Translation Log

[25-3-2019] [19:58:58] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clique na estação de rádio para reproduzir. ' to 'Clique em uma estação da rádio para reproduzir. '.
[25-3-2019] [19:58:20] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'Não é possível atribuir trabalho à um policial quando ele foi demitido da polícia!'.
[25-3-2019] [19:56:26] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'O lenhador precisa cortar árvores em 2 áreas específicas marcadas no mapa para ganhar 'Herbs' e 'Hemp'.'.
[24-3-2019] [18:12:10] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s remaining duelers.' from '' to 'Pozostało %s uczestników.'.
[24-3-2019] [18:10:14] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The duel tournament hasn't been initialized yet.' from '' to 'Turniej pojedynków jeszcze się nie rozpoczął.'.
[24-3-2019] [18:08:35] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Wprowadź swój feedback.'.
[24-3-2019] [18:08:10] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This complaint will include the last %s chatbox lines.' from '' to 'Ta skarga będzie zawierać ostatnie %s linijek czatu.'.
[24-3-2019] [18:07:16] Slavich|cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This duel tournament requires a team of %s players, use %s to create your team.' from '' to 'Ten turniej pojedynków wymaga drużyny %s graczy, użyj %s by stworzyć drużynę.'.
[24-3-2019] [09:05:36] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Los Santos' from '' to 'Los Santos'.
[21-3-2019] [22:58:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Once the first person completes a race, other racers have 30 seconds to finish to get a prize. You are guaranteed to earn at least $4000 from completing a race. The first 5 to pass through the finish line win more.' from 'Yarışda ilk yarışmacı yarışı bitirince, diğer yarışmacıların yarışı bitirmeğe 30 saniyeleri olacak. Siz yarıştan en azı 4000$ kazanıcaksınız, ama ilk 5-likte bitirirseniz daha fazla para alıcaksınız.' to 'Birinci yarışçı yarışı tamamladıktan sonra diğer yarışçıların yarışı bitirmek için 30 saniyeleri olacaktır. Bir yarışı bitirirseniz en az $4000 kazanırsınız. Bitiş çizgisini geçen ilk 5 yarışçı daha fazla para kazanır.'.
[21-3-2019] [22:49:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sign up to enter the next race:' from 'Sonraki yarışmaya girmek için kaydol:' to 'Sıradaki yarışa girmek için kaydol:'.
[21-3-2019] [22:47:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçılar yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.' to 'yarışçı yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.'.
[21-3-2019] [22:47:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçı yarışıyor. Bir sonraki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.' to 'yarışçılar yarışıyor. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' kullanın.'.
[21-3-2019] [22:47:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'racers are racing. Use '/race' to attend the next race.' from 'yarışçılar yarışıyor. Bir sonraki yarışa katılmak için '/race' kullanın.' to 'yarışçı yarışıyor. Bir sonraki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.'.
[21-3-2019] [22:46:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Next race is being held in: %s seconds. Use '/race' to attend the next race.' from '' to 'Sıradaki yarışa kalan süre: %s saniye. Sıradaki yarışa katılmak için '/race' komutunu kullanın.'.
[20-3-2019] [18:53:53] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Event Tips' from '' to 'Wskazówki Eventów'.
[20-3-2019] [18:53:23] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'By włączyć lub wyłączyć te informacje pomocnicze wciśnij Z.'.
[20-3-2019] [18:51:19] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Local friends chat, this is an alternative to starting a normal local chat message with '[]' which makes it friends only.' from '' to 'Użyj '[]' na początku wiadomości lokalnej by wyświetliła się ona tylko twoim przyjaciołom z CIT book'a którzy są w pobliżu.'.
[20-3-2019] [18:46:25] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'Twój komentarz musi mieć conajmniej %s liter.'.
[20-3-2019] [18:45:26] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Fill the box with any name you'd like to have then invite a player to create your team. The name must be between %s and %s characters long. Use %s to chat with your mates.' from '' to 'Uzupełnij okno dowolną nazwą i zaproś gracza by stworzyć drużynę. Nazwa musi mieć pomiędzy %s a %s znaków. Użyj %s by rozmawiać z drużyną.'.
[20-3-2019] [18:42:35] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'If you have a custom tag color from donating crazy money or buying it from another player.' from '' to 'Jeśli masz specjalny kolor tagu wpłacając szalone pieniądze lub kupując go od innego gracza.'.
[20-3-2019] [18:38:24] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Outputs your wanted level and the wanted level of the most wanted online player.' from '' to 'Wyświetla twój poziom poszukiwania oraz poziom najbardziej poszukiwanego gracza online.'.
[20-3-2019] [18:36:55] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'By dodać punkt na mapie widoczny dla drużyny kliknij PPM.'.
[20-3-2019] [18:36:14] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Could be used by every player to ask help from the supporter, in the message section, explain why you need help from the supporter team and they will asnwer or warp to you for help.' from '' to 'Możesz zostać użyte przez każdego gracza by poprosić o pomoc supportera, w wiadomości wyjaśnij swój problem, a supporter udzieli ci odpowiedzi lub teleportuje się do ciebie by ci pomóc..'.
[20-3-2019] [18:32:49] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Deletes the alliance's group blips from your map. Don't include a group name to delete them all.' from '' to 'Usuwa punkty grupy sojuszu na mapie. Nie wymieniaj nazwy grupy by usunąć wszystkie punkty.'.
[20-3-2019] [18:30:44] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'Wskazówka: Możesz umieścić punk na mapie F11 widoczny dla twojej drużyny klikając PPM.'.
[20-3-2019] [18:27:46] CCPT-Slavich[DTA]cB (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'Nie możesz aresztować zabijając nieagresywnego kryminaliste z 3 lub mniej gwiazdkami.'.
[20-3-2019] [16:30:26] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only cars and motorbikes can have boosts applied to them.' from 'Sadece üzerine atadığınız araçlar ve motorsikletler boostlara sahip olacaktır.' to 'Sadece arabalar ve motorsikletler geliştirilebilir.'.
[19-3-2019] [19:20:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from 'Başka bir ağaç kesmeden önce şu anki ağacı kesmeyi beklemelisiniz!' to 'Başka bir ağaç kesmeden önce kestiğiniz ağacın düşmesini beklemelisiniz!'.
[18-3-2019] [11:35:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Do '/%s <text>' to talk in this room.' from '' to 'Gunakan '/%s <perkataan>' untuk berbual di dalam rumah ini.'.
[18-3-2019] [10:41:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s has kicked %s as %s (%s)' from '%s sedah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)' to '%s udah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)'.
[17-3-2019] [19:37:00] Charlie|[FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Use base gate' from '' to 'Use o portão da base.'.
[17-3-2019] [19:36:35] Charlie|[FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Ninguém venceu o evento Saturday Night Live Battle Royale.'.
[14-3-2019] [19:51:35] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Leave Team' from '' to 'Team Verlassen'.
[14-3-2019] [19:46:19] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Reach L10 Miner.' from '' to 'Erreiche L10 Miner'.
[14-3-2019] [19:15:26] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Open the CITphone (press B)' from '' to 'Öffne das CITphone (drücke B)'.
[14-3-2019] [19:14:50] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Win Last Man Standing.' from '' to 'Gewinne den Last Man Standing'.
[14-3-2019] [19:04:45] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Accept Mission' from '' to 'Akzeptiere Mission'.
[14-3-2019] [19:00:58] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press F6' from '' to 'Drücke F6'.
[14-3-2019] [18:59:59] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Become a criminal.' from '' to 'Werde Kriminell'.
[14-3-2019] [18:59:22] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'explosives packs' from '' to 'Sprengstoff Packete'.
[14-3-2019] [18:49:56] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Specify a player to kick.' from '' to 'Spezifiziere den Spieler fürs kicken.'.
[14-3-2019] [18:46:35] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Reply' from '' to 'Antworten'.
[14-3-2019] [18:46:16] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press K to accept' from '' to 'drücke K zum Akzeptieren'.
[14-3-2019] [18:45:59] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Unlock doors' from '' to 'Türen Aufschließen'.
[14-3-2019] [18:44:18] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'You have made $%s from your LS turfs this 3 minutes.' from '' to 'Du hast $%s von den LS turfing der letzten 3 Minuten gemacht.'.
[14-3-2019] [18:41:11] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press F4' from '' to 'Drücke F4'.
[14-3-2019] [18:38:08] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Damage' from '' to 'Schaden'.
[14-3-2019] [18:37:58] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'kilometers per hour' from '' to 'Kilometer pro stunde'.
[14-3-2019] [16:20:07] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Event Alerts' from '' to 'Avvisi eventi'.
[14-3-2019] [16:18:45] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Stai rivivendo %s.'.
[14-3-2019] [16:17:45] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Use '/dropbag' to drop the bag you've just collected.' from '' to 'Usa '/dropbag' per buttare la borsa che hai raccolto.'.
[14-3-2019] [16:16:53] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Received Invites' from '' to 'Inviti ricevuti'.
[14-3-2019] [16:15:44] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Search for gear, kill enemies and head to the playzone. Good luck!' from '' to 'Cerca atrezzi, uccidi i nemici e raggioungi la zona di gioco. Buona fortuna!'.
[14-3-2019] [16:14:48] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'You must have %s kills in LV to vote on LV / Mafia Wars suggestions!' from '' to 'Tu devi avere %s uccisioni in LV per votare sui suggerimenti di guerra di LV / Mafia!'.
[14-3-2019] [16:11:50] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s è il vincitore dell'evento "Arcade Battle Royale" trai i giocatori %s !'.
[14-3-2019] [16:06:15] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Access denied.' from '' to 'Accesso negato.'.
[14-3-2019] [16:06:04] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'Suggerimento: Il tuoi compagni di squadra hanno un'etichetta verde sopra la loro testa per identificarli.'.
[14-3-2019] [16:03:48] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'You can't spray on a breakable surface' from '' to 'Non puoi usare lo spray su una superfice fragile.'.
[14-3-2019] [16:01:48] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Suggerimento: Le principali modalità di gioco sono Solo, Duo e in squadra. Gli altri eventi sono considerati eventi personalizzati.'.
[14-3-2019] [15:57:26] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade è una partita veloce in qui la zona di giocoe è piccoloa e il limite di tempo va piu velocemente.'.
[14-3-2019] [15:54:01] PVT-PizzaPie[CID] (maaz99) submit a 'it' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Commento del giocatore'.
[13-3-2019] [17:48:50] Akatosh#VIP (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Armed Robberies' from '' to 'Bewaffneter Raubüberfall'.
[12-3-2019] [23:55:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens a panel with all dynamic and static police codes.' from '' to 'Tüm dinamik ve statik polis kodlarını gösteren bir panel açar.'.
[12-3-2019] [23:54:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Toggles ATM blips at your F11 map.' from '' to 'ATM'leri F11 haritanızda işaretler.'.
[12-3-2019] [23:51:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To see how many members of your group are online, displayed right below your screen. You can disable it by typing the command once again.' from '' to 'Grubunuzun kaç üyesininin online olduğunu ekranınızın sağ alt köşesinde görmek için. Komutu tekrar yazarak etkisiz hale getirebilirsiniz.'.
[12-3-2019] [23:49:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'Bu özel skine erişiminiz yok.'.
[12-3-2019] [23:48:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command allows you to spawn guards, only for L8+ groups.' from '' to 'Bu komut sizin koruma çıkartmanıza olanak sağlar, sadece L8+ gruplar için.'.
[12-3-2019] [23:46:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Bir güncelleme belirt.'.
[12-3-2019] [23:45:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have bombs. Restock at Supply Crates!' from '' to 'Hiç bombanız yok. Tedarik Kutularında cephanenizi doldurun!'.
[12-3-2019] [23:43:44] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The Spy can't be detected on enemies' radar and he is in charge of placing bombs via holding N anywhere. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'Casus düşmanların radarında belirlenemez ve N'ye basarak bomba yerleştirmekle sorumludur. Kendisini Pistol ile koruyabilir.'.
[12-3-2019] [23:38:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hides the chatbox and HUD. Useful for movies and screenshots. Press F8 and type cinemamode to get it back.' from '' to 'Sohbeti ve HUD'ları gizler. Videolar ve ekran görüntüleri için kullanışlıdır. Geri almak için F8'e basın ve cinemamode yazın.'.
[12-3-2019] [23:33:24] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Removes your guard or dog.' from '' to 'Korumanızı veya köpeğinizi yok eder.'.
[12-3-2019] [23:32:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Use base gate' from '' to 'Üs kapısını kullan'.
[12-3-2019] [23:31:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Her %s saniyede bir geri bildirim gönderebilirsiniz.'.
[11-3-2019] [15:07:54] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s player(s) joined Squad Battle Royale!' from '' to '%s speler(s) sloten zich aan bij de Squad Battle Royale!'.
[11-3-2019] [15:06:17] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Niemand heeft het Solo Battle Royale-evenement gewonnen.'.
[10-3-2019] [18:48:10] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to remove unwanted players from your zone.' from '' to 'İstenmeyen oyuncuları zone'unuzdan atmak için kullanılır.'.
[10-3-2019] [18:47:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Update Log' from '' to 'Güncelleme Kaydı'.
[10-3-2019] [18:25:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Views the time you've been online since your logged in.' from '' to 'Giriş yaptığınızdan beri online olduğunuz süreyi gösterir.'.
[10-3-2019] [18:24:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If you receive a message from someone on IRC you can use this command to reply.' from '' to 'Eğer birinden IRC üzerinden mesaj alırsanız cevap vermek için bu komutu kullanabilirsiniz.'.
[10-3-2019] [18:22:23] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sign up for the next Battle Royale.' from '' to 'Sıradaki Battle Royale'e kayıt ol.'.
[10-3-2019] [18:18:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıkla. '.
[10-3-2019] [17:38:42] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'Takımlar %s oyuncu ile dengesiz. Etkinlik, takımlar dengeleninceye kadar başlamayacak.'.
[10-3-2019] [17:36:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start buying. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. - Use 'c' to change the user-interface to either have gun viewing user-interface or classic user-interface. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll up/down to change the category or click on ">>" or "<<". - Double click on a weapon to start buying. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. ' from '' to ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın almaya başlamak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Geri çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için fare tekerleğini yukarı/aşağı çevirin ya da ">>" veya "<<" üzerine tıklayın. - Satın almaya başlamak için bir silaha çift tıklayın. - Seçmek için bir silaha tıklayın. - Geri çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. '.
[10-3-2019] [17:13:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın alma sürecini başlatmak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Önceki kategoriye dönmek için fare tekerleğini aşağı kaydırın. - Sonraki kategoriye geçmek için fare tekerleğini yukarı kaydırın. - Satın alma sürecini başlatmak için bir silaha çift tıklayın. - Yeni bir silah seçmek için bir silaha tıklayın. - Çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. ' to ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın alma işlemini başlatmak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Geri çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Önceki kategoriye dönmek için fare tekerleğini aşağı kaydırın. - Sonraki kategoriye geçmek için fare tekerleğini yukarı kaydırın. - Satın alma sürecini başlatmak için bir silaha çift tıklayın. - Yeni bir silah seçmek için bir silaha tıklayın. - Çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. '.
[10-3-2019] [17:05:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This duel tournament requires at least a team of %s players, use %s to create your team.' from '' to 'Bu düello turnuvası %s oyuncudan oluşan en az bir takım gerektirir, kendi takımınızı kurmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[10-3-2019] [16:49:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This duel tournament requires a team of %s players as maximum.' from '' to 'Bu düello turnuvası en fazla %s oyuncudan oluşan bir takım gerektirir.'.
[10-3-2019] [16:48:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You've reached the maximum limit of dropping %s Supply Crates.' from '' to 'Maximum %s Tedarik Kutusu bırakma limitine ulaştın.'.
[10-3-2019] [16:47:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only %s hours are allowed to vote.' from '' to 'Sadece %s saat oynayan oyuncular oy kullanabilir.'.
[10-3-2019] [16:46:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The suggestion you're watching has been removed.' from '' to 'Baktığınız öneri kaldırıldı.'.
[10-3-2019] [16:44:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Take drugs.' from '' to 'Uyuşturucu kullan.'.
[10-3-2019] [16:43:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You got %s more as a bonus for spraying over an online player's graffiti.' from '' to 'Online bir oyuncunun graffitisi üzerine sprey yaptığınız için bonus olarak %s daha fazla aldınız.'.
[10-3-2019] [16:42:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Repairs your vehicle in certain dimensions such as the event, law farm and apartment dimensions.' from '' to 'Etkinlik, law farm ve apartman boyutları gibi belirli boyutlarda aracınızı tamir eder.'.
[10-3-2019] [16:41:51] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Attempts to sell the zone you're stood in.' from '' to 'Üzerinde durduğunuz zone'u satar.'.
[10-3-2019] [16:41:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Pay Delivery Fee?' from '' to 'Teslimat Ücretini Öde?'.
[10-3-2019] [16:40:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To view Info and request songs on CIT2Radio.' from '' to 'CIT2Radyo hakkında bilgi edinmek ve şarkı istekleri göndermek için.'.
[10-3-2019] [16:37:15] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You will go straight to prison if you're wanted and not arrest or even if you're arrest by another police officer, instead of waiting for the cop to take you to the police station.' from '' to 'Eğer aranıyorsanız ve tutuklanmadıysanız ya da bir polis tarafından tutuklandıysanız bile polisin sizi karakola götürmesini beklemeden direkt olarak hapise gideceksiniz.'.
[10-3-2019] [16:33:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Locks and unlocks your nearby vehicles that you own or spawned for your job.' from '' to 'Sahip olduğunuz veya mesleğiniz için üretilen araçları kilitler ve onların kilidini açar.'.
[10-3-2019] [16:31:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to change the headlights color of your vehicle. It can also be used as a tool to get RGB color codes for many things like turf colors, group chat color, etc. To close, click outside the panel.' from '' to 'Aracınızın far rengini değiştirmek için kullanılır. Ayrıca turf rengi, grup sohbeti rengi, vb. pek çok şey için de RGB renk kodlarını almak için bir araç olarak da kullanılabilir. Kapatmak için panelin dışında bir yere tıklayın.'.
[9-3-2019] [20:39:03] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'لايمكنك قتل او اعتقال المجرمين تحت ال 3 نجوم.'.
[9-3-2019] [14:48:00] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Press U to talk in local' from 'A közeli chathez nyomj U-t' to 'Nyomj U-t, hogy a közeli chat-ben beszélj'.
[9-3-2019] [14:47:14] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Could not send message to %s, they have muted you in sms. (Reason: %s)' from '%s játékosnak nem küldhetsz üzenetet, lenémítottak az SMS-ben. (Indoklás: %s)' to '%s Játékosnak nem küldhetsz üzenetet, lenémított téged SMS-ben. (Indok:%s)'.
[9-3-2019] [14:32:01] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'Rendőr munka nem vállalható, ha a játékos el van bocsátva a rendőrségtől!'.
[8-3-2019] [03:27:30] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Group Blacklist' from 'Lista Negra do Grupo' to 'Blacklist do Grupo'.
[8-3-2019] [03:26:56] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Group Blacklist' from 'Blacklist do Grupo' to 'Lista Negra do Grupo'.
[8-3-2019] [00:23:59] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'لايمكنك تعين وظيفه لشرطي اذا تم طرده من الشرطه!'.
[8-3-2019] [00:20:51] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Use base gate' from '' to 'استخدم بوابة القاعده.'.
[7-3-2019] [23:44:47] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Your latency (%sms) is over %sms' from 'Sunucudaki ağ gecikmeniz (%sms) %sms dan yüksek' to 'Sunucudaki ağ gecikmeniz (%sms) %sms'dan yüksek'.
[7-3-2019] [23:39:47] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If on foot you will be able to sell your for sale items to players. If in ice cream or hot dog van will allow selling food.' from '' to 'Eğer ayaktaysanız satılık eşyalarınızı oyunculara satabilirsiniz. Eğer Dordurma veya sosisli kamyonundaysanız gıda satabilirsiniz.'.
[7-3-2019] [23:21:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'Takımınıza görünen bir yer işareti eklemek için sağ tıklayın.'.
[7-3-2019] [23:16:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'View a list of all important group changes.' from '' to 'Tüm önemli grup değişikliklerinin bir listesini görüntüle.'.
[7-3-2019] [23:13:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to view screenshots taken by using '/takess' or screenshots sent by other players.' from '' to ''/takess' komutuyla alınan veya diğer oyuncular tarafından gönderilen ekran görüntülerini görüntülemek için kullanılır.'.
[7-3-2019] [23:10:53] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Open this interface then click on the vehicle.' from '' to 'Bu arayüzü açın ve aracın üstüne tıklayın.'.
[7-3-2019] [23:09:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You already have full armor.' from '' to 'Zaten full zırha sahipsiniz.'.
[7-3-2019] [17:22:18] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'A favágónak fákat kell kivágnia 2 megadott helyet, ami a térképen meg van jelölve, hogy 'Gyógynövényt' és 'Kendert' kaphasson'.
[7-3-2019] [17:21:28] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Use base gate' from '' to 'bázis kapu használata'.
[7-3-2019] [15:15:21] [CIT]Arran (Arran) removed text to translate: 'You can only recover a vehicle once every 5 seconds.'.
[6-3-2019] [19:26:24] VIPs|Akatosh{1%}[SKMC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'You have divorced' from 'Du hast dich scheiden lassen' to 'Du hast dich scheiden lassen von'.
[6-3-2019] [19:02:42] VIPs|Akatosh{1%}[SKMC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Spieler Rückmeldung'.
[6-3-2019] [01:53:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'i hiç kimse kazanamadı.'.
[6-3-2019] [01:51:39] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Next Rank' from 'Sonraki Rütbe' to 'Sıradaki Rütbe'.
[6-3-2019] [01:15:53] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have signed up to the next race, you will be teleported when the race begins.' from 'Siz yarışa yazıldınız, başlayınca oraya işınlanıcaksınız.' to 'Bir sonraki yarışa kayıt oldunuz, yarış başlarken ışınlanacaksınız.'.
[6-3-2019] [01:14:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have signed up to the next race, you will be teleported when the race begins.' from 'Bir sonraki yarışa kayıt oldunuz, yarış başlarken ışınlanacaksınız..' to 'Siz yarışa yazıldınız, başlayınca oraya işınlanıcaksınız.'.
[6-3-2019] [01:13:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have signed up to the next race, you will be teleported when the race begins.' from 'Siz yarışa yazıldınız, başlayınca oraya işınlanıcaksınız.' to 'Bir sonraki yarışa kayıt oldunuz, yarış başlarken ışınlanacaksınız..'.
[6-3-2019] [00:42:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This pay and spray has ran out of resources!' from 'Bu pay n spray-ın kaynakları tükendi!' to 'Bu pay and spray'in kaynakları tükendi!'.
[5-3-2019] [22:52:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command allows you to accept a marriage proposal that you've received from another player.' from '' to 'Bu komut başka bir oyuncudan aldığınız evlilik teklifini kabul etmenizi sağlar.'.
[5-3-2019] [22:51:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Geri bildiriminizi yazın'.
[5-3-2019] [22:50:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Arcade Battle Royale'e katıldınız. Ayrılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[5-3-2019] [22:49:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'Oduncu 'Herbs' ve 'Hemp' kazanmak için haritada işaretli 2 belirli alanda ağaç kesmelidir.'.
[5-3-2019] [22:47:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Outputs information about the current state official (leader of civilian team) event.' from '' to 'Mevcut state official (sivil takımın lideri) etkinliği hakkında bilgi verir.'.
[5-3-2019] [22:42:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'VIP Level:' from '' to 'VIP Seviyesi:'.
[5-3-2019] [22:42:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to block the PMs sent to you throught Discord.' from '' to 'Discord üzerinden gönderilen PMleri engellemenizi sağlar.'.
[5-3-2019] [22:39:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'Yorumunuz en az %s harften oluşmalıdır.'.
[5-3-2019] [22:37:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sends an advert to all non AFK players costing $150 per viewer' from '' to 'AFK olmayan tüm oyunculara, gören oyuncu başına $150'a mal olan bir reklam gönderir'.
[5-3-2019] [22:10:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to '%s tane satmaya çalıştınız ama sadece %s tane var.'.
[5-3-2019] [21:41:20] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!' from '' to 'No puedes asignarle el trabajo a un jugador que ha sido despedido de policía.'.
[5-3-2019] [21:39:46] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Use base gate' from '' to 'Usa la puerta de la base'.
[5-3-2019] [18:25:14] CITchecking added new text to translate: 'Use base gate'.
[5-3-2019] [14:43:03] CIThelp added new text to translate: 'Can't assign job to a cop when player is sacked from police!'.
[5-3-2019] [11:52:40] [CIT]Coolit3 (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'الحطاب يحتاج إلى قطع الأشجار في منطقتين محددتين على الخريطة للحصول على 'Herbs' و 'Hemp''.
[4-3-2019] [10:11:11] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Use' from '' to 'Menggunakan'.
[3-3-2019] [22:49:40] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp'' from '' to 'En Lumberjack necesitas cortar árboles en dos áreas específicas marcadas en el mapa para ganar "Herbs" y "Hemp"'.
[3-3-2019] [16:05:56] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Ta opcja pozwala na odlokowanie lub zablokwoanie wskazówek podczas eventów. Jeśli chcesz wiedzieć wskazówki, które są regularnie wyświetlane u góry ekranu podczas takich eventów jak np. Battle Royale, zaznacz 'Odblokuj'. By zablokować, zaznacz 'Zablokuj'.'.
[3-3-2019] [03:48:54] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Apenas engenheiros de combate podem entrar nos tanques.'.
[2-3-2019] [21:04:54] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!' from '' to 'Wskazówka: Uważaj, wrogowie mogą cie namierzyć i zdjąć w każdej chwili.'.
[2-3-2019] [21:01:07] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Możesz przesłać feedback tylko raz na %s sekund.'.
[2-3-2019] [21:00:30] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Medycy znaleźli cie martwego na ulicy, obciążono cie na kwotę $10,000 na honorarium dla medyków i przetransportowano do nabliższego spawnu drużyny.'.
[2-3-2019] [20:56:53] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Tylko Inżynier Bojowy może wejść do czołgów.'.
[2-3-2019] [20:55:06] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Określ aktualizacje.'.
[2-3-2019] [20:54:37] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s znokautował(a) cię!'.
[2-3-2019] [20:53:56] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Nikt nie wygrał Saturday Night Live Battle Royale.'.
[2-3-2019] [20:53:22] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s ma najwięcej wygranych Battle Royale, zwyciężając %s razy.'.
[2-3-2019] [20:50:46] CCPT-Slavich[DTA]|AFK (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This is used for creating a team with other players for different types of events such as Battle Royale and Duel Tournaments.' from '' to 'Używa się tego do tworzenia drużyn z innymi graczami w różnych typach eventów, jak np. Battle Royale czy Turniej Pojedynków.'.
[2-3-2019] [20:48:39] CCPT-Slavich[DTA] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Wskrzeszasz %s.'.
[2-3-2019] [19:04:36] CITbusiness added new text to translate: 'Lumberjack needs to cut trees in 2 specific areas blipped on map to earn 'Herbs' and 'Hemp''.
[2-3-2019] [00:41:03] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[28-2-2019] [23:23:37] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Boats for sale' from '' to 'Boote zum verkaufen'.
[28-2-2019] [23:22:31] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Iron' from '' to 'Eisen'.
[28-2-2019] [23:21:07] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Bus Driver' from '' to 'Bus Fahrer'.
[28-2-2019] [23:20:16] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Vest' from '' to 'Weste'.
[28-2-2019] [23:16:15] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Destroy' from '' to 'Zerstören'.
[28-2-2019] [23:15:20] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Press 'W' to stop selling' from '' to 'Drücke 'W' um mit den Verkauf aufzuhören'.
[28-2-2019] [23:13:32] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Use Drill' from '' to 'Bohrer benutzen'.
[28-2-2019] [02:36:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Csak a Csatár Mérnökök szállhatnak be a tankokba.'.
[27-2-2019] [10:02:33] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'فقط المهندس المقاتل من يمكنه استخدام الدبابات.'.
[27-2-2019] [02:09:14] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Only Combat Engineers can enter tanks.' from '' to 'Solo Combat Engineers pueden entrar a los tanques.'.
[26-2-2019] [00:07:07] VazZ|ILC added new text to translate: 'Only Combat Engineers can enter tanks.'.
[24-2-2019] [21:11:28] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'لم يفز احد بمعركة ليلة السبت المباشره.'.
[24-2-2019] [02:21:46] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Update Log' from '' to 'Registro de atualizações'.
[24-2-2019] [01:36:25] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Senki sem nyerte meg a Vasárnap Esti Battle Royale eventet.'.
[23-2-2019] [19:48:20] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from 'Nadie ganó el Battle Royale de Sábado Notcurno.' to 'Nadie ganó el Battle Royale de Sábado Nocturno.'.
[23-2-2019] [19:47:50] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.' from '' to 'Nadie ganó el Battle Royale de Sábado Notcurno.'.
[23-2-2019] [04:23:58] CIThelp added new text to translate: 'Nobody won Saturday Night Live Battle Royale event.'.
[22-2-2019] [20:33:38] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Alguns Médicos o encontraram morto numa estrada, foi lhe cobrado $10,000 por despesas médicas e pelo transporte até ao ponto de respawn mais perto.'.
[22-2-2019] [18:41:20] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'لقد وجدك المسعفون ميت في الشارع, لقد تم خصم مبلغ 10.000$ للرسوم الطبيه وتم نقلك الي اقرب مكان نزول الفريق.'.
[22-2-2019] [14:24:17] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Total Races Won' from '' to 'Išviso Lenktyinių Laimėta'.
[22-2-2019] [14:24:01] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Name: ' from '' to 'Pavadinimas:'.
[22-2-2019] [02:42:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Race Position:' from 'Yarış pozisyonu/durumu' to 'Yarış Pozisyonu:'.
[21-2-2019] [12:09:31] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'Los médicos te han encontrado muerto en la calle, se te han sido cargados $10,000 por gastos médicos y por ser transportado al spawn más cercano.'.
[20-2-2019] [19:49:49] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Reduce time spent in prison by paying a fine.' from '' to 'Verminder de tijd die je in de gevangenis doorbrengt met het betalen van een boete.'.
[20-2-2019] [19:46:19] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify the rule that the player has broken.' from '' to 'Specificeer de regel die de speler heeft gebroken.'.
[20-2-2019] [19:45:39] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'To view Info and request songs on CIT2Radio.' from '' to 'Om informatie te bekijken en liedjes aan te vragen op de CIT2Radio.'.
[20-2-2019] [19:42:29] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Tip: Je kunt teams in de lobby maken, je bent niet verplicht om een ​​team te maken voordat je je aansluit.'.
[20-2-2019] [19:40:42] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Like if you were going to take a picture of yourself.' from '' to 'Alsof je een foto van jezelf zou maken.'.
[20-2-2019] [19:40:14] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Met success bij het %s team aangemeld, gebruik %s om te chatten met je team.'.
[20-2-2019] [19:38:44] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Thank you for your feedback! This will be taken into consideration to improve quality!' from '' to 'Bedankt voor je feedback! Hiermee wordt rekening gehouden om de kwaliteit te verbeteren!'.
[20-2-2019] [19:37:21] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'WARNING! RED ZONE HAS STARTED!' from '' to 'WAARSCHUWING! RODE ZONE IS BEGONNEN!'.
[20-2-2019] [19:35:38] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Attempts to buy the zone you're stood in.' from '' to 'Probeert de zone waarin je staat te kopen. '.
[20-2-2019] [19:33:34] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Tip: Gebruik '/tc' om in het spel te chatten met je teamgenoten.'.
[20-2-2019] [19:32:17] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Use '/dropbag' to drop the bag you've just collected.' from '' to 'Gebruik '/dropbag' om de tas die je net hebt verzameld te laten vallen.'.
[20-2-2019] [11:43:56] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.' from '' to 'A Mentősök holtan találtak meg az utcán, $10,000 volt az egészségügyi ellátásod és elvittek a legközelebbi újraéledési ponthoz a csapatodtól függően.'.
[19-2-2019] [18:00:31] CIThelp added new text to translate: 'Medics found you dead on the street, you were charged $10,000 for medical fees and transported to nearest team spawn.'.
[19-2-2019] [02:56:44] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID number of zone, URL to play or leave blank to stop' from '' to 'Zone'un ID numarası, çalmak için URL'yi yazın ya da durdurmak için boş bırakın.'.
[19-2-2019] [02:55:24] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID of the barrier, check 'barriers' panel for IDs' from '' to 'Bariyerin ID'si, ID'ler için 'barriers' panelini kontrol edin.'.
[19-2-2019] [02:54:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Enables your alliance's group members blips to your map. Don't include a group name to add them all.' from '' to 'İttifakınızın grup üyelerini haritanızda işaretler. Tüm hepsini eklemek için hiçbir grup ismi yazmayın.'.
[19-2-2019] [02:50:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[19-2-2019] [02:50:06] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Geri bildirim başarıyla gönderildi.'.
[19-2-2019] [02:49:51] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'General Comments' from '' to 'Genel Yorumlar'.
[19-2-2019] [02:49:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Drops an item you stole in a house robbery. Drops the briefcase.' from '' to 'Ev soygununda çaldığınız bir eşyayı bırakır. Evrak çantasını bırakır.'.
[19-2-2019] [02:48:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Geri bildiriminizi girin.'.
[19-2-2019] [02:48:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to add neon light under your vehicle with your desired color.' from '' to 'Aracınızın altına istediğiniz renkte neon ışık eklemenizi sağlar.'.
[19-2-2019] [02:47:14] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Creates a copy of a selected object, useful for aligning objects.' from '' to 'Seçilmiş nesnenin bir kopyasını yaratır, nesneleri sıralamak için kullanışlıdır.'.
[19-2-2019] [02:43:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'parcels' from '' to 'paketler'.
[19-2-2019] [02:38:20] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'red/green/blue/yellow/pink/white/remove/off' from '' to 'red/green/blue/yellow/pink/white/remove/off'.
[19-2-2019] [02:34:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Bu bir clientside araçtır, onu boyayamazsınız.'.
[19-2-2019] [02:25:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You lost the cargo. Go to first marker again.' from 'Kargoyu itirdiniz. Yeniden birinci markere gitmeniz gerekiyor.' to 'Kargoyu yitirdiniz. Yeniden birinci markere gidin.'.
[18-2-2019] [14:27:56] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of '%s has deleted their group.' from '%s eltörölte a csoportjukat.' to '%s eltörölte a csoportjukat.'.
[18-2-2019] [14:26:55] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press Space to start training' from 'A képzés elkezdéséhez nyomd meg a Space-t' to 'A képzés kezdéséhesz nyomd a Space gombot'.
[18-2-2019] [14:25:45] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Terrorists are still planting bombs (%s/%s minutes passed)' from 'A terroristák még élesítik a bombákat (%s/%s perc eltelt)' to 'A terroristák még helyezik a bombáikat (%s/%s perc eltelt)'.
[18-2-2019] [14:24:48] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to buy from this shop.' from 'A vásárláshoz nyomd meg a '%s'-t.' to 'Nyomd a '%s' gombot a vásárláshoz.'.
[18-2-2019] [14:21:43] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Stuck / Kill' from 'Beragadtam / Öngyilkosság Elkövetése' to 'Beragadtam / Öngyilkosság'.
[18-2-2019] [14:20:16] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Only criminal and police can do this mission.' from 'Csak bűnözÅ‘ és rendÅ‘r kezdheti el ezt a küldetést.' to 'Ezt a missziót csak bűnözők és rendőrök csinálhatják.'.
[18-2-2019] [14:18:53] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Manage group applications' from 'Csoport applikációk kezelése' to 'Csoport jelentkezők kezelése'.
[18-2-2019] [14:18:04] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unit Members' from 'Egység Tagok' to 'Egység Tagok'.
[18-2-2019] [14:17:52] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Amount to craft:' from 'Egységet gyártani:' to 'Készítendő:'.
[18-2-2019] [14:16:12] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Allowed Players' from 'Engedélyezett Játékosok' to 'Engedélyezett Játékosok'.
[18-2-2019] [14:15:55] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Peds left to heal: %s' from 'Ennyi bot maradt életadásra: %s' to 'Gyógyítandó botok: %s'.
[18-2-2019] [14:14:19] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'House Search' from 'Ház Keresés' to 'Ház Kereső'.
[18-2-2019] [14:13:17] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Receivers current name:' from 'Kiküldöttek jelenlegi nevei:' to 'Az átvevők jelenlegi neve:'.
[18-2-2019] [14:12:41] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Wanted players can't use pedal bikes because they're unstoppable!' from 'Körözött bűnözÅ‘k nem használhatnak pedálos biciklit mivel megállíthatatlanok!' to 'Körözött játékosok nem használhatnak bicikliket ugyanis megállíthatatlanok!'.
[18-2-2019] [14:11:19] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Create Room' from 'Készíts Szobát' to 'Szoba készítése'.
[18-2-2019] [14:11:08] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Create room' from 'Készíts Szobát' to 'Szoba készítése'.
[18-2-2019] [14:10:52] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Please select an event from combo box.' from 'Kérlek válassz egy eventet a keverÅ‘ dobozból.' to 'Kérlek válassz egy eventet a listából.'.
[18-2-2019] [14:09:25] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Please enter valid details.' from 'Kérlek valós adatokat írj.' to 'Kérlek valós adatokat írj.'.
[18-2-2019] [14:08:35] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Deleted image ' from 'Kép törölve' to 'Kép törölve'.
[18-2-2019] [14:07:24] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Bikers hid drugs and money inside a diner in Blueberry, steal everything before they come back!' from 'Motorosok drogot és pénzt rejtegetnek egy ebédlÅ‘ben Blueberry területén, lopj el mindent mielÅ‘tt visszaérnek!' to 'Pár motoros drogot és pénzt rejtett el Blueberry éttermében, lopj el mindent mielőtt visszajönnek érte!'.
[18-2-2019] [14:05:41] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Already downloading.' from 'Már letöltés alatt.' to 'Már töltődik.'.
[18-2-2019] [14:05:27] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Download mod' from 'Mód letöltése' to 'Mód letöltése'.
[18-2-2019] [14:05:06] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Do not place objects outside the zone. We will delete them without refund.' from 'Ne helyezz objekteket zónán kívűl. El fogjuk törölni kártérítés nélkül.' to 'Ne helyezz objektumokat a zónán kívül. El fogjuk törölni őket visszatérítés nélkül.'.
[18-2-2019] [14:04:02] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can not throw airbomb while being close to ground.' from 'Nem dobhatsz bombát miközben közel vagy a talajhoz.' to 'Nem dobhatsz légibombát ilyen közel a talajhoz.'.
[18-2-2019] [14:03:08] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't craft a rocket when wanted due to abuse.' from 'Nem készíthetsz rakétát miközben körözött vagy visszaélés miatt.' to 'Körözöttként nem készíthetsz rakétát a visszaélések miatt.'.
