbáld újra' to 'Rossz kód, kérlek próbáld újra'.
[18-2-2019] [13:48:38] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Grab Kick' from 'Rúgó fogás' to 'Rugó fogás'.
[18-2-2019] [13:47:38] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'SO Refund ERROR: %s is offline, could not process refund.' from 'SO Visszafizetési HIBA: %s online, visszafizetés nem sikerült.' to 'SO Visszatérítési HIBA: %s offline van, visszatérítés sikertelen.'.
[18-2-2019] [13:44:22] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You are not in an alliance with' from 'Ti nem vagytok egy szövetségben' to 'Ti nem vagytok egy szövetségben'.
[18-2-2019] [13:42:42] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'SHADER GRAPHICS' from 'ÁRNYÉKOLÓ GRAFIKÁK' to 'FÉNYEZETTSÉGI GRAFIKÁK'.
[18-2-2019] [13:40:22] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Message here' from 'üzenet ide' to 'Üzenet ide'.
[17-2-2019] [22:58:55] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has taken the bomb.' from '' to '%s hat die Bombe genommen.'.
[17-2-2019] [22:58:07] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has placed a Mystery Box. Go find where it is!' from '' to '%s hat eine Mystery Box platziert. Finde heraus wo sie ist!'.
[17-2-2019] [22:56:53] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has joined your team.' from '' to '%s ist deinem Team beigetreten'.
[17-2-2019] [22:56:26] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has found the Mystery Box!' from '' to '%s hat eine Mystery box gefunden!'.
[17-2-2019] [22:56:04] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has already joined Battle Royale.' from '' to '%s ist schon den Battle Royale beigetreten.'.
[17-2-2019] [22:53:21] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s airbombs left' from '' to '%s bomben übrig'.
[17-2-2019] [22:53:04] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to '%s Country Supporter wurde zu dir geportet um dich zu supporten und dir zu helfen.'.
[17-2-2019] [22:52:05] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '$%s is taken from you because you killed a civilian!' from '' to '$%s wurde dir genommen für das töten eines Zivilisten!'.
[17-2-2019] [22:50:00] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Information about the weed farm harvest.' from '' to 'Informationen über die Weed Farm ernte.'.
[17-2-2019] [17:28:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Oyuncu Geri Bildirimi'.
[17-2-2019] [08:17:50] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Apenas pode enviar uma opinião a cada %s segundos.'.
[17-2-2019] [08:17:24] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'O seu comentário deve ter pelo menos %s letras.'.
[17-2-2019] [08:17:03] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Opinião de jogadores'.
[17-2-2019] [08:16:47] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Opinião enviada com sucesso.'.
[17-2-2019] [08:16:33] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'General Comments' from '' to 'Comentários gerais'.
[17-2-2019] [08:16:19] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Introduza a sua opinião'.
[17-2-2019] [08:16:04] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Adicione a sua opinião'.
[17-2-2019] [08:15:47] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Especifica uma atualização'.
[17-2-2019] [06:54:04] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Pon tu comentario.'.
[17-2-2019] [06:53:51] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Agrega tu comentario'.
[17-2-2019] [06:53:43] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'General Comments' from '' to 'Comentarios Generales'.
[17-2-2019] [06:53:34] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Comentario enviado con éxito.'.
[17-2-2019] [06:53:26] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'Tu comentario debe tener al menos %s caracteres.'.
[17-2-2019] [06:52:52] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Solo puedes enviar un comentario cada %s segundos.'.
[17-2-2019] [06:52:32] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Especifica una actualización.'.
[17-2-2019] [06:52:12] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Update Log' from '' to 'Registro de actualizaciones'.
[17-2-2019] [06:51:58] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Comentarios del jugador'.
[16-2-2019] [22:05:52] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.' from '' to 'Wskazówka: Arcade to szybki mecz w którym strefa gdy jest mniejsza a czas płynie szybciej.'.
[16-2-2019] [22:04:51] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.' from '' to 'Wskazówka: Przebywanie poza niebieską strefą zabiera ci życie.'.
[16-2-2019] [22:04:07] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'Wskazówka: Obrażenia w Battle Royale są w przybliżeniu 2x większe niż normalnie.'.
[16-2-2019] [22:03:14] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable duel tournament messages. If you want to see the duel tournament messages that are often displayed at the top of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'. This option doesn't include the start message of the duel tournament.' from '' to 'Ta opcja pozwala ci na oblokowanie lub zablokowanie wiadomości o turnieju pojedynków. Jeśli chcesz widzieć te wiadomości, wyświetlane zazwyczaj u góry ekranu, zaznacz 'Odblokuj'. By zablokować zaznacz "Zablokuj'. Ta opcja nie dotyczy wiadomości o starcie turnieju pojedynków.'.
[16-2-2019] [21:59:51] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Pomyślnie wysłano feedback.'.
[16-2-2019] [21:58:55] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'It only works if you are in a police vehicle and output will be like '[MEGAPHONE] Playername: Your Message [MEGAPHONE]'' from '' to 'To działa tylko jeśli jesteś w pojeździe policyjnym i zostanie wyświetlone jako '[MEHAPHONE] Nazwagracza: Twoja wiadomość [MEGAPHONE]''.
[16-2-2019] [21:55:40] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s cuci cie...'.
[16-2-2019] [21:54:58] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You've knocked %s.' from '' to 'Znokautowałeś/aś %s.'.
[16-2-2019] [21:54:40] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from '' to 'Wskazówka: Możesz ocucić członków swojej drużyny jeśli zostali znokautowani przytrzymując 'N" gdy nad nimi stoisz.'.
[16-2-2019] [21:50:20] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'Wskazówka: Możesz użyć '/team' w grze by sprawdzić członków swojej drużyny.'.