[18-2-2019] [14:00:47] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'No target was in the picture or they were too far away.' from 'Nem volt a célpont a képen vagy túl távol volt.' to 'Nem volt a képen célszemély vagy túl messze volt.'.
[18-2-2019] [13:59:54] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Can't change skin when wearing a jetpack.' from 'Nem válthatsz megjelenést miközben jetpack-et viselsz.' to 'Jetpack viselése közben a kinézet nem változtatható.'.
[18-2-2019] [13:58:10] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'OR' from 'OR' to 'VAGY'.
[18-2-2019] [13:57:55] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Join as viewer' from 'Nézőként belép' to 'Belépés nézőként'.
[18-2-2019] [13:57:22] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Mobile Banking' from 'Online Banki Ügyintézés' to 'Mobilos Bankozás'.
[18-2-2019] [13:56:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Last Online (Time Online)' from 'Online utoljára (Online idÅ‘)' to 'Utoljára Online (Online idő)'.
[18-2-2019] [13:54:49] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Delete Squad' from 'Osztag törlése' to 'Osztag Törlése'.
[18-2-2019] [13:54:28] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'PILOT: Please wait while the cargo is loaded onto your aircraft' from 'PILÓTA: Kérlek várj amíg feltöltik a rakományt a repülÅ‘gépedre.' to 'PILÓTA: Kérlek várj amíg a rakomány feltöltődik a repülődre.'.
[18-2-2019] [13:52:18] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Law Scores' from 'Rendőr pontok' to 'Törvény Pont'.
[18-2-2019] [13:51:43] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'police' from 'Rendőr' to 'rendőr'.
[18-2-2019] [13:50:53] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hijacker' from 'Repülőgép eltérítő' to 'Eltérítő'.
[18-2-2019] [13:50:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Mining explosive rock! Press fire to stop.' from 'Robbanó kő bányászása! Nyomd meg a tüzelés gombot hogy leállj.' to 'Lőporos kő bányászása! Nyomd meg a tüzelés gombot hogy leállj.'.
[18-2-2019] [13:49:24] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Wrong code please try again' from 'Rossz kód kérlek próbáld újra' to 'Rossz kód, kérlek próbáld újra'.
[18-2-2019] [13:48:38] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Grab Kick' from 'Rúgó fogás' to 'Rugó fogás'.
[18-2-2019] [13:47:38] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'SO Refund ERROR: %s is offline, could not process refund.' from 'SO Visszafizetési HIBA: %s online, visszafizetés nem sikerült.' to 'SO Visszatérítési HIBA: %s offline van, visszatérítés sikertelen.'.
[18-2-2019] [13:44:22] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You are not in an alliance with' from 'Ti nem vagytok egy szövetségben' to 'Ti nem vagytok egy szövetségben'.
[18-2-2019] [13:42:42] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'SHADER GRAPHICS' from 'ÁRNYÉKOLÓ GRAFIKÁK' to 'FÉNYEZETTSÉGI GRAFIKÁK'.
[18-2-2019] [13:40:22] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Message here' from 'üzenet ide' to 'Üzenet ide'.
[17-2-2019] [22:58:55] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has taken the bomb.' from '' to '%s hat die Bombe genommen.'.
[17-2-2019] [22:58:07] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has placed a Mystery Box. Go find where it is!' from '' to '%s hat eine Mystery Box platziert. Finde heraus wo sie ist!'.
[17-2-2019] [22:56:53] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has joined your team.' from '' to '%s ist deinem Team beigetreten'.
[17-2-2019] [22:56:26] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has found the Mystery Box!' from '' to '%s hat eine Mystery box gefunden!'.
[17-2-2019] [22:56:04] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has already joined Battle Royale.' from '' to '%s ist schon den Battle Royale beigetreten.'.
[17-2-2019] [22:53:21] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s airbombs left' from '' to '%s bomben übrig'.
[17-2-2019] [22:53:04] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to '%s Country Supporter wurde zu dir geportet um dich zu supporten und dir zu helfen.'.
[17-2-2019] [22:52:05] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '$%s is taken from you because you killed a civilian!' from '' to '$%s wurde dir genommen für das töten eines Zivilisten!'.
[17-2-2019] [22:50:00] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Information about the weed farm harvest.' from '' to 'Informationen über die Weed Farm ernte.'.
[17-2-2019] [17:28:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Oyuncu Geri Bildirimi'.
[17-2-2019] [08:17:50] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Apenas pode enviar uma opinião a cada %s segundos.'.
[17-2-2019] [08:17:24] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'O seu comentário deve ter pelo menos %s letras.'.
[17-2-2019] [08:17:03] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Opinião de jogadores'.
[17-2-2019] [08:16:47] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Opinião enviada com sucesso.'.
[17-2-2019] [08:16:33] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'General Comments' from '' to 'Comentários gerais'.
[17-2-2019] [08:16:19] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Introduza a sua opinião'.
[17-2-2019] [08:16:04] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Adicione a sua opinião'.
[17-2-2019] [08:15:47] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Especifica uma atualização'.
[17-2-2019] [06:54:04] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Pon tu comentario.'.
[17-2-2019] [06:53:51] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Agrega tu comentario'.
[17-2-2019] [06:53:43] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'General Comments' from '' to 'Comentarios Generales'.
[17-2-2019] [06:53:34] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Comentario enviado con éxito.'.
[17-2-2019] [06:53:26] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'Tu comentario debe tener al menos %s caracteres.'.
[17-2-2019] [06:52:52] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Solo puedes enviar un comentario cada %s segundos.'.
[17-2-2019] [06:52:32] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Especifica una actualización.'.
[17-2-2019] [06:52:12] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Update Log' from '' to 'Registro de actualizaciones'.
[17-2-2019] [06:51:58] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Comentarios del jugador'.
[16-2-2019] [22:05:52] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.' from '' to 'Wskazówka: Arcade to szybki mecz w którym strefa gdy jest mniejsza a czas płynie szybciej.'.
[16-2-2019] [22:04:51] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.' from '' to 'Wskazówka: Przebywanie poza niebieską strefą zabiera ci życie.'.
[16-2-2019] [22:04:07] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'Wskazówka: Obrażenia w Battle Royale są w przybliżeniu 2x większe niż normalnie.'.
[16-2-2019] [22:03:14] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This option lets you enable or disable duel tournament messages. If you want to see the duel tournament messages that are often displayed at the top of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'. This option doesn't include the start message of the duel tournament.' from '' to 'Ta opcja pozwala ci na oblokowanie lub zablokowanie wiadomości o turnieju pojedynków. Jeśli chcesz widzieć te wiadomości, wyświetlane zazwyczaj u góry ekranu, zaznacz 'Odblokuj'. By zablokować zaznacz "Zablokuj'. Ta opcja nie dotyczy wiadomości o starcie turnieju pojedynków.'.
[16-2-2019] [21:59:51] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Pomyślnie wysłano feedback.'.
[16-2-2019] [21:58:55] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'It only works if you are in a police vehicle and output will be like '[MEGAPHONE] Playername: Your Message [MEGAPHONE]'' from '' to 'To działa tylko jeśli jesteś w pojeździe policyjnym i zostanie wyświetlone jako '[MEHAPHONE] Nazwagracza: Twoja wiadomość [MEGAPHONE]''.
[16-2-2019] [21:55:40] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s cuci cie...'.
[16-2-2019] [21:54:58] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You've knocked %s.' from '' to 'Znokautowałeś/aś %s.'.
[16-2-2019] [21:54:40] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from '' to 'Wskazówka: Możesz ocucić członków swojej drużyny jeśli zostali znokautowani przytrzymując 'N" gdy nad nimi stoisz.'.
[16-2-2019] [21:50:20] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'Wskazówka: Możesz użyć '/team' w grze by sprawdzić członków swojej drużyny.'.
[16-2-2019] [21:49:07] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This is where you create teams for the duel tournament. How to create a team? Fill the team name box with any team name you'd like to have then invite a player to create your team. The team name must be between %s and %s characters long.' from '' to 'Tutaj możesz stworzyć drużynę do turnieju pojedynków. Jak stworzyć drużynę? Uzupełnić okno nazwy drużyny dowolną nazwą i zaproś jakiegoś gracza by stworzyć swoją drużynę. Nazwa drużyny musi mieścić się pomiędzy %s a %s znakami.'.
[16-2-2019] [21:46:11] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to 'Masz tylko %s, a próbujesz sprzedać %s.'.
[16-2-2019] [21:26:11] Slavich'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The Fighter Guy! Responsible for fighting the Military units via his potent AK-47 and his two grenades.' from '' to 'Wojownik Rebeliantów! Jest odpowiedzialny za walke z Wojskiem używając potężnego AK-47 oraz dwóch granatów.'.
[16-2-2019] [20:18:33] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.' from '' to 'تلميح: Arcade هي معركه صغيره التي يوجد فيها منطقة اللعب اصغر والوقت يمر اسرع.'.
[16-2-2019] [20:17:33] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to 'لديك فقط %s وحاولت بيع %s.'.
[16-2-2019] [20:15:14] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'يمكنك ارسال دعمك مره كل %s ثانيه.'.
[16-2-2019] [20:14:51] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Specify an update.' from '' to 'حدد تحديث.'.
[16-2-2019] [20:14:02] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'تعليقك يجب ان يتضمن علي الاقل %s حرف.'.
[16-2-2019] [20:13:46] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'لقد تم ارسال دعمك بنجاح.'.
[16-2-2019] [20:13:36] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Add your feedback' from '' to 'اضف دعمك'.
[16-2-2019] [20:13:28] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'ادخل دعمك.'.
[16-2-2019] [20:12:39] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Update Log' from '' to 'سجل التحديثات'.
[16-2-2019] [20:11:49] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Player Feedback' from '' to 'دعم اللاعب'.
[16-2-2019] [19:54:41] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'A Combat Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Combat Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Военный врач отвечает за лечение своих товарищей по команде с помощью своего медицинского спрея. Военный врач также может сражаться с помощью слабого оружия, чтобы защитить себя.'.
[16-2-2019] [19:50:34] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s helped me, and I am very happy with this help!' from '' to '%s помог мне, и я очень рад этой помощи!'.
[16-2-2019] [19:44:27] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Access denied.' from '' to 'Доступ закрыт.'.
[16-2-2019] [19:40:22] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Stop taking drugs.' from '' to 'Прекращает использование наркотиков.'.
[16-2-2019] [19:37:45] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'This command allows you to spawn guards, only for L8+ groups.' from '' to 'Эта команда позволяет вам вызывать охранников, только для групп L8 +.'.
[16-2-2019] [19:37:10] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'This command allows you to marry another player, the player that uses this command must own 2 wedding rings.' from '' to 'Эта команда позволяет жениться на другом игроке, игрок, который использует эту команду, должен иметь 2 обручальных кольца.'.
[16-2-2019] [19:36:27] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'This command allows you to accept a marriage proposal that you've received from another player.' from '' to 'Эта команда позволяет вам принять предложение о браке, которое вы получили от другого игрока.'.
[16-2-2019] [19:33:26] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'View a list of all important group changes.' from '' to 'Просмотр списка всех важных изменений группы.'.
[16-2-2019] [19:32:59] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Warping to Clothes Shop' from '' to 'Телепортирование к Магазину одежды'.
[16-2-2019] [19:28:17] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'У вас нет VIP уровня!'.
[16-2-2019] [19:24:48] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'Вы проголосовали за '%s'.'.
[16-2-2019] [19:20:40] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'new plate here' from '' to 'новые номера автомобиля здесь'.
[16-2-2019] [19:05:08] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s has started riot warping. Use %s to warp to the riot.' from '' to '%s запустил возможность телепортироваться на бунт. Используйте %s чтобы телепортироваться на бунт.'.
[16-2-2019] [18:49:13] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s был сбит с ног!'.
[16-2-2019] [18:48:29] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s couldn't help me properly since I couldn't understand him' from '' to '%s не смог мне помочь, потому что я не мог его понять.'.
[16-2-2019] [18:44:05] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s can't join Battle Royale due to restrictions.' from '' to '%s не может присоединиться к Battle Royale из-за ограничений.'.
[16-2-2019] [18:43:22] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s оживляет тебя...'.
[16-2-2019] [18:20:52] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'VIP Level:' from '' to 'Уровень VIP: '.
[16-2-2019] [16:50:05] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Enter your feedback.' from '' to 'Írd be a visszajelzésed.'.
[16-2-2019] [16:49:39] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Visszajelzésed hozzáadva'.
[16-2-2019] [16:49:17] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Your comment must have at least %s letters.' from '' to 'A kommentednek legalább %s betűt kell tartalmaznia.'.
[16-2-2019] [16:48:58] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You can only send a feedback once every %s seconds.' from '' to 'Csak %s másodpercenként küldhetsz visszajelzést.'.
[16-2-2019] [16:48:25] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Specify an update.' from '' to 'Egy frissítés meghatározása.'.
[16-2-2019] [16:48:15] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Update Log' from '' to 'Frissítési Sorok'.
[16-2-2019] [16:47:57] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Játékos Visszajelzés'.
[16-2-2019] [15:19:32] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Rebels base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Rebels base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from '' to 'Pilot Rebeliant! Jest odpowiedzialny za latanie helikopterami i samolotami, które może znaleźć w bazie rebeliantów. Może zrzucać skrzynie z zaopatrzeniem używając Raindance lub Cargodrop swoim kompanom by mogli uzupełnić aminucję. Raindance oraz Cargodrop powinny zaopatrzyć się w bazie rebeliantów w celu zrzucenia skrzyń z zaopatrzeniem.'.
[16-2-2019] [15:11:23] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'A Rebel Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Rebel Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Medyk Rebeliant jest odpowiedzialny za leczenie członków swojej drużyny używając spreju medycznego. Medyk może również walczyć słabszą bronią w celu samooobrony.'.
[16-2-2019] [15:10:09] FriendZone[CAI] added new text to translate: 'Enter your feedback.'.
[16-2-2019] [15:09:12] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Press %s to enable or disable getting wanted points from this riot.' from '' to 'Wciśnij %s by odblokować lub zablokować punkty poszukiwania na tym napadzie.'.
[16-2-2019] [15:07:49] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s can't join the duel tournament due to restrictions.' from '' to '%s nie może dołączyć do turnieju pojedynków z powodu ograniczeń.'.
[16-2-2019] [15:07:27] CIThelp added new text to translate: 'You can only send a feedback once every %s seconds.'.
[16-2-2019] [15:06:57] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't kick anyone right now.' from '' to 'Nie możesz teraz nikogo wyrzucić.'.
[16-2-2019] [15:06:23] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Re-enter the ammunition shop to apply the new changes.' from '' to 'Wejdź ponownie do sklepu z bronią by zastosować nowe zmiany.'.
[16-2-2019] [15:05:10] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'General Comments' from '' to 'Ogólne Uwagi'.
[16-2-2019] [15:04:48] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'There is another player selling armors in this area, change place.' from '' to 'Inny gracz sprzedaje pancerze w tej okolicy, udaj się gdzie indziej.'.
[16-2-2019] [15:03:38] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Playzone contracts soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Strefa gry wkrótce się skórczy. Jak najszybciej udaj się do zółtej strefy!'.
[16-2-2019] [14:58:29] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Player Feedback' from '' to 'Feedback gracza'.
[16-2-2019] [08:51:48] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Problem getting contact name, please double click on the contact from contacts grid again and then retry.' from '' to 'Masalah mendapatkan nama kontak, tolong menekan dua kali di atas kontak daripada kisi kontak lagi dan kemudian mencuba.'.
[16-2-2019] [08:48:25] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'How to bind? If you're going to bind a specific key, make sure all arguments are entered. Example: '/bind z qs turfs'. Now after pressing 'Z', it will output the current turfs you have managed to take in the server.' from '' to 'Bagaimana cara untuk bind? Jika anda akan bind satu kunci spesifik, yakinkan semua argumen dimasuki. Contoh: '/bind z qs turfs'. Sekarang setelah menenkani 'Z', ia akan keluarkan turfs arus yang anda sudah mengambil di dalam server ini.'.
[16-2-2019] [08:42:30] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Type in the room's new password. Or leave it empty to remove it.' from '' to 'Menuliskan kata laluan baru untuk rumah ini. Atau membiarkan-nya kosong untuk menghapuskan-nya.'.
[16-2-2019] [08:40:29] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you set how far you can see in the world. Default is 860, minimum is 50 and maximum is 6000. Changing your far clip distance can cause graphical bugs and or game instability so if problems occur reset it back to around 860.' from 'Opsi ini membolehkan anda set berapa jauh anda boleh melihat di dalam dunia ini. Yang biasa ialah 860, terrendah ialah 50 dan yang paling banyak ialah 6000. Menukarkan kejauhan far clip anda boleh menyebabkan bug graphic atau ketidaksetabilan game jadi jika masalah ini akan terjadi, menukarkannya balik kepada 860.' to 'Pilihan ini membiarkan anda set berapa jauh anda boleh melihat di dalam dunia ini. Yang biasa ialah 860, paling rendah ialah 50 dan yang paling banyak ialah 6000. Menukarkan kejauhan far clip anda boleh menyebabkan bug graphic atau ketidaksetabilan game jadi jika masalah ini akan terjadi, menukarkannya balik kepada 860.'.
[16-2-2019] [02:21:23] Khandro added new text to translate: 'Specify an update.'.
[16-2-2019] [02:21:20] Khandro added new text to translate: 'Your comment must have at least %s letters.'.
[15-2-2019] [23:37:11] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Joined the duel tournament successfully, use %s to leave.' from '' to 'Dołączono do turnieju pojedynków, użyj %s by wyjść.'.
[15-2-2019] [23:35:55] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The duel tournament has been canceled due to not enough qualifiers.' from '' to 'Turniej pojedynków został anulowany z powodu braku wystarczającej liczby chętnych.'.
[15-2-2019] [23:34:38] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Add your feedback' from '' to 'Dodaj feedback'.
[15-2-2019] [23:33:27] slavke'nXs (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Update Log' from '' to 'Rejestr aktualizacji'.
[15-2-2019] [23:26:16] Lightning|EF added new text to translate: 'Add your feedback'.
[15-2-2019] [23:16:54] FM-Naruto|USAF added new text to translate: 'Update Log'.
[15-2-2019] [23:00:10] |SAG|SoarxOty#B added new text to translate: 'Player Feedback'.
[15-2-2019] [21:53:52] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Feedback sent successfully.' from '' to 'Visszajelzés sikeresen elküldve.'.
[15-2-2019] [21:53:39] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'General Comments' from '' to 'Általános Kommentek'.
[15-2-2019] [21:49:19] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'There is another player selling armors in this area, change place.' from '' to 'هناك لاعب يبيع الدروع في هذه المنطقه, غير مكانك.'.
[15-2-2019] [21:48:09] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'General Comments' from '' to 'التعليقات العامه'.
[15-2-2019] [21:35:44] CIThelp added new text to translate: 'Feedback sent successfully.'.
[15-2-2019] [21:35:25] SlowEel24 added new text to translate: 'General Comments'.
[15-2-2019] [02:24:40] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to 'Você tem apenas %s contudo tentou vender %s.'.
[14-2-2019] [22:55:32] [CIT]Dream[SPUD] (furkannass) submit a 'tr' translation of 'A duel tournament is an event that gets part in every %s hours which players can participate then eventually have to wait in a queue till the tournament gathers enough players in order to start. It is pretty similar to how hourly events work but will work only as a duel tournament with no further events. It is going to act like how every tournament works. The duel tournament will consist of a specific number of groups, every group consists of two players then eventually face each other until then, the winners will be put in a queue and the losers will get out of the tournament. Use %s to create your team for the duel tournament, you can chat with them via %s. Use %s to qualify your team into the duel tournament. Use %s to know information about the current tournament. The winners will face each other until the last standing winner is announced then ultimately gets a reward that is based on the number of teams qualified.' from '' to 'Bir düello turnuvası her %s saatte gerçekleşen oyuncuların katılabileceği ve en sonunda turnuvanın başlaması için yeterince oyuncu toplanana kadar kuyrukta beklemesi gereken bir olaydır. Saatlik organizasyonlar ile çok benzerdirler fakat daha ilerisi olmayan bir düello turnuvası olarak çalışırlar. Her turnuvanın çalıştığı gibi olacaktır. Düello turnuvası belirli gruplardan meydana gelir ve her grup iki oyuncu içerir eninde sonunda birbirleriyle karşılaşırlar, o zamana kadar kazananlar bir kuyruğa alınır ve kaybedenler turnuvadan atılırlar. Düello turnuvası takımını oluşturmak için %s kullan, onlar ile %s kullanarak mesajlaşabilirsin. Takımını düello turnuvasına vasıflandırmak için %s kullan. Güncel turnuva hakkında bilgi almak için %s kullan. En sona kalan açıklanana kadar kazananlar birbirleriyle yüzleşecek ve en nihayetinde katılan takımların sayısına bağlı olarak ödüllendirileceklerdir.'.
[14-2-2019] [22:40:48] [CIT]Dream[SPUD] (furkannass) submit a 'tr' translation of 'The Saboteur can't be detected on enemies' radar and he is in charge of placing bombs via holding N anywhere. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'Sabotajcı, düşmanların radarında belirlenemez ve herhangi bir yere N tuşuna basarak bomba kurmak ile sorumludur. Kendisini tabanca ile koruyabilir.'.
[14-2-2019] [22:38:47] [CIT]Dream[SPUD] (furkannass) submit a 'tr' translation of 'The Fighter Guy! Responsible for fighting the Military units via his potent AK-47 and his two grenades.' from '' to 'Savaşçı! Kuvvetli AK-47 silahı ve 2 el bombası ile beraber askeri birliklere karşı savaşmak ile yükümlüdür.'.
[14-2-2019] [22:37:09] [CIT]Dream[SPUD] (furkannass) submit a 'tr' translation of 'The Minigun Guy, responsible for fighting enemies via his powerful minigun.' from '' to 'Minisilah Adamı, düşmanlarla güçlü minisilahı ile savaşmakla sorumludur.'.
[14-2-2019] [22:34:32] [CIT]Dream[SPUD] (furkannass) submit a 'tr' translation of 'The Rebel Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from '' to 'İsyancı mühendis düşmanlar tarafından korunabilmek için /barriers komuduyla bariyerleri yerleştirmek ile görevlidir. Ayriyetten /placelm komudunu kullanarak kara mayınları kullanmakla sorumludur. Güçlü av tüfeğiyle savaşabilir.'.
[14-2-2019] [13:04:39] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to 'Csak %s mennyiséggel rendelkezel a %s helyett.'.
[14-2-2019] [06:08:55] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You only have %s but tried to sell %s.' from '' to 'Solo tienes %s e intentaste vender %s.'.
[14-2-2019] [06:08:31] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'No puedes matar a un criminal no violento con menos de 3 estrellas.'.
[13-2-2019] [19:41:36] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'Releases the arrested player. Use * to release anyone.' from '' to 'Rilascia il giocatore arrestato. Usa * per rilasciare chiunque.'.
[13-2-2019] [19:40:24] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'RADAR / MINI-MAP / F11 MAP' from '' to 'RADAR / MINI-MAPPA / F11 MAPPA'.
[13-2-2019] [19:40:20] CIThelp added new text to translate: 'You only have %s but tried to sell %s.'.
[13-2-2019] [19:40:01] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'Preview a Job Skin' from '' to 'Anteprima della skin del lavoro'.
[13-2-2019] [19:39:19] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'Custom Country Rifle and Tazer Sounds' from '' to 'Modifica il suono del fucile di campagna e del Tazer'.
[13-2-2019] [19:37:55] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'You already have '%s' equip in favourites list!' from '' to 'Hai già equipaggiato '%s' nella lista dei preferiti!'.
[13-2-2019] [19:35:54] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'Joined Solo Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Sei entrato nel Battel Royale in singolo. Usa %s per uscire.'.
[13-2-2019] [19:34:28] PizzaPie (maaz99) submit a 'it' translation of 'There is already a cursor with the same name!' from '' to 'c'è già un'altro cursore con questo nome!'.
[13-2-2019] [16:51:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows your camera to fly around. To use it, you must have passed a course at /courses.' from '' to 'Kameranızın etrafta uçmasına olanak sağlar. Kullanmak için /courses'da bir kursu geçmiş olmalısınız.'.
[12-2-2019] [19:27:34] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This is a restricted area, you have 10 seconds to leave.' from '' to 'To zastrzeżona strefa, masz 10 sekund by odejść.'.
[12-2-2019] [19:26:57] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You won the %s duel tournament! You got %s as a reward.' from '' to 'Wygrałeś %s turniej pojedynków! %s to twoja nagroda.'.
[12-2-2019] [19:22:40] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Auto-fill option has been enabled.' from '' to 'Opcja 'auto-uzupełnienie' została włączona.'.
[12-2-2019] [19:21:50] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Wskazówka: Możesz stworzyć drużynę w poczekalni, nie musisz jej tworzyć przed dołączeniem.'.
[12-2-2019] [19:20:07] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Auto-fill' from '' to 'Auto-uzupełnienie'.
[12-2-2019] [19:19:09] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Today's most winner name is announced in the official login panel.' from '' to 'Wskazówka: Imię dzisiejszego zwycięzcy zostanie ogłoszeone w panelu logowania.'.
[12-2-2019] [19:17:57] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Auto-fill option has been disabled.' from '' to 'Opcja 'auto-uzupełnienie' została zablokowana.'.
[12-2-2019] [19:17:16] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'Wskazówka: Członkowie twojej drużyny mają zielony napis "Team' nad głową.'.
[12-2-2019] [19:16:24] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Only Team Leaders can set 'Auto-fill' option.' from '' to 'Tylko Liderzy Drużyn mogą ustawić opcję 'Auto-uzupełnienie'.'.
[12-2-2019] [19:12:55] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Wskazówka: Główne tryby gry to Solo, Duo i Skład. Wszystkie inne są uważane za niestandardowe.'.
[11-2-2019] [23:26:57] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'Não pode matar criminais não violentos com menos de 3 niveis de procurado.'.
[11-2-2019] [23:25:49] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'There is another player selling armors in this area, change place.' from '' to 'Já tem alguém a vender colete nesta área, mude de lugar.'.
[11-2-2019] [17:23:15] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'There is another player selling armors in this area, change place.' from '' to 'Már van egy másik játékos, aki páncélt ad el ezen a területen, változtass helyet.'.
[11-2-2019] [17:22:49] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.' from '' to 'Nem ölhetsz meg letartóztatott, nem erőszakos bűnözőt 3 csillag alatt.'.
[10-2-2019] [19:57:13] CIThelp added new text to translate: 'Can't kill arrest non violent criminals with less than 3 stars.'.
[10-2-2019] [18:40:35] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Duel Tournaments' from '' to 'Turnieje Pojedynków'.
[10-2-2019] [18:40:05] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Turned ON duel tournament updater.' from '' to 'Włączono updater turnieju pojedynków.'.
[10-2-2019] [18:39:17] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Only Rebel Pilot and Fighter Pilot can use aircrafts.' from '' to 'Tylko Pilot i Wojownik Rebeliantów może używać samolotów.'.
[10-2-2019] [18:38:08] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade to szybki mecz w którym strefa gry jest mniejsza oraz ograniczenia czasowe szybciej się kończą.'.
[10-2-2019] [18:35:11] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Joins the current dual tournament.' from '' to 'Dołącza do aktualnego turnieju pojedynków.'.
[10-2-2019] [18:34:04] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Playzone is going to be contracted soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Strefa gry zaraz się skurczy. Jak najszybciej udaj się do żółtej strefy.'.
[10-2-2019] [16:39:15] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of '-- Job Description THIS JOB REQUIRES YOU HAVE ACCESS TO A REEFER. First of all you need to get in a reefer, buy one from a boat shop. Then you need to go out to sea and your net will catch fish or rubbish. When your net is full come back to shore and sell your catch at the marker next to where you get the job. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Darbo Aprašymas ŠIAM DARBUI PRIVALOTE TURĖTI VALTĮ 'REFEER'. Iš pradžių jūs reikia įlipti į 'reefer', jūs galite įsigyti vieną iš valčių parduotuvės. Tuomet jūms reikia išplaukti į jūrą ir su jūsų tinklu gauti žuvis bei šiuksles. Kuomet jūsų tinklas pilnas, gryžkite į prieplauką ir parduokite savo laimikį markeryje, kuris randasi prie vietos kur įsidarbinote. -- Darbo Rangai %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[10-2-2019] [16:36:33] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You have been killed by the suspect, failing this case.' from '' to 'Jūs buvote nužudytas įtariamojo, byla nepavyko.'.
[10-2-2019] [16:35:40] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Chapter:' from '' to 'Skyrius:'.
[10-2-2019] [16:35:26] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Create a Suggestion' from '' to 'Sukurti Pasiūlymą'.
[10-2-2019] [16:35:19] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'red/green/blue/yellow/pink/white/remove/off' from '' to 'raudona/žalia/mėlyna/geltona/rūžava/balta/pašalinti/išjungti'.
[10-2-2019] [16:34:28] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Market Areas' from '' to 'Turgaus Zona'.
[10-2-2019] [16:34:10] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Achievements' from '' to 'Pasiekimai'.
[10-2-2019] [16:33:56] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You must select a skin from the list to the right.' from '' to 'Jūs turite išpradžių pasirinkti skin'ą iš sąrašo dėšinėje.'.
[10-2-2019] [16:33:26] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You can kill this target by becoming Criminal.' from '' to 'Jūs galite nužudyti šį objektą tapdami Kriminalu.'.
[10-2-2019] [16:33:00] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Video ID which is after watch?v=' from '' to 'Video ID kuris yra po watch?v='.
[10-2-2019] [16:32:49] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You abandoned your guard. It died of loneliness..' from '' to 'Jūs palikote savo apsauginį. Jis mirė nuo vienatvės....'.
[10-2-2019] [16:32:31] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Notifications' from '' to 'Pranešimai'.
[10-2-2019] [16:32:22] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Wanted players can't use pedal bikes because they're unstoppable!' from '' to 'Ieškomi žaidėjai negali naudoti dviračių nes jų neįmanoma sustabdyti!'.
[10-2-2019] [16:31:57] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Allows you to copy all the squad history to clipboard.' from '' to 'Leidžia jums kopijuoti visą squad'o istoriją į iškarpinę.'.
[10-2-2019] [16:31:11] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Countdown' from '' to 'Laiko skaičiavimas'.
[10-2-2019] [16:30:36] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You don't have $%s to pay a fine for %s seconds.' from '' to 'Jūs neturite $%s kad sumokėti kyšį už %s sekundes.'.
[10-2-2019] [16:29:37] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Owner Last Online: Online now!' from '' to 'Savninkas Paskutinį Kartą Prisijungę: Prisijungęs dabar!'.
[10-2-2019] [16:29:03] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Manage room' from '' to 'Valdyti kambarį'.
[10-2-2019] [16:28:55] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of '[LV] Punch When Sprinting' from '' to '[LV] Mušti Kuomet Bėgat'.
[10-2-2019] [16:28:03] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Hold %s to place a mine.' from '' to 'Laikykite %s , kad padėti miną.'.
[10-2-2019] [16:27:37] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Promote' from '' to 'Paaukštinti'.
[10-2-2019] [16:26:32] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Aim at me to rob the place' from '' to 'Taikykis į manę kad apiplėšti šią vietą'.
[10-2-2019] [16:22:54] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Deleted image ' from '' to 'Ištrintas atvaizdas'.
[10-2-2019] [16:22:41] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'APB target successfully jailed: $4000 bonus.' from '' to 'APB objektas sėkmingai įkalintas: $4000 bonusas.'.
[10-2-2019] [16:22:13] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Total fires put out' from '' to 'Iš viso užgesinta ugnies'.
[10-2-2019] [16:21:53] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features, with very complete descriptions. Try it now!' from '' to 'Mes turime labai detalią pagalbos sistema. Paspauskite F1, jūs surasite visą reikalingą informacija apie veiklas serveryje su labai detaliais aprašymais. Pamėginkite tai dabar!'.
[10-2-2019] [16:20:54] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Add a Cherry on Top' from '' to 'Pridėti Vyšnią ant Viršaus'.
[10-2-2019] [16:20:29] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Reach L10 Fuel Tank Driver.' from '' to 'Pasiekite L10 Degalų Sunkvežimio Vairuotoją.'.
[10-2-2019] [16:20:10] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Press %s: Property Info' from '' to 'Paspauskite %s: Nuosavybės Informacija'.
[10-2-2019] [16:19:56] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Unpin All' from '' to 'Atžymėti Visus'.
[10-2-2019] [16:19:41] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Properties' from '' to 'Savybės'.
[10-2-2019] [16:19:16] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You sold 100 grams of %s for $10,000.' from '' to 'Jūs pardavėte 100 gram'ų %s už $10,000.'.
[10-2-2019] [16:18:52] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Armed Robberies' from '' to 'Ginkluoti Nusikaltimai'.
[10-2-2019] [16:18:41] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Removed all alliance members from your radar.' from '' to 'Pašalinti visus allianco narius iš jūsų radaro.'.
[10-2-2019] [16:18:00] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'that as a password!' from '' to 'tai kaip slaptažodį!'.
[10-2-2019] [16:17:44] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Delete Squad' from '' to 'Ištrinti Squad'a'.
[10-2-2019] [16:17:37] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Road Shine Shader' from '' to 'Kelio Šviesos Shaderis'.
[10-2-2019] [16:17:07] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of '%s enabled unit sharing.' from '' to '%s įjungė unit'o dalijamasi.'.
[10-2-2019] [16:13:20] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Hat' from '' to 'Kepurė'.
[10-2-2019] [16:13:08] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'This option lets you enable the beautiful blue sky instead of default miserable sky. Or you can enable the 'real night' which makes night time very dark.' from '' to 'Šis nustatymas leidžia jums įjungti gražų melyną dangų nei paprastą negražu dangų. Arba jūs galite įjungti 'tikroji naktis' kuri padarys jūsų nakties meta labai tamsų.'.
[10-2-2019] [16:10:28] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Set this contact as default /re' from '' to 'Nustatyti šį kontaktą kaip numatytą /re'.
[10-2-2019] [16:10:09] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Car Wheels Upgrades' from '' to 'Mašinos Ratlankių Atnaujinimai'.
[10-2-2019] [16:09:58] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'This option lets you enable or disable hourly events alert. If you want to see the hourly event alert that is displayed in the center of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Ši opcija leidžia jums įjungti arba išjungti valandinių renginių pranešimus. Jeigu jūs norite matyti valandinių renginių pranešimus jūsų monitoriaus viduryje pasirinkite 'Įjungta'. Kad išjungti, pasirinkite 'Išjungta'.'.
[10-2-2019] [16:08:17] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Wanted Level Display' from '' to 'Ieškomumo Lygio Rodymas'.
[10-2-2019] [14:48:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'End Shift' from 'Habiskan kerja' to 'Akhiri kerja'.
[10-2-2019] [14:48:27] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'PILOT: One of your engines has failed.' from 'PILOT: Salah satu injin anda telah gagal.' to 'JURUTERBANG: Salah satu enjin anda sudah gagal.'.
[10-2-2019] [12:51:23] [ICM]TheHackerP| (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Search for a Course:' from 'Caru untuk satu course:' to 'Cari untuk sebuah course:'.
[10-2-2019] [12:47:46] [ICM]TheHackerP| (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can only craft %s %s at a time!' from 'Anda hanya boleh craft %s %s pada satu masa.' to 'Kalian hanya boleh craft %s %s pada suatu masa.'.
[10-2-2019] [11:43:08] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'CLOSE' from '' to 'ЗАКРЫТЬ'.
[10-2-2019] [11:04:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you turn on good textures that are applied to some things like billboards, markers, buildings, land, etc. This is disabled by default because for low performance devices this has a massive FPS impact.' from 'Opsi ini membolehkan anda membuka texture yang bagus yang telah di dipakai atas beberapa barang macam papan iklan, markers, bangunan, tanah, dan lain-lain. Ini telah di tutupi sebagai default kerana gajet-gajet kinerja rendah yang ada impak yang banyak kepada FPS.' to 'Opsi ini membiarkan kalian nyalakan tekstur yang baik yang sudah terapan di atas beberapa barang macam papan iklan, penanda, bangunan, tanah, dan lain-lain. Ini sudah ditutupi sebagai standar karena perangkat kinerja rendah yang mempunyai impak yang masif diatas FPS.'.
[10-2-2019] [04:40:07] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'There is another player selling armors in this area, change place.' from '' to 'Hay otro jugador vendiendo armaduras en esta área, busca otro lugar.'.
[9-2-2019] [23:10:35] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Last Online (Time Online)' from '' to 'Paskutinį kartą prisijungė (Kiek Laiko)'.
[9-2-2019] [23:10:17] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Blip Management' from '' to 'Blip'ų Valdymas'.
[9-2-2019] [23:04:24] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'If you change this setting to 'Yes' you will automatically pay the jail fine and respawn at hospital instead of spawning in prison and having to use /payjailfine' from '' to 'Jeigu jūs pakeisite šį nustatyma į "Taip" jūs automatiškai sumokėsite kalėjimo užstatą ir atsirasite ligoninėje nei atsirast priė kalėjimo paleidimų taškų ir naudoti /payjailfine '.
[9-2-2019] [23:03:28] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of '[LV] Switch When Shooting' from '' to '[LV] Pakeisti Šaudant'.
[9-2-2019] [23:03:15] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Unit Invites' from '' to 'Unit Pakvietimai'.
[9-2-2019] [23:03:08] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Default texture' from '' to 'Numatyta tekstūra'.
[9-2-2019] [23:02:46] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Name Your Apartment:' from '' to 'Pavadinkite Savo Apartamentus:'.
[9-2-2019] [18:57:04] CIThelp added new text to translate: 'There is another player selling armors in this area, change place.'.
[9-2-2019] [17:43:45] SK#Akatosh[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s deleted your graffiti in %s.' from '%s hat dein Graffiti gelöscht bei %s.' to '%s hat dein Graffiti entfernt bei %s.'.
[9-2-2019] [14:19:25] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.' from '' to 'Nota: O modo Arcada e considerado uma partida rápida onde a zona de jogo é pequena e o tempo passa mais depressa.'.
[9-2-2019] [06:39:57] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '¡%s es el ganador del Battle Royale de Sábado Nocturno de entre %s jugadores!'.
[9-2-2019] [06:39:32] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'Tip: El daño en los Battle Royale es aproximadamente el doble que el normal.'.
[9-2-2019] [06:39:03] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: You can vote on things like type of weapons when it is enabled (you can see it right bottom your screen).' from '' to 'Tip: Puedes votar en cosas como el tipo de armas cuando está activado (puedes verlo en la parte inferior derecha de tu pantalla).'.
[9-2-2019] [06:37:53] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Always open your eyes and take loot as much as you can to take enemies down!' from '' to 'Tip: ¡Mantén siempre tus ojos abiertos y toma todo el loot que puedas para matar a los enemigos!'.
[9-2-2019] [06:36:36] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to '¡El Battle Royale de Sábado Nocturno ha comenzado a reunir jugadores! Usa %s para unirte.'.
[9-2-2019] [06:34:05] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Te has unido al Battle Royale de Sábado Nocturno. Usa %s para salir.'.
[9-2-2019] [06:32:29] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You aren't allowed to leave the team right now.' from '' to 'No puedes salirte del equipo ahora mismo.'.
[9-2-2019] [06:31:33] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'SNL is a competition which the most winner gets a big reward at the end of the day.' from '' to 'El SNL es una competición en la que el que tenga más victorias recibirá una recompensa al final del día.'.
[9-2-2019] [06:30:02] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Te has unido al Battle Royale Arcade. Usa %s para salir.'.
[9-2-2019] [06:29:40] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Most winner in Saturday Night Live will get a big reward at the end of day even if offline.' from '' to 'Tip: El ganador del Battle Royale de Sábado Nocturno recibirá una gran recompensa al final del día, incluso si está desconectado.'.
[9-2-2019] [06:27:10] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.' from '' to 'Tip: El Arcade es considerado un evento rápido en el que la zona de juego es más pequeña y el tiempo corre más rápido.'.
[9-2-2019] [06:05:43] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: You can disable these tips from /settings, however, there are tips that are shown by force.' from '' to 'Tip: Puedes desactivar estos tips desde /settings, de todas formas, hay algunos tips que se muestran a la fuerza.'.
[9-2-2019] [06:02:41] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.' from '' to 'Tip: Estar fuera de la zona de juego azul reduce tu vida.'.
[9-2-2019] [06:02:21] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to '¡Felicidades! Has ganado el Battle Royale de Sábado Nocturno de entre %s jugadores.'.
[9-2-2019] [06:01:57] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from '' to 'Tip: Puedes revivir a tus compañeros de equipo cuando hayan sido dados de baja manteniendo 'N' parándote sobre ellos.'.
[9-2-2019] [06:00:49] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: SNL is likely a competition that the most winner in it will get a reward at the end of the day.' from '' to 'Tip: El SNL es como una competencia en la que el que haya ganado más veces recibirá una recompenza al final del día.'.
[9-2-2019] [05:57:07] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'Tip: Puedes usar '/team' en el juego para saber quienes son tus compañeros de equipo.'.
[9-2-2019] [05:55:27] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!' from '' to 'Tip: Ten cuidado, ¡los enemigos te pueden disparar con su sniper desde cualquier lugar!'.
[9-2-2019] [05:49:05] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Esta opción te permite activar y desactivar los tips de eventos. Si quieres ver los tips de eventos que se muestran regularmente en la parte superior de tu pantalla cuando estás en un evento específico, por ejemplo, Battle Royale, selecciona 'Enabled' o 'Activado'. Para desactivar, selecciona 'Disabled' o 'Desactivado'.'.
[9-2-2019] [05:42:13] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to '¡%s jugador(es) también se han inscrito para el siguiente Battle Royale Arcade!'.
[9-2-2019] [05:40:37] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'Tip: Puedes crear waypoints visibles para tu equipo dando click derecho en el mapa F11.'.
[9-2-2019] [05:28:55] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '¡%s tiene la mayor cantidad de Battle Royales ganados en este juego con un total de %s victorias!'.
[9-2-2019] [05:24:22] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '¡%s jugador(es) se han unido al Battle Royale de Sábado Nocturno!'.
[9-2-2019] [05:23:53] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '¡%s jugador(es) también se han inscrito para el siguiente Battle Royale de Sábado Nocturno!'.
[9-2-2019] [05:23:13] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Tip: Puedes crear equipos en el Lobby, no estás obligado a hacerlo antes de unirte a el.'.
[9-2-2019] [05:22:40] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Tip: Usa '/tc' para chatear con tus compañeros de equipo.'.
[9-2-2019] [05:11:34] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Today's most winner name is announced in the official login panel.' from '' to 'Tip: El jugador que más veces ha ganado se anuncia en el panel de login.'.
[9-2-2019] [05:10:12] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'Tip: Tus compañeros de equipo tienen el tag 'Team' en verde sobre sus cabezas para que los identifiques.'.
[9-2-2019] [05:09:26] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Tip: Los modos de juego principales son Solo, Dúo y en escuadrilla. Todo lo demás es considerado como evento personalizado.'.
[9-2-2019] [05:05:55] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Battle Royale de Sábado Nocturno ha comenzado. ¡Buena suerte!'.
[9-2-2019] [05:05:20] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s te está reviviendo...'.
[9-2-2019] [05:05:08] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '¡%s ha sido dado de baja!'.
[9-2-2019] [05:04:46] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '¡%s es el ganador del Battle Royale arcade de entre %s jugadores!'.
[9-2-2019] [05:04:19] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'People voted on '%s' the most!' from '' to '¡La gente ha votado más en '%s'!'.
[9-2-2019] [05:03:43] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'El Arcade es un modo de juego rápido, la zona de juego es más pequeña y el tiempo límite corre más rápido.'.
[9-2-2019] [05:02:34] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'amount of seconds to rent for' from '' to 'Cantidad de segundos a rentar'.
[9-2-2019] [05:02:08] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Arcade Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'El Battle Royale arcade ha comenzado. ¡Buena suerte!'.
[9-2-2019] [05:01:40] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'No tienes acceso a este skin personalizado'.
[9-2-2019] [00:26:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Could be used by every player to ask help from the supporter, in the message section, explain why you need help from the supporter team and they will asnwer or warp to you for help.' from '' to 'Rehberden yardım istemek için her oyuncu tarafından kullanılabilir, mesaj bölümüne neden destek ekibinden yardıma ihtiyaç duyduğunuzu açıklayın, onlar size cevap verecek ya da ışınlanacaklardır.'.
[9-2-2019] [00:13:08] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Complete educational courses to unlock certain extras.' from '' to 'Belirli ekstraları açmak için eğitimsel kursları tamamlayın.'.
[9-2-2019] [00:12:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Complainant' from '' to 'Şikayetçi'.
[9-2-2019] [00:11:02] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayınız. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[9-2-2019] [00:09:43] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Clear fields' from '' to 'Boşlukları temizle'.
[9-2-2019] [00:08:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Changes your unit chat color (for all members). However, everyone can change the color that will appear so for themselves only in /settings.' from 'Birliğinizin sohbet rengini değiştirir (tüm üyeler için) ancak herkes, rengi sadece kendisinin görebileceği bir şekilde '/settings' komutunu kullanarak değiştirebilir.' to 'Ünitenizin sohbet rengini değiştirir (tüm üyeler için) ancak herkes, rengi sadece kendisinin görebileceği bir şekilde '/settings' komutunu kullanarak değiştirebilir.'.
[9-2-2019] [00:08:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Changes your unit chat color (for all members). However, everyone can change the color that will appear so for themselves only in /settings.' from '' to 'Birliğinizin sohbet rengini değiştirir (tüm üyeler için) ancak herkes, rengi sadece kendisinin görebileceği bir şekilde '/settings' komutunu kullanarak değiştirebilir.'.
[9-2-2019] [00:08:11] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Changes your squad chat color (for all members). However, everyone can change the color that will appear so for themselves only in /settings.' from '' to 'Ekibinizin sohbet rengini değiştirir (tüm üyeler için) ancak herkes, rengi sadece kendisinin görebileceği bir şekilde '/settings' komutunu kullanarak değiştirebilir.'.
[9-2-2019] [00:07:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Change to a certain job if you have a high enough level to do so.' from '' to 'Yapabilmek için yeterli seviyen varsa, belirli bir mesleğe geçiş yap.'.
[9-2-2019] [00:03:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Cause a disturbance to receive a wanted level which is useful for some events like riots.' from '' to 'Riot gibi bazı etkinliklerde kullanışlı olan bir aranma seviyesi almak için bir kargaşaya sebep ol.'.
[8-2-2019] [23:50:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Arcade Battle Royale şimdi oyuncu topluyor! Katılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[8-2-2019] [23:48:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is the winner of Duo Battle Royale event out of %s players!' from '%s, %s oyuncu içinden İkişerli Battle Royale'in kazananı oldu!' to '%s, %s oyuncu içinden İkişerli Battle Royale'i kazandı!'.
[8-2-2019] [23:48:26] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is the winner of Squad Battle Royale event out of %s players!' from '%s, %s oyuncu içinden Ekip Battle Royale'i kazandı.' to '%s, %s oyuncu içinden Ekip Battle Royale'i kazandı!'.
[8-2-2019] [23:48:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '%s, %s oyuncu içinden Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'in kazananı oldu!' to '%s, %s oyuncu içinden Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'i kazandı!'.
[8-2-2019] [23:47:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '%s, %s oyuncu içinden Arcade Battle Royale etkinliğinin kazananı!' to '%s, %s oyuncu içinden Arcade Battle Royale etkinliğinin kazananı oldu!'.
[8-2-2019] [23:42:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Add items has been disabled' from '' to 'Eşya ekleme devre dışı bırakıldı'.
[8-2-2019] [23:41:27] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!' from '' to '%s oyuncu Arcade Battle Royale'e katıldı!'.
[8-2-2019] [23:39:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s, %s oyuncu içinden Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'in kazananı oldu!'.
[8-2-2019] [23:35:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s toplamda %s galibiyetle bu oyundaki en çok Battle Royale galibiyetine sahip!'.
[8-2-2019] [20:29:22] SK#Akatosh{1%}[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Daily Challenges' from 'Tägliche challenge' to 'Tägliche Challenges'.
[8-2-2019] [13:39:26] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.' from '' to 'Tipp: Az árkád egy gyors meccsnek számít, ahol a játékzóna kisebb és az idő gyorsabban telik.'.
[8-2-2019] [11:57:46] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Set this to 'Yes' if you want to hear a warning sound when you are flying on a low altitude with your plane.' from '' to 'Set ini kepada 'Yes' jika anda mahu mendengar satu peringatan bunyi apabila anda sedang menerbang di dalam ketingiaan yang rendah dengan kapal terbang anda.'.
[8-2-2019] [11:56:12] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This action (%s) requires that you be alive.' from '' to 'Aksi ini (%s) memperolehkan anda untuk berada hidup.'.
[8-2-2019] [11:55:43] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Send Notification' from '' to 'Menghantar Notifikasi'.
[8-2-2019] [11:55:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Being in Jefferson Motel with %s wanted level has earned you $%s these 3 minutes.' from '' to 'Berada di dalam Jefferson Motel dengan %s wanted level sudah mengolehkan anda $%s di dalam 3 minit ini.'.
[8-2-2019] [11:54:50] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Your latency (%sms) is over %sms' from '' to 'Latensi anda (%sms) melebihi %sms'.
[8-2-2019] [11:54:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Shopping Information' from '' to 'Informasi Perbelanjaan'.
[8-2-2019] [11:53:49] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Time Spent Online:' from '' to 'Masa Dihabiskan Online:'.
[8-2-2019] [11:53:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You do not have enough money for this house!' from '' to 'Anda tidak mempunyai wang yang cukup untuk rumah ini!'.
[8-2-2019] [11:52:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Text length must be between 1 and 20!' from '' to 'Panjang teks harus berada di antara 1 dan 20!'.
[8-2-2019] [11:52:02] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Owner Last Online: %s days ago' from '' to 'Pemilik Online Terakhir: %s hari lalu'.
[8-2-2019] [11:51:35] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can't spray on a breakable surface' from '' to 'Anda tidak boleh semprot ke atas permukaan yang boleh istirahat.'.
[8-2-2019] [11:50:29] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you enable or disable the car reflections shader. The car reflection shader creates a real reflections of the GTA world on vehicles. This feature will turn itself off if FPS drops below your minimum FPS.' from '' to 'Opsi ini membolehkan anda untuk menghidupkan atau mematikan shader refleksi. Kereta shader refleksi ini membuat refleksi GTA yang betul di atas kereta anda. Ciri ini akan menutupkan-nya sendiri jika FPS anda menurun dari FPS minima anda.'.
[8-2-2019] [11:49:31] 1337#Boybo added new text to translate: 'Tip: Arcade is considered a quick match which the playzone is smaller and time passes faster.'.
[8-2-2019] [11:44:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Reason, and any comments about the helper? (Optional)' from '' to 'Alasan, dan komen apa saja tentang petolong ini? (Pilihan)'.
[8-2-2019] [11:42:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Add Serial' from '' to 'Memasukkan Serial'.
[8-2-2019] [11:42:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'PILOT: This cargo needs to be shipped to %s. Make your way there.' from '' to 'JURUTERBANG: Muatan ini perlu dihantar pada %s. Buat jalanmu ke sana.'.
[8-2-2019] [02:30:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You are traveling too fast to use the drive through.' from 'Sürüş kabiliyetini kullanmak için çok hızlı seyahet ediyorsun.' to 'Arabaya servisi kullanabilmek için çok hızlı seyahet ediyorsun.'.
[8-2-2019] [02:25:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Places blips on the map on any CITy zones for sale.' from '' to 'Satılık olan her CITy zone'un üstüne haritada işaret koyar.'.
[8-2-2019] [02:24:24] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command is only available inside an apartment to make your car fly.' from '' to 'Bu komut arabanızın uçmasını sağlamak için sadece bir apartmanda kullanılabilir.'.
[8-2-2019] [02:22:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Arcade Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Arcade Battle Royale başladı. İyi şanslar!'.
[8-2-2019] [02:22:14] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Tebrikler! Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale etkinliğini %s oyuncu içinden kazandınız.'.
[8-2-2019] [02:21:39] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Tebrikler! Arcade Battle Royale etkinliğini %s oyuncu içinden kazandınız.'.
[8-2-2019] [02:20:36] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'Kimse Ekip Battle Royale etkinliğini kazanamadı.'.
[8-2-2019] [02:20:09] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used by police and military to call for backup at their current location' from '' to 'Bulundukları konuma takviye çağırmak için polis ve ordu tarafından kullanılır'.
[8-2-2019] [02:18:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'If you want to remove your current PIN of ATM. Password is case sensitive.' from '' to 'Eğer mevcut ATM PIN'inizi kaldırmak istiyorsanız. Şifre büyük harf duyarlıdır.'.
[8-2-2019] [02:17:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command will show you the number of cops & criminals inside JFM (Jefferson Motel).' from '' to 'Bu komut size JFM'de (Jefferson Motel) bulunan polis ve suçluların sayısını gösterecektir.'.
[8-2-2019] [02:16:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s sizi canlandırıyor...'.
[8-2-2019] [02:15:43] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command is used to check members of your group that got punished by staff, only for L3+ groups.' from '' to 'Bu komut grubunuzun staff tarafından cezalandırılan üyelerini görmek için kullanılır, sadece L3+ gruplar için.'.
[8-2-2019] [02:13:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'URL or blank to turn off' from '' to 'URL ya da kapatmak için boşluk'.
[8-2-2019] [02:13:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Event Tips' from '' to 'Etkinlik Tüyoları'.
[8-2-2019] [02:13:01] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This is where you create teams for the duel tournament. How to create a team? Fill the team name box with any team name you'd like to have then invite a player to create your team. The team name must be between %s and %s characters long.' from '' to 'Burası düello turnuvası için takım kurduğunuz yerdir. Nasıl takım kurulur? Takımınızı kurmak için takım adı kutusunu istediğiniz herhangi bir isimle doldurun ve bir oyuncu davet edin. Takım adı %s ve %s arası karakter uzunluğunda olmalıdır.'.
[8-2-2019] [02:09:06] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens an interface of all fighting styles.' from '' to 'Tüm dövüş stillerini içeren bir arayüz açar.'.
[8-2-2019] [02:07:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Cumartesi Gecesi Canlı Battle Rolaye başladı. İyi şanslar!'.
[8-2-2019] [02:07:21] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'Tüyo: Oyundayken, takım arkadaşlarınızı öğrenmek için '/team' komutunu kullanabilirsiniz.'.
[8-2-2019] [02:05:09] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Bu seçenek etkinlik tüyolarını etkinleştirmenizi ve ya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Eğer belirli etkinliklerdeyken ekranınızın üstünde düzenli olarak beliren etkinlik tüyolarını görmek istiyorsanız, örnek olarak Battle Royale, 'Enabled' seçeneğini seçin. Devre dışı bırakmak için 'Disabled' seçeneğini seçin.'.
[8-2-2019] [02:00:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Deletes the alliance's group blips from your map. Don't include a group name to delete them all.' from '' to 'İttifak'ın grup işaretlerini haritanızdan siler. Tüm hepsini silmek için bir grup ismi yazmayın.'.
[8-2-2019] [01:58:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This option allows you to either disable or enable shooting as a civilian as that can be annoying in some situations for whoever accidentally shot several times while working.' from '' to 'Bu seçenek, bazı durumlarda kazayla bir kaç kere ateş eden oyuncular için rahatsız edici bir durum olabileceği için bir sivil olarak ateş etmeyi devre dışı bırakmanıza veya etkinleştirmenize olanak sağlar.'.
[8-2-2019] [01:54:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to 'Sıradaki Arcade Battle Royale'e %s oyuncu kaydoldu!'.
[8-2-2019] [01:53:04] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Anonymous' from 'Gizli Satış' to 'Anonim'.
[8-2-2019] [01:52:17] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'Tüyo: F11 haritanızda sağ tıklayarak takımınıza görünür olan yer işaretleri yaratabilirsiniz.'.
[8-2-2019] [01:43:43] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Toggles first person view exclusively used for vehicles.' from '' to 'Sadece araçlarda kullanılan birinci şahıs görüş açısına geçiş yapar.'.
[8-2-2019] [01:42:10] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to 'Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'e %s oyuncu katıldı!'.
[8-2-2019] [01:41:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to 'Sıradaki Cumartesi Gecesi Canlı Battle Royale'e %s oyuncu kaydoldu!'.
[8-2-2019] [01:35:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Tüyo: Lobideyken takım kurabilirsiniz, katılmadan önce takım kurmak zorunda değilsiniz.'.
[8-2-2019] [01:34:02] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'There are too many graffitis in this area. Spray over them to remove them' from '' to 'Bu alanda çok fazla grafiti var. Onları kaldırmak için üzerlerine sprey yapın'.
[8-2-2019] [01:27:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You are reviving %s.' from '' to '%s adlı oyuncuyu canlandırıyorsunuz.'.
[8-2-2019] [01:26:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s, %s oyuncu içinden Arcade Battle Royale etkinliğinin kazananı!'.
[8-2-2019] [01:25:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Access denied.' from '' to 'Erişim reddedildi.'.
[8-2-2019] [01:22:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade, oyun alanı daha küçük olan ve sınırlandırma süresinin daha çabuk işlediği hızlı tempolu bir maçtır.'.
[7-2-2019] [13:25:17] SK#Akatosh{1%}[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has invited %s to the duel team.' from '' to '%s hat %s eingeladen für das Duell Team'.
[7-2-2019] [13:23:52] SK#Akatosh{1%}[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s hat heilung von medics deaktiviert'.
[7-2-2019] [13:22:38] SK#Akatosh{1%}[VIP] (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s deleted your graffiti in %s.' from '' to '%s hat dein Graffiti gelöscht bei %s.'.
[7-2-2019] [12:46:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Playtime in the server' from '' to 'Masa main di dalam server ini'.
[7-2-2019] [12:46:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'your account name' from '' to 'nama akaun anda'.
[7-2-2019] [08:15:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Traffic Officer' from '' to 'Petugas Lalu Lintas'.
[7-2-2019] [08:14:16] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Seed: Hemp. Press '%s' for Herbs' from '' to 'Benih: Hemp. Tekan '%s' untuk Herbs'.
[7-2-2019] [08:13:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You must be inside your apartment when using this command!' from '' to 'Anda mesti berada di dalam apartment anda untuk menggunakan command ini!'.
[7-2-2019] [08:11:18] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Pedal bikes don't have engines...' from '' to 'Basikal tidak mempunyai enjin...'.
[7-2-2019] [08:07:21] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s has joined the alliance.' from '' to '%s sudah memasuki persekutuan.'.
[7-2-2019] [08:06:37] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Assign group job (Level 6+ groups only)' from '' to 'Memberi kerjaan group (Untuk group Level 6+ sahaja)'.
[7-2-2019] [08:05:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'If you forget what team you're on or what occupation you have enable this as it'll show your job occupation on screen all the time in your teams color!' from '' to 'Jika anda lupa anda berada di team mana atau kerjaan mana anda harus menghidupkan ini kerana ia akan memberitahu kerjaan anda kepada screen anda pada setiap masa dengan warna team anda!'.
[7-2-2019] [08:02:28] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Joined Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Sudah memasuki Battle Royale. Guna %s untuk keluar.'.
[7-2-2019] [08:02:00] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Select Background' from '' to 'Memilih latar belakang'.
[7-2-2019] [08:01:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Walk up to something valuable' from '' to 'Jalan ke atas sesuatu berharga'.
[7-2-2019] [08:01:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Participants' from '' to 'Peserta-peserta'.
[7-2-2019] [08:00:37] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'GUIDE' from '' to 'PANDUAN'.
[7-2-2019] [08:00:00] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You left squad %s' from '' to 'Anda sudah mengeluar dari squad %s'.
[7-2-2019] [07:59:50] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'TARGET UPDATE: %s is no more target. (Player is not wanted)' from '' to 'MEMPERBARUI TARGET: %s tidak lagi seorang target. (Player ini tidak tidak lagi dimahu)'.
[7-2-2019] [07:58:57] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Exit the vehicle before disablng a modification for it.' from '' to 'Keluar dari kenderaan sebelum mematikan salah satu modifikasi untuk-nya.'.
[7-2-2019] [07:57:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Unable to mark players in dimension' from '' to 'Tidak boleh menandai players di dalam dimensi ini'.
[7-2-2019] [07:55:54] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You have sms muted %s, they can not send you SMS anymore. To unmute, do /smsmute %s' from '' to 'Anda sudah bisukan sms dari %s, mereka tidak boleh menghantar SMS kepada anda. Untuk bersuarakan mereka kembali, gunakan /smsmute %s'.
[7-2-2019] [07:54:49] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'RELEASE THE BUTTON NOW TO DROP!' from '' to 'MEPELASKAN BUTANG INI SEKARANG UNTUK MENURUN!'.
[7-2-2019] [07:54:16] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Event type: %s' from '' to 'Jenis Acara: %s'.
[7-2-2019] [07:53:57] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Give an answer to a quiz made by an event manager.' from '' to 'Memberi jawapan kepada kuiz dibuat oleh manajer event.'.
[7-2-2019] [07:53:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Usage: /blipzone ZoneID' from '' to 'Kegunaan: /blipzone IDZone'.
[7-2-2019] [07:53:08] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You do not have an occupation to quit.' from '' to 'Anda tidak mempunyai kerjaan untuk berhenti.'.
[7-2-2019] [07:52:33] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Your partner has been asked if they want to have sex.' from '' to 'Pasangan anda sudah ditanyai jika meraka mahu membuat seks dengan anda.'.
[7-2-2019] [07:51:53] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'To open the ingame internet browser.' from '' to 'Untuk membuka peramban internet ingame.'.
[7-2-2019] [07:50:02] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Confirm Account Password:' from '' to 'Memastikan Kata Laluan Akaun:'.
[7-2-2019] [07:49:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Usage: /setvideoid YoutubeVideoID' from '' to 'Pemakaian: /setvideoid IDVideoYouTube'.
[7-2-2019] [07:49:02] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Pick a Skin' from '' to 'Memilih satu Skin'.
[7-2-2019] [07:48:49] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Reminder' from '' to 'Peringatan'.
[7-2-2019] [07:48:33] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Remember Password' from '' to 'Ingatkan Kata Laluan'.
[7-2-2019] [07:48:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Plays the previous song' from '' to 'Memainkan lagu yang sebelumnya'.
[7-2-2019] [07:46:27] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s player(s) joined Squad Battle Royale!' from '' to '%s player(s) sudah memasuki Battle Royale Squad!'.
[7-2-2019] [07:46:02] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can only check 10 players stats in 20 seconds!' from '' to 'Anda hanya boleh melihat stat 10 player di dalam 20 saat!'.
[6-2-2019] [19:30:06] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Your primary duty will be to arrest wanted people. A wanted person can be identified with the police computer (press F5) and they will have 1 to 6 stars above their head. Most criminals will try to kill you, so to arrest them you will need to kill them. If a criminal is running away you can shoot them with the tazer to slow them down then hit them with the night stick 3 times to arrest them. Then you must get them to the nearest police station. Once you've got the job you'll need a cop car so go to the PD parking lot and enter the blue marker to get yourself a car. Remember that if you leave your car behind in a pursuit or you die you can get your car back by pressing F2 then selecting recover! Enter LSPD and go to the marker at the front desk to get this job.' from '' to 'Twoim podstawowym zadaniem będzie aresztowanie poszukiwanych graczy. Mogą oni być zidentyfikowani przez komputer policyjny (wciśnij F5), będą mieli nad głową 1-6 gwiazdek. Większość z nich będzie próbować cie zabić, więc żeby ich aresztować będziesz musiał(a) zabić ich. Jeśli kryminalista ucieka, możesz go spowolnić strzelając w niego paralizatorem, po czym uderzyć go 3 razy pałką by go aresztować. Wtedy musisz go zabrać na najbliższy posterunek. Kiedy już zdobędziesz tą pracę, będziesz potrzebował(a) auta policyjnego, znajdziesz je w niebieskim punkcie na parkingu przy posterunku. Pamiętaj że jeśli pozostawisz swój samochód podczas pościgu lub zginiesz, możesz przywołać pojazd wciskając F2 i wybierając 'przywołaj'! Wejdź do LSPD i podejdź do punktu przy biurku by wziąć tą pracę.'.
[6-2-2019] [19:19:40] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Create your team for the duel tournament via %s now!' from '' to 'Stwórz teraz swoją drużynę w turnieju pojedynków przez %s!'.
[6-2-2019] [19:18:13] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The Destruction Guy can fire his Rocket Launchers at the enemies' vehicles and planes. Can place mines via holding N. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'Niszczyciel może strzelać rakietami do wrogich pojazdów i samolotów. Możesz podkładać miny przytrzymując N. Może również bronić się przy użyciu pistoletu.'.
[6-2-2019] [19:15:29] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This duel tournament requires at least a team of %s players, use %s to create your team.' from '' to 'Ten turniej pojedynków wymaga drużyny co najmniej %s graczy, użyj %s by stworzyć drużynę.'.
[6-2-2019] [19:14:13] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This duel tournament requires a team of %s players as maximum.' from '' to 'Ten turniej pojedynków wymaga drużyny %s graczy maksymalnie.'.
[6-2-2019] [19:13:17] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Instantly quit your job.' from '' to 'Opuść pracę natychmiastowo.'.
[6-2-2019] [19:12:44] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'Nie masz dostępu do tego skina.'.
[6-2-2019] [19:11:32] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'A Combat Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Combat Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Medyk Bojowy jest odpowiedzialny za leczenie swoich kompanów przy użyciu spreju medycznego. Medyk Bojowy może także walczyć przy użyciu słabszych broni w celu samooobrony.'.
[6-2-2019] [19:08:15] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You aren't allowed to leave the team right now.' from '' to 'Nie możesz opuścić drużyny teraz.'.
[6-2-2019] [19:07:27] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Most winner in Saturday Night Live will get a big reward at the end of day even if offline.' from '' to 'Wskazówka: Zwycięzca Saturday Night Live zgarnie dużą nagrodę pod koniec dnia, nawet jeśli jest offline.'.
[6-2-2019] [19:04:47] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Change to a certain job if you have a high enough level to do so.' from '' to 'Zmień na określoną pracę jeśli masz wystarczająco wysoki poziom.'.
[6-2-2019] [13:06:53] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: SNL is likely a competition that the most winner in it will get a reward at the end of the day.' from '' to 'تلميح: SNL هي منافسه والتي يحصل فيها الاكثر فوزا علي مكافأه كبيره في نهايى اليوم.'.
[6-2-2019] [13:06:19] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'SNL is a competition which the most winner gets a big reward at the end of the day.' from '' to 'SNL هي منافسه والتي يحصل فيها الاكثر فوزا علي مكافأه كبيره في نهاية اليوم.'.
[6-2-2019] [13:05:19] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'تهانينا! لقد ربحت معركة ليلة السبت من ال %s لاعب.'.
[6-2-2019] [13:04:50] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: You can vote on things like type of weapons when it is enabled (you can see it right bottom your screen).' from '' to 'تلميح: يمكنك التصويت علي اي شيئ مثل الاسلحه عندما يتم تفعيلها (يمكنك رؤيتها في اسفل يمين الشاشه).'.
[6-2-2019] [13:03:08] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: You can disable these tips from /settings, however, there are tips that are shown by force.' from '' to 'تلميح: يمكنك تعطيل هذه التلميحات من /settings, ومع ذلك فهناك لميحات تظهر اجباريا.'.
[6-2-2019] [13:00:49] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Arcade Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'معركة Arcade قد بدأت. حظا سعيدا!'.
[6-2-2019] [13:00:25] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'تلميح: يمكنك اسخدام "/team" في اللعبه لمعرفة زملاء فريقك.'.
[6-2-2019] [12:59:49] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'هذا الخيار يتيح لك تفعيل او تعطيل تلميحات/تعليمات الاحداث. اذا اردت رؤية تلميحات الاحداث التي تظر بانتظام في اعلي الشاشه عندما تكون في حدث معين مثل المعارك او ماشابه, اضغط علي "تفعيل" او "تعطيل".'.
[6-2-2019] [12:57:34] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'تلميح: يمكنك انشاء علامه للطريق واضحه لفريقك عند الضغط علي زر الفأره الايمن في الخريطه "F11"'.
[6-2-2019] [12:57:01] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to '%s لاعب(ين) ايضا شاركو في معركة Arcade القادمه!'.
[6-2-2019] [12:56:02] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from '' to 'تلميح: يمكنك احياء زميل فريقك عندما يسقط ارضا باستخدام 'N' عندما تكون قريبا منه.'.
[6-2-2019] [12:55:10] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!' from '' to 'تلميح: انتبه, الاعداء يمكنهم تقنيصك وقتلك في اي مكان!'.
[6-2-2019] [12:54:28] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'تلميح: الضرر في المعركه هو تقريبا ضعف الضرر العادي.'.
[6-2-2019] [12:53:43] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.' from '' to 'تلميح: كونك داخل المنطقه الزرقاء ستؤثر علي صحتك/دمك.'.
[6-2-2019] [12:52:57] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'تهانينا! لقد ربحت معركة Arcade من اصل %s لاعب.'.
[6-2-2019] [12:52:27] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Most winner in Saturday Night Live will get a big reward at the end of day even if offline.' from '' to 'تلميح: اكثر فائذ في معركة ليلة السب يحصل علي مكافئه في نهاية اليوم حتي وان كان غير متصل بالانترنت.'.
[6-2-2019] [12:51:36] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'معركة ال Arcade الان تجمع اللاعبين! استخدم %s للانضمام.'.
[6-2-2019] [12:51:10] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'لقد انضممت الي معركة ال Arcade. استخدم %s للمغادره.'.
[6-2-2019] [12:50:32] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'لقد انضممت الي معركة ليلة السبت المباشره. استخدم %s للمغادره.'.
[6-2-2019] [12:50:05] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'معركة ليلة يوم السب المباشره الان تجمع اللاعين! استخدم %s للانضمام.'.
[6-2-2019] [12:49:32] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Always open your eyes and take loot as much as you can to take enemies down!' from '' to 'تلميح: دائما افتح عينيك وانهب بقدر استطاعتك لقتل الاعداء!'.
[6-2-2019] [12:48:14] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!' from '' to '%s لاعب(ين) انضمو الي معركة ال Arcade!'.
[6-2-2019] [11:27:55] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Battle Royale Squad sudah bermula. Semoga berhasil!'.
[6-2-2019] [11:27:17] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Can't pay another fine for %s more minutes.' from '' to 'Tidak boleh membayar saman lain untuk %s minit.'.
[6-2-2019] [11:26:17] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'pc/cb/so/cem/staff/cs/dj' from '' to 'pc/cb/so/cem/staf/cs/dj'.
[6-2-2019] [11:25:09] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'House For Sale: Yes. Interior ID: %s' from '' to 'Rumah Untuk Dijual: Iya. ID Pendalaman: %s'.
[6-2-2019] [11:24:21] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '60 Desert Eagle (Deagle) rounds made using Iron and Explosive (You must own this weapon first!)' from '' to '60 Desert Eagle (Deagle) bulat sudah dibuat menggunakan Iron dan Explosive (Anda mesti mempunyai senjata ini dahulu!)'.
[5-2-2019] [21:19:48] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Nessuno ha vinto l'evento Solo Battle Royale.'.
[5-2-2019] [15:38:48] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of ' for rescuing %s people' from '' to 'Für das retten von Leute %s'.
[5-2-2019] [15:38:32] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of ' for putting out %s fires' from '' to 'Für gelöschte Feuer %s '.
[5-2-2019] [15:37:34] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of ' and rescuing %s people' from 'und rette %s leute' to 'und rette %s leute'.
[5-2-2019] [15:37:24] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of ' and rescuing %s people' from '' to 'und rette %s leute'.
[5-2-2019] [15:33:41] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The drill is heating up.' from '' to 'Der Bohrer erhitzt sich.'.
[5-2-2019] [15:33:30] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The drill has heated up.' from '' to 'Der Bohrer ist Heiß geworden'.
[5-2-2019] [15:33:07] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The drill has cooled down!' from '' to 'Der Bohrer ist abgekühlt!'.
[5-2-2019] [15:31:20] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The body has been photographed and sent to the morgue.' from '' to 'Der Körper wurde Fotografiert und wurde zum Leichenschauhaus gebracht.'.
[5-2-2019] [15:30:28] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The body hasn't been photographed yet.' from 'Der Körper wurde noch nicht fotographiert.' to 'Der Körper wurde noch nicht Fotografiert. '.
[5-2-2019] [15:29:49] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The bomb was exploded.' from '' to 'Die Bombe wurde gesprengt'.
[5-2-2019] [15:29:31] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The bomb was defused.' from '' to 'Die Bombe wurde entschärft'.
[5-2-2019] [15:29:21] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The bomb has been taken.' from '' to 'Die Bombe wurde genommen.'.
[5-2-2019] [15:29:07] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The body hasn't been photographed yet.' from '' to 'Der Körper wurde noch nicht fotographiert.'.
[5-2-2019] [15:28:44] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The bomb has been dropped.' from '' to 'Die Bombe wurde fallen gelassen.'.
[5-2-2019] [15:25:06] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The Engineer is the smart boy of the group. He is able to place barriers, handles any delicate situation like planting or defusing bombs, and is able to shoot his Uzi, MP5 and Tec-9 in case he needs to protect himself. And who knows... Maybe one day he will be able to place turrets too.' from '' to 'Der Mechaniker ist der Kluge Junge der gruppe. Er kann Barrieren Platzieren,er handhabt jede heikle Situation wie das Platzieren oder Entschärfen von Bomben, und er kann mit seiner Uzi, MP5 und Tec-9 schießen falls er sich verteidigen muss. Und wer weiß... vielleicht ist er eines tages in der lage ein Turret zu platzieren.'.
[5-2-2019] [15:24:17] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The Engineer is the smart boy of the group. He is able to place barriers, handles any delicate situation like planting or defusing bombs, and is able to shoot his Uzi in case he needs to protect himself. And who knows... Maybe one day he will be able to place turrets too.' from 'Der Mechaniker ist der Kluge Junge der gruppe. Er kann Barrieren Platzieren, handhabt jede heikle Situation wie das Platzieren oder Entschärfen von Bomben, und er kann mit seiner Uzi schießen falls er sich verteidigen muss. Und wer weiß... vielleicht ist er eines tages in der lage ein Turret zu platziere' to 'Der Mechaniker ist der Kluge Junge der gruppe. Er kann Barrieren Platzieren, er handhabt jede heikle Situation wie das Platzieren oder Entschärfen von Bomben, und er kann mit seiner Uzi schießen falls er sich verteidigen muss. Und wer weiß... vielleicht ist er eines tages in der lage ein Turret zu platzieren.'.
[5-2-2019] [15:20:53] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The Engineer is the smart boy of the group. He is able to place barriers, handles any delicate situation like planting or defusing bombs, and is able to shoot his Uzi in case he needs to protect himself. And who knows... Maybe one day he will be able to place turrets too.' from 'Der Mechaniker ist der Kluge Junge der gruppe. Er kann Barrieren Platzieren, handhabt jede heikle Situation wie das Platzieren oder Entschärfen von Bomben. Und wer weiß... vielleicht ist er eines tages in der lage ein Turret zu platzieren' to 'Der Mechaniker ist der Kluge Junge der gruppe. Er kann Barrieren Platzieren, handhabt jede heikle Situation wie das Platzieren oder Entschärfen von Bomben, und er kann mit seiner Uzi schießen falls er sich verteidigen muss. Und wer weiß... vielleicht ist er eines tages in der lage ein Turret zu platziere'.
[5-2-2019] [15:19:43] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'The Engineer is the smart boy of the group. He is able to place barriers, handles any delicate situation like planting or defusing bombs, and is able to shoot his Uzi in case he needs to protect himself. And who knows... Maybe one day he will be able to place turrets too.' from '' to 'Der Mechaniker ist der Kluge Junge der gruppe. Er kann Barrieren Platzieren, handhabt jede heikle Situation wie das Platzieren oder Entschärfen von Bomben. Und wer weiß... vielleicht ist er eines tages in der lage ein Turret zu platzieren'.
[5-2-2019] [15:13:06] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Take drugs.' from '' to 'Drogen nehmen'.
[5-2-2019] [15:11:42] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Street Food Seller' from '' to 'Street Food Verkäufer'.
[5-2-2019] [15:10:55] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Store Robbery' from '' to 'Laden überfall'.
[5-2-2019] [15:10:21] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Stop GPS' from 'GPS Stoppen' to 'GPS stoppen'.
[5-2-2019] [15:10:10] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Stop GPS' from 'Stoppe GPS' to 'GPS Stoppen'.
[5-2-2019] [15:09:53] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Stop GPS' from '' to 'Stoppe GPS'.
[5-2-2019] [15:09:04] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Start or End Shift' from '' to 'Starte oder Ende Schicht'.
[5-2-2019] [15:02:07] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Fly Drone / UAV' from '' to 'Drone Fliegen / UAV'.
[5-2-2019] [15:01:14] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Opportunities' from '' to 'Möglichkeiten'.
[5-2-2019] [15:01:08] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Opportunities List' from 'Möglichkeiten' to 'Möglichkeiten Liste'.
[5-2-2019] [15:00:59] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Opportunities List' from '' to 'Möglichkeiten'.
[5-2-2019] [14:56:28] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Only fire trucks can be used when you are a firefighter' from '' to 'Feuerwehr wagen können nur benutzt werden wenn du Feuerwehrman bist'.
[5-2-2019] [14:53:45] Akatosh{1%}[SK-MC] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Niemand hat das Solo Battle Royal event gewonnen.'.
[5-2-2019] [08:49:35] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Song stopped.' from '' to 'Lagu diberhentikan.'.
[5-2-2019] [08:49:24] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Minimum FPS' from '' to 'FPS Minima'.
[5-2-2019] [08:49:15] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'After %s minutes' from '' to 'Selepas %s minit'.
[5-2-2019] [08:38:17] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Question' from '' to 'Soalan'.
[5-2-2019] [08:37:33] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Account name invalid!' from '' to 'Nama akaun tidak benar!'.
[5-2-2019] [08:36:35] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'To visit your apartment click the 'Enter my Apartment' button, to visit somebody elses apartment find it in the grid list and double click on it.' from '' to 'Untuk memasuki apartment anda tekan butang 'Memasuki Apartment Saya', untuk memasuki apartment orang lain cari namanya di dalam kotak pencarian dan tekan dua kali pada namanya.'.
[5-2-2019] [08:34:03] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Event auto cancelled, Cz|TactiX'#77 disconnected.' from '' to 'Event sudah dibatalkan secara automatik, Cz|TactiX'#77 sudah keluar.'.
[5-2-2019] [08:33:04] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Due to spam, you can only send 45 messages per 2 minutes, wait %s minute(s).' from '' to 'Kerana spam, anda hanya boleh menulis 45 mesej setiap 2 minit, tunggu %s minit.'.
[5-2-2019] [08:31:59] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Boat' from '' to 'Kapal laut'.
[5-2-2019] [08:31:47] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'BUY' from '' to 'BELI'.
[5-2-2019] [08:31:42] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'The event is in progress, wait for the next one!' from '' to 'Event ini sedang berjalan, tunggu untuk event seterusnya!'.
[5-2-2019] [08:30:57] [ICM]TheHacker#CR7Bday (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Options' from '' to 'Opsi-opsi'.
[5-2-2019] [01:17:27] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't kick anyone right now.' from '' to 'Şu anda kimseyi atamazsınız.'.
[5-2-2019] [01:17:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You aren't allowed to leave the team right now.' from '' to 'Takımı şu anda terk edemezsiniz.'.
[5-2-2019] [01:15:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Total law points' from '' to 'Toplam yasa puanları'.
[5-2-2019] [01:14:27] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This command shows you your earnings in the current hour.' from '' to 'Bu komut size bu saat içindeki kazancınızı gösterir.'.
[5-2-2019] [01:13:44] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sends a message to all online CITbook friends.' from '' to 'Tüm online CITbook arkadaşlarınıza mesaj gönderir.'.
[5-2-2019] [01:12:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'NOTE: TEAMING IS FORBIDDEN AND CAN LEAD YOU TO BE JAILED.' from '' to 'NOT: TAKIM OLMAK YASAKTIR VE SİZİN HAPİS CEZASI ALMANIZA SEBEP OLABİLİR.'.
[5-2-2019] [01:11:34] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Do you want to pay a delivery fee of $%s to get the item now?' from '' to 'Eşyayı şimdi almak için $%s değerindeki teslimat ücretini ödemeyi kabul ediyor musunuz?'.
[5-2-2019] [01:09:46] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayınız. '.
[5-2-2019] [01:05:52] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set Sprinting Style' from 'Hızlı Koşa Stilini Ayarla' to 'Hızlı Koşma Stilini Ayarla'.
[5-2-2019] [01:03:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Send a main chat message visible to all players in the same city.' from '' to 'Aynı şehirdeki bütün oyuncular tarafından görülen bir main chat mesajı gönder.'.
[5-2-2019] [00:59:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Tüyo: Takım arkadaşlarınızla oyun içinde sohbet etmek için '/tc' komutunu kullanın.'.
[5-2-2019] [00:54:48] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Tüyo: Asıl oyun modları Tekli, İkişerli ve Ekip'tir. Bunların haricindekiler özel etkinlik olarak değerlendirilir.'.
[5-2-2019] [00:52:48] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Tekli Battle Royale'i kimse kazanamadı.'.
[4-2-2019] [20:16:36] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Pay Delivery Fee?' from '' to 'Zapłacić opłate za dostawę?'.
[4-2-2019] [19:58:33] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'معركة ليلة السبت المباشره قد بدأت. حظا سعيدا!'.
[4-2-2019] [19:57:03] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'لم يفذ احد بمعركة الفرق.'.
[4-2-2019] [19:56:44] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s لديه اكبر اعداد فوز في المعارك في اللعبه باجمالي %s فوز!'.
[4-2-2019] [19:55:45] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'amount of seconds to rent for' from '' to 'عدد الثواني للايجار'.
[4-2-2019] [19:54:48] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s الفائذ بمعركة البث المباشر يوم الاحد من اصل %s لاعب!'.
[4-2-2019] [19:53:52] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You've knocked %s.' from '' to 'لقد اسقطت %s.'.
[4-2-2019] [19:53:33] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s قد سقط ارضا!'.
[4-2-2019] [19:53:07] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s يحييك...'.
[4-2-2019] [19:52:40] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'لقد صوت علي '%s''.
[4-2-2019] [19:52:28] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You aren't allowed to leave the team right now.' from '' to 'لا يمكنك مغادرة الفريق الان.'.
[4-2-2019] [19:52:11] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'ليس لديك صلاحيه لهذا اللبس المخصص.'.
[4-2-2019] [19:51:40] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You can't kick anyone right now.' from '' to 'لا يمكنك طرد اي حد الان.'.
[4-2-2019] [19:51:20] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'People voted on '%s' the most!' from '' to 'لقد صوت اكثر الناس علي '%s'!'.
[4-2-2019] [19:50:38] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s لاعب(ين) انضمو الي معركة البث المباشر يوم الاحد!'.
[4-2-2019] [19:49:41] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s لاعب(ين) شاكروا ايضا في معركة البث المباشر ليلة يوم السبت القادم!'.
[4-2-2019] [19:48:09] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'يمكنك انشاء فريق في الاستراحه, انت لست ملزم لانشاء فريق قبل الدخول.'.
[4-2-2019] [19:44:36] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'تلميح: استخدم '/tc' للحديث مع زملاء فريقك اثناء اللعبه.'.
[4-2-2019] [19:44:09] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Today's most winner name is announced in the official login panel.' from '' to 'تلميح: اكبر فائذ لهذا اليوم قد اُعلن في قائمة تسجيل الدخول.'.
[4-2-2019] [19:42:57] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'انت الانت تحيي %s.'.
[4-2-2019] [19:42:11] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s هو الرابح بمعركة ال Arcade من اصلا %s لاعب!'.
[4-2-2019] [19:41:34] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'تلميح: زملاء فريقك لديهم علامة (فريق) فوق رؤوسهم لتحديدهم.'.
[4-2-2019] [19:40:09] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade: هي لعبه تسير سريعاً بحيث تكون منطقة اللعب اصغر حجماً واقل وقتا.'.
[4-2-2019] [19:37:23] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'تلميح: طريقة اللعب الرئيسي هيه فردي و ثنائي و رباعي (فريق). اي شئ اخر يعتبر حدث مخصص.'.
[4-2-2019] [13:02:21] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'لم يفذ احد بالمعركه الفرديه.'.
[4-2-2019] [11:50:05] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s: To clear the stadium.' from '' to '%s: Untuk membersihkan stadium ini.'.
[4-2-2019] [11:49:11] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'The provided password is wrong for this room.' from '' to 'Kata laluan yang tiberi untuk bilik ini tidak benar.'.
[4-2-2019] [11:47:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You need to include a name when bribing.' from '' to 'Anda mesti memasukkan nama apabila sedang sogok.'.
[4-2-2019] [11:45:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'HP left to heal' from '' to 'HP yang tertinggal'.
[4-2-2019] [11:44:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'When you enter an apartment owned by someone else they can set any music stream they want. If you don't want to listen to these streams set this to disabled.' from '' to 'Apabila anda memasuki apartment yang dimiliki oleh orang lain mereka boleh set stream lagu yang mereka mahu. Jika anda tidak mahu mendengar kepada stream ini, mematikan-nya.'.
[4-2-2019] [11:43:09] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Helmet' from '' to 'Helmet'.
[4-2-2019] [11:42:59] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Tekan 'N' untuk menyembuhkan ped ini.'.
[4-2-2019] [11:42:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You don't have enough money.' from '' to 'Anda tidak mempunyai wang yang cukup.'.
[4-2-2019] [11:41:58] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This will reset your SPAS (Combat Shotgun) to normal mode.' from '' to 'Ini akan menukarkan mode SPAS (Combat Shotgun) anda kepada mode biasa.'.
[4-2-2019] [11:41:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Team Name' from '' to 'Nama team'.
[4-2-2019] [11:41:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Can't use /engine on a vehicle that's not owned or spawned for you!' from '' to 'Tidak boleh menggunakan /engine apabila kenderaan itu tidak memiliki oleh anda atau di keluarkan oleh anda!'.
[4-2-2019] [11:39:29] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Cancelled current fire fighter mission.' from '' to 'Sudah membatalkan misi bomba.'.
[4-2-2019] [11:38:07] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This will set your SPAS (Combat Shotgun) to Crowd Control mode. Magazine: 14 rounds. Accuracy: Terrible. Move and shoot: No.' from '' to 'Ini akan meletakkan mode SPAS (Combat Shotgun) anda kepada Crowd Control. Gudang Senjata: 14. Ketepatan: Buruk. Bergerak dan tembat: Tidak.'.
[4-2-2019] [11:30:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Lets you set your PIN code which is used to protect the money in your bank account from unauthorized withdrawl in case someone gets onto your account. NEVER TELL YOUR PIN CODE TO ANYONE AND WRITE IT DOWN OR ELSE YOU WILL FORGET IT! The PIN must be between 10 and 9999.' from '' to 'Membolehkan anda set code PIN anda yang boleh digunakan untuk menyelamatkan wang yang berada di dalam bank akaun anda daripada pengeluaran duit yang tidak sah jika seseorang memasuki akaun anda. JANGAN SESEKALI MEMBERITAHU CODE PIN ANDA KEPADA SESIAPA DAN TULIS-NYA DI DALAM KERTAS KALAU TIDAK ANDA AKAN MELUPA-NYA! Nombor PIN itu mesti berada di antara 10 dan 9999.'.
[4-2-2019] [11:01:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Maximum health' from '' to 'Kehidupan maksima'.
[4-2-2019] [10:59:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This setting will try to keep your FPS (frames per second) above this number by disabling non essential visual features, such as player hats and custom textures when FPS drops below the number you choose here and automatically re-enable them when FPS rises above the minimum.' from '' to 'Pengaturan ini boleh memastikan FPS (frames setiap saat) anda melebihi nombor ini dengan mematikan ciri-ciri visual yang tidak penting, sebagai topi player dan tekstur adat apabila FPS menurun daripada nombor ini, anda boleh memilih dan menghidupkan-nya dengan automatik apabila FPS menaiki nombor yang minima.'.
[4-2-2019] [10:57:13] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'The pilot of certain helicopters can drop ropes and any occupants will slide down the ropes.' from '' to 'Juruterbang beberapa helikopter boleh menurunkan tali dan penduduk akan menurun kebawah dengan tali.'.
[4-2-2019] [10:54:59] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can only cause a disturbance when not already wanted!' from '' to 'Anda hanya boleh membuat pengacauan apabila tidak mempunyai wanted level!'.
[4-2-2019] [10:54:20] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Bullets that hit the head do 40%% more damage.' from '' to 'Peluru yang kena kepala akan membuat 40%% lebih kerosakan.'.
[4-2-2019] [10:52:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can only start this mission once every %s minutes.' from '' to 'Anda hanya boleh memulakan misi ini sekali setiap %s minit.'.
[4-2-2019] [10:04:05] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'received your med kit. %s med kits remaining.' from '' to 'sudah mendapat med kit anda. %s med kit sudah tinggal.'.
[4-2-2019] [10:03:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'My History' from '' to 'Sejarah Saya'.
[4-2-2019] [09:58:57] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Note: If you don't logon for 14 days your house may be sold but you won't lose items.' from '' to 'Peringatan: Jika anda tidak memasuki game ini untuk 14 hari rumah anda akan dijual tetapi anda tidak akan hilang sesuatu barang.'.
[4-2-2019] [09:56:27] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can rent Malibu Club for 1 hour at the price of 100,000$ through this panel. You can set your own custom stream and players inside club will be able to listen to it. Remember that being the owner of the club doesn't allow you to disrespect server's rules neither stream illegal or disturbing stuff. Everyone is able to enter this club and players are still free to roam the club even if you rented it. Use /setmalibustream <url> to stream your own music. Use /unrentmalibu to rescind the rental contract' from '' to 'Anda boleh nemyewa Malibu Kelab untuk 1 jam unyuk $100,000 mengunakan panel ini. Anda boleh set aliran khusus dan player yang berada di dalam club ini boleh mendengar kepada-nya. Ingat bahawa menjadi pemilik kelab itu tidak mengizinkan anda untuk tidak mematuhi aturan server ini dan stream benda yang tidak elok atau mengacau barang. Semua orang boleh memasuki club ini dan player masih boleh merayau di dalam kelab ini walaupun anda sudah menyewa-nya. Gunakan /setmalibustream <url> untuk stream lagu anda. Gunakan /unrentmalibu untuk membatalkan kontrak penyewaan.'.
[4-2-2019] [09:43:20] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Specify a player to release.' from '' to 'Pilih seorang player untuk dilepaskan.'.
[4-2-2019] [09:41:38] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Minutes' from '' to 'Minit'.
[4-2-2019] [09:41:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Send' from '' to 'Hantar'.
[4-2-2019] [09:41:24] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press 1 to switch between the vehicle interior and the vehicle view.' from '' to 'Tekan 1 untuk menukar antara pedalaman kenderaan dan pemandangan kenderaan.'.
[4-2-2019] [09:39:05] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Can't use your UAV in LV due to abuse!' from '' to 'Tidak boleh menggunakan UAV apabila berada di dalam LV kerana kesalahgunaan!'.
[4-2-2019] [09:38:37] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press F7 to buy or sell items' from '' to 'Tekan F7 untuk membila atau menjual barang'.
[4-2-2019] [09:38:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You don't have a job vehicle to destroy.' from '' to 'Anda tidak mempunyai kenderaan kerja untuk dihancurkan.'.
[4-2-2019] [09:37:16] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Entrance fee' from '' to 'Biaya kemasukan'.
[4-2-2019] [09:36:53] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Example: /qs kdr' from '' to 'Contoh: /qs kdr'.
[4-2-2019] [09:36:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you disable the help system showing in the right of your screen when you enter certain areas' from '' to 'Opsi ini membolehkan anda mematikan sistem pertolongan yang akan ditunjukkan di kanan screen anda apabila anda memasuki kawasan tertentu'.
[4-2-2019] [09:34:58] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Only fire trucks can be used when you are a firefighter' from '' to 'Hanya truk pemadam api boleh digunakan jika anda sedang berkerja sebagai bomba'.
[4-2-2019] [09:34:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Please enter delivery coordinates.' from '' to 'Sila memberi koordinasi pengiriman.'.
[4-2-2019] [09:31:45] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Author' from '' to 'Penulis'.
[4-2-2019] [09:29:33] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'new radio stations!' from '' to 'Stesen radio yang baru!'.
[4-2-2019] [00:00:42] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'ID number of zone' from '' to 'ID-nummer van de zone'.
[3-2-2019] [23:59:38] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Details must be more than %s characters long.' from '' to 'Details moeten meer dan %s tekens lang zijn.'.
[3-2-2019] [23:56:44] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Sends a message to an offline player without having to open F10.' from '' to 'Stuurt een bericht naar een offline speler zonder F10 te hoeven openen.'.
[3-2-2019] [23:55:40] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s is reviving you...' from '%s brengt je weer tot leven...' to '%s herleeft je...'.
[3-2-2019] [23:55:16] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Je herleeft %s.'.
[3-2-2019] [23:54:28] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'View the name, IP and serial of recent account logins to your account.' from '' to 'Bekijk de naam, het IP-adres en het serienummer van recente accountaanmeldingen van jouw account.'.
[3-2-2019] [18:16:17] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'Você não tem acesso a esta skin personalizada.'.
[3-2-2019] [13:29:52] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You don't have access to this custom skin' from '' to 'Nincs hozzáférhetőséged ehhez a speciális kinézethez.'.
[3-2-2019] [13:29:14] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Ezzel a beállítással be- vagy ki- kapcsolhatod a megjelenő event tippeket. Ha látni szeretnéd a képernyő tetején megjelenő tippeket bizonyos eventeken mint például a Battle Royale, akkor válaszd a 'Bekapcsolva' funkciót. A kikapcsoláshoz a 'Kikapcsolva' funkciót értelemszerűen.'.
[3-2-2019] [09:24:52] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Set this to 'Yes' if you want to recevie a notification whenever someone in your alliance logs in..' from '' to 'Set ini kepada 'Yes' jika anda mahu menerima noti pemberitahuaan apabila seseorang dari alliance anda memasuki game..'.
[3-2-2019] [09:23:58] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s has kicked %s as %s (%s)' from '' to '%s sedah mengeluarkan %s sebagai %s (%s)'.
[3-2-2019] [09:23:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You must be in a vehicle to use blinkers.' from '' to 'Anda mesti berada di dalam satu kenderaan untuk menggunakan lampu tanda kereta.'.
[3-2-2019] [09:22:27] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This Duo Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'Di dalam mode Battle Royale Duo memerlukan hanya %s players atau kurang.'.
[3-2-2019] [09:22:19] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Get Vehicle Options' from '' to 'Gauti Mašinos Nustatymus'.
[3-2-2019] [09:22:08] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'This setting will automatically craft you new armor when your armor reaches 0, you can pick whether to craft vest or vest and helmet.' from '' to 'Šis nustatymas automatiškai jums pagamins nauja armor'ą kai jis pasieks 0, jūs galite pasirinkti ar jūs norite craftinti tik lemenę ar lemenę ir šalmą.'.
[3-2-2019] [09:21:00] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Quit Job?' from '' to 'Berhenti berkerja?'.
[3-2-2019] [09:20:40] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Questions? You can press J (Chat Interface) and by selecting the Support channel, you can request for assistance in English. You can select My Country to get help in your language. Press J now!' from '' to 'Ada soalan? Tekan J (Antarmuka Perbualan) dan memilih chanel Support, anda boleh meminta pembantuaan di dalam English. Anda boleh memilih Negara Saya untuk mendapatkan pertolongan di dalam bahasaanda. Tekan J sekarang!'.
[3-2-2019] [09:19:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can't go on/off shift when hurt in the last 10 seconds.' from '' to 'Anda tidak boleh membuka/menutup kerja anda apabila disaktiki di dalam 10 saat lepas.'.
[3-2-2019] [09:17:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'search' from '' to 'mencari'.
[3-2-2019] [09:17:12] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Since' from '' to 'Sejak'.
[3-2-2019] [09:17:05] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This command can only be used when you have VIP hours.' from '' to 'Command ini hanya boleh digunakan jika anda mempunyai VIP hours'.
[3-2-2019] [09:16:38] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press T then type /main message to talk in main' from '' to 'Tekan T dan menulis /main mesej untuk berbual di main'.
[3-2-2019] [09:15:06] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Vehicles' from '' to 'Kenderaan'.
[3-2-2019] [09:14:38] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press F2' from '' to 'Tekan F2'.
[3-2-2019] [09:14:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Bikers hid drugs and money inside a diner in Blueberry, steal everything before they come back!' from '' to 'Bikers menyembunyikan dadah dan duit di dalam sebuah makan malam di Blueberry, mencuri segala benda yang ada di situ sebelum mereka kembali!'.
[3-2-2019] [09:13:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Choose color' from '' to 'Memilih warna'.
[3-2-2019] [09:12:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s has invited %s to the team.' from '' to '%s mengajak %s kepada team.'.
[3-2-2019] [09:12:08] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Duel Rules' from '' to 'Aturan duel'.
[3-2-2019] [09:11:25] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Gym' from '' to 'Gym'.
[3-2-2019] [09:11:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Bought %s group slots for %s (Cost: $%s)' from '' to 'Sudah membeli %s slot untuk group untuk %s (Duit yang digunakan: $%s)'.
[3-2-2019] [09:07:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Rank updated successfully.' from '' to 'Rank sudah diperbaharui.'.
[3-2-2019] [09:06:53] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can set countdown as well as count up (simple stopwatch) in this gui. This time it is based on commands as well. - /sw cd start/stop <min> <seconds> Starts countdown timer with provided minutes and seconds, if minutes and seconds are not provided in the command, it starts timer with the input given in GUI. So if you wanna start same countdown everytime, just set the time in GUI once and do /sw cd start. - /sw cu start/stop Starts/stops the stopwatch from 0.' from '' to 'Anda boleh set hitungan mundur dan juga hitungan bernaik (penghitung detik yang mudah) di dalam GUI ini. Masa ini berdasarkan di atas command juga. - /sw cd start/stop <minit> <saat> Memulakan pengatur waktu hitungan mundur yang diberikan di dalam minit dan saat, jika minit dan saat tidak diberikan di dalam command ini, ia memulakan pengatur waktu dengan input yang diberi di dalam GUI. Jadi jika anda mahu memulakan hitungan mundur yang sama setiap masa, set masa di dalam GUI itu sekali dan buat /sw cd start. - /sw cu start/stop Memulakan/berhentikan penghitung detik daripada 0.'.
[3-2-2019] [08:56:48] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Group Info' from '' to 'Informasi Group'.
[3-2-2019] [08:55:58] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you set how far you can see in the world. Default is 860, minimum is 50 and maximum is 6000. Changing your far clip distance can cause graphical bugs and or game instability so if problems occur reset it back to around 860.' from '' to 'Opsi ini membolehkan anda set berapa jauh anda boleh melihat di dalam dunia ini. Yang biasa ialah 860, terrendah ialah 50 dan yang paling banyak ialah 6000. Menukarkan kejauhan far clip anda boleh menyebabkan bug graphic atau ketidaksetabilan game jadi jika masalah ini akan terjadi, menukarkannya balik kepada 860.'.
[3-2-2019] [08:02:34] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can't craft a rocket when wanted due to abuse.' from '' to 'Anda tidak boleh craft sebuah rocket apabila anda mempunyai wanted level kerana penyalahgunaan.'.
[3-2-2019] [08:01:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You must select a skin from the list to the right.' from '' to 'Anda harus memilih satu skin daripada lis ini kepada kanan.'.
[3-2-2019] [07:58:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Default texture' from '' to 'Tekstur biasa'.
[3-2-2019] [07:58:22] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You have been killed by the suspect, failing this case.' from '' to 'Anda sudah dibunuh oleh pencuriga, gala di dalam kasus ini.'.
[2-2-2019] [23:54:57] 1337#Golem|AFK (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s jogador(s) também se inscreveram para o próximo Battle Royale de Sábado à Noite!'.
[2-2-2019] [23:54:18] 1337#Golem|AFK (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Esta opção permite ativar ou desativar as notas dos eventos. Se quiser que as notas sejam mostradas regularmente no topo do seu ecrâ quando estiver num evento especifico como o Battle Royale, selecione 'Ativado'. Para desativar, selecione 'Desativado''.
[2-2-2019] [23:52:06] 1337#Golem|AFK (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s jogador(s) também entraram no Battle Royale de Sábado à Noite!'.
[2-2-2019] [23:51:17] 1337#Golem|AFK (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: SNL is likely a competition that the most winner in it will get a reward at the end of the day.' from '' to 'Nota: SNL é como uma competição onde o jogador com mais vitórias irá receber uma recompensa no final do dia.'.
[2-2-2019] [23:50:39] CIThelp added new text to translate: 'You don't have access to this custom skin'.
[2-2-2019] [23:50:07] 1337#Golem|AFK (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'O Battle Royale Sábado à noite começou. Boa sorte!'.
[2-2-2019] [23:49:33] 1337#Golem|AFK (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Parabéns! Você venceu o evento Battle Royale de Sábado à noite de %s jogadores.'.
[2-2-2019] [23:48:33] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Most winner in Saturday Night Live will get a big reward at the end of day even if offline.' from '' to 'Nota: O jogador com mais vitórias no Sábado à noite irá receber uma grande recompensa no fim do dia mesmo que esteja offline.'.
[2-2-2019] [23:47:33] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'amount of seconds to rent for' from '' to 'quantidade de segundos para alugar.'.
[2-2-2019] [23:47:15] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'SNL is a competition which the most winner gets a big reward at the end of the day.' from '' to 'SNL é uma competição onde o jogador com mais vitórias recebe uma grande recompensa no fim do dia.'.
[2-2-2019] [23:46:33] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'O Battle Royale de Sábado à noite está procurando jogadores! Use %s para entrar.'.
[2-2-2019] [23:45:52] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s é o vencedor do evento Battle Royale de Sábado à noite de %s jogadores!'.
[2-2-2019] [23:45:05] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Entrou no Battle Royale de Sábado à noite. Use %s para sair.'.
[2-2-2019] [21:31:05] |TR|NathanTheBuilder (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You've knocked %s.' from '' to 'Has dado de baja a %s.'.
[2-2-2019] [21:30:33] |TR|NathanTheBuilder (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to '¡Felicidades! Has ganado el Battle Royale Arcade de entre %s jugadores.'.
[2-2-2019] [21:30:02] |TR|NathanTheBuilder (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'Has votado en '%s'.'.
[2-2-2019] [21:29:47] |TR|NathanTheBuilder (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to '¡El Battle Royale Arcade está reuniendo jugadores ahora! Usa %s para unirte.'.
[2-2-2019] [21:29:02] |TR|NathanTheBuilder (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You can't kick anyone right now.' from '' to 'No puedes echar a nadie ahora mismo.'.
[2-2-2019] [21:28:46] |TR|NathanTheBuilder (gabriel1998) submit a 'es' translation of '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!' from '' to '¡%s jugadores se han unido al Battle Royale Arcade!'.
[2-2-2019] [20:09:19] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Saturday Night Live Battle Royale zbiera graczy! Użyj %s by dołączyć.'.
[2-2-2019] [20:08:40] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Dołączono do Saturday Night Live Battle Royale. Użyj %s by wyjsć.'.
[2-2-2019] [20:08:14] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s jest zwycięzcą Saturday Night Live Battle Royale spośród %s graczy!'.
[2-2-2019] [20:03:05] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!' from '' to '%s graczy dołączyło do Arcade Battle Royale!'.
[2-2-2019] [20:02:04] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Sets the maximum speed in kilometers per hour of the vehicle being driven.' from '' to 'Ustawia maksymalną prędkość w km/h aktualnie prowadzonego pojazdu.'.
[2-2-2019] [20:00:32] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Dołączono do Arcade Battle Royale. Użyj %s by wyjść.'.
[2-2-2019] [20:00:04] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Arcade Battle Royale zbiera graczy! Użyj %s by dołączyć.'.
[2-2-2019] [19:59:31] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Kliknij na radio stację by odtworzyć. ' to 'Kliknij na radio by odtworzyć. '.
[2-2-2019] [19:58:54] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Arcade Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Arcade Battle Royale rozpoczęte. Powodzenia!'.
[2-2-2019] [19:58:31] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Gratulacje! Wygrałeś/aś Arcade Battle Royale spośród %s graczy.'.
[2-2-2019] [19:58:01] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'Zagłosowałeś/aś na '%s'.'.
[2-2-2019] [19:57:40] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'FINAL STAGE! INSTANT KILL!' from '' to 'OSTATNI ETAP! NATYCHMIASTOWA ŚMIERĆ!'.
[2-2-2019] [19:57:12] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'Nikt nie wygrał Skład Battle Royale.'.
[2-2-2019] [19:56:58] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Gratulacje! Wygrałeś/aś Saturday Night Live Battle Royale spośród %s graczy.'.
[2-2-2019] [19:56:15] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'VIP Level:' from '' to 'Poziom VIP:'.
[2-2-2019] [19:55:44] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Saturday Night Live Battle Royale rozpoczęte. Powodzenia!'.
[2-2-2019] [19:55:15] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to '%s graczy także zapisało się na następne Arcade Battle Royale!'.
[2-2-2019] [19:52:43] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'People voted on '%s' the most!' from '' to 'Ludzie oddali najwięcej głosów na '%s'!'.
[2-2-2019] [19:51:14] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s graczy dołączyło do Saturday Night Live Battle Royale!'.
[2-2-2019] [19:50:39] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s graczy także zapisało się na następne Saturday Night Live Battle Royale!'.
[2-2-2019] [19:49:29] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'Nie masz poziomu VIP!'.
[2-2-2019] [19:49:03] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Wskazówka: Użyj '/tc' by pisać z członkami drużyny.'.
[2-2-2019] [19:47:25] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s jest zwycięzcą Arcade Battle Royale spośród %s graczy!'.
[2-2-2019] [19:45:22] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Access denied.' from '' to 'Odmówiono dostępu.'.
[2-2-2019] [19:43:46] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Nikt nie wygrał Solo Battle Royale.'.
[2-2-2019] [19:05:16] ^Vi~ added new text to translate: 'This option lets you enable or disable events tips. If you want to see the event tips that are shown regularly at the top of your screen when you are in a specific event e.g in Battle Royale, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.'.
[2-2-2019] [14:55:37] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Most winner in Saturday Night Live will get a big reward at the end of day even if offline.' from '' to 'Tipp: A legtöbbet nyert Szombat Esti Élő játékos egy nagy jutalmat fog kapni a nap végén még ha offline is van.'.
[2-2-2019] [14:54:11] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'amount of seconds to rent for' from '' to 'másodperc amennyire bérelni akarod'.
[2-2-2019] [13:18:33] [SAG]x'MoH[a]MeD'x added new text to translate: 'amount of seconds to rent for'.
[2-2-2019] [12:56:55] 5th|Thanatos'CSA added new text to translate: 'Tip: Most winner in Saturday Night Live will get a big reward at the end of day even if offline.'.
[2-2-2019] [12:28:02] SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Your group can't claim base turfs because it chose not to have a turf at it's base.' from '' to 'Tvoja ekipa ne more uzeti baznih turfov, ker so se odločili ne imeti turfov v bazi.'.
[2-2-2019] [12:27:14] SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Pick skin' from '' to 'Izberi skin'.
[2-2-2019] [12:26:06] SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of '%s players left!' from '' to '%s igralec je ostalo!'.
[2-2-2019] [12:24:38] SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s je zapustil kroniko.'.
[2-2-2019] [12:24:21] SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'You don't have any guard!' from '' to 'Nimaš nobenega stražarja!'.
[2-2-2019] [11:53:17] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Tip: SNL is likely a competition that the most winner in it will get a reward at the end of the day.' from '' to 'Tipp: Az SNL egy verseny, ahol a végső győztes jutalmat kap a nap végén.'.
[2-2-2019] [11:52:16] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Gratulálok! Megnyerted a Szombat Esti Élő Battle Royale eseményt %s játékos közül.'.
[2-2-2019] [11:51:56] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s nyerte meg a Szombat Esti Élő Battle Royale eseményt %s játékos közül!'.
[2-2-2019] [11:51:19] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s játékos jelentkezett a Szombat Esti Élő Battle Royale-ra!'.
[2-2-2019] [06:59:25] Jhonny02 added new text to translate: 'Tip: SNL is likely a competition that the most winner in it will get a reward at the end of the day.'.
[2-2-2019] [06:57:44] CIThelp added new text to translate: '%s player(s) joined Saturday Night Live Battle Royale!'.
[2-2-2019] [02:16:46] CIThelp added new text to translate: '%s is the winner of Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players!'.
[2-2-2019] [02:16:46] CIThelp added new text to translate: 'Congratulations! You won Saturday Night Live Battle Royale event out of %s players.'.
[2-2-2019] [02:15:34] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'A Szombat Esti Élő Battle Royale játékosokat toboroz! A %s használatával csatlakozhatsz.'.
[2-2-2019] [02:14:35] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Csatlakoztál a Szombat Esti Élő Battle Royale eventre. A %s használatával hagyhatod el.'.
[2-2-2019] [02:13:58] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'SNL is a competition which the most winner gets a big reward at the end of the day.' from '' to 'Az SNL egy verseny amelyet a legtöbbet nyert egy nagy jutalmat kap a nap végén.'.
[2-2-2019] [02:11:47] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'A Szombat Esti Élő Battle Royale elkezdődött. Sok szerencsét!'.
[2-2-2019] [02:11:07] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!' from '' to '%s játékos feliratkozott a következő Szombat Esti Élő Battle Royale eventre!'.
[2-2-2019] [01:47:13] CIThelp added new text to translate: 'Saturday Night Live Battle Royale started. Good luck!'.
[2-2-2019] [01:42:13] CIThelp added new text to translate: 'Saturday Night Live Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.'.
[2-2-2019] [01:42:13] CIThelp added new text to translate: 'SNL is a competition which the most winner gets a big reward at the end of the day.'.
[2-2-2019] [01:42:13] CIThelp added new text to translate: 'Joined Saturday Night Live Battle Royale. Use %s to leave.'.
[2-2-2019] [00:54:26] CIThelp added new text to translate: '%s player(s) also signed up for the next Saturday Night Live Battle Royale!'.
[1-2-2019] [20:54:50] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'Nota: Você pode criar pontos visiveis para a sua equipe clicando no botão direito do mouse no F11.'.
[1-2-2019] [20:54:00] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'Nota: Você pode usar '/team' para saber quem são seus companheiros de equipe no jogo.'.
[1-2-2019] [20:53:10] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to '%s jogadore(s) também se inscreveram para o próximo Arcade Battle Royale!'.
[1-2-2019] [20:52:30] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s Foi derrubado!'.
[1-2-2019] [20:45:17] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s está revivendo você...'.
[1-2-2019] [20:45:02] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from '' to 'Dica: você pode reviver seus companheiros de equipe quando eles estão derrubados pressionando N quando estiver sobre eles.'.
[1-2-2019] [20:43:16] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Arcade Battle Royale está aceitando jogadores! Use %s para juntar-se.'.
[1-2-2019] [20:42:39] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Juntou-se ao Arcade Battle Royale. Use %s para sair.'.
[1-2-2019] [20:42:10] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You aren't allowed to leave the team right now.' from '' to 'Você não está permitido a deixar a equipe agora mesmo.'.
[1-2-2019] [20:41:25] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clique em uma estação da rádio para jogar. ' to 'Clique na estação de rádio para reproduzir. '.
[1-2-2019] [20:34:44] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!' from '' to '%s jogador(es) juntaram-se ao Arcade Battle Royale!'.
[1-2-2019] [20:34:26] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't kick anyone right now.' from '' to 'Você não pode expulsar ninguém por agora.'.
[1-2-2019] [20:32:00] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Parabéns! Você venceu o evento Arcade Battle Royale de %s jogadores.'.
[1-2-2019] [20:31:38] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Arcade Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Arcade Battle Royale começou. Boa sorte!'.
[1-2-2019] [20:31:17] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: You can disable these tips from /settings, however, there are tips that are shown by force.' from '' to 'Dica: você pode desabilitar estas dicas em /settings, entretanto, existem dicas que são mostradas forçadamente.'.
[1-2-2019] [20:30:04] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You've knocked %s.' from '' to 'Você já bateu %s.'.
[1-2-2019] [20:22:23] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Dica: Você pode criar times no lobby, você não é obrigado a criar um time antes de juntar-se.'.
[1-2-2019] [20:18:44] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Dica: Use '/tc' para conversar com seus companheiros de equipe no jogo.'.
[1-2-2019] [20:18:11] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Você está revivendo %s.'.
[1-2-2019] [20:17:47] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s é o vencedor do evento Arcade Battle Royale de %s jogadores.'.
[1-2-2019] [20:17:03] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'Dica: Seus companheiros de equipe possuem uma tag verde denominada 'Team' acima de suas cabeças para identificá-los.'.
[1-2-2019] [20:13:14] [FFH]RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Arcade é um jogo com ritmo acelerado que a zona de jogo é menor e o tempo limite corre mais rápido.'.
[1-2-2019] [16:22:56] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You've knocked %s.' from '' to '%s súlyosan megsérült általad.'.
[1-2-2019] [16:22:23] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'Szavaztál a '%s' lehetőségre.'.
[1-2-2019] [16:19:06] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't kick anyone right now.' from '' to 'Most éppen nem rúghatsz ki senkit.'.
[1-2-2019] [16:18:25] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You aren't allowed to leave the team right now.' from '' to 'Mostmár nem hagyhatod el a csapatodat.'.
[1-2-2019] [16:16:50] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You are reviving %s.' from '' to '%s újraélesztése.'.
[1-2-2019] [16:16:00] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.' from '' to 'Tipp: A csapattársaidnak egy zöld 'Csapat' jelzés van a fejük felett hogy megkülönböztethesd őket.'.
[1-2-2019] [16:07:31] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: You can vote on things like type of weapons when it is enabled (you can see it right bottom your screen).' from '' to 'Tipp: Szavazhatsz dolgokra mint például a fegyverek tipusára ha az be van kapcsolva (a képernyő jobb alsó sarkában láthatod).'.
[1-2-2019] [16:06:01] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.' from '' to 'Tipp: A játékban használhatod a '/team' parancsot hogy megtudd a csapattársaid nevét.'.
[1-2-2019] [16:05:06] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.' from '' to 'Tipp: Újraélesztheted a csapattársaidat ha lelőtték őket az 'N' letartásával amikor felettük állsz.'.
[1-2-2019] [16:03:49] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: You can disable these tips from /settings, however, there are tips that are shown by force.' from '' to 'Tipp: Kikapcsolhatod ezeket a tippeket a /settings ablakban, azonban vannak olyan tippek amelyek mindenképpen megjelennek.'.
[1-2-2019] [16:02:15] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.' from '' to 'Tipp: Távolsági pontokat helyezhetsz el a térképen a csapattársaid számára az F11 térképben való jobb kattintással.'.
[1-2-2019] [16:00:16] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.' from '' to 'Tipp: Csapatokat a várakozóban is létrehozhatsz, nem vagy kötelezett csapatot létrehozni a csatlakozás előtt.'.
[1-2-2019] [15:58:52] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.' from '' to 'Tipp: Használd a '/tc' parancsot hogy beszélj a csapattársaiddal.'.
[1-2-2019] [15:57:37] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Today's most winner name is announced in the official login panel.' from '' to 'Tipp: A mai legtöbbszöri nyertes neve közzé van téve a hivatalos belépő ablakban.'.
[1-2-2019] [15:56:32] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!' from '' to 'Tipp: Légy óvatos, az ellenségeid távcsöves puskával bárhonnan lelőhetnek!'.
[1-2-2019] [15:54:38] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Tipp: A fő játékmód típusok a Szóló, Dupla és az Osztag. Bármely másik személyreszabott eventnek minősűl.'.
[1-2-2019] [15:52:59] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'Tipp: A sebzés a Battle Royale eventeken a kétszerese a normálisnak.'.
[1-2-2019] [15:52:25] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.' from '' to 'Tipp: A kék zónán kívűl tartózkodás csökkenti az eleterőd.'.
[1-2-2019] [15:51:42] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Tip: Always open your eyes and take loot as much as you can to take enemies down!' from '' to 'Tipp: Mindig nyitott szemmel járj és szedj össze annyi mindent amennyit csak tudsz hogy kiiktasd az ellenségeidet!'.
[1-2-2019] [15:50:13] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'People voted on '%s' the most!' from '' to 'A legtöbb szavazatot a '%s' kapta!'.
[1-2-2019] [15:48:50] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Katt egy rádióra a lejátszáshoz. ' to 'Katt egy állomásra a lejátszáshoz. '.
[1-2-2019] [15:48:33] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Csatlakoztál az Árkád Battle Royale eventhez. A %s használatával hagyhatod el.'.
[1-2-2019] [15:47:37] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Event Tips' from '' to 'Event Tippek'.
[1-2-2019] [15:47:29] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Gratulálunk! Megnyerted az Árkád Battle Royale eventet a %s játékosból.'.
[1-2-2019] [15:46:46] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.' from '' to 'Az Árkád mód egy gyors ütemű meccs ahol a játéktér kisebb és a játéktér gyorsabban szűkül.'.
[1-2-2019] [15:44:18] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Arcade Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Az Árkád Battle Royale elkezdődött. Sok szerencsét!'.
[1-2-2019] [15:43:17] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Az Árkád Battle Royale játékosokat toboroz! A %s használatával csatlakozhatsz.'.
[1-2-2019] [15:41:56] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!' from '' to '%s játékos csatlakozott az Árkád Battle Royale eventre!'.
[1-2-2019] [15:41:29] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!' from '' to '%s játkos szintén feliratkozott a következő Árkád Battle Royale eventre!'.
[1-2-2019] [15:37:27] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!' from '' to '%s nyerte az Árkád Battle Royale eventet a %s játékosból!'.
[1-2-2019] [15:36:31] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s felsegít téged...'.
[1-2-2019] [15:35:58] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s nyert legtöbbször Battle Royale eventet összesen %s alkalommal!'.
[1-2-2019] [15:34:32] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s has been knocked down!' from '' to '%s megsérült és segítségre van szüksége!'.
[1-2-2019] [13:07:23] CIThelp added new text to translate: '%s player(s) joined Arcade Battle Royale!'.
[1-2-2019] [11:49:14] CIThelp added new text to translate: 'You aren't allowed to leave the team right now.'.
[1-2-2019] [11:48:50] CIThelp added new text to translate: 'You can't kick anyone right now.'.
[1-2-2019] [10:23:42] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Custom player skins are mainly used by groups, it allows us to have different textures on the same player model. If you have low FPS disabling this might help.' from '' to 'Skin custom player banyak digunakan oleh group, iya membolehkan anda untuk menggunakan tekstur yang lain pada model player yang sama. Jika anda mempunyai FPS yang kurang matikan ini mungkin tolong anda.'.
[1-2-2019] [10:17:47] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You don't have $%s to pay a fine for %s seconds.' from '' to 'Anda tidak ada $%s untuk bayar yuran untuk %s saat.'.
[1-2-2019] [10:16:14] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press 'N' to buy food' from '' to 'Tekan 'N' untuk membeli makanan'.
[1-2-2019] [10:16:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Total fires put out' from '' to 'Jumlah api yang dipadamkan.'.
[1-2-2019] [10:13:35] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'If you change this setting to 'Yes' you will automatically pay the jail fine and respawn at hospital instead of spawning in prison and having to use /payjailfine' from '' to 'Jika anda menukarkan setting ini kepada 'Yes' anda boleh bayar yuran penjara sebagai automatik dan berpijah di hospital daripada berpijah di dalam penjara dan harus guna /payjailfine'.
[1-2-2019] [10:06:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Your assigned hitmen task failed, %s is now on duty as %s' from '' to 'Target yang anda menetapkan sudah gagal, %s sekarang sedang berkejra sebagai %s'.
[1-2-2019] [03:24:06] CIThelp added new text to translate: '%s is the winner of Arcade Battle Royale event out of %s players!'.
[1-2-2019] [03:24:06] CIThelp added new text to translate: 'Congratulations! You won Arcade Battle Royale event out of %s players.'.
[1-2-2019] [03:21:29] CIThelp added new text to translate: 'Arcade Battle Royale started. Good luck!'.
[1-2-2019] [03:16:28] CIThelp added new text to translate: 'Arcade Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.'.
[1-2-2019] [03:16:28] CIThelp added new text to translate: 'Arcade is a fast-paced match that the playzone is smaller and limiting time runs faster.'.
[1-2-2019] [03:16:28] CIThelp added new text to translate: 'Joined Arcade Battle Royale. Use %s to leave.'.
[1-2-2019] [02:32:30] CIThelp added new text to translate: '%s player(s) also signed up for the next Arcade Battle Royale!'.
[1-2-2019] [00:11:49] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You deleted %s's graffiti.' from '' to 'Je hebt %s's graffiti verwijderd.'.
[1-2-2019] [00:10:53] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Rent the cinema to play videos.' from '' to 'Huur de bioscoop om video's af te spelen.'.
[1-2-2019] [00:09:50] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'Je hebt gestemd op '%s'.'.
[1-2-2019] [00:09:09] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press %s key to exit.' from '' to 'Druk op %s om te verlaten.'.
[1-2-2019] [00:07:58] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'Niemand heeft het Squad Battle Royale evenement gewonnen.'.
[1-2-2019] [00:06:22] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s is reviving you...' from '' to '%s brengt je weer tot leven...'.
[1-2-2019] [00:05:53] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Event Tips' from '' to 'Evenement Tips'.
[1-2-2019] [00:05:21] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'People voted on '%s' the most!' from '' to 'Mensen stemden het meest op '%s'!'.
[1-2-2019] [00:04:04] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'Je hebt geen VIP-niveau!'.
[1-2-2019] [00:03:19] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Denied the request successfully.' from '' to 'Het verzoek succesvol afgewezen.'.
[31-1-2019] [23:59:39] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Note: You can only use Jogging in LV due to the risk of exploits' from '' to 'Notitie: Je kunt Jogging alleen in LV gebruiken vanwege het risico van misbruik'.
[31-1-2019] [23:57:50] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Access denied.' from '' to 'Toegang geweigerd.'.
[31-1-2019] [23:57:23] LynX|Karim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You are no longer signed up for the next Battle Royale.' from '' to 'Je bent niet meer aangemeld voor de volgende Battle Royale.'.
[31-1-2019] [22:48:24] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You are reviving %s.' from '' to 'Estás reviviendo a %s.'.
[31-1-2019] [22:48:06] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Nadie ganó el Battle Royale Solo.'.
[31-1-2019] [22:47:46] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Event Tips' from '' to 'Consejos para el evento'.
[31-1-2019] [21:45:05] LOMINATOR added new text to translate: 'Tip: Your team-mates have a green 'Team' tag above their head to identify them.'.
[31-1-2019] [21:44:28] CIThelp added new text to translate: '%s is reviving you...'.
[31-1-2019] [21:44:28] CIThelp added new text to translate: 'You are reviving %s.'.
[31-1-2019] [21:31:05] LOMINATOR added new text to translate: 'Tip: You can create teams in lobby, you're not obligated to create a team before joining.'.
[31-1-2019] [21:29:05] {Angel_of_death} added new text to translate: 'Tip: You can use '/team' in-game to know who your team-mates are.'.
[31-1-2019] [19:14:41] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Today's most winner name is announced in the official login panel.' from '' to 'Nota: O nome do jogador com mais vitórias de hoje é anunciado no painel de login oficial.'.
[31-1-2019] [19:13:17] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!' from '' to 'Nota: Tome cuidado, inimigos podem snipá-lo e matar você de qualquer lugar.'.
[31-1-2019] [19:06:21] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.' from '' to 'Notas: Os modos normais são o Solo, Duo e Squad. Qualquer outro é considerado evento personalizado. '.
[31-1-2019] [18:56:50] DB|KingsmanState added new text to translate: 'Tip: You can disable these tips from /settings, however, there are tips that are shown by force.'.
[31-1-2019] [18:47:54] wesolyautobusik added new text to translate: 'Tip: Use '/tc' to chat with your team-mates in-game.'.
[31-1-2019] [18:42:06] CIThelp added new text to translate: 'You've knocked %s.'.
[31-1-2019] [18:42:06] CIThelp added new text to translate: '%s has been knocked down!'.
[31-1-2019] [18:41:54] patates added new text to translate: 'Tip: You can create waypoints visible for your team by right clicking on F11 map.'.
[31-1-2019] [18:39:54] patates added new text to translate: 'Tip: You can revive your team-mates when they're knocked down by holding 'N' when standing over them.'.
[31-1-2019] [18:37:15] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: You can vote on things like type of weapons when it is enabled (you can see it right bottom your screen).' from '' to 'Nota: Você pode votar em varias coisas como os tipos de armas quando estiver ativado (Pode verificar no canto inferior direito do seu ecrâ).'.
[31-1-2019] [18:35:56] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Always open your eyes and take loot as much as you can to take enemies down!' from '' to 'Nota: Fique sempre de olhos abertos e recolha todo o equipamento que conseguir para matar seus inimigos!'.
[31-1-2019] [18:35:06] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!' from '' to '%s tem a maior quantidade de vitórias no Battle Royale com o total de %s vitórias!'.
[31-1-2019] [18:34:20] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.' from '' to 'Nota: Estar fora da zona de jogo azul reduz sua vida.'.
[31-1-2019] [18:33:39] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'People voted on '%s' the most!' from '' to 'O '%s' teve a maior quantidade de votos!'.
[31-1-2019] [18:32:55] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Event Tips' from '' to 'Notas do Evento'.
[31-1-2019] [18:32:46] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Ninguém ganhou o evento Battle Royale Solo.'.
[31-1-2019] [18:32:26] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You voted on '%s'.' from '' to 'Você votou em '%s''.
[31-1-2019] [18:32:11] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.' from '' to 'Nota: O dano infligido no Battle Royale é aproximadamente 2x superior ao dano normal.'.
[31-1-2019] [18:28:36] SelectiveSubway14 added new text to translate: 'Tip: Damage in Battle Royale is approximately 2x normal damage.'.
[31-1-2019] [17:58:16] CIThelp added new text to translate: 'People voted on '%s' the most!'.
[31-1-2019] [17:57:11] kanapkarz added new text to translate: 'Tip: Today's most winner name is announced in the official login panel.'.
[31-1-2019] [17:53:20] CIThelp added new text to translate: 'You voted on '%s'.'.
[31-1-2019] [17:43:57] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Tip: If you set your skin to 92 or 99 and your team to 'Unoccupied', you will get special skater walk style which can't be used for fighting!' from '' to 'Suggerimento: Se tu imposti il tuo skin su 92 o 99 e la tua squadra su 'disoccupato', riceverai dei speciali pattinatori nello stile di camminare i quali non potranno essere utilizzati per combattere!'.
[31-1-2019] [17:37:46] AlexLavi added new text to translate: 'Tip: Take care, enemies can snipe you and take you down from anywhere!'.
[31-1-2019] [17:35:46] [Handicap]SomeRetard added new text to translate: 'Tip: Being outside the blue playzone reduces you health.'.
[31-1-2019] [17:33:46] [Handicap]SomeRetard added new text to translate: 'Tip: Main game-modes are Solo, Duo and Squad. Anything else is considered custom event.'.
[31-1-2019] [17:32:50] CIThelp added new text to translate: '%s has the most Battle Royale wins in this game with a total of %s wins!'.
[31-1-2019] [17:31:46] AlexLavi added new text to translate: 'Tip: You can vote on things like type of weapons when it is enabled (you can see it right bottom your screen).'.
[31-1-2019] [17:29:46] AlexLavi added new text to translate: 'Tip: Always open your eyes and take loot as much as you can to take enemies down!'.
[31-1-2019] [17:17:46] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Event Tips' from '' to 'نصائح الأحداث'.
[31-1-2019] [17:14:31] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Access denied.' from '' to 'الصلاحيات مرفوضة.'.
[31-1-2019] [16:24:10] [VMC]Sincap added new text to translate: 'Event Tips'.
[31-1-2019] [13:53:12] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Only police can do police missions.' from '' to 'Hanya polis boleh melakukan misi ini.'.
[31-1-2019] [13:52:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'account password' from '' to 'kata laluan akaun'.
[31-1-2019] [13:52:40] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Name: ' from '' to 'Nama:'.
[31-1-2019] [13:52:25] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Total Races Won' from '' to 'Jumlah Perlumbaan yang Dimenangi'.
[31-1-2019] [13:52:06] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Fly through the red marker above %s (S Blip) to start the mission.' from '' to 'Terbang melalui marker merah atas %s (Blip S) untuk mulakan misi ini.'.
[31-1-2019] [13:51:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Location: ' from '' to 'Lokasi:'.
[31-1-2019] [13:50:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Song name:' from '' to 'Nama lagu:'.
[31-1-2019] [13:50:40] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Chat with %s' from '' to 'Bercakap dengan %s'.
[31-1-2019] [13:49:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This task is only available to criminals!' from '' to 'Kerja ini hanya disediakan untuk criminals!'.
[31-1-2019] [13:49:20] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Here you can see chat room (/chatrooms) messages' from '' to 'Di sini, anda boleh melihat semua mesej kongko rumah (/chatrooms)'.
[31-1-2019] [13:48:20] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Market Areas' from '' to 'Tempat Market'.
[31-1-2019] [13:48:12] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Create a Suggestion' from '' to 'Membuat satu Suggestion'.
[31-1-2019] [13:48:02] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'red/green/blue/yellow/pink/white/remove/off' from '' to 'merah/hijau/biru/kuning/merah jambu/putih/hapuskan/tutup'.
[31-1-2019] [13:47:25] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can kill this target by becoming Criminal.' from '' to 'Anda boleh membunuh target ini dengan menjadi Criminal.'.
[31-1-2019] [13:47:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Video ID which is after watch?v=' from '' to 'ID video ialah selepas watch?v='.
[31-1-2019] [13:45:54] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You abandoned your guard. It died of loneliness..' from '' to 'Anda sudah tinggalkan guard anda. Ia sudah meninggal kerena kesepian..'.
[31-1-2019] [13:44:35] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Opens up a panel which lists all the quick stat commands you can use.' from '' to 'Membukakan satu panel yang ada lis untuk semua command quik stat yang anda boleh guna.'.
[31-1-2019] [13:43:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Wanted players can't use pedal bikes because they're unstoppable!' from '' to 'Player yang wanted tidak boleh menggunakan basikal kerana mereka tidak boleh diberhentikan!'.
[31-1-2019] [13:43:00] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Allows you to copy all the squad history to clipboard.' from '' to 'Membolehkan anda kopi semua sejarah squad anda.'.
[31-1-2019] [13:42:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Countdown' from '' to 'Hitungan Mundur'.
[31-1-2019] [13:41:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Closed' from '' to 'Ditutup'.
[31-1-2019] [13:41:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Hold %s to place a mine.' from '' to 'Tahan %s untuk meletakkan satu bomb.'.
[31-1-2019] [13:41:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '[LV] Punch When Sprinting' from '' to '[LV] Tumbuk Apabila Sedang Lari'.
[31-1-2019] [13:40:52] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Aim at me to rob the place' from '' to 'Tunjuk senjata kepada saya untuk rompak tempat ini.'.
[31-1-2019] [13:40:07] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Deleted image ' from '' to 'Sudah padamkan gambar'.
[31-1-2019] [13:39:40] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'APB target successfully jailed: $4000 bonus.' from '' to 'Target APB sudah di-penjarakan: Bonus $4000.'.
[31-1-2019] [13:39:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features, with very complete descriptions. Try it now!' from '' to 'Kita ada sistem pertolongan yang bernas. Tekan F1, anda boleh mencari semua benda tentang ciri-ciri kita, dengan info yang cukup. Cuba sekarang!'.
[31-1-2019] [13:37:52] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Drugs last twice as long' from '' to 'Dadah akan akhir dua kali lebah panjang.'.
[31-1-2019] [13:37:28] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Add a Cherry on Top' from '' to 'Meletak Cherry di Atas'.
[31-1-2019] [13:37:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Anda harus berada di dalam team untuk isikan arahjalan. Tekan %s untuk membuat teams.'.
[31-1-2019] [13:36:09] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Reach L10 Fuel Tank Driver.' from '' to 'Capai L10 Pemandu Tangki Oil.'.
[31-1-2019] [13:34:50] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Press %s: Property Info' from '' to 'Tekan %s: Informasi Properti'.
[31-1-2019] [13:34:11] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Properties' from '' to 'Properti'.
[31-1-2019] [13:33:45] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Delete Squad' from '' to 'Hapuskan Squad'.
[31-1-2019] [09:32:28] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Nobody won Solo Battle Royale event.' from '' to 'Senki sem nyerte meg a Szóló Battle Royale eventet.'.
[31-1-2019] [09:18:43] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '[LV] Switch When Shooting' from '' to '[LV] Tukar Apabila Sedang Menembak'.
[31-1-2019] [09:18:24] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Continue' from '' to 'Sambung'.
[31-1-2019] [09:13:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Respond to a burning %s at %s' from '' to 'Telah respon kepada pembakaran %s di %s'.
[31-1-2019] [09:09:11] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You sold 100 grams of %s for $10,000.' from '' to 'Anda sudah menjual 100 gram %s untuk $10,000.'.
[31-1-2019] [09:03:20] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Removed all alliance members from your radar.' from '' to 'Sudah menghapuskan semua member alliance dari map anda.'.
[31-1-2019] [08:45:00] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'that as a password!' from '' to 'itu sebagai kata laluan!'.
[31-1-2019] [08:44:48] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Hat' from '' to 'Topi'.
[31-1-2019] [08:43:29] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Resume count.d' from '' to 'Meneruskan hitungan mundur'.
[31-1-2019] [08:42:17] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you enable the beautiful blue sky instead of default miserable sky. Or you can enable the 'real night' which makes night time very dark.' from '' to 'Opsi ini membolehkan anda hidupkan langit biru yang cantik malah daripada langit default yang buruk. Atau anda boleh hidupkan 'malam betul' yang manjadikan masa malam yang paling gelap.'.
[31-1-2019] [08:36:18] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you enable or disable hourly events alert. If you want to see the hourly event alert that is displayed in the center of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Opsi ini membolehkan anda hidupkan atau matikan aler event tiap jam. Jika anda masu melihat alert event tiap jam yang akan ditampil di tengah screen anda, pilih 'Hidupkan'. Untuk mematikan-nya, pilih 'Matikan''.
[31-1-2019] [08:25:48] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s: To warp player to his team position on join stadium.' from '' to '%s: Untuk warp player kepada lokasi team untuk memasuki stadium.'.
[31-1-2019] [06:00:56] CIThelp added new text to translate: 'Nobody won Solo Battle Royale event.'.
[31-1-2019] [01:02:49] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Outputs text on what preferences are active and how many have voted for what in 'settings'.' from '' to 'Mostra quais as preferencias estão ativas e quantos votaram para elas no 'settings'.'.
[31-1-2019] [00:54:51] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Outputs the amount of objects placed inside the specified zone.' from '' to 'Mostra a quantidade de objetos colocados dentro de da zona especificada.'.
[31-1-2019] [00:45:19] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Toggle blips showing where the vehicle recover pads. You must stand on the pad and then can recover any vehicle to yourself.' from '' to 'Adiciona pontos no mapa mostrando os círculos de recuperação de veículos. Você precisa de estar dentro do círculo para recuperar qualquer veículo.'.
[31-1-2019] [00:43:17] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'The Combat Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from '' to 'O Engenheiro de Combate é responsavél por colocar barreiras com o comando /barriers para se proteger de ataques inimigos. Também e resposavél por colocar minas com o /placelm. Ele pode lutar com a sua poderosa Shotgun.'.
[31-1-2019] [00:41:31] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Notifies you regularly in case a player mention a nick or any other text that you added to the list.' from '' to 'Notifica regularmente no caso de um jogador mentionado ou um nome ou qualquer texto que tenha adicionado á lista.'.
[31-1-2019] [00:40:14] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'A Sniper is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. The Sniper can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'Um Sniper tem a função de dispara e executar jogadores a longa distância. Também pode lutar a distãncias curtas com a sua Silenciadora.'.
[31-1-2019] [00:38:51] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Open this interface while in a vehicle and look at bottom middle.' from '' to 'Abre uma interface enquanto estiver num veículo olhando para o centro-baixo.'.
[31-1-2019] [00:37:58] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'update: displays regularly updating on screen information' from '' to 'atualização: Mostra informação acerca de atualizações regularmente no ecrã.'.
[31-1-2019] [00:35:52] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'Ninguém ganhou o evento Battel Royale Squad.'.
[31-1-2019] [00:35:25] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'VIP Level:' from '' to 'Nivel VIP:'.
[31-1-2019] [00:35:13] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'Você não tem um Nivel VIP!'.
[31-1-2019] [00:33:50] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Access denied.' from '' to 'Acesso Negado.'.
[30-1-2019] [23:51:29] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Down below, you'll find a grid list full of quick stat information. All available stats are shown here with your score as well, meaning you can review them all without going through commands if you have this window open.' from '' to 'En bas, vous trouverez une liste de grilles remplie d'informations statistiques rapides. Toutes les statistiques disponibles sont affichées ici avec votre score ainsi, ce qui signifie que vous pouvez les examiner tous sans passer par les commandes si vous avez cette fenêtre ouverte.'.
[30-1-2019] [23:50:11] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Criminals call at Red Skull blip by %s: %s' from '' to 'L'appelle des criminels est à l'icone du crâne rouge par %s: %s'.
[30-1-2019] [23:44:55] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Civilians don't need guards!' from '' to 'Les civils n'ont pas besoin de gardes!'.
[30-1-2019] [23:44:30] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Civilians can enter the stadium only when they are unoccupied.' from '' to 'Les civils ne peuvent entrer dans le stade que lorsqu'ils sont inoccupés.'.
[30-1-2019] [23:43:02] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Automatically shoot and aim' from '' to 'Tirez et visez automatiquement'.
[30-1-2019] [23:42:40] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Automatically Pay Jail Fine' from '' to 'Payez automatiquement l'amende du prison'.
[30-1-2019] [23:40:48] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Automatic Armor Craft' from '' to 'Fabrication automatique d'armure'.
[30-1-2019] [23:39:54] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Auto-fill' from '' to 'Remplissage automatique'.
[30-1-2019] [23:39:37] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Auto-fill option has been enabled.' from '' to 'L'option de remplissage automatique a été activé.'.
[30-1-2019] [23:39:20] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Auto-fill option has been disabled.' from '' to 'L'option de remplissage automatique a été désactivée.'.
[30-1-2019] [23:38:33] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Auto-aim' from '' to 'Viser-auto'.
[30-1-2019] [23:37:57] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Auto add song to the selected playlist when converted' from '' to 'Ajout automatique de la chanson à la liste de lecture sélectionnée quand elle est convertie.'.
[30-1-2019] [23:36:26] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Ajouter automatiquement la chanson à la case 'URL chanson' lorsqu'elle est convertie.'.
[30-1-2019] [23:34:24] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Ammunation shops are now out of stock.' from '' to 'Les magasins de munistions sont maintenant en hors stock.'.
[30-1-2019] [23:32:19] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Ammo is back in stock in ammunation shops.' from '' to 'Munitions est de retour en stock dans les magasins d'munitions.'.
[30-1-2019] [23:28:26] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s a quitté la chronique.'.
[30-1-2019] [23:28:04] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s a quitté la file d'attente de la chronique.'.
[30-1-2019] [22:10:34] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'Nadie ganó el Battle Royale en escuadrilla.'.
[30-1-2019] [22:10:06] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'VIP Level:' from '' to 'Nivel VIP:'.
[30-1-2019] [22:09:57] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to '¡No tienes un nivel VIP!'.
[30-1-2019] [22:09:45] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Access denied.' from '' to 'Acceso denegado.'.
[30-1-2019] [16:54:15] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Nobody won Squad Battle Royale event.' from '' to 'Senki sem nyerte meg az Osztag Battle Royale eventet.'.
[30-1-2019] [16:53:52] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'VIP Level:' from '' to 'VIP Szint:'.
[30-1-2019] [16:53:41] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'Nincs VIP szinted!'.
[30-1-2019] [16:53:13] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Access denied.' from '' to 'Hozzáférés megtagadva.'.
[30-1-2019] [15:27:30] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Last Online (Time Online)' from '' to 'Masa Online Terakhir (Masa Online)'.
[30-1-2019] [15:26:13] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '%s player(s) also signed up for the next Solo Battle Royale!' from '' to '%s player(s) juga telah daftar untuk Solo Battle Royale kemudian.'.
[30-1-2019] [15:25:46] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Name Your Apartment:' from '' to 'Namakan Apartment Anda:'.
[30-1-2019] [15:24:42] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Get Vehicle Options' from '' to 'Mendapat Pilihan Kenderaan'.
[30-1-2019] [15:23:35] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This setting will automatically craft you new armor when your armor reaches 0, you can pick whether to craft vest or vest and helmet.' from '' to 'Pengaturan ini akan craft armor yang baru secara automatik apabila armor anda mencapai 0, anda boleh memilih jika anda mahu craft vest atau vest dan helmet.'.
[30-1-2019] [15:20:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Tolong menentukan idea mana untuk di undi.'.
[30-1-2019] [15:19:07] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Please enter valid details.' from '' to 'Tolong memasuki detail yang betul.'.
[30-1-2019] [15:18:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Create a forum account, you just need to enter your in-game password.' from '' to 'Untuk membuat satu akaun forum, anda hanya perlu memasuki kata laluan In-Game anda.'.
[30-1-2019] [15:17:57] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Enter reminder text in first white box.' from '' to 'Memasuki teks peringatan di dalam kotak putih yang pertama.'.
[30-1-2019] [15:16:08] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Are you sure you want to buy a squad custom title?' from '' to 'Adakah anda yakin untuk membeli sebuat custom title untuk squad anda?'.
[30-1-2019] [15:15:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Battle Royale sedang mengumpulkan players! Gunakan %s untuk memasuki di dalam Battle Royale.'.
[30-1-2019] [15:14:49] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You fled the robbery with nothing but a wanted level.' from '' to 'Anda telah lari daripada perompakan tersebut dengan tiada apa-apa tetapi wanted level.'.
[30-1-2019] [15:14:03] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Type /accept %s to accept the bribe.' from '' to 'Tulis /accept %s untuk menerima judi.'.
[30-1-2019] [15:13:25] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Last completed: ' from '' to 'Disiap Terakhir:'.
[30-1-2019] [15:12:28] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'When a heist ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics, to disable this select 'No'' from '' to 'Apabila satu heist habis ada mesej-mesej yang muncul di dalam chatbox anda memberitahu 3 player utama yang membuat paling banyak damage dan 3 player utama yang membunuh paling banyak orang dari kedua-dua team dan 3 player utama medic, untuk menghentikan ini pilih 'Tidak''.
[30-1-2019] [15:05:37] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Able to take squad job' from '' to 'Boleh mengambil kerja squad.'.
[30-1-2019] [15:05:25] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Sign up for selected Tournament' from '' to 'Daftar untuk pertandingan yang dipilih.'.
[30-1-2019] [14:59:23] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Enter valid bonus cash in first edit box, total reward + bonus cash should not be greater than $100,000.' from '' to 'Memasukkan bonus wang yang betul di dalam kotak edit pertama, jumlah hadiah + bonus wang tidak boleh melebihi $100,000.'.
[30-1-2019] [14:56:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of '[2nd Slot] Find garbage bags twice as fast in Waste Manager' from '' to '[Slot kedua] Mencari beg sampah dua kali lebih laju di dalam Waste Manager.'.
[30-1-2019] [14:55:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Click 'Generate challenge' button below to begin.' from '' to 'Tekan 'Menghasilkan challenge' butang dibawah untuk mula.'.
[30-1-2019] [14:52:03] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Out of City' from '' to 'Keluar daripada kota'.
[30-1-2019] [14:50:43] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Store robbery failed, you died.' from '' to 'Perompakan kedai sudah gagal, anda meninggal.'.
[30-1-2019] [14:50:03] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'We can't fix these bugs.' from '' to 'Kita tidak boleh membaiki kesalahan ini.'.
[30-1-2019] [14:49:37] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'No account name and password have been entered' from '' to 'Tiada nama akaun dan kata laluan dimasukkan.'.
[30-1-2019] [14:48:52] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Search the area for clues!' from '' to 'Mencari untuk petunjuk di dalam tempat ini.'.
[30-1-2019] [14:46:47] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Set a key between 1 and 9 to switch weapons to this slot (RPG, Flamer, Minigun)' from '' to 'Pilih satu kunci keyboard anta 1 dan 9 untuk menukarkan senjata kepada slot ini (RPG, Flamer, Minigun)'.
[30-1-2019] [14:43:43] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Food points: 50' from '' to 'Jumlah makanan: 50'.
[30-1-2019] [14:42:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Next race is in %s seconds.' from '' to 'Perlumbaan berikutnya akan bermula di dalam %s saat.'.
[30-1-2019] [14:40:50] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Sign up to race' from '' to 'Daftar untuk sebuah perlumbaan.'.
[30-1-2019] [14:38:55] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Allow Medic Healing' from '' to 'Izinkan Medic untuk menyembuhkan anda.'.
[30-1-2019] [14:37:21] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'optional: group name' from '' to 'pilihan: nama group'.
[30-1-2019] [14:36:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'US Govt. and NASA are shooting another moon landing like in 1969, make sure to appear in their movie.' from '' to 'Kerajaan US dan NASA sedang pendaratan bulan seperti di 1969, pastikan anda muncul di dalam film mereka.'.
[30-1-2019] [14:27:04] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Votes' from '' to 'Udian-udian'.
[30-1-2019] [14:26:49] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Tip: If you set your skin to 92 or 99 and your team to 'Unoccupied', you will get special skater walk style which can't be used for fighting!' from '' to 'Nasihat: Jika anda menggunakan skin 92 atau 92 dan team anda ialah 'Unoccupied', anda akan mendapat cari pergerakan yang spesial yang tidak boleh digunakan semasa pertarungan.'.
[30-1-2019] [14:16:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'Team ini tidak seimbang dengan player melebihi %s. Pertandingan ini tidak akan mula sehingga anda berhenti memasukkan amaun player yang banyak.'.
[30-1-2019] [14:12:32] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You failed to jail %s so automatically jailed with no reward!' from '' to 'Anda gagal untuk mempenjarakan %s jadi dipenjarakan dengan automatik dan tiada hadiah.'.
[30-1-2019] [14:10:22] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can only craft %s %s at a time!' from '' to 'Anda hanya boleh craft %s %s pada satu masa.'.
[30-1-2019] [14:09:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'View zone data of the specified zone.' from '' to 'Melihat informasi zone untuk zone tertentu.'.
[30-1-2019] [14:08:09] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'To unglue from the %s use /unglue' from '' to 'Untuk un-glue dari %s guna command /unglue'.
[30-1-2019] [13:58:22] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Walking Style' from '' to 'Cara berjalan'.
[30-1-2019] [13:58:14] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can't craft armor while flying with the rustic rocket!' from '' to 'Anda tidak boleh mengambil armor apabila terbang bersama rustice rocket!'.
[30-1-2019] [13:57:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You must be a level %s law enforcement officer to vote on law enforcement suggestions!' from '' to 'Anda mesti berada di dalam level %s opsir law enforcement untuk undi di dalam saran law enforcement!'.
[30-1-2019] [13:53:03] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Set Speed' from '' to 'Menentukan kelajuan.'.
[30-1-2019] [13:50:54] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You can't glue to vehicle model' from '' to 'Anda tidak boleh glue kepada sebuah model kenderaan.'.
[30-1-2019] [13:50:38] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You are not carrying that much reward + bonus amount.' from '' to 'Anda tidak membawa upah + bonus banyak begitu.'.
[30-1-2019] [13:48:10] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Total houses mapped:' from '' to 'Jumlah rumah yang di map: '.
[30-1-2019] [13:44:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'End Shift' from '' to 'Habiskan kerja'.
[30-1-2019] [13:31:40] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Search for a Course:' from '' to 'Caru untuk satu course:'.
[30-1-2019] [13:27:42] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'PILOT: One of your engines has failed.' from '' to 'PILOT: Salah satu injin anda telah gagal.'.
[30-1-2019] [13:24:06] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Here you can assign target-killing tasks to all online hitmen. You can assign tasks to kill any of your enemies, rival gang members in LV or any friend for pranks as well. ' from '' to 'Disini, anda boleh tetatpkan tugas target pembunuhan kepada semua hitmen yang online. Anda boleh menetapkan tugas untuk menbunuh mana-mana musuh anda, member gang saingan di dalam LV atau mana-mana kawan sebagai gurauan.'.
[30-1-2019] [12:51:58] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you choose between several different jetpack mods.' from '' to 'Pilihan ini membolehkan anda memilih antara beberapa mod jetpack.'.
[30-1-2019] [12:49:31] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Pizza Stack (food)' from '' to 'Rak Pizza (makanan)'.
[30-1-2019] [12:48:56] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Set as private so only i can add players by /duelmng add <plr>' from '' to 'Meletakkan-nya kepada peribadi jadi saya hanya boleh memasukkan seorang player dengan menggunakan command /duelmng add <nama player>'.
[30-1-2019] [12:45:16] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you toggle the triangle that appears above the head of a player or ped when you aim at them and the color of that arrow varies based on their health.' from '' to 'Pilihan ini membolehkan anda meletakkan segi-tiga yang akan muncul diatas kepala player ataupun ped apabila anda sasar kepada mereka dan warna panah akan berubah berdasarkan 'health' mereka.'.
[30-1-2019] [12:40:39] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Lets you change the texture of a selected object.' from '' to 'Membolehkan anda menukarkan tekstur untuk objek yang dipilih.'.
[30-1-2019] [12:37:43] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Packs to deliver' from '' to 'Paket untuk dihantar.'.
[30-1-2019] [12:36:24] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You need a Trucker job vehicle!' from '' to 'Anda memerlukan kenderaan kerja Trucker.'.
[30-1-2019] [04:29:23] CIThelp added new text to translate: 'Nobody won Squad Battle Royale event.'.
[30-1-2019] [04:03:03] CITbank added new text to translate: 'Access denied.'.
[29-1-2019] [21:44:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'found the mystery box placed by %s and got %s' from '%s tarafından yerleştirilen gizemli kutuyu buldun ve %s aldın.' to '%s tarafından yerleştirilen gizemli kutuyu buldu ve %s aldı.'.
[29-1-2019] [20:02:27] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You don't have a VIP level!' from '' to 'ليس لديك مستوي VIP!'.
[29-1-2019] [20:02:12] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'VIP Level:' from '' to 'مستوي الVIP:'.
[29-1-2019] [17:46:40] CITvip added new text to translate: 'You don't have a VIP level!'.
[29-1-2019] [17:33:34] CITvip added new text to translate: 'VIP Level:'.
[29-1-2019] [16:27:37] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This will set your Tec-9 to Tec Terror mode. Accuracy: Terrible Magazine: 200 Dual Weapons: Yes Move and Shoot: No. Damage: +35%%' from '' to 'Questo setterà il tuo Tec-9 alla modalità Tec Terror. Precisione: Terribile Magazzino: 200 Doppia Arma: Si Muovi e Spara: No. Danno: +35%%'.
[29-1-2019] [16:22:42] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'GUIDE' from '' to 'GUIDA'.
[29-1-2019] [16:22:08] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You must be a level %s law enforcement officer to vote on law enforcement suggestions!' from '' to 'Tu devi essere a livello %s agente di polizia per votare le idee delle forze dell'ordine!'.
[29-1-2019] [16:19:55] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'Le Squadre sono sbilanciate di più %s giocatori. L'evento non inizierà finche tu non smetterai di picchettare la squadra.'.
[29-1-2019] [16:00:06] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of ''Stop GPS' In the GPS panel' from '' to ''Parar GPS' no painel do GPS'.
[29-1-2019] [15:59:24] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'This command will give you the ability to spawn in car you want in the law dimension or inside your apartment.' from '' to 'Este comando lhe dá a habilidade de gerar qualquer carro que você quiser na law dimension ou dentro do seu apartamento.'.
[29-1-2019] [15:57:55] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You will go straight to prison if you're wanted and not arrest or even if you're arrest by another police officer, instead of waiting for the cop to take you to the police station.' from '' to 'Você vai direto para a prisão se esitiver procurado e não for preso ou se não for preso por outro policial, em vez de esperar por esse policial o levar para a delegacia.'.
[29-1-2019] [15:55:01] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'RELEASE THE BUTTON NOW TO DROP!' from '' to 'SPUSTI TIPKO ZDAJ ZA SPUST!'.
[29-1-2019] [15:54:45] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of '%s player(s) joined Squad Battle Royale!' from '' to '%s igralcev se je pridružilo Skupinskemu battle royalu!'.
[29-1-2019] [15:54:20] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Total successful bankrobs' from '' to 'Vsi uspešni ropi'.
[29-1-2019] [15:54:01] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Only Team Leaders can set 'Auto-fill' option.' from '' to 'Samo vodje ekipe lahko uporabijo 'Auto-fill' možnost.'.
[29-1-2019] [15:53:21] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Pritisni 'N' da pozdraviš bota.'.
[29-1-2019] [15:53:05] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'This will reset your SPAS (Combat Shotgun) to normal mode.' from '' to 'To bo resetiralo tvoj SPAS (Combat Shotgun) na normalni način'.
[29-1-2019] [15:52:40] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Moderate' from '' to 'Zmeren'.
[29-1-2019] [15:51:44] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Press 'N' to buy food' from '' to 'Pritisni 'N' da kupiš hrano'.
[29-1-2019] [15:51:16] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'You must be a level %s law enforcement officer to vote on law enforcement suggestions!' from '' to 'Moraš biti level %s policijke stopnje da lahko daš glas na policijski predlog!'.
[29-1-2019] [15:18:02] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Football Stadium' from '' to 'Stadium bola sepak'.
[29-1-2019] [15:17:08] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Here you can view all CITbook friend messages' from '' to 'Di sini anda boleh melihat semua mesej dari kawan CITbook'.
[29-1-2019] [15:16:41] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'The vehicle is not on ground, are you sure you want to exit?' from '' to 'Kenderaan ini bukan di darat, adakah anda pasti anda mahu turun?'.
[29-1-2019] [15:14:48] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Size' from '' to 'Saiz'.
[29-1-2019] [15:13:55] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Please confirm the details of this transaction by clicking yes. By clicking yes you also agree that you do not expect anything in return from this player.' from '' to 'Tolong confirm detail untuk transaksi ini dengan menekan yes. Dengan menekan yes, anda juga setuju bahawa anda tidak harapkan apa-apa sebagai pembalasan dari player ini.'.
[29-1-2019] [15:11:49] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'This option lets you turn on good textures that are applied to some things like billboards, markers, buildings, land, etc. This is disabled by default because for low performance devices this has a massive FPS impact.' from '' to 'Opsi ini membolehkan anda membuka texture yang bagus yang telah di dipakai atas beberapa barang macam papan iklan, markers, bangunan, tanah, dan lain-lain. Ini telah di tutupi sebagai default kerana gajet-gajet kinerja rendah yang ada impak yang banyak kepada FPS.'.
[29-1-2019] [15:06:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Weapon Storage' from '' to 'Penyimpan senjata'.
[29-1-2019] [15:05:48] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Player does not exist!' from '' to 'Player ini tidak wujud!'.
[29-1-2019] [15:04:55] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'CITy Zone Music' from '' to 'Lagu CITy Zone'.
[29-1-2019] [14:49:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'I'll take that crack off your hands, $10,000 for 100 grams yeah?' from '' to 'Saya akan mengambil crack itu dari tangan anda, $10,000 untuk 100 gram iya?'.
[29-1-2019] [14:49:00] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Notes' from '' to 'Nota-nota'.
[29-1-2019] [14:48:51] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Online in' from '' to 'online di'.
[29-1-2019] [14:47:45] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Above 5 Stars' from '' to 'Melebihi 5 bintang'.
[29-1-2019] [14:47:24] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'days' from '' to 'hari'.
[29-1-2019] [14:47:13] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'You changed your walking style.' from '' to 'Anda telah menukarkan walking style anda.'.
[29-1-2019] [14:46:29] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Please confirm new password.' from '' to 'Sila memastikan password yang baru.'.
[29-1-2019] [14:38:34] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Are you sure you want to buy a personal custom title?' from '' to 'Adakah anda yakin untuk membeli satu custom title pribadi?'.
[29-1-2019] [14:37:44] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Ignore a Player' from '' to 'abaikan seorang player'.
[29-1-2019] [14:37:19] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'successfully created.' from '' to 'sudah selamat dibuat'.
[29-1-2019] [14:10:07] [ICM]TheHacker|P (Abdullah1280) submit a 'id' translation of 'Days' from '' to 'Hari'.
[28-1-2019] [19:15:59] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You've exceeded the maximum limit of %s suggestions.' from '' to 'Przekroczyłeś/aś maksymalny limit %s sugestii.'.
[28-1-2019] [19:15:35] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Open this interface then press the right icon at the top left.' from '' to 'Otwórz ten interfejs i kliknij na prawą ikonę u góry po lewej stronie.'.
[28-1-2019] [19:13:46] CMJR-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Sends a message to the player without having to open CITphone.' from '' to 'Wysyła wiadomość do gracza bez konieczności otwierania CITphone.'.
[28-1-2019] [19:09:49] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Road Shine Shader' from '' to 'Shader świecącej drogi'.
[28-1-2019] [19:09:10] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Development Suggestions' from '' to 'Sugestie dotyczące rozwoju'.
[28-1-2019] [19:07:52] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Playzone contracted.' from '' to 'Strefy gry zmniejszyła się.'.
[28-1-2019] [19:07:08] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Opens the dual tournmanent panel.' from '' to 'Otwiera panel turnieju pojedynków.'.
[28-1-2019] [19:06:14] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The title must be between %s and %s characters long.' from '' to 'Tytuł musi zawierać od %s do %s znaków.'.
[28-1-2019] [19:05:22] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Creating a team via /team after joining the lobby won't work.' from '' to 'Tworzenie drużyny poprzez /team po dołączeniu do poczekalni nie zadziała.'.
[28-1-2019] [19:01:45] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Pomyślnie dołączono do %s, użyj %s by pisać z członkami drużyny.'.
[28-1-2019] [19:00:09] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Playzone limits soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Strefa gry wkrótce się zmniejszy. Jak najszybciej udaj się do żółtej strefy!'.
[28-1-2019] [18:58:47] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Playzone limited.' from '' to 'Strefa gry ograniczona.'.
[28-1-2019] [18:58:26] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Musisz być w drużynie by dodać trasę. Użyj %s by stworzyć drużynę.'.
[28-1-2019] [18:57:48] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't pickpocket dead players.' from '' to 'Nie możesz okradać martwych graczy.'.
[28-1-2019] [16:22:00] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't pickpocket dead players.' from '' to 'Nem zsebelhetsz ki halott játékosokat.'.
[28-1-2019] [16:21:43] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'This is a secured private area, law enforcement has been called.' from '' to 'Ez egy biztosított privát helyszín, a törvényiek értesítve lettek.'.
[28-1-2019] [00:12:21] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't pickpocket dead players.' from '' to 'Você não pode bater carteira a jogadores mortos. '.
[28-1-2019] [00:11:39] 1337#Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'This is a secured private area, law enforcement has been called.' from '' to 'Isto é uma área privada, A forças policias estão a caminho.'.
[28-1-2019] [00:02:13] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You can't pickpocket dead players.' from '' to 'No le puedes robar a jugadores muertos.'.
[27-1-2019] [20:36:57] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't reply with a message similar to a reply of someone else.' from '' to 'Nie możesz odpowiedzieć wiadomościa podobną do czyjejś odpowiedzi.'.
[27-1-2019] [20:36:21] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You need to be in a duel team to use this, use %s to create a duel team.' from '' to 'Musisz być w drużynie pojedynkowej by tego użyć, wpisz %s by stworzyć drużynę.'.
[27-1-2019] [20:34:20] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The duel tournament is already running.' from '' to 'Turniej pojedynków już się rozpoczął.'.
[27-1-2019] [20:33:57] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s teams qualified. The maximum qualifiers limit is set to %s. Duel mode is %s.' from '' to '%s zakwalifikowanych drużyn. Maksymalny limit to %s. Tryb pojedynków to %s.'.
[27-1-2019] [20:32:20] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You need to be a gangster to join this duel tournament.' from '' to 'Musisz być gangsterem by dołączyć do turnieju pojedynków.'.
[27-1-2019] [20:31:56] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The duel tournament has exceeded the maximum limit of %s players.' from '' to 'Turniej pojedynków przekroczył maksymalny limit %s graczy.'.
[27-1-2019] [20:29:11] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'A chemical factory requires Oil, Hemp and Herbs to operate. Every hour it will convert 1800 Oil, 100 Hemp and 50 Herbs into 150 Chemicals. Chemicals can be sold in F7.' from '' to 'Fabryka Chemikaliów do działania potrzebuje Oleju, Konopii oraz Ziół. Co godzinę zamieni 1800 oleju, 100 Konopii i 50 Ziół w 150 Chemikaliów. Chemikalia można sprzedać używając F7.'.
[27-1-2019] [19:59:30] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'This is a secured private area, law enforcement has been called.' from '' to 'هذه منطفه خاصه امنه, لقد تم استدعاء رجال الشرطي.'.
[27-1-2019] [19:58:06] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You can't pickpocket dead players.' from '' to 'لايمكنك سرقة جيوب اللاعبون الميتون.'.
[27-1-2019] [19:17:04] CIThelp added new text to translate: 'You can't pickpocket dead players.'.
[27-1-2019] [19:05:48] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'This is a secured private area, law enforcement has been called.' from '' to 'Esta es un área privada asegurada, la policía ha sido llamada.'.
[27-1-2019] [18:24:39] CIThelp added new text to translate: 'This is a secured private area, law enforcement has been called.'.
[27-1-2019] [14:28:29] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To remove the GPS waypoint press on M.' from '' to 'GPS yer işaretini kaldırmak için M tuşuna basın.'.
[27-1-2019] [14:23:42] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't spray on a movable surface' from '' to 'Hareketli bir yüzeyin üzerine sprey yapamazsınız'.
[27-1-2019] [14:22:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Constructs a certain barrier.' from '' to 'Belirli bir bariyer üretir.'.
[27-1-2019] [14:21:43] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set group message of the day.' from '' to 'Günün grup mesajını ayarla.'.
[27-1-2019] [14:21:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The feedback must be between %s and %s characters long.' from '' to 'Geri bildirim %s ile %s karakter arası bir uzunlukta olmalıdır.'.
[27-1-2019] [14:20:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To open the custom skin control panel.' from '' to 'Özel skin kontrol panelini açmak için.'.
[27-1-2019] [14:17:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To see the current daily challenges.' from '' to 'Mevcut günlük görevleri görmek için.'.
[27-1-2019] [14:15:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from 'Yer işareti eklemek için bir takımda olmalısınız. Takım kurmak için '%s' komutunu kullanın' to 'Yer işareti eklemek için bir takımda olmalısınız. Takım kurmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[27-1-2019] [14:14:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Yer işareti eklemek için bir takımda olmalısınız. Takım kurmak için '%s' komutunu kullanın'.
[27-1-2019] [13:27:59] Akatosh{1%er}[SKiller] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Apply a custom skin on your current vehicle.' from '' to 'Aktiviere einen Custom Skin auf dein Aktuelles Fahrzeug'.
[27-1-2019] [13:25:26] Akatosh{1%er}[SKiller] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Unable to mark players in dimension' from 'Nicht Möglich diesen Spieler zu markieren in dieser Dimension' to 'Nicht möglich diesen Spieler in dieser Dimension zu markieren'.
[27-1-2019] [13:24:40] Akatosh{1%er}[SKiller] (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Unable to mark players in dimension' from '' to 'Nicht Möglich diesen Spieler zu markieren in dieser Dimension'.
[26-1-2019] [22:36:52] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Nurodykite pasiūlymą kuri nurite balsuoti.'.
[26-1-2019] [19:07:39] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Voted successfully.' from '' to 'Succesvol gestemd.'.
[26-1-2019] [19:06:50] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'partial player name' from '' to 'gedeeltelijke spelernaam'.
[26-1-2019] [19:06:30] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Take drugs.' from '' to 'Neem drugs.'.
[26-1-2019] [19:05:50] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You have already full armor.' from '' to 'Je hebt al een volledig harnas.'.
[26-1-2019] [19:04:15] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You've successfully invited %s to your team.' from '' to 'Je hebt %s succesvol geïnviteerd tot je team.'.
[26-1-2019] [19:01:19] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You dropped your garbage bag.' from '' to 'Je hebt je vuilniszak laten vallen.'.
[26-1-2019] [19:00:56] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Removes your guard or dog.' from '' to 'Verwijdert je bewaker of hond.'.
[26-1-2019] [19:00:07] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Give an answer to a maths trivia question.' from '' to 'Geef een antwoord op een wiskunde trivia-vraag.'.
[26-1-2019] [18:58:50] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'explain what you need help with' from '' to 'leg uit waar je hulp bij nodig hebt'.
[26-1-2019] [18:57:17] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You've successfully kicked %s from your team.' from '' to 'Je hebt %s succesvol uit je team geschopt.'.
[26-1-2019] [18:56:43] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Open the CITphone (press B)' from '' to 'Open de CITtelefoon (druk op B)'.
[26-1-2019] [17:25:21] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Nobody won Duo Battle Royale event.' from '' to 'Nadie ganó el Battle Royale Dúo.'.
[26-1-2019] [15:06:32] |TR|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Nobody won Duo Battle Royale event.' from '' to 'Ninguém venceu o evento Battle Royale Duplas.'.
[26-1-2019] [15:02:36] |TR|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Creates a copy of a selected object, useful for aligning objects.' from '' to 'Cria uma cópia do objeto selecionado, útil para alinhar objetos.'.
[26-1-2019] [15:02:04] |TR|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'This command allows you to accept a marriage proposal that you've received from another player.' from '' to 'Este comando permite aceitar o pedido de casamento que você recebeu de outro jogador.'.
[26-1-2019] [15:00:10] |TR|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'optional amount of seconds to reduce by' from '' to 'opcional montante de segundos para reduzir '.
[26-1-2019] [12:19:48] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Joined the %s duel team successfully, use %s to talk with your team.' from '' to 'Pomyślnie dołączono do duel team %s, użyj %s by pisać z drużyną.'.
[26-1-2019] [12:18:01] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Nobody won Duo Battle Royale event.' from '' to 'Nikt nie wygrał Duo Battle Royale.'.
[26-1-2019] [12:17:46] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To remove the GPS waypoint press on M.' from '' to 'By usunąć trasę GPS wciśnij M'.
[26-1-2019] [12:16:51] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Repairs your vehicle in certain dimensions such as the event, law farm and apartment dimensions.' from '' to 'Naprawia twój pojazd w określonych wymiarach, takich jak event, farma policyjna czy posiadłość.'.
[26-1-2019] [12:14:21] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This weapon (%s) has reached its maximum capacity of %s ammo.' from '' to 'Ta broń (%s) osiągnęła maksymalny limit %s amunicji.'.
[26-1-2019] [12:13:34] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'This Squad Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'Ten tryb Skład Battle Royale wymaga tylko %s graczy lub mniej.'.
[26-1-2019] [12:12:55] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You already have full health.' from '' to 'Masz pełne życie.'.
[26-1-2019] [12:12:42] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Wybierz radio stację by ją odtworzyć. ' to 'Kliknij na radio stację by odtworzyć. '.
[26-1-2019] [12:12:17] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Water Shader' from '' to 'Shader Wody'.
[26-1-2019] [12:12:08] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'If you receive a message from someone on IRC you can use this command to reply.' from '' to 'Jeśli dostałeś/aś od kogoś wiadomość na IRC możesz użyć tej komendy by odpowiedzieć.'.
[26-1-2019] [12:10:30] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To see how many members of your group are online, displayed right below your screen. You can disable it by typing the command once again.' from '' to 'Wyświetla z prawej strony ekranu dostępnych członków twojej grupy. Możesz to zablokować wpisując tą komendę ponownie.'.
[26-1-2019] [12:07:12] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Water Shader #3' from '' to 'Shader Wody #3'.
[26-1-2019] [12:07:00] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Water Shader #2' from '' to 'Shader Wody #2'.
[25-1-2019] [20:54:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Short for radio, used by certain jobs to communicate with others who have the same job.' from '' to 'Radyonun kısaltması, belirli meslekler tarafından aynı mesleğe sahip diğer oyuncularla iletişim kurmak için kullanılır.'.
[25-1-2019] [20:52:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Music player: If you need help with commands do /mplayer help' from 'Müzik çalar: Komutlarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa /mplayer help kullanın.' to 'Müzik çalar: Komutlarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa '/mplayer help' komutunu kullanın.'.
[25-1-2019] [20:51:11] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Nobody won Duo Battle Royale event.' from '' to 'İkişerli Battle Royale'i hiç kimse kazanamadı.'.
[25-1-2019] [19:56:27] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Nobody won Duo Battle Royale event.' from '' to 'لم يفز احد بالمعركه الثنائيه.'.
[25-1-2019] [12:57:58] CMCO-Royal*USNS|AFK (Dani) submit a 'hu' translation of 'Nobody won Duo Battle Royale event.' from '' to 'Senki sem nyerte meg a Dupla Battle Royale eventet.'.
[25-1-2019] [07:00:34] CIThelp added new text to translate: 'Nobody won Duo Battle Royale event.'.
[25-1-2019] [00:36:30] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Become a criminal.' from '' to 'Word een crimineel.'.
[25-1-2019] [00:35:47] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press X then click on the barrier' from '' to 'Druk op X en klik vervolgens op de barrière'.
[25-1-2019] [00:35:15] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Opens the animation panel.' from '' to 'Opent het animatie paneel.'.
[25-1-2019] [00:28:59] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'To see the current daily challenges.' from '' to 'Om de huidige dagelijkse uitdagingen te zien.'.
[25-1-2019] [00:28:20] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify the time that this incident occurred.' from '' to 'Specificeer de tijd waarop dit incident heeft plaatsgevonden.'.
[25-1-2019] [00:25:52] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Place and launch fireworks' from '' to 'Plaats en lanceer vuurwerk'.
[25-1-2019] [00:15:58] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You can't spray on a breakable surface' from '' to 'Je kunt niet spuiten op een breekbaar oppervlak'.
[25-1-2019] [00:06:22] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Spawns a dog.' from 'Spawnt een hond.' to 'Plaatst een hond.'.
[25-1-2019] [00:05:57] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Delete Vote' from 'Verwijder Stemming' to 'Verwijder Stem'.
[25-1-2019] [00:05:12] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'amount' from 'bedrag' to 'hoeveelheid'.
[25-1-2019] [00:04:22] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Rule(s) broken' from 'Regel(s) verbroken' to 'Regel(s) gebroken'.
[25-1-2019] [00:01:48] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Refilled your rustler with bombs!' from 'Heeft je rustler opnieuw gevuld met bommen!' to 'Je rustler is opnieuw gevuld met bommen!'.
[25-1-2019] [00:01:11] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'answer here' from 'beantwoord hier' to 'antwoord hier'.
[25-1-2019] [00:00:56] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'job name' from 'taaknaam' to 'beroepstitel'.
[25-1-2019] [00:00:16] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Allows you to change weather.' from 'Hiermee kunt je het weer veranderen.' to 'Hiermee kun je het weer veranderen.'.
[24-1-2019] [17:58:24] |TR|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'As equipas não estão balanceadas por %s jogadores. O evento não irá começar até haver equilibrio.'.
[24-1-2019] [16:23:56] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can only recover a boat if you're in the water.' from 'Siz bir gemiyi sadece suda bulunurken kurtarabilirsiniz.' to 'Sudayken sadece gemi çağırabilirsiniz.'.
[24-1-2019] [15:20:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is demoting %s (%s) from %s to %s (%s)' from '%s %s isimli oyuncunun rütbesini indirdi (%s) %s rütbesinden %s rütbesine (%s)' to '%s, %s (%s) isimli oyuncunun rütbesini %s rütbesinden %s rütbesine indirdi (%s)'.
[24-1-2019] [11:12:26] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'A csapatok %s játékossal nem egyenlőek. Az event nem fog elkezdődni amíg meg nem szünteted a csapat túlerőt.'.
[23-1-2019] [22:39:35] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Please enter valid details.' from '' to 'Prašome įvesti galiojančius duomenis.'.
[23-1-2019] [22:39:01] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'My Duel Team Invites' from '' to 'Mano Dvikovų Komandos Pakvietimai'.
[23-1-2019] [22:33:13] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'اكثر من %s لاعب ادي الي عدم توازن الفرق. الحدث لن يبدأ الا اذا اوقفت تجميع الفريق.'.
[23-1-2019] [21:47:51] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.' from '' to 'Los equipos no están balanceados por %s jugadores. El evento no va a comenzar hasta que esté balanceado.'.
[23-1-2019] [18:55:57] CIThelp added new text to translate: 'Teams are unbalanced by over %s players. The event will not start until you stop team stacking.'.
[23-1-2019] [17:40:48] TR|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'If on foot you will be able to sell your for sale items to players. If in ice cream or hot dog van will allow selling food.' from '' to 'Se você está a pé você pode vender sua comida para outros jogadores. Se estiver em um camião de gelado ou de cachorro voce pode vender comida.'.
[23-1-2019] [15:55:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can only drop a Supply Crate once every %s minutes.' from '' to 'Her %s dakikada sadece bir tane Tedarik Kutusu bırakabilirsiniz.'.
[23-1-2019] [15:55:21] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Playzone limits soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'La zona di gioco si sta per limitare. Vai alla zona gialla il prima possibile!'.
[23-1-2019] [15:53:26] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Military and Rebels can only enter vehicles created especially for them.' from '' to 'Askerler ve İsyancılar sadece kendileri için üretilen araçlara binebilir.'.
[23-1-2019] [15:51:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Left the team successfully.' from '' to 'Takımı başarıyla terkettiniz.'.
[23-1-2019] [15:50:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Unit chat' from '' to 'Birlik sohbeti'.
[23-1-2019] [15:48:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To change transparency of the map press on + or -.' from '' to 'Haritanın saydamlığını değiştirmek için '+' veya '-'ye basın.'.
[23-1-2019] [15:47:14] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify a suggestion to delete.' from '' to 'Silmek için bir öneri belirleyin.'.
[23-1-2019] [15:46:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Information on current armed robbery.' from '' to 'Mevcut silahlı soygun hakkında bilgi.'.
[23-1-2019] [15:46:26] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Congratulations! You won Duo Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Tebrikler! İkişerli Battle Royale etkinliğini %s kişi arasından kazandınız.'.
[23-1-2019] [15:45:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Weather randomizer enabled, weather will switch automatically each 20 minutes.' from '' to 'Hava durumu karıştırıcı etkinleştirildi, hava durumu her 20 dakikada bir otomatik olarak değişecek.'.
[23-1-2019] [15:43:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must be on ground to plant a bomb.' from '' to 'Bomba yerleştirmek için zeminde olmanız gerek.'.
[23-1-2019] [15:43:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This feature is disabled in this dimension.' from '' to 'Bu özellik bu boyutta derve dışı bırakıldı.'.
[23-1-2019] [15:41:34] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Prevents a player sending you SMSes. Use the same command to unmute.' from '' to 'Bir oyuncunun size SMS göndermesini önler. Susturmayı kaldırmak için aynı komutu kullanın.'.
[23-1-2019] [15:40:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Open GPS panel to mark locations on map.' from '' to 'Haritada yer işaretlemek için GPS panelini aç.'.
[23-1-2019] [15:38:11] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s has kicked %s (%s) as %s (%s)' from '%s %s (%s) adlı oyuncuyu gruptan %s olarak attı (Sebep: %s)' to '%s, %s (%s) adlı oyuncuyu %s olarak attı (Sebep: %s)'.
[23-1-2019] [15:34:19] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '%s is promoting %s (%s) from %s to %s (%s)' from '%s %s oyuncusunun rütbesini yükseltti (%s) %s rütbesinden %s rütbesine (%s)' to '%s, %s (%s) adlı oyuncunun rütbesini, %s rütbesinden %s rütbesine yükseltti (%s)'.
[23-1-2019] [15:30:37] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To access typing challenge.' from '' to 'Yazma düellosuna erişmek için.'.
[23-1-2019] [15:29:54] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Exact vehicle name or vehicle ID' from '' to 'Aracın tam ismi veya ID numarası'.
[23-1-2019] [15:28:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hold %s to drop a Supply Crate.' from '' to 'Tedarik Kutusunu atmak için '%s' tuşuna basılı tutun.'.
[23-1-2019] [15:28:21] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Information on current criminal event.' from '' to 'Mevcut suçlu etkinliği hakkında bilgi.'.
[23-1-2019] [15:27:46] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'Bariyerlerin üzerine sprey yapamazsınız.'.
[23-1-2019] [15:26:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Releases the arrested player. Use * to release anyone.' from '' to 'Yakalanan oyuncuyu serbest bırakır. Herhangi birini serbest bırakmak için * tuşuna basın.'.
[23-1-2019] [15:25:34] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to remove unwanted players from your apartment.' from '' to 'Apartmanınınızdan istenmeyen oyuncuları atmak için kullanılır.'.
[23-1-2019] [15:25:06] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To open the Alliance System panel.' from '' to 'İttifak Sistemi panelini açmak için.'.
[23-1-2019] [15:24:38] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID of the barrier or 'all' for all barriers.' from '' to 'Bariyerin ID numarası veya tüm bariyerler için 'all'.'.
[23-1-2019] [15:24:07] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To show online Police Chiefs, Criminal Bosses, State Officials, Community Event Mangers, Staff, Country Supporters, DJ's.' from '' to 'Açık olan Police Chief, Criminal Boss, State Official, Community Event Manager, Staff, Country Supporter ve DJ'leri göstermek için.'.
[23-1-2019] [15:22:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Used to remove unwanted players from your base.' from '' to 'İstenmeyen oyuncuları üssünüzden atmak için kullanılır.'.
[23-1-2019] [15:21:51] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'RELEASE THE BUTTON NOW TO DROP!' from '' to 'ATMAK İÇİN ŞİMDİ TUŞU BIRAK!'.
[23-1-2019] [12:28:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Loading reports...' from '' to 'Şikayetler yükleniyor...'.
[23-1-2019] [12:28:17] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'More Info:' from '' to 'Daha Fazla Bilgi:'.
[23-1-2019] [12:28:00] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Geçersiz kod girildi.'.
[23-1-2019] [12:27:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Creating a team via /team after joining the lobby won't work.' from '' to 'Lobiye girdikten sonra '/team' komutuyla oluşturulan takımlar geçersizdir.'.
[23-1-2019] [12:26:20] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Destroy your spawned job vehicle if you no longer need it. Use '/hide' to hide owned vehicle.' from '' to 'Eğer daha fazla ihtiyacınız yoksa oluşturulmuş meslek aracınızı yok eder. Kendi aracınızı gizlemek için '/hide' komutunu kullanın.'.
[23-1-2019] [12:23:17] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayınız. ' to 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[23-1-2019] [12:21:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Adds a blip to the map visible to group members.' from '' to 'Haritaya, grup üyelerine görünen bir işaret ekler.'.
[23-1-2019] [12:20:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to copy all the group history to clipboard.' from '' to 'Tüm grup geçmişini panoya kopyalamanızı sağlar.'.
[23-1-2019] [12:20:10] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Changes your group chat color (for all members). However, everyone can change the color that will appear so for themselves only in /settings.' from '' to 'Grubunuzun sohbet rengini değiştirir (tüm üyeler için) ancak herkes, rengi sadece kendisinin görebileceği bir şekilde '/settings' komutunu kullanarak değiştirebilir.'.
[23-1-2019] [12:16:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't drop Supply Crates while being too close to the ground' from '' to 'Zemine çok yakınken Tedarik Kutusu bırakamazsınız'.
[23-1-2019] [12:13:24] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A suggestion has already the same title set.' from '' to 'Başka bir öneri aynı başlığa sahip.'.
[23-1-2019] [12:12:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't change job inside Military/Rebel sites!' from '' to 'Ordu/İsyancı üslerinde meslek değiştiremezsiniz!'.
[23-1-2019] [12:12:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A rich and famous actor is relaxing in his house in Vinewood, see what you can get off him!' from '' to 'Zegin ve ünlü bir aktör Vinewood'daki evinde dinleniyor, bakalım ondan ne alabileceksin!'.
[23-1-2019] [12:10:27] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Press %s to enable or disable getting wanted points from this riot.' from '' to 'Bu isyanda aranma puanı almayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için %s tuşuna basın.'.
[23-1-2019] [12:08:34] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Spawns a dog.' from '' to 'Bir köpek çıkartır.'.
[23-1-2019] [12:07:56] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set as All Styles' from '' to 'Tüm Stiller Olarak Ayarla'.
[23-1-2019] [12:07:37] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set Sprinting Style' from '' to 'Hızlı Koşa Stilini Ayarla'.
[23-1-2019] [12:07:23] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set Jogging Style' from '' to 'Yavaş Koşma Stilini Ayarla'.
[23-1-2019] [12:07:02] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Set Walking Style' from '' to 'Yürüme Stilini Ayarla'.
[23-1-2019] [12:04:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to add an email for password recovery.' from '' to 'Şifrenizi sıfırlamanız için bir email eklemenizi sağlar.'.
[23-1-2019] [12:04:06] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows military to place a land mine.' from '' to 'Askerlerin bir mayın yerleştirmesini sağlar.'.
[23-1-2019] [12:03:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A Sniper is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. The Sniper can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'Bir Keskin Nişancı, düşmanlarını uzak mesafeden öldürmekle sorumludur. Keskin Nişancı kısa mesafede de Susturuculu Tabancasıyla savaşabilir.'.
[23-1-2019] [12:00:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A Rifleman is responsible for fighting rebels with his M4 and his two grenades.' from '' to 'Bir Tüfekçi, M4'ü ve 2 el bombasıyla isyancılarla savaşmakla sorumludur.'.
[23-1-2019] [11:58:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A Rebel Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Rebel Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Bir İsyancı Doktoru takım arkadaşlarını medikal sprey ile iyileştirmekle sorumludur. İsyancı Doktoru kendini korumak için zayıf silahlar kullanabilir.'.
[23-1-2019] [11:56:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'A Combat Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Combat Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Bir Savaş Doktoru takım arkadaşlarını medikal sprey ile iyileştirmekle sorumludur. Savaş Doktoru kendini korumak için zayıf silahlar kullanabilir.'.
[23-1-2019] [11:54:43] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '1 / 2 / 3 / * / name' from '' to '1 / 2 / 3 / * / isim'.
[23-1-2019] [11:53:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The reply must be between %s and %s characters long.' from '' to 'Cevap, %s ile %s karakter arası bir uzunlukta olmalıdır.'.
[23-1-2019] [11:53:14] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This feature is disabled for Military and Rebels.' from '' to 'Bu özellik Ordu ve İsyancılar için engellendi.'.
[23-1-2019] [11:47:06] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Lists the commands for a duel script.' from '' to 'Bir düello için gerekli komutları listeler.'.
[23-1-2019] [11:46:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Tip: If you set your skin to 92 or 99 and your team to 'Unoccupied', you will get special skater walk style which can't be used for fighting!' from '' to 'Tüyo: Eğer skininizi 92 veya 99'a ve takımınızı 'İşsiz'e ayarlarsanız, savaşta kullanılamayan özel bir patenci yürüyüş stiline sahip olursunuz!'.
[23-1-2019] [03:02:02] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Remember to press the delete button on your number pad after editing an object, or execute this command.' from '' to 'Lembre-se de pressionar o botão 'delete' no teclado de números depois de editar um objeto ou executar esse comando.'.
[23-1-2019] [02:59:29] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Outputs your current position. Only useful for development and suggesting changes.' from '' to 'Saída da sua atual posição. Útil apenas para desenvolvimento e sugerindo mudanças.'.
[22-1-2019] [22:46:29] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Used to change the headlights color of your vehicle. It can also be used as a tool to get RGB color codes for many things like turf colors, group chat color, etc. To close, click outside the panel.' from '' to 'Usado para alterar as cores dos faróis do seu veículo. Ele pode, além disso, ser utilizado como uma ferramenta para ter códigos de cores RGB para várias coisas como cores de turfs, cores do chat do grupo, etc. Para fechar, clique fora do painel.'.
[22-1-2019] [22:44:50] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'It only works if you are in a police vehicle and output will be like '[MEGAPHONE] Playername: Your Message [MEGAPHONE]'' from '' to 'Isto só funciona se você estiver em um carro da polícia e a sairá será como: '[MEGAPHONE] Nome do jogador: Sua mensagem [MEGAPHONE]''.
[22-1-2019] [22:43:27] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'This option lets you enable or disable events alert. If you want to see the event alerts that are displayed in the center of your screen to notify you about the event, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Essa opção permite que você habilite ou desabilite os alertas de evento. Se você quiser ver os alertas de evento exibidos no centro da sua tela para notificar você sobre o evento, selecione 'Enabled'. Para desabilitar, selecione 'Disabled'.'.
[22-1-2019] [22:42:11] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Sets the URL that will play to anyone who is inside the specified zone.' from '' to 'Defina o URL que será reproduzido para qualquer um que estiver na zona especificada.'.
[22-1-2019] [22:41:19] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Open as panel where you can select the color for your LV / Sea turfs. It doesn't change the color of the ones that are already captured.' from '' to 'Abra como painel onde você pode selecionar a cor das suas turfs de LV Sea. A cor das que já estão capturadas não podem ser alteradas.'.
[22-1-2019] [22:29:13] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'You fled the robbery with nothing but a wanted level.' from '' to 'Jūs pabegote iš apiplėšimo su niekuom išskyrus ieškomumo lygiu.'.
[22-1-2019] [22:28:54] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Type /accept %s to accept the bribe.' from '' to 'Parašykite /accept %s , kad primti kyšį.'.
[22-1-2019] [22:28:33] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Un-pin all' from '' to 'Atsegti visus'.
[22-1-2019] [22:28:15] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Last completed: ' from '' to 'Paskutinis ivykdytas:'.
[22-1-2019] [22:05:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to '%s takımına başarıyla katıldınız, takımınızla sohbet etmek için '%s' komutunu kullanın.'.
[22-1-2019] [22:04:43] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joins the hourly event if an hourly event is starting soon.' from '' to 'Eğer yakında saatlik etkinlik başlayacaksa saatlik etkinliğe katılır.'.
[22-1-2019] [22:04:16] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Allows (until they quit) the specified player access to add objects to your zone as if you were adding the objects yourself.' from '' to 'Você permite (até eles saírem) o acesso do jogador especificado para adicionar metas à sua zona como se você estivesse adicionando os objetos sozinho.'.
[22-1-2019] [22:02:59] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Joins the hourly event if an hourly event is starting soon.' from '' to 'Junte-se ao evento por hora se um evento por hora estiver começar em breve.'.
[22-1-2019] [22:02:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joined the %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to '%s takımına başarıyla katıldınız, takımınızla sohbet etmek için '%s' komutunu kullanın.'.
[22-1-2019] [22:01:33] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To see how many members of your squad are online, displayed right below your screen. You can disable it by typing the command once again.' from '' to 'Para ver quantos membros do seu squad estão onlines, exibido logo abaixo da sua tela. Você pode desabilitar isso digitando o comando novamente.'.
[22-1-2019] [22:00:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Joined Squad Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Ekip Battle Royale'e katıldınız. Ayrılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[22-1-2019] [21:59:32] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Allows you to glue yourself to vehicles when standing on them. You don't need to use this command as you automatically glue when staying stood still on a vehicle if you're eligble to be glued to it.' from '' to 'Permite que você se cole em veículos quando estando em cima deles. Você não precisa usar este comando como você automaticamente cola quando está parado em cima de um veículo se você estiver apto a ser colado a ele.'.
[22-1-2019] [21:59:19] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Able to take squad job' from '' to 'Galimybė pasiimti squado darbą'.
[22-1-2019] [21:59:01] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'When a heist ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics, to disable this select 'No'' from '' to 'Kuomet apiplešimas pasibaigia, atsiranda pranešimas kuris nurodo 3 žaidėjus kurie padarė daugiausiai žalos bei nužudymų iš abiejų komandų bei 3 medikus, kad šio pranešimo nematyti pasirinkite 'Ne''.
[22-1-2019] [21:57:07] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Sign up for selected Tournament' from '' to 'Užsiregistruoti į pasirinktą Turnyrą'.
[22-1-2019] [21:56:57] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Out of City' from '' to 'Užmiestis'.
[22-1-2019] [21:56:51] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Store robbery failed, you died.' from '' to 'Parduotuvės apiplešimas nepavyko, jūs mirėte.'.
[22-1-2019] [21:54:42] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You can use this command to easily copy links which passed on your screen. You may use /urls last to directly copy the recent url which passed on your screen.' from '' to 'Você pode usar este comando para facilmente copiar links que passaram em sua tela. Você pode usar '/urls' para copiar diretamente o recente url que passou em sua tela.'.
[22-1-2019] [21:52:03] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Respond to a call ID which can be seen in 'calls'.' from '' to 'Responda a um ID de chamada que pode ser visto em 'calls'.'.
[22-1-2019] [21:51:15] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To check if there is any criminal riot running. Police can use this to see information about the law blip.' from '' to 'Para checar se existe algum motim de criminosos em andamento. A polícia pode usar isto para ver informações sobre o law blip.'.
[22-1-2019] [21:49:15] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'If you want to remove your current PIN of ATM. Password is case sensitive.' from '' to 'Se você quiser remover seu atual PIN do ATM. Senha é sensiva a letras maiúsculas e minúsculas.'.
[22-1-2019] [21:48:13] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Prevents a player sending you SMSes. Use the same command to unmute.' from '' to 'Evita que um jogador envie SMSes para você. Use o mesmo comando para desmutar.'.
[22-1-2019] [21:06:15] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clique em uma estação da rádio para começar. ' to 'Clique em uma estação da rádio para jogar. '.
[22-1-2019] [18:07:02] L33T|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Views your bank balance (amount of money stored in the ATM).' from '' to 'Permite ver o saldo na sua conta bancária (o dinheiro que você guardou num ATM).'.
[22-1-2019] [18:05:34] L33T|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can see how many players are still racing and how many seconds left to attend the next one.' from '' to 'Você pode ver quantos jogadores ainda estão em uma corrida e quantos segundos faltam para a próxima.'.
[22-1-2019] [18:04:53] L33T|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Allows you to add neon light under your vehicle with your desired color.' from '' to 'Permite-lhe adicionar uma luz neon por baixo do seu veículo com a cor que desejar.'.
[22-1-2019] [18:03:33] L33T|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Drops an item you stole in a house robbery. Drops the briefcase.' from '' to 'Larga um item que você roubou de uma casa. Larga a briefcase.'.
[22-1-2019] [18:02:19] L33T|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Enables your alliance's group members blips to your map. Don't include a group name to add them all.' from '' to 'Ativa pontos no mapa mostrando os membros da aliança. Não coloque qualquer nome de grupo se quiser adiciona-los a todos.'.
[22-1-2019] [18:00:51] L33T|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'ID number of zone, partial player name to set as architect' from '' to 'Número ID da zona, nome parcial do jogador para definiir como arquiteto'.
[22-1-2019] [17:10:50] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'After renting the cinema in order to set a video using youtube video ID.' from '' to 'Depois de alugar o cinema, a fim de definir um vídei utilizando o ID do vídeo do youtube.'.
[22-1-2019] [17:09:37] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clique em uma estação da rádio para jogar. ' to 'Clique em uma estação da rádio para começar. '.
[22-1-2019] [17:00:44] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Use the command '/br' to sign up for the next event or join it if it is running. Battle Royale is all about surviving while everyone else playing the event is dying. The survivor wins a reward based on how many people were playing and how many kill he got. First, you get into a plane that moves straightforward with nothing in your inventory then you choose what point to exit the plane at to search for some gear in order to survive. A playzone gets created somewhere in the map where you should go to prevent being damaged. A drop gets created every a specific period of time that can include Minigun, Armor and Health so every while you can take a look at the sky and see if there's a red smoke dropping. The main purpose is you've to be the last man standing to win the event and eventually get the reward. Red zones could pop up at any time, it chooses a random player to explode up the area he's within. Damage in Battle Royale is approximately 2x the normal damage you take in main dimension. You can use '/br info' to see the status of the current event whether it is starting, live and so on.' from '' to 'Use o comando '/br' para juntar-se no próximo evento ou junte-se se estiver ocorrendo. Battle Royale é tudo sobre sobreviver enquanto todos os outros jogadores do evento estão morrendo. O sobrevivente ganha uma recomepnsa baseada em quantas pessoas estavam jogando e quantas pessoas ele matou. Primeiro, você entra em um avião que se move em direção reta com nada em seu inventário. Em seguida, você escolhe um ponto para sairdo avião em busca de equipamentos para sobreviver. Uma área de jogo é criada em algum momento no mapa onde você deve ir para evitar perder vida, assim danificando-se. Um drop é criado a cada período de tempo. Este pode incluir uma minigun, colete e vida. Então, a cada momento, você pode olhar para o céu e ver se existe uma fumaça vermelha caindo. O principal objetivo é que você seja o último a restar para vencer o evento e, eventualmente, receber a recompensa. Zonas vermelhas podem aparecer a qualquer momento. Ela escolhe um jogador aleatoriamente para explodir a área que este se encontra. Os danos do evento são, aproximadamente, duas vezes o dano recebido na dimensão principal. Você pode usar '/br info' para ver a situação do evento atual, esteja ele iniciando, ao vivo e assim por diante.'.
[22-1-2019] [16:46:09] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Military base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Military base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from '' to 'O cara piloto! Responsável por voar com helicópteros e avisões que podem ser encontrados na base dos militares. Pode soltar caixas de suprimento por meio do Raindance ou Cargobob enquanto seus companheiros de equipe podem reabastecer de munições. Raindance/Cargobob devem ser reabastecidos com caixas na base dos militares para soltar as caixas de suprimento em qualquer lugar.'.
[22-1-2019] [16:25:44] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify the rule that the player has broken.' from '' to 'Especifique a regra que o jogador quebrou.'.
[22-1-2019] [16:24:57] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'PLANTING BOMB FINISHES IN %s SECONDS.' from '' to 'PLANTAÇÃO DE BOMBAS FINALIZA EM %s SEGUNDOS.'.
[22-1-2019] [16:23:56] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Reset your vehicle rotation in certain dimensions such as the event, law farm and apartment dimensions.' from '' to 'Reinicie a rotação do seu veículo em certas dimensões tais como um evento, uma fazenda de lei e dimensões de apartamento.'.
[22-1-2019] [16:12:53] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Hold %s to plant a bomb.' from '' to 'Держите %s, чтобы заложить бомбу.'.
[22-1-2019] [16:11:33] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Invite Players' from '' to 'Пригласить игроков'.
[22-1-2019] [16:08:51] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Solo Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Начался Solo Battle Royale. Удачи!'.
[22-1-2019] [16:05:42] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Information about the weed farm harvest.' from '' to 'Informacije o žetvi farme trave.'.
[22-1-2019] [16:05:07] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'To open the ingame internet browser.' from '' to 'Da opdreš igrni internetni brskalnik.'.
[22-1-2019] [16:04:33] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Shopping' from '' to 'Nakupovanje'.
[22-1-2019] [16:04:21] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Ekipni Battle Royale se je začel. Srečno!'.
[22-1-2019] [16:03:58] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Barriers' from '' to 'Varnostna ograja'.
[22-1-2019] [16:03:29] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Minimum FPS' from '' to 'Minimalni FPS'.
[22-1-2019] [16:03:22] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Performing Airstrike' from '' to 'Izvajati napad iz zraka'.
[22-1-2019] [16:03:06] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Passengers transported' from '' to 'Potniki prevoženi'.
[22-1-2019] [16:01:19] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Van Heist' from '' to 'Kraja kombija'.
[22-1-2019] [16:00:59] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'BUY' from '' to 'KUPI'.
[22-1-2019] [16:00:53] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Options' from '' to 'Možnosti'.
[22-1-2019] [16:00:45] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Helmet' from '' to 'Čelada'.
[22-1-2019] [16:00:37] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Joins the current dual tournament.' from '' to 'Pridruži se trenutnemu turnerju.'.
[22-1-2019] [16:00:16] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Team Name' from '' to 'Ime ekipe'.
[22-1-2019] [15:59:57] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'This Duo Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'To Duo Battle Royale način zahteva samo %s igralcev ali manj'.
[22-1-2019] [15:59:22] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Choose Alliance Nametag' from '' to 'Izberi zavezniški naziv'.
[22-1-2019] [15:59:06] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Press F2' from '' to 'Pritisni F2'.
[22-1-2019] [15:58:56] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Challenge selected player' from '' to 'Izovi izbranega igralca.'.
[22-1-2019] [15:58:26] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Author' from '' to 'Povzorčitelj'.
[22-1-2019] [15:57:33] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'optional: specify the X and Y co-ordinate of a location' from '' to 'možnosti: navedi X in Y coordinate lokacije.'.
[22-1-2019] [15:56:34] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Moraš biti del ekipe da dodaš točko. Uporabi %s da ustvariš ekipo.'.
[22-1-2019] [15:51:45] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Show Proof' from '' to 'Показать доказательство'.
[22-1-2019] [15:47:06] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify the type of your suggestion.' from '' to 'Укажите тип вашего предложения.'.
[22-1-2019] [15:46:47] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify the time that this incident occurred.' from '' to 'Укажите время, когда произошел этот инцидент.'.
[22-1-2019] [15:46:25] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify the rule that the player has broken.' from '' to 'Укажите правило, которое игрок нарушил.'.
[22-1-2019] [15:43:14] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify the language.' from '' to 'Укажите язык.'.
[22-1-2019] [15:43:00] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Укажите предложение для голосования.'.
[22-1-2019] [15:42:43] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify a suggestion to edit.' from '' to 'Укажите предложение для редактирования.'.
[22-1-2019] [15:42:23] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify a suggestion to delete.' from '' to 'Укажите предложение для удаления.'.
[22-1-2019] [15:40:37] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify a query.' from '' to 'Укажите запрос.'.
[22-1-2019] [15:40:18] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Specify a player to kick.' from '' to 'Укажите игрока которого выгнать.'.
[22-1-2019] [15:04:49] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Total Deaths' from '' to 'Всего смертей'.
[22-1-2019] [15:00:06] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'You got %s as a reward!' from '' to 'Вы получили %s в качестве награды!'.
[22-1-2019] [14:57:50] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'answer here' from '' to 'ответ здесь'.
[22-1-2019] [14:57:24] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'account password' from '' to 'пароль от аккаунта'.
[22-1-2019] [14:32:11] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Set the entrance / exit marker of your apartment by standing where you want it.' from '' to 'Defina o marcador de entrada/saída do seu apartamento ficando onde você o quer.'.
[22-1-2019] [14:31:26] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To change transparency of the map press on + or -.' from '' to 'Para mudar a transparência do mapa, pressione em + ou -.'.
[22-1-2019] [14:30:52] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Deletes an object that you have selected by pressing 'X' then right clicking on it.' from '' to 'Delete um objeto que você selecionou pressionando X, em seguida, clique nele com o botão direito do mouse.'.
[22-1-2019] [14:28:46] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'A Combat Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Combat Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Um médico de combate é responsável por curar seus companheiros de equipe puverizando-os por meio de seu spray médico. O médico de combate pode, além disso, lutar com armas fracas para se defender.'.
[22-1-2019] [14:27:46] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Sets the maximum speed in kilometers per hour of the vehicle being driven.' from '' to 'Coloque a velocidade máxima em quilômetros por hora do veículo que está sendo conduzido.'.
[22-1-2019] [14:27:04] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify the player(s) who have broken this rule.' from '' to 'Especifique o(s) jogador(es) que quebrou esta regra.'.
[22-1-2019] [14:26:10] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Outputs the total value of all items in your apartment.' from '' to 'O rendimento do valor total de todos os itens em seu apartamento.'.
[22-1-2019] [14:25:35] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'ID number of zone, account name to delegate power to' from '' to 'Número de ID da zona, nome da conta para delegar poder para'.
[22-1-2019] [14:23:44] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Selecione uma rádio para ouvir. ' to 'Clique em uma estação da rádio para jogar. '.
[22-1-2019] [14:23:09] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Open this interface then press the right icon at the top left.' from '' to 'Abra esta interface. Em seguida, pressione o ícone certo no canto superior esquerdo.'.
[22-1-2019] [14:22:13] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Sells all objects in your apartment, you must be inside the apartment to use it.' from '' to 'Venda todos os objetivos em seu apartamento. Você deve estar dentro do apartamento para usar isso.'.
[22-1-2019] [14:21:25] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'ID number of zone, URL to play or leave blank to stop' from '' to 'Número de ID da zona, URL para jogar ou deixar em branco para parar.'.
[22-1-2019] [14:20:34] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Repairs your vehicle in certain dimensions such as the event, law farm and apartment dimensions.' from '' to 'Repare seu veículo em certas dimensões, tal como eventos, fazenda da lei e dimensões de apartamento.'.
[22-1-2019] [14:17:51] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To remove the GPS waypoint press on M.' from '' to 'Para remover o waypoint do GPS, pressione M.'.
[22-1-2019] [14:16:52] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Pilot Guy! Responsible for flying with helicopters and planes that can be found in the Rebels base. Can drop Supply Crates via either Raindance or Cargobob which his team-mates can restock ammo from. Raindance / Cargobob should be re-supplied with crates at the Rebels base in order to drop the Supply Crates anywhere.' from '' to 'O cara piloto! Responsável por voar com helicópteros e aviões que podem ser encontrados na base dos rebeldes. Pode soltar caixas de suprimento por meio do Raindance ou Cargobob enquanto seus companheiros de equipe podem reabastecer de munição. Raindance/Cargobob deve ser reabastecido com caixas na base dos rebeldes para soltar as caixas em qualquer lugar.'.
[22-1-2019] [14:07:07] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Destruction Guy can fire his Rocket Launchers at the enemies' vehicles and planes. Can place mines via holding N. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'O cara da destruição pode disparar seu lançador de foguetes nos veículos inimigos e aviões. Pode colocar minas terrestres pressionando N. Pode se defender ao lado de sua Pistola.'.
[22-1-2019] [13:56:50] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'A Rebel Medic is responsible for healing his team-mates by spraying at them via his medical spray. The Rebel Medic can also fight via weak weapons to defend himself.' from '' to 'Um médico rebelde é responsável por curar seus companheiros pulverizando-os por meio do seu spray médico. O médico rebelde pode, além disso, lutar por meio de fracas armas para se defender.'.
[22-1-2019] [13:51:06] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Flying Infantry Guy! He can use his jetpack via /jetpack to fly around and fight with his SMG while flying.' from '' to 'O cara da infantaria voadora! Ele pode usar seu jetpack por meio de '/jetpack' para voar por aí e lutar com sua SMG enquanto voa.'.
[22-1-2019] [13:49:40] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'This complaint will include the last %s chatbox lines.' from '' to 'Esta reclamação incluirá as últimas %s linhas do chatbox.'.
[22-1-2019] [13:49:20] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The complaint will include the last %s chatbox lines.' from '' to 'A reclamação incluirá as últimas %s linhas do chatbox.'.
[22-1-2019] [13:48:04] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Spy can't be detected on enemies' radar and he is in charge of placing bombs via holding N anywhere. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'O espião não pode ser detectado pelos radares inimigos e ele é responsável por plantar bombas segurando N em qualquer lugar. Ele pode se defender ao lado de sua Pistola.'.
[22-1-2019] [13:45:39] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Sniper Guy! He is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. He can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'O franco-atirador! Ele é responsável por, usando seu sniper, atirar nos jogadores e derrubá-los em uma distância de longo alcance. Além disso, ele pode lutar em uma pequena distância por meio de sua Pistola Silenciada.'.
[22-1-2019] [13:42:51] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only drop a Supply Crate once every %s minutes.' from '' to 'Você pode descartar uma Caixa de Suprimentos apenas a cada %s minutes.'.
[22-1-2019] [13:41:27] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'A Rifleman is responsible for fighting rebels with his M4 and his two grenades.' from '' to 'Um Rifleman é responsável por lutar contra rebeldes com sua M4 e suas duas granadas.'.
[22-1-2019] [13:39:19] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have crates in your helicopter. Restock at your base!' from '' to 'Você não tem caixas em seu helicóptero. Reabasteça-o em sua base!'.
[22-1-2019] [13:37:43] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Saboteur can't be detected on enemies' radar and he is in charge of placing bombs via holding N anywhere. Can defend himself by his Pistol.' from '' to 'O sabotador não pode ser detectado nos radares inimigos e ele é encarregado de plantar bombas segurando N em qualquer lugar. Pode se defender junto a sua Pistola.'.
[22-1-2019] [13:34:35] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Rebel Engineer is in charge of placing barriers via /barriers to take cover from the enemies. He is also responsible for placing land mines via /placelm. He can fight with his powerful Shotgun.' from '' to 'O engenheiro rebelde é encarregado de colocar barreiras utilizando '/barriers' para se proteger dos inimigos. Além disso, ele é responsável por colocar minas terrestas utilizando 'placelm'. Ele pode lutar com sua poderosa Shotgun.'.
[22-1-2019] [13:31:41] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The Fighter Guy! Responsible for fighting the Military units via his potent AK-47 and his two grenades.' from '' to 'O lutador! Responsável por lutar contra as unidades militares por meio da sua potente AK-47 e suas duas granadas.'.
[22-1-2019] [00:03:04] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'Para alternar essas informações de ajuda entre online e offline, pressione Z.'.
[22-1-2019] [00:02:21] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Rate the Helper' from 'Avalie o Helper' to 'Avalie o ajudante.'.
[22-1-2019] [00:02:07] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Local friends chat, this is an alternative to starting a normal local chat message with '[]' which makes it friends only.' from '' to 'Chat de amigos no local. Isto é uma alternativa para começar uma mensagem do chat local normal com '[]' que faz apenas amigos.'.
[21-1-2019] [23:56:37] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Allows your camera to fly around. To use it, you must have passed a course at /courses.' from '' to 'É permitido que sua câmera fique voando. Para usá-la, você deve ter passado no devido curso em /courses.'.
[21-1-2019] [23:53:03] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Fill the box with any name you'd like to have then invite a player to create your team. The name must be between %s and %s characters long. Use %s to chat with your mates.' from '' to 'Preencha a caixa com algum nome que você gostaria de ter, então, convide um jogador para criar seu time. O nome deve estar entre %s e %s caracteres. Use %s para conversar com seus companheiros.'.
[21-1-2019] [23:49:09] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Use the command '/br' to sign up for the next event or join it if it is running. Battle Royale is all about surviving while everyone else playing the event is dying. The survivor wins a reward based on how many people were playing and how many kill he got. First, you get into a plane that moves straightforward with nothing in your inventory then you choose what point to exit the plane at to search for some gear in order to survive. A playzone gets created somewhere in the map where you should go to prevent being damaged. A drop gets created every a specific period of time that can include Minigun, Armor and Health so every while you can take a look at the sky and see if there's a red smoke dropping. The main purpose is you've to be the last man standing to win the event and eventually get the reward. Red zones could pop up at any time, it chooses a random player to explode up the area he's within. Damage in LMS is approximately 2x the normal damage you take in main dimension. You can use '/br info' to see the status of the current event whether it is starting, live and so on.' from '' to 'Use o comando '/br' para se inscrever no próximo evento ou junte-se à ele se ele estiver ocorrendo. Battle Royale é tudo sobre sobreviver enquanto todos os outros que estão jogando o evento estão morrendo. Os sobreviventes ganham uma recompensa baseada em quantas pessoas estavam jogando e quantas pessoas ele matou. Primeiro, você entra em um avião que se move de forma direta com nada em seu inventário. Então, você escolhe o ponto de partida do avião em direção a algum lugar em busca de equipamentos para sobreviver. Uma zona de segurança é criada em algum lugar do mapa no mapa onde você deve ir para evitar ser danificado. Um drop é criado a cada período específico de tempo que pode conter minigun, colete e vida, dessa forma, você pode olhar no céu e ver se há uma fumaça vermelha caindo. O principal objetivo é que você seja o último a ganhar o evento e, eventualmente, receber a recompensa. Zonas vermelhas podem aparecer a qualquer momento. Esta zona escolhe um jogador aleatório para explodir a área em que ele se encontra. O dano no LMS é, aproximadamente, duas vezes o dano normal que você recebe na dimensão principal. Você pude usar '/br info' para ver a situação do evento atual se estiver começando, vivo e então online.'.
[21-1-2019] [23:22:50] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'optional: specify the X and Y co-ordinate of a location' from '' to 'Opcional: especifique as coordenadas X e Y de uma localização.'.
[21-1-2019] [21:03:10] 1337#OLD (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'You are traveling too fast to use the drive through.' from 'Вы слишком быстро едите, чтобы использовать маркер.' to 'Вы слишком быстро едете, чтобы использовать маркер.'.
[21-1-2019] [19:54:44] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Sikeresen csatlakoztál a(z) %s csapatba, használd a(z) %s-t, hogy chatelj a csapatoddal.'.
[21-1-2019] [18:57:24] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Use '/reports' if you don't want to upload a screenshot. This screenshot won't include GUIs.' from '' to 'Use '/reports' se você não quer baixar a captura de tela. Esta captura de tela não incluirá GUIs.'.
[21-1-2019] [18:34:00] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'account password' from '' to 'geslo računa'.
[21-1-2019] [18:33:50] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Details' from '' to 'Podrobnosti'.
[21-1-2019] [18:33:33] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of '%s player(s) also signed up for the next Solo Battle Royale!' from '' to '%s igralcev se je tudi prijavilo za naslednji Solo Battle Royale!'.
[21-1-2019] [18:33:07] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Navedi izboljšavo za glasovanje.'.
[21-1-2019] [18:32:04] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'You can't glue to vehicle model' from 'Ne moreÅ¡ se zalepiti na model vozila' to 'Ne moreš se zalepiti na model vozila'.
[21-1-2019] [18:31:49] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Playzone is going to be contracted soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Igralna površina se po kmalo zožala. Pojdi proti rumeni coni kakor hitro lahko!'.
[21-1-2019] [18:00:47] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Uploading the screenshot to the server, please wait...' from '' to 'Baixando a captura de tela para o servidor, por favor, aguarde...'.
[21-1-2019] [17:36:42] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'account name, message' from '' to 'nome dell'account, messaggio'.
[21-1-2019] [17:36:03] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Only Rebel Pilot and Fighter Pilot can use aircrafts.' from '' to 'Solo i Piloti ribelli e i Militari Piloti posso usare gli aerei.'.
[21-1-2019] [17:35:12] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Open this interface then click on the vehicle.' from '' to 'Apri questa interfaccia e clicca su un veicolo.'.
[21-1-2019] [17:34:48] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Team name:' from '' to 'Nome del gruppo:'.
[21-1-2019] [17:34:38] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'In some parts of the map we have added sounds which you'd hear if you really were in that area in real life such as in the country side you will hear birds, if you don't want to hear those sounds set this to 'Disabled'.' from '' to 'In alcune parti delle mappa abbiamo aggiunto dei suoni tipo nella campgna poi sentire dei uccelli, se non vuoi sentire questi suoni setta questo su 'disabilitato'.'.
[21-1-2019] [17:30:16] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Toggles first person view exclusively used for vehicles.' from '' to 'La prima persona è stata tolta è solo per usare le macchine.'.
[21-1-2019] [17:29:12] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'K/D Ratio' from '' to 'K/D rapporto'.
[21-1-2019] [17:28:35] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'LV DM Zone' from '' to 'LV DM Zona'.
[21-1-2019] [17:28:21] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'HD Radar Blips' from '' to 'Segni del radar HD'.
[21-1-2019] [17:27:48] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Qualify & Info' from '' to 'Qualifiche & informazioni'.
[21-1-2019] [17:27:07] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'Devi essere un 'Medico' per curare questo pedone.'.
[21-1-2019] [17:26:23] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You have not loaded any airbombs.' from '' to 'Non hai caricato nessuna bomba aerea.'.
[21-1-2019] [17:25:55] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Invite Players' from '' to 'Invita giocatori'.
[21-1-2019] [17:25:43] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Unit Invite' from '' to 'Invita nell'unità'.
[21-1-2019] [17:25:23] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'To remove the GPS waypoint right click.' from '' to 'Per rimuove il Checkpoints del GPS clicca il pulsante sinistro del mouse'.
[21-1-2019] [17:24:35] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Delete Vote' from '' to 'Voto eliminato'.
[21-1-2019] [17:24:03] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'ID number of zone' from '' to 'numero ID della zona'.
[21-1-2019] [17:22:39] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Double click F7 for auto buy' from '' to 'Clicca due volte su f7 per comprare automaticamente'.
[21-1-2019] [17:22:03] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of '%s has left the team.' from '' to '%s ha lasciato il gruppo.'.
[21-1-2019] [17:21:41] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Group Blacklist' from '' to 'Lista nera del gruppo'.
[21-1-2019] [17:21:29] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Alliance chat' from '' to 'Chat dell'Alleanza'.
[21-1-2019] [17:21:06] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Battle Royale' from '' to 'Battel Royale'.
[21-1-2019] [17:11:15] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to '%s è entrato con successo nel team, usa %s per chattare con la tua squadra.'.
[21-1-2019] [17:09:04] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Squad Bank' from '' to 'Banca della squadra'.
[21-1-2019] [17:08:28] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Press J' from '' to 'Premi J'.
[21-1-2019] [17:07:58] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You already have full armor.' from '' to 'Al momento hai l'armatura completa.'.
[21-1-2019] [17:06:29] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Press L to decline' from '' to 'Premi L per rifiutare'.
[21-1-2019] [17:06:17] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'CIT - Football Commands' from '' to 'CIT- comandi di calcio'.
[21-1-2019] [17:03:10] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Enter the playzone otherwise you'll be killed.' from '' to 'Entra nella zona di gioco o verrai ucciso.'.
[21-1-2019] [17:01:35] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Target selected player for given reward' from '' to 'Mira il giocatore selezionato per dargli un ricompensa'.
[21-1-2019] [17:00:04] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Used to remove unwanted players from your zone.' from '' to 'Usato per rimuovere i giocatori non ricercati dalla tua zona.'.
[21-1-2019] [16:59:08] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Attempts to buy the zone you're stood in.' from '' to 'Tentando di comprare la zona in cui ti trovi'.
[21-1-2019] [16:55:57] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Get jailed 300 times.' from '' to 'Sei stato in prigione per 300 volte.'.
[21-1-2019] [16:55:08] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Used to remove unwanted players from your base.' from '' to 'Usato per rimuovere le persone non ricercate dalla tua base.'.
[21-1-2019] [16:51:59] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Got any Steroids?' from '' to 'Hai dei Steroidi?'.
[21-1-2019] [16:51:06] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Get an APB posted on you.' from '' to 'L'APB è stato assegnato su di te.'.
[21-1-2019] [16:44:02] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Some groups such as FightForHonor and DeltaTeam have their own group tag color. These can be very annoying and confusing so to disable them select 'Yes'. This setting will also disable the donator custom name tag colors as they're even more annoying.' from '' to 'Alcuni gruppi come FightForHonor e DeltaTeam hanno una proprio etichetta colorata. Questa può dare fastidio e confondere allora per disabilitare essa seleziona 'Yes'. Questa impostazione disabilita anche le etichette the donatori che sono anche esse fastidiose.'.
[21-1-2019] [16:39:38] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You are signed up for the next Battle Royale.' from '' to 'Sei registrato/a per la prossima Battel Royale.'.
[21-1-2019] [16:37:24] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'LV Briefcase Delivery' from '' to 'LV consegna della valigetta'.
[21-1-2019] [16:36:44] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'WARNING! RED ZONE HAS STARTED!' from '' to 'ATTENZIONE! LA ZONA ROSSA E PARTITA!'.
[21-1-2019] [16:32:59] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Show Fuel Station Blips' from '' to 'Guarda il segno del distributore di benzina.'.
[21-1-2019] [16:32:24] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Official Group Bases' from 'Base officiale del gruppo' to 'Base ufficiale del gruppo'.
[21-1-2019] [16:28:19] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Official Group Bases' from '' to 'Base officiale del gruppo'.
[21-1-2019] [16:27:33] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Messages the last person who SMSed you.' from '' to 'Messaggia l'ultima persona che ti ha mandato un SMS.'.
[21-1-2019] [16:26:46] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'MTA GRAPHICS' from '' to 'Grafica di MTA'.
[21-1-2019] [16:20:57] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'LS Briefcase Delivery' from '' to 'LS consegla della valigetta'.
[21-1-2019] [16:20:04] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'The drill is heating up.' from '' to 'Il trapano si sta riscaldando.'.
[21-1-2019] [16:19:25] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Range' from '' to 'Raggio'.
[21-1-2019] [16:18:43] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Duel Tournament Messages' from '' to 'Messagi dei tornei in coppie'.
[21-1-2019] [16:18:18] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Radio time: fetching...' from '' to 'Tempo della radio: attraendo...'.
[21-1-2019] [15:56:30] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Squad Applications' from '' to 'Richiesta per le Squadre'.
[21-1-2019] [15:55:25] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'in-game password' from '' to 'Password del gioco'.
[21-1-2019] [15:55:01] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Specify the language.' from '' to 'Specifica la lingua.'.
[21-1-2019] [15:54:51] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Accept Selected' from '' to 'acceta il seguente'.
[21-1-2019] [15:53:51] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Enable Detail Shader' from '' to 'Abilitate le Shader dettagliate.'.
[21-1-2019] [15:53:31] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Press M to warp to Ammu-Nation, where you can purchase weapons. You can find these stores by searching for the gun blip in F11. Buy a weapon under 40K and make sure to buy ammo for it' from '' to 'Premi M per teletrasportarti dall'Ammu-Nation, lì puoi comprare armi. Puoi trovarlo anche cercando il segno della pistola su f11. Compra un'arma a 40k e assicurati di comprare le munizioni per essa.'.
[21-1-2019] [15:49:46] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'To divorce your marriage partner.' from '' to 'Per divorziare tua moglie/marito.'.
[21-1-2019] [15:48:59] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Employment Office' from '' to 'Ufficio di Collocamento'.
[21-1-2019] [15:48:06] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'To see the current daily challenges.' from '' to 'Per vedere le attuali sfide giornaliere.'.
[21-1-2019] [15:47:22] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Armed Robbery Top Damage/Killers' from '' to 'Rapina armata Top Daneggiatori/Killers'.
[21-1-2019] [15:45:22] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Denied the request successfully.' from '' to 'Hai rifiutato la richiesta con successo.'.
[21-1-2019] [15:44:56] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'kilometers per hour' from '' to 'Chilometri per ora'.
[21-1-2019] [15:44:33] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Use '/dropitem' to drop the bag you've just collected.' from '' to 'Usa '/dropitime' per buttare la borsa che hai preso.'.
[21-1-2019] [15:42:27] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'job name' from '' to 'Nome del lavoro'.
[21-1-2019] [15:41:54] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Playzone limited.' from '' to 'Zona di gioco limitata.'.
[21-1-2019] [15:41:12] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You've successfully kicked %s from your team.' from '' to 'Hai buttato con succeso %s dal tuo Gruppo.'.
[21-1-2019] [15:38:55] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Key:' from '' to 'Chiave:'.
[21-1-2019] [15:38:30] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Get maximum BMX / skateboard skill from riding.' from '' to 'Ottieni la massiama abilita del BMX/ skatebord guidandoli.'.
[21-1-2019] [15:36:32] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'parcels' from '' to 'pacchi'.
[21-1-2019] [00:24:47] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'If you have a custom tag color from donating crazy money or buying it from another player.' from '' to 'Se você tem uma custom tag color por doar como um maluco ou então comprou de outro jogador.'.
[21-1-2019] [00:23:42] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'Adiciona um ponto no mapa visivel para a sua equipe.'.
[21-1-2019] [00:22:39] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Deletes the alliance's group blips from your map. Don't include a group name to delete them all.' from '' to 'Apaga os pontos da aliança do mapa. Não inclua qualquer nome de grupo para apagar todos.'.
[21-1-2019] [00:21:32] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'This option allows you to either disable or enable shooting as a civilian as that can be annoying in some situations for whoever accidentally shot several times while working.' from '' to 'Esta opção permite que você ative ou desative disparar como civil o que pode ser irritante em algumas situações como disparar acidentalmente.'.
[20-1-2019] [22:39:06] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Pizza Stack (food)' from '' to 'Kos pice (hrana)'.
[20-1-2019] [20:01:09] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Enabled heist updater.' from '' to 'Abilitato l'aggiornamento sulle rapine.'.
[20-1-2019] [19:58:49] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Duo Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Il battel Royale è iniziato. Buona fortuna!'.
[20-1-2019] [19:58:19] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Leader' from '' to 'Capo'.
[20-1-2019] [19:57:46] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Specify a suggestion to edit.' from '' to 'Specifica il Suggerimento da modificare.'.
[20-1-2019] [19:57:21] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You are no longer signed up for the next Battle Royale.' from '' to 'Non sei più registrato per il prossimo Battel Royale.'.
[20-1-2019] [19:56:21] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Joined Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Sei entrato nel Battel Royale. Usa %s per uscire.'.
[20-1-2019] [19:55:49] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of '%s player(s) joined Squad Battle Royale!' from '' to '%s player(s) è entrato nel Battel Royale in Squadra!'.
[20-1-2019] [19:55:10] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Il Battel Royale in suqadra è iniziato. Buona fortnua!'.
[20-1-2019] [19:54:23] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Only Team Leaders can set 'Auto-fill' option.' from '' to 'Solo il Leader del groupp può settare l'opzione del "Rimepimento-automatico".'.
[20-1-2019] [19:45:16] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Questo veicolo è del server, non puoi dipingerlo.'.
[20-1-2019] [19:41:45] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'This Duo Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'Questa modalita del Battel Royale in duo richiede solo %s giocatori o meno.'.
[20-1-2019] [19:36:35] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Challenge selected player' from '' to 'Sfida il giocatore selezionato'.
[20-1-2019] [19:35:40] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of '%s has invited %s to the team.' from '' to '%s ha invitato %s nel gruppo.'.
[20-1-2019] [19:34:35] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Set a key between 1 and 9 to switch weapons to this slot (Fists, Brass Knucles)' from '' to 'setta la chiave tra 1 e 9 per cambiare l'arma allo slot scelto (pugni, tira pugni)'.
[20-1-2019] [19:33:05] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'account password' from '' to 'Password dell'account'.
[20-1-2019] [19:32:03] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Devi essere in un gruppo per mettere un Checkpoint. usa %s per creare un gruppo.'.
[20-1-2019] [19:28:15] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of '%s player(s) also signed up for the next Solo Battle Royale!' from '' to '%s player(s) è già registrato per il prossimo Battel Royale in singolo!'.
[20-1-2019] [19:26:16] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Specifica il suggerimento per votare'.
[20-1-2019] [19:24:51] [FFH]PizzaPie#PP (maaz99) submit a 'it' translation of 'Playzone is going to be contracted soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'La zona sicura si sta restringendo. Raggiungi la zona gialla il prima possibile!'.
[20-1-2019] [19:17:03] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'To change transparency of the map press on + or -.' from '' to 'للتغير في شفافية الخريطه اضغط علي + او - .'.
[20-1-2019] [19:16:30] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'للتبديل بين ظهور واخفاء هذه المساعدات اضغط علي Z.'.
[20-1-2019] [19:14:41] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'لاضافه علامه للطريق مرئيه لزملائك اضغط زر الماوس الايمن.'.
[20-1-2019] [19:13:47] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'لقد انضممت الي فريق %s بنجاح. استخدم %s للدردشه مع فريقك.'.
[20-1-2019] [19:13:05] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'يجب عليك ان تكون في فريق لوضع علامه في الطريق. استخدم %s لانشاء فريق.'.
[20-1-2019] [19:12:16] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Solve 100 criminal investigations.' from '' to 'Résoudre 100 enquêtes criminelles.'.
[20-1-2019] [19:11:29] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'To remove the GPS waypoint press on M.' from '' to 'لأزالة طريق ال GPS اضغط علي M.'.
[20-1-2019] [19:11:26] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Solve %s within 15 seconds to recieve a reward of $5,000! Use /mt <answer>!' from '' to 'Résoudre %s dans 15 seconde pour recevoir une récompense de $5 000! Utilisez /mt <réponse>!'.
[20-1-2019] [19:09:01] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Solo Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Battle Royale Seul à commencé. Bonne chance!'.
[20-1-2019] [19:07:58] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Solo Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Battle Royale Seul est rassemble maintenant les joueurs! Utilisez %s pour joindre. '.
[20-1-2019] [19:06:48] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'So flying around in a plane or anything else like that could get you punished.' from '' to 'Donc voler avec un avion ou avec n'importe qu'elle autre chose comme ça pourrait vous faire punir.'.
[20-1-2019] [19:05:08] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Heavy' from 'Emplacement: lourd' to 'Emplacement: Lourd'.
[20-1-2019] [19:05:02] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Melee' from 'Slot: Mélée' to 'Emplacement: Mélée'.
[20-1-2019] [19:04:42] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Special 2' from 'Emplacement: Special 2' to 'Emplacement: Spéciale 2'.
[20-1-2019] [19:04:33] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Special 1' from '' to 'Emplacement: Spéciale 1'.
[20-1-2019] [19:04:18] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Rifle' from 'Emplacement: Fusil' to 'Emplacement: Carabine'.
[20-1-2019] [19:03:47] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Shotgun' from '' to 'Emplacement: Fusil'.
[20-1-2019] [19:03:01] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: SMGs' from '' to 'Emplacement: SMGs '.
[20-1-2019] [19:02:46] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Projectiles' from '' to 'Emplacement: Projectiles'.
[20-1-2019] [19:02:09] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Handguns' from '' to 'Emplacement: Armes de poing'.
[20-1-2019] [19:01:41] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot: Detonator' from '' to 'Emplacement: Détonateur'.
[20-1-2019] [19:01:06] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Slot 2 only: Auto pick up bales when farming' from '' to 'Emplacement 2 seulement: Ramassage automatique des balles lors de l'agriculture'.
[20-1-2019] [18:58:34] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Single Duel' from '' to 'Duel Seul'.
[20-1-2019] [18:58:09] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Since you've helped in saving people/putting out fire, you've got a reward of $%s' from '' to 'Depuis que vous avez aidé à sauver des gens/éteindre le feu, vous avez une récompense de $%s'.
[20-1-2019] [18:57:25] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Sign up for the next Last Man Standing fight.' from '' to 'S'inscrire pour le combat Last Man Standing prochain.'.
[20-1-2019] [18:56:46] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Sign up for the next Battle Royale.' from '' to 'S'inscrire pour la prochaine Battle Royale.'.
[20-1-2019] [18:56:15] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Tip: If you set your skin to 92 or 99 and your team to 'Unoccupied', you will get special skater walk style which can't be used for fighting!' from '' to 'Astuce: Si vous réglez votre skin à 92 ou 99 et votre équipe à «inoccupés», vous obtiendrez un style de marche spéciale de patineur qui ne peut pas être utilisé pour les combats!'.
[20-1-2019] [18:50:27] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To force a check and see if a player is using a custom skin of a group or squad they no longer have access to.' from '' to 'Para forçar uma checagem e ver se um jogador está usando uma custom skin de um grupo ou squad que eles não tem mais acesso.'.
[20-1-2019] [18:48:45] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'To warp to events when they warps are open.' from '' to 'Teleportar-se para eventos quando os teleportes estiverem abertos.'.
[20-1-2019] [18:47:47] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Kills' from 'Kills' to 'Mortes'.
[20-1-2019] [18:47:35] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Ingressaram %s equipes com sucesso. Use %s para falar com sua equipe.'.
[20-1-2019] [18:45:50] DB|RyanC|AFK (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Like if you were going to take a picture of yourself.' from '' to 'Como se você estivesse indo tirar uma foto sua.'.
[20-1-2019] [18:38:08] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of ' When scoring, the scorer team will receive a point also, you are able to reset the points. Points will be displayed every goal has been scored. Renting costs $%s' from ' Quando marcar, a equipe receberá um ponto. Você também pode reiniciar os pontos. Os pontos serão mostrados sempre que um golo for marcado. Custos de aluguel $%s' to 'Quando marcar, a equipe receberá um ponto. Você também pode reiniciar os pontos. Os pontos serão mostrados sempre que um golo for marcado. Custos de aluguel $%s'.
[20-1-2019] [18:35:03] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'To remove the GPS waypoint press on M.' from '' to 'Para quitar un waypoint de GPS presiona M.'.
[20-1-2019] [18:34:37] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'To change transparency of the map press on + or -.' from '' to 'Para cambiar la transparencia del mapa presiona + o -.'.
[20-1-2019] [18:34:07] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'Para activar o desactivar esta ayuda presiona Z.'.
[20-1-2019] [18:33:00] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Removes the player who is in seat 1 (front right), 2 (back left) or 3 (back right), * (everyone but you), name (player name) from your car.' from '' to 'Remova o jogador que está sentado: 1 (para frente e para direita), 2 (para trás e para esquerda) ou 3 (para trás e para direita), * (todos menos você), nome (nome do jogador) do seu carro.'.
[20-1-2019] [18:32:31] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'Para añadir un waypoint visible para tu equipo da click derecho.'.
[20-1-2019] [18:28:41] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Not saving car tuning as list of modifications was too long.' from 'Não salvou o ajusto de carro como a lista de modificações foi muito longo.' to 'Não salvou o ajuste do carro como a lista de modificações foi muito longo.'.
[20-1-2019] [18:28:20] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Launches an interface for altering your car’s features (doors).' from '' to 'Lance uma interface para alterar as características do seu carro (portas).'.
[20-1-2019] [18:26:05] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Use this to enable seeing killcam, helps report cheaters: Hold right click to make kill cam last forever.' from '' to 'Use isto para habilitar vendo a câmera mortal, ajude a reportar trapaceiros: Segure o botão direito para fazer a câmera mortal durar para sempre.'.
[20-1-2019] [18:22:26] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Maximum health' from 'de Vída máxima' to 'Vida máxima.'.
[20-1-2019] [18:22:09] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'The pilot of certain helicopters can drop ropes and any occupants will slide down the ropes.' from '' to 'O piloto de certos helicópteros pode soltar cordas e quaisquer ocupantes descerão pelas cordas.'.
[20-1-2019] [18:12:50] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'Entrance fee' from 'Tx. entrada' to 'Taxa de entrada'.
[20-1-2019] [18:03:29] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.' from '' to 'Te has unido al equipo %s con éxito, usa %s para hablar con tus compañeros.'.
[20-1-2019] [18:02:51] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Debes estar en un equipo para añadir waypoints. Usa %s para crear un equipo.'.
[20-1-2019] [18:01:37] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Este é um veículo ao lado do cliente, você não pode pintar isto.'.
[20-1-2019] [17:55:06] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'crates' from 'C' to 'caixas'.
[20-1-2019] [17:54:59] DB|RyanC (JamesB) submit a 'pt_BR' translation of 'crates' from 'caixas' to 'C'.
[20-1-2019] [15:17:58] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Indoors' from 'W pomieszczeniu' to 'Pomieszczenie'.
[20-1-2019] [15:17:05] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Indoors' from 'Wewnątrz' to 'W pomieszczeniu'.
[20-1-2019] [14:57:19] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'To leave any event you have joined such as paintball, hourly event, football, LV DM, etc.' from '' to 'Para sair de algum evento the entrou como paintball, hourly event, football, LV DM, etc.'.
[20-1-2019] [14:55:33] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Você deve estar em uma equipa pra adicionar pontos. Faça %s para criar uma equipe.'.
[20-1-2019] [13:18:57] CIThelp added new text to translate: 'Joined %s team successfully, use %s to chat with your team.'.
[20-1-2019] [13:18:26] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Edited successfully.' from '' to 'Met succes bewerkt.'.
[20-1-2019] [13:17:55] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You can't spray on barriers' from 'Je kunt niet op barrières sproeien' to 'Je kunt niet op barrières spuiten'.
[20-1-2019] [13:17:34] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You can't spray on a movable surface' from '' to 'Je kunt niet op een beweegbaar oppervlak spuiten'.
[20-1-2019] [13:16:57] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s has kicked %s from the team.' from '' to '%s heeft %s uit het team geschopt.'.
[20-1-2019] [13:15:47] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'Je kunt niet op barrières sproeien'.
[20-1-2019] [13:15:26] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'URL or blank to turn off' from '' to 'URL of leeg laten om uit te schakelen'.
[20-1-2019] [13:14:57] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Constructs a certain barrier.' from '' to 'Construeert een bepaalde barrière.'.
[20-1-2019] [13:14:09] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Alliance chat' from '' to 'Alliance chat'.
[20-1-2019] [13:14:01] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Refilled your rustler with bombs!' from '' to 'Heeft je rustler opnieuw gevuld met bommen!'.
[20-1-2019] [13:13:05] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Messages the last person who SMSed you.' from '' to 'Stuurt een bericht naar het persoon die je voor het laatst heeft ge-SMSt.'.
[20-1-2019] [13:11:28] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'in-game password' from '' to 'in-game wachtwoord'.
[20-1-2019] [13:11:21] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify a reply to edit' from '' to 'Specificeer een reactie om te bewerken'.
[20-1-2019] [13:10:33] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'To divorce your marriage partner.' from '' to 'Om van je huwelijkspartner te scheiden.'.
[20-1-2019] [13:09:54] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'ID number of the call' from '' to 'ID nummer van de oproep'.
[20-1-2019] [13:09:29] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'update: turns on / off on screen DC messages' from '' to 'update: schakelt DC berichten in op het scherm aan / uit'.
[20-1-2019] [13:08:21] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'launch: launches the placed fireworks' from '' to 'lancering: lanceert het geplaatste vuurwerk'.
[20-1-2019] [13:07:36] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'ID number of zone, name of zone' from '' to 'ID nummer van de zone, naam van de zone'.
[20-1-2019] [13:07:19] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'partial name or none for all' from '' to 'gedeeltelijke naam of geen voor iedereen'.
[20-1-2019] [13:06:43] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Opens the barrier construction panel.' from '' to 'Opent het constructiepaneel van de barrière.'.
[20-1-2019] [13:06:10] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'type (p (personal) g (group) s (squad))' from '' to 'type (p (persoonlijk) g (groep) s (squad))'.
[20-1-2019] [13:05:40] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You must be on ground to place a mine.' from '' to 'Je moet op de grond zijn om een ​​mijn te plaatsen.'.
[20-1-2019] [13:05:11] OhhKarim|AFK (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'Dit is een clientside voertuig, je kunt het niet schilderen.'.
[20-1-2019] [13:01:38] OhhKarim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'partial player name or 'all'' from '' to 'gedeeltelijke spelersnaam of 'alles''.
[20-1-2019] [12:38:14] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Use the command '/br' to sign up for the next event or join it if it is running. Battle Royale is all about surviving while everyone else playing the event is dying. The survivor wins a reward based on how many people were playing and how many kill he got. First, you get into a plane that moves straightforward with nothing in your inventory then you choose what point to exit the plane at to search for some gear in order to survive. A playzone gets created somewhere in the map where you should go to prevent being damaged. A drop gets created every a specific period of time that can include Minigun, Armor and Health so every while you can take a look at the sky and see if there's a red smoke dropping. The main purpose is you've to be the last man standing to win the event and eventually get the reward. Red zones could pop up at any time, it chooses a random player to explode up the area he's within. Damage in Battle Royale is approximately 2x the normal damage you take in main dimension. You can use '/br info' to see the status of the current event whether it is starting, live and so on.' from '' to 'Użyj komendy '/br' by zapisać się następny event lub dołączyć do trwającego. W Battle Royale chodzi o przetrwanie podczas gdy wszyscy inni uczestnicy zginą. Ocalały wygrywa nagrodę na podstawie ilości uczetników oraz liczby zabójstw których dokonał. Na początku, bez żadnego ekwipunku znajdziesz się w samolocie który leci w linii prostej i będziesz musiał zdecydować kiedy z niego wyskoczyć w poszukiwaniu sprzętu, który pozwoli ci przetrwać. Strefa gry zostanie stworzona gdzieś na mapie, będziesz musiał się tam udać by uniknąć obrażeń. Zrzuty są tworzone co jakiś określony czas i mogą zawierać Miniguna, Pancerz i Życie, więc co jakiś czas możesz spojrzeć w niebo w poszukiwaniu spadającego czerwonego dymu. By wygrać event i dostać nagrodę musisz zostać ostatnim ocalałym. Czerwone strefy mogą pojawić się kiedykolwiek wybierając losowego gracza i wybuchając w jego strefie. Obrażenia w Battle Royale są w przybliżeniu 2x większe niż w głównym wymiarze. Możesz użyć '/br info' by sprawdzić aktualny status eventu, za ile się rozpocznie, ilu graczy dołączyło, itp.'.
[20-1-2019] [12:16:29] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.' from '' to 'Egy csapatban kell lenned, hogy úticélokat tudj hozzáadni. Használd a(z) %s-t, hogy csapatot készíts.'.
[20-1-2019] [12:15:53] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To add waypoint visible for your team right click.' from '' to 'Egy csapat által látható úticél hozzáadásához nyomj jobb klikket.'.
[20-1-2019] [12:15:20] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To toggle this help information on/off press on Z.' from '' to 'E segítség információ be/kikapcsolásához nyomj 'Z'-t.'.
[20-1-2019] [12:14:42] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To change transparency of the map press on + or -.' from '' to 'A térkép átlátszódásának változtatásához nyomj '+'-t vagy '-'-t.'.
[20-1-2019] [12:14:07] [ICM]Trapsfall|BO (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To remove the GPS waypoint press on M.' from '' to 'A GPS úticél eltávolításához nyomj 'M'-et.'.
[20-1-2019] [12:11:09] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To change transparency of the map press on + or -.' from '' to 'By zmienić przezroczystość mapy wciśnij + lub -.'.
[20-1-2019] [12:07:52] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Development suggestions panel' from '' to 'Panel sugestii dotyczących rozwoju'.
[20-1-2019] [12:05:59] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Exact vehicle name or vehicle ID' from '' to 'Nazwa pojazdu lub ID pojazdu.'.
[20-1-2019] [12:05:37] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Opens a panel with all dynamic and static police codes.' from '' to 'Otwiera panel z wszystkimi kodami policyjnymi.'.
[20-1-2019] [12:02:22] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't spray on a movable surface' from '' to 'Nie możesz sprejować ruchomych powierzchni'.
[20-1-2019] [12:00:08] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'Nie możesz sprejować barier.'.
[20-1-2019] [11:57:48] CIThelp added new text to translate: 'You must be in a team to add waypoints. Use %s to create teams.'.
[20-1-2019] [11:57:08] RMT|Falcon|'MMT added new text to translate: 'To add waypoint visible for your team right click.'.
[20-1-2019] [11:56:56] FaithfulPen83 added new text to translate: 'To change transparency of the map press on + or -.'.
[20-1-2019] [11:56:40] [Vagos]BABAA added new text to translate: 'To toggle this help information on/off press on Z.'.
[20-1-2019] [11:56:24] El_Japo added new text to translate: 'To remove the GPS waypoint press on M.'.
[20-1-2019] [11:47:24] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Specify a suggestion to delete.' from '' to 'Określ sugestię do usunięcia.'.
[20-1-2019] [11:46:14] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Only Team Leaders are able to join.' from '' to 'Tylko Liderzy Drużyn mogą dołączyć.'.
[20-1-2019] [11:43:37] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Congratulations! You won Solo Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Gratulacje! Wygrałeś/aś Solo Battle Royale spośród %s graczy.'.
[20-1-2019] [11:42:43] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You must be a level %s criminal to vote on criminal life suggestions!' from '' to 'Musisz mieć %s poziom kryminalisty by głosować nad sugestiami o kryminalistach.'.
[20-1-2019] [11:41:41] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'To force a check and see if a player is using a custom skin of a group or squad they no longer have access to.' from '' to 'Wymusza sprawdzenie czy gracz nie używa niestandardowego skinu grupy lub składu, do którego już nie ma dostępu..'.
[20-1-2019] [11:39:38] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Open as panel where you can select the color for your LV / Sea turfs. It doesn't change the color of the ones that are already captured.' from '' to 'Otwiera panel gdzie możesz zmienić kolory twoich turfów LV / Morza. Nie zmienia koloru turfów, które już zostały przejęte.'.
[20-1-2019] [11:36:55] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'There are too many graffitis in this area. Spray over them to remove them' from '' to 'W tym obszarze jest za dużo graffiti. Zasprejuj je by je usunąć.'.
[20-1-2019] [11:35:28] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of '%s deleted your graffiti in %s.' from '' to '%s usunął twoje graffiti w %s.'.
[20-1-2019] [11:34:52] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Do you want to pay a delivery fee of $%s to get the item now?' from '' to 'Czy chcesz zapłacić $%s za dostawę by dostać przedmiot teraz?'.
[20-1-2019] [11:29:19] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Wprowadzono niepoprawny kod.'.
[20-1-2019] [11:29:00] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You have not loaded any airbombs.' from '' to 'Nie załadowałeś/aś żadnych bomb.'.
[20-1-2019] [11:27:23] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You must have %s kills in LV to vote on LV / Mafia Wars suggestions!' from '' to 'Musisz mieć %s zabójstw w LV by głosować na sugestie dotyczące wojen LV / Mafii!'.
[20-1-2019] [11:22:19] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't spray on a breakable surface' from '' to 'Nie możesz użyć spreju na zniszczalnej powierzchni.'.
[20-1-2019] [11:04:33] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Pridružil si se kronični vrsti.'.
[20-1-2019] [11:03:45] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Your bag is full! Go back to the scrap yard to extract goodies.' from '' to 'Tvoja torba je polna! Pojdi nazaj na odpadno dvorišče za pridovivanje dobrot.'.
[20-1-2019] [11:02:33] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Playtime (hours): ' from '' to 'Igralni čas (ure):'.
[20-1-2019] [11:02:20] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'The player must be in event dimension or the main dimension!' from '' to 'Ta igralec more biti v eventski dimenziji ali v glavni dimenziji.'.
[20-1-2019] [11:01:48] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Last Man Standing is already in progress. %s / %s still standing!' from '' to 'Last Man Standing je že dejaven. %s / %s še stojijo!'.
[20-1-2019] [11:01:09] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Selected player was not found as moderator or participant of this room.' from '' to 'Izbrani igralec ni najden, kot posrednik ali član te sobe.'.
[20-1-2019] [10:59:55] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Please wait till your previous request is deleted.' from '' to 'Prosim počakaj, da je prejšna zahteva zbrisana.'.
[20-1-2019] [10:59:27] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Enabled heist updater.' from '' to 'Vkljopljen heist updater.'.
[20-1-2019] [10:59:10] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Play a chronicle' from '' to 'Igraj kroniko'.
[20-1-2019] [10:58:31] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Heist starting in %s seconds' from '' to 'Rob se začenja in %s sekund'.
[20-1-2019] [10:58:14] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Criminals call at Cv blip by %s: %s' from '' to 'Kriminalčev klic do kriminalne vile z %s: %s'.
[20-1-2019] [10:57:42] COP-SexyBear[DOPS]|AFK (matilko) submit a 'sl' translation of 'Misdemeanour Transporting Criminals' from '' to 'Kršitev prevažanja kriminalcev.'.
[20-1-2019] [10:55:31] COP-SexyBear[DOPS] (matilko) submit a 'sl' translation of 'Press 'F7' to open the trading interface. Sell resources you don't need to other players and the server. Some players have even managed to make a lot of profit just from buying and selling resources. All trading is done through the interface so there is no risk of scamming. You could also earn or buy basic resources like Iron and use the crafting system (press 'F9') to craft complex resources like med kits and sell for a profit. Resources are marked with two colors, yellow and green. Each color is automatically determined based on the selling price, meaning that cheaper resources are marked in green, and the more expensive in yellow.' from '' to 'Pritisni 'F7', da odpreš marketinški vmesnik. Prodaj material, ki ga ne potrebuješ drugim igralcem in serverju. Nekateri igralci so celo dosegli, da naredijo dosti profita samo od kupovanja in prodajanja materiala. Vse zamenjave so narejene skozi vsmernik, kjer ni skrbi za goljufije. Lahko tudi pridobiš ali kupiš osnovni material kot je železo in uporabiš izdelovalni sistem (pritisni 'F9'), da ustvariš material kot so med kits in jih prodaj za profit. Materiali so označeno z dvema barvama, romeno in zeleno. Vsaka barva se avtomatsko obarva glede na prodajno ceno, pomeni da je cenejsi material na marketu zelen, bolj drag pa rumen.'.
[20-1-2019] [03:24:29] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only reply %s times as a maximum in a complaint.' from '' to 'Você apenas pode responder %s vezes como máximo em um complaint.'.
[20-1-2019] [03:23:47] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't reply with a message similar to a reply of someone else.' from '' to 'Você não pode enviar uma mensagem parecida com a mensagem de outro jogador.'.
[20-1-2019] [03:22:51] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Screenshot uploaded. Leave the proof box empty if you want to use this screenshot.' from '' to 'Screenshot salvo. Deixe a caixa de provas em branco se quiser usar este screenshot.'.
[20-1-2019] [02:23:20] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'The suggestion you're watching has been removed.' from '' to 'A sugestão que você está vendo foi removida.'.
[20-1-2019] [02:22:57] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'The complaint will include the last 30 chatbox lines.' from '' to 'Este complaint irá incluir as ultimas 30 frases da caixa de texto.'.
[20-1-2019] [02:22:25] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'K/D Ratio: ' from '' to 'K/D Ratio:'.
[20-1-2019] [02:22:13] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Dropped the Supply Crate.' from '' to 'Caixa de suprimentos largada.'.
[20-1-2019] [02:21:57] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't reply to this complaint because it is locked by %s.' from '' to 'Não pode responder a este complaint porque ele foi fechado por %s.'.
[20-1-2019] [00:39:38] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Exact vehicle name or vehicle ID' from '' to 'Nome exato do veículo ou ID'.
[20-1-2019] [00:38:57] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Displays information on current APB's (highly wanted criminals).' from '' to 'Mostra informação acerca dos APB's (criminais com nvel de procurado alto) atuais.'.
[20-1-2019] [00:37:18] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Selecione uma rádio para tocar. ' to 'Selecione uma rádio para ouvir. '.
[20-1-2019] [00:36:43] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Buys additional group slots (default is 20) at $50,000 each, max is 150.' from '' to 'Compra espaços adicionais para o grupo (predefinição 20) custando $50,000 cada, máx 150.'.
[20-1-2019] [00:35:39] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify the time that this incident occurred.' from '' to 'Especifíca quando este incidente ocorreu.'.
[20-1-2019] [00:34:25] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Development suggestions panel' from '' to 'Painel de sugestões de desenvolvimento'.
[20-1-2019] [00:33:35] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify a suggestion to delete.' from '' to 'Especifíque uma sugestão para apagar'.
[20-1-2019] [00:32:16] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Opens an interface to install optional weapon mods/skins.' from '' to 'Abre um painél para instalar mods e skins de armas.'.
[20-1-2019] [00:30:34] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Can now vote on Law Enforcement suggestions!' from '' to 'Você agora pode votar em sugestôes da Law Enforcement!'.
[20-1-2019] [00:29:53] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Pay Delivery Fee?' from '' to 'Pagar preço de entrega?'.
[20-1-2019] [00:29:04] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Allows you to have sex with your marriage partner, you must be near your partner to do so.' from '' to 'Permite ter sexo com o seu companheiro de casamento, você deve estar perto dele.'.
[20-1-2019] [00:26:44] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't spray on a movable surface' from '' to 'Você não pode colocar um spray numa superfície em movimento'.
[20-1-2019] [00:25:52] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'Você não pode colocar um spray em barreiras'.
[20-1-2019] [00:25:12] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'ID of the barrier, check 'barriers' panel for IDs' from '' to 'ID da barriera, consulte o painel 'barriers' para obter os IDs'.
[20-1-2019] [00:23:54] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Changes your unit chat color (for all members). However, everyone can change the color that will appear so for themselves only in /settings.' from '' to 'Muda a cor do chat da unidade (para todos os membros). No entanto, todo mundo pode mudar essa a cor que irá aparecer usando /settings.'.
[20-1-2019] [00:22:31] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Play music from the Internet to the whole apartment, house, car or just yourself.' from '' to 'Coloque música da Internet para todo o apartmento, casa, carro ou apenas para você.'.
[20-1-2019] [00:21:15] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Sends an advert to all non AFK players costing $150 per viewer' from '' to 'Manda um texto publicitário para todos os jogadores não AFK custando $150 por cada jogador que veja'.
[20-1-2019] [00:19:59] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'ID of the barrier or 'all' for all barriers.' from '' to 'ID da barreira ou 'all' para todas as barreiras.'.
[20-1-2019] [00:19:07] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Código inválido introduzido.'.
[20-1-2019] [00:18:33] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Short for radio, used by certain jobs to communicate with others who have the same job.' from '' to 'abreviação para rádio, usador por certos empregos para comunicar com outros jogadores com o mesmo emprego.'.
[20-1-2019] [00:18:19] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has left the team.' from '' to '%s a quitté l'équipe.'.
[20-1-2019] [00:17:57] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has left the duel team.' from '' to '%s a quitté l'équipe de duel. '.
[20-1-2019] [00:16:57] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Buys additional squad slots (default is 20) at $10,000 each, max is 150.' from '' to 'Compra espaços adicionais para o seu esquadrão (predefinição 20) sendo $10,000 cada, máx 150.'.
[20-1-2019] [00:15:12] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Allows you to confirm the code that you get when you request to change your e-mail.' from '' to 'Permite-lhe confirmar o código que você recebeu quando pediu para mudar o seu e-mail.'.
[20-1-2019] [00:12:26] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'launch: launches the placed fireworks' from '' to 'ativação: ativa os foguetes postos'.
[19-1-2019] [23:39:39] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Warp To Job Location' from '' to 'Teletrasporta Al Posto di Lavoro'.
[19-1-2019] [23:38:10] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Crafting' from '' to 'Lavorazione'.
[19-1-2019] [23:37:48] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Left the team successfully.' from '' to 'Laciato la squadra con successo.'.
[19-1-2019] [23:34:48] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Only Team Leaders are able to join.' from '' to 'Solo i Leader del Team sono in grado di unirsi.'.
[19-1-2019] [23:33:22] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Solve 100 criminal investigations.' from '' to 'Risolvi 100 investigazioni criminali.'.
[19-1-2019] [23:32:55] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This option lets you enable or disable State Officials held quiz messages appearing in your chatbox. Select 'Yes' to enable, select 'No' to disable.' from '' to 'Questa opzione ti permette di attivare o disattivare i messaggi delle quiz ottenute dai Funzionari Statali. Seleziona 'Si' per attivare. seleziona 'No' per disattivare.'.
[19-1-2019] [23:25:52] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Respond to a call ID which can be seen in 'calls'.' from '' to 'Rispondere a una chiamata ID che si può vedere in 'chiamate'.'.
[19-1-2019] [23:24:20] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Stop current chronicle' from '' to 'Ferma la cronaca corrente'.
[19-1-2019] [22:05:42] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Hit Target (kill for cash)' from '' to 'Hit Ziel (töte für Cash)'.
[19-1-2019] [22:04:39] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Hide vehicles' from '' to 'Verberge Fahrzeuge'.
[19-1-2019] [22:04:28] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'Verberge deine Fahrzeuge '.
[19-1-2019] [22:03:42] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'HITMAN: %s has executed your target' from '' to 'HITMAN: %s hat deine Zielperson getötet'.
[19-1-2019] [22:01:06] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Group chat' from '' to 'Gruppen Chat'.
[19-1-2019] [22:00:58] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Group Staff Chat Color' from '' to 'Gruppen Staff Chat farbe'.
[19-1-2019] [22:00:40] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Group Job' from '' to 'Gruppen Job'.
[19-1-2019] [22:00:25] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Good Textures' from '' to 'Gute Texturen'.
[19-1-2019] [22:00:12] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Go criminal or gangster' from '' to 'Werde Kriminell oder Gangster'.
[19-1-2019] [21:59:34] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Go DJ' from '' to 'Werde DJ'.
[19-1-2019] [21:59:13] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Give Prize' from '' to 'Preis geben'.
[19-1-2019] [21:58:43] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Get jailed 600 times.' from '' to 'Werde 600 mal eingesperrt.'.
[19-1-2019] [21:58:31] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Get jailed 300 times.' from 'Werde 1000 mal eingesperrt.' to 'Werde 300 mal eingesperrt.'.
[19-1-2019] [21:58:11] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Get jailed 300 times.' from 'Werde 300 eingesperrt.' to 'Werde 1000 mal eingesperrt.'.
[19-1-2019] [21:58:05] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Get jailed 1000 times.' from 'Werde 1000 eingesperrt.' to 'Werde 1000 mal eingesperrt.'.
[19-1-2019] [21:57:58] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Get jailed 300 times.' from '' to 'Werde 300 eingesperrt.'.
[19-1-2019] [21:57:48] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Get jailed 1000 times.' from '' to 'Werde 1000 eingesperrt.'.
[19-1-2019] [21:57:29] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'General' from '' to 'Allgemein'.
[19-1-2019] [21:56:05] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Fisherman' from '' to 'Angler'.
[19-1-2019] [21:54:22] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Felony Grand Theft Auto' from '' to 'ein Verbrechen: Großer Autodiebstahl '.
[19-1-2019] [21:53:42] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Farmer' from '' to 'Bauer'.
[19-1-2019] [21:52:46] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Explosives to deliver' from '' to 'Sprengstoff zum liefern'.
[19-1-2019] [21:51:05] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Enable Speed Blur' from '' to 'Aktiviere Geschwindigkeits Blur'.
[19-1-2019] [21:50:01] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Enable Shooting as Civilian' from '' to 'Aktiviere Schießen als Zivilist'.
[19-1-2019] [21:49:30] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Employment Office' from '' to 'Job Center'.
[19-1-2019] [21:30:41] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Enable Compass' from '' to 'Aktiviere Kompass'.
[19-1-2019] [18:34:49] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'This is a clientside vehicle, you can't paint it.' from '' to 'هذه السياره تظهر لك فقط, لايمكنك رسمها.'.
[19-1-2019] [18:09:38] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'A duel tournament is basically an event that gets part in every %s hours which players can participate then eventually have to wait in a queue till the tournament gathers enough players in order to start. It is pretty similar to how hourly events work but will work only as a duel tournament with no further events. It is going to act like how every tournament works. The duel tournament will consist of a specific number of groups, every group consists of two players then eventually face each other until then, the winners will be put in a queue and the losers will get out of the tournament. Use %s to know more information about the current tournament. Use %s to have a text right bottom your screen that shows the current status of the duel tournament. The winners will face each other until the last standing winner is announced then ultimately gets a reward that is based on the number of teams qualified.' from '' to 'Un tournoi de duel est fondamentalement un événement qui a lieu à toutes les %s heures auxquelles les joueurs peuvent participer, puis qui doit éventuellement attendre dans une file d'attente jusqu'à ce que le tournoi rassemble suffisamment de joueurs pour pouvoir commencer. C'est assez semblable au fonctionnement des événements horaire, mais cela ne fonctionnera que comme un tournoi de duel sans autre événement. Cela va agir comme si chaque tournoi fonctionnait. Le tournoi de duel comprendra un nombre spécifique de groupes, chaque groupe étant composé de deux joueurs, puis se faisant face, les vainqueurs seront mis dans une file d'attente et les perdants sortiront du tournoi. Utilisez %s pour en savoir plus sur le tournoi en cours. Utilisez %s pour que le texte situé en bas à droite de votre écran indique le statut actuel du tournoi de duel. Les vainqueurs se feront face jusqu'à l'annonce du dernier vainqueur, puis il obtient une récompense basée sur le nombre d'équipes qualifiées.'.
[19-1-2019] [18:05:29] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'A duel tournament is an event that gets part in every %s hours which players can participate then eventually have to wait in a queue till the tournament gathers enough players in order to start. It is pretty similar to how hourly events work but will work only as a duel tournament with no further events. It is going to act like how every tournament works. The duel tournament will consist of a specific number of groups, every group consists of two players then eventually face each other until then, the winners will be put in a queue and the losers will get out of the tournament. Use %s to create your team for the duel tournament, you can chat with them via %s. Use %s to qualify your team into the duel tournament. Use %s to know information about the current tournament. The winners will face each other until the last standing winner is announced then ultimately gets a reward that is based on the number of teams qualified.' from '' to 'Un tournoi de duel est un événement qui prend part à toutes les %s heures auxquelles les joueurs peuvent participer, puis qui doit éventuellement attendre dans une file d'attente jusqu'à ce que le tournoi rassemble suffisamment de joueurs pour pouvoir commencer. C'est assez semblable au fonctionnement des événements horaire , mais cela ne fonctionnera que comme un tournoi de duel sans autre événement. Cela va agir comme chaque tournoi fonctionnait. Le tournoi de duel comprendra un nombre spécifique de groupes, chaque groupe étant composé de deux joueurs, puis se faisant face, les vainqueurs seront mis dans une file d'attente et les perdants sortiront du tournoi. Utilisez %s pour créer votre équipe pour le tournoi de duel, vous pouvez discuter avec eux via %s. Utilisez %s pour qualifier votre équipe dans le tournoi de duel. Utilisez %s pour connaître les informations sur le tournoi en cours. Les vainqueurs se feront face jusqu'à l'annonce du dernier vainqueur, puis obtiendront une récompense basée sur le nombre d'équipes qualifiées.'.
[19-1-2019] [17:57:34] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Password may only contain A to Z 0 to 9 and: . _ -' from '' to 'Mot de passe ne peut contenir que de A jusqu'à Z de 0 jusqu'à 9 et: . _ -'.
[19-1-2019] [17:55:17] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Part of our experience, is you being able to join groups and squads. To accept invites, as well as manage or create your own group/ squad, press F6 now!' from '' to 'Une partie de notre expérience est de pouvoir rejoindre des groupes et des escouade. Pour accepter les invitations, gérer ou créer votre propre groupe / escouade, appuyez sur F6 maintenant!'.
[19-1-2019] [17:51:36] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Parcels to deliver' from '' to 'Colis à livrer'.
[19-1-2019] [17:51:09] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Paramedics can heal people by spraying them with the first aid spray can or having them enter an ambulance you drive. Money is earned through healing people. You can heal people faster if you pass the first aid course in '/courses'. Current Rank: %s Next Rank: %s Current Job Progress: %s Progress Needed For Promotion: %s' from '' to 'Les paramédicaux peuvent soigner les gens par les pulvériser avec l'aerosole de premiers soigns ou par les faire entrer dans l'ambulance que vous conduisez. L'argent est gagné par le soignement des gens. Vous pouvez soigner rapidement les gens si vous passez le cour du premiers soin dans '/courses'. Rang actuel: %s Rang prochain: %s Avancement actuel du travail: %s Progrès requis pour la promotion: %s'.
[19-1-2019] [17:43:31] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PLANTING BOMB FINISHES IN %s SECONDS.' from '' to 'LA PLANTATION DU BOMBE FINIRA DANS %s SECONDES.'.
[19-1-2019] [17:42:41] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PLANTED!' from '' to 'PLANTÉ!'.
[19-1-2019] [17:42:20] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PLACING MINE FINISHES IN %s SECONDS.' from '' to 'LE PLACEMENT DU MINE FINIRA DANS %s SECONDES.'.
[19-1-2019] [17:41:18] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PLACED!' from '' to 'MIS!'.
[19-1-2019] [17:40:46] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PILOT: Your rudder has become damaged.' from '' to 'PILOTE: Votre gouvernail est endommagé.'.
[19-1-2019] [17:36:33] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PILOT: You have completed this flight. You will be given a new mission shortly.' from '' to 'PILOTE: Vous avez completé ce vol. Vous aurez une nouvelle mission bientôt.'.
[19-1-2019] [17:33:48] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'PILOT: You have been assigned a flight, make your way to the indicated gate.' from '' to 'PILOTE: On vous a assigné un vol, dirigez-vous vers la porte indiquée.'.
[19-1-2019] [17:32:26] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Having this selected will show who last did damage to you on screen and be able to see everyone who attacked you in a GUI that you can open with /showattacks' from '' to 'Avoir cette option selectée affichera dans votre écran qui vous a fait des dégats le dernier et permettra de voir tous ceux qui vous ont attaqué dans une interface graphique que vous pouvez ouvrir avec /showattacks.'.
[19-1-2019] [17:22:38] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Create a forum account, you just need to enter your in-game password.' from '' to 'Créez un compte forum, il vous suffit de saisir votre mot de passe du jeu.'.
[19-1-2019] [17:20:33] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has kicked you from their team.' from '' to '%s vous ont exclu de leur équipe.'.
[19-1-2019] [17:20:01] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has kicked you from their duel team.' from '' to '%s vous ont exclu de leur équipe de duel.'.
[19-1-2019] [17:19:06] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has kicked %s from the team.' from '' to '%s a exclu %s de l'équipe.'.
[19-1-2019] [17:18:37] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has kicked %s from the duel team.' from '' to '%s a exclu %s de l'équipe de duel.'.
[19-1-2019] [17:18:03] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to become a food seller, by choosing the type of good you want to sell.' from '' to 'Satmak istediğiniz yemeğin çeşidini seçerek yemek satıcısı olmanızı sağlar.'.
[19-1-2019] [17:18:02] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has joined your team.' from '' to '%s a rejoint votre équipe.'.
[19-1-2019] [17:17:48] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has joined your duel team.' from '' to '%s a rejoint votre équipe de duel.'.
[19-1-2019] [17:17:22] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to monitor another players ping if you suspect or are reporting them for cheating.' from '' to 'Eğer birinin hile yaptığından süphelenirseniz veya birini hile yaptığı için şikayet edecekseniz, onun pingini gözetlemenize olanak sağlar.'.
[19-1-2019] [17:17:01] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has invited you to %s team, /team to accept his invite.' from '' to '%s vous a invité dans l'équipe %s , /team pour accepter l'invitation.'.
[19-1-2019] [17:16:05] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has invited you to %s duel team, /dt to accept his invite.' from '' to '%s vous a invité dans l'équipe de duel %s , /dt pour accepter l'invitation.'.
[19-1-2019] [17:14:03] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has invited %s to the team.' from '' to '%s a invité %s dans l'équipe.'.
[19-1-2019] [17:13:36] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has invited %s to the duel team.' from '' to '%s a invité %s dans l'équipe de duel.'.
[19-1-2019] [17:12:27] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has entered the chronicle queue.' from '' to '%s est entré dans la file d'attente des chroniques.'.
[19-1-2019] [17:11:05] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has deleted your song request. Reason: %s' from '' to '%s a supprimé votre demande de chanson. Raison: %s'.
[19-1-2019] [17:10:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Removes the player who is in seat 1 (front right), 2 (back left) or 3 (back right), * (everyone but you), name (player name) from your car.' from '' to 'Oyuncuları aracınızdan atar: 1 (ön sağ koltuk), 2 (arka sol koltuk) veya 3 (arka sağ koltuk), * (siz hariç herkesi), isim (oyuncu adı)'.
[19-1-2019] [17:09:56] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has already joined the duel tournament.' from '' to '%s a déjà rejoint le tournoi de duel.'.
[19-1-2019] [17:09:34] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has already joined Battle Royale.' from '' to '%s a déjà rejoint la Battle Royale.'.
[19-1-2019] [17:08:20] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s did not help me properly.' from '' to '%s ne m'a pas aidé correctement.'.
[19-1-2019] [17:07:32] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s deleted your graffiti in %s.' from '' to '%s a effacé vos graffitis in %s.'.
[19-1-2019] [17:06:10] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s couldn't help me since I couldn't understand him' from '' to '%s n'a pas pu m'aider puisque je pouvais pas le comprendre.'.
[19-1-2019] [17:04:55] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s couldn't help me properly since I couldn't understand him' from '' to '%s n'a pas pu m'aider peut être puisque je pouvais pas le comprendre.'.
[19-1-2019] [16:56:52] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s has won %s in the duel tournament.' from '' to '%s a gagné %s dans le tournoi de duel.'.
[19-1-2019] [16:53:19] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s can't join the chronicle so kicked him.' from '' to '%s ne peut pas joindre la chronique donc il est exclu. '.
[19-1-2019] [16:48:20] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't spray on a breakable surface' from '' to 'Kırılabilir bir yüzey üzerine sprey yapamazsınız.'.
[19-1-2019] [16:48:12] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'COMMANDES DU CLAVIER: - Utilisez les flèches gauche / droit ou 'A' / 'D' pour changer la catégorie. - Utilisez les flèches haut / bas ou 'W' / 'S' pour changer d'arme. - Appuyez sur 'Entrée' ou 'F' pour commencer la procédure d'achat. - Utilisez 'ESC' ou 'Espace' pour revenir en arriére. COMMANDES DE SOURIS: - Utilisez la molette de souris vers le bas pour aller à la catégorie d'armes précédente. - Utilisez la molette de souris vers le haut pour aller à la catégorie d'armes suivante. - Double-cliquez sur une arme pour commencer la procédure d'achat. - Cliquez sur une arme pour sélectionner une nouvelle arme. - Utilisez la bouton droite du souris pour revenir en arriére. '.
[19-1-2019] [16:47:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'ID number of the call' from '' to 'çağrının ID numarası'.
[19-1-2019] [16:44:02] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You must specify a squad name or be in a squad to use this.' from '' to 'Musisz być w jakimś składzie lub określić jego nazwę by tego użyć.'.
[19-1-2019] [16:41:43] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Last Man Standing will begin in 1 minute. Use '/lms' to enter.' from '' to 'Event Last Man Standing rozpocznie się za 1 min, '/lms' by wejsć.'.
[19-1-2019] [16:40:07] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Can't make progress in this turf because your turfs reached the limit of %s.' from '' to 'Nie możesz przejąć tego turfa, ponieważ twoje turfy przekroczyły limit %s.'.
[19-1-2019] [16:38:32] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can only complain a player once every %s minutes.' from '' to 'Możesz złożyć skargę na gracza raz na %s minut.'.
[19-1-2019] [16:32:37] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The complaint will include the last 30 chatbox lines.' from '' to 'Zgłoszenie będzie zawierało 30 ostatnich linijek okna czatu.'.
[19-1-2019] [16:31:08] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Reported successfully, now wait until it gets handled by an Administrator.' from '' to 'Pomyślnie zgłoszono, teraz czekaj aż zgłoszeniem zajmie się Administrator.'.
[19-1-2019] [16:29:29] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Can't make progress in this turf because your owned turfs reached the limit of %s turfs.' from '' to 'Nie możesz przejąć tego turfa, ponieważ przekroczyłeś maksymalną liczbę %s przejętych turfów.'.
[19-1-2019] [16:27:06] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'The message mustn't be more than %s characters long' from '' to 'Wiadomość nie może być dłuższa niż %s znaków.'.
[19-1-2019] [16:26:29] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You got %s more as a bonus for spraying over an online player's graffiti.' from '' to 'Dostaniesz %s więcej jako bonus za zasprejowanie graffiti gracza online.'.
[19-1-2019] [16:08:20] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'View zone data of the specified zone.' from '' to 'Afficher les données de zone de la zone spécifiée.'.
[19-1-2019] [12:33:24] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s can't join the duel tournament due to restrictions.' from '' to '%s ne peut pas joindre le tournoi de duel en raison de restrictions.'.
[19-1-2019] [12:30:33] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s can't join Battle Royale due to restrictions.' from '' to '%s ne peut pas joindre la Battle Royale en raison de restrictions.'.
[19-1-2019] [12:29:22] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of '%s airbombs left' from '' to '%s bombes à air restantes.'.
[19-1-2019] [12:25:04] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start buying. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll up/down to change the category or click on ">>" or "<<". - Double click on a weapon to start buying. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'COMMANDES DU CLAVIER: - Uilisez vos flèches gauche / droit ou 'A' / 'D' pour changer de catégorie. - Utiliser vos flèches haut / bas ou 'W' / 'S' pour changer d'arme. -Appuyer sur 'Entrer' ou 'F' pour commencez à acheter. -Utiliser 'ESC' or 'Space' to get back. COMMANDES DE LA SOURIS: - Utiliser la molette de souris vers le haut/bas pour changer de catégorie ou cliquez sur ">>" ou "<<" . - Double-cliquez sur une arme pour l'acheter. - Cliquez sur une arme pour la sélectionner. - Utilisez le bouton droit de la souris pour revenir en arrière. '.
[19-1-2019] [12:03:42] [FFH]TheBoss'07#ES-nXs (njouma) submit a 'fr' translation of 'Playzone is going to be contracted soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'La zone du jeu va bien tôt être contractée. Dirigez-vous vers la zone jaune aussi vite que possible!'.
[19-1-2019] [10:43:30] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'Only Team Leaders can set 'Auto-fill' option.' from '' to 'Nur der Team Leiter kann 'Auto-fill' einstellen'.
[19-1-2019] [10:42:48] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of 'This Duo Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'Dieser Duo Battle Royale mode braucht nur %s Spieler oder weniger'.
[19-1-2019] [10:41:07] SK#Akatosh'P (akatosh43) submit a 'de' translation of '%s has invited %s to the team.' from '' to '%s hat %s zum Team eingeladen'.
[19-1-2019] [02:30:18] TSF|Jukk|BrM (Juk) submit a 'ru' translation of 'To open the Alliance System panel.' from '' to 'Чтобы открыть панель системы Альянса.'.
[19-1-2019] [02:27:45] TSF|Jukk|BrM (Juk) submit a 'ru' translation of 'Mark a player on your map.' from '' to 'Отметьте игрока на своей карте.'.
[19-1-2019] [02:26:53] TSF|Jukk|BrM (Juk) submit a 'ru' translation of 'Received Invites' from '' to 'Получено приглашений'.
[19-1-2019] [02:25:02] TSF|Jukk|BrM (Juk) submit a 'ru' translation of 'Playzone limits soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Скоро сужение игровой зоны. Отправляйся в желтую зону как можно быстрее!'.
[19-1-2019] [02:23:01] TSF|Jukk|BrM (Juk) submit a 'ru' translation of 'Search for gear, kill enemies and head to the playzone. Good luck!' from '' to 'Ищите снаряжение, убивайте врагов и направляйтесь в игровую зону. Удачи!'.
[18-1-2019] [22:48:06] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Do you want to pay a delivery fee of $%s to get the item now?' from '' to 'Você tem certeza que deseja pagar um envio de $%s para obter o item agora?'.
[18-1-2019] [22:45:25] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Loading reports...' from '' to 'Carregando reports...'.
[18-1-2019] [22:42:29] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You already have full armor.' from '' to 'Você ja tem o colete no máximo.'.
[18-1-2019] [22:40:19] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'You must have %s kills in LV to vote on LV / Mafia Wars suggestions!' from '' to 'Você deve ter %s mortes em LV para poder votar em sugestões de LV / Mafia Wars!'.
[18-1-2019] [22:36:21] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'update: toggles bottom right of screen info text about tournament' from '' to 'Atualização: ativa um texto de informação no canto inferior direito do ecrã acerca do torneio'.
[18-1-2019] [21:46:52] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'answer here' from '' to 'beantwoord hier'.
[18-1-2019] [21:46:09] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Unit chat' from '' to 'Unit chat'.
[18-1-2019] [21:46:02] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'My Suggestions' from '' to 'Mijn Suggesties'.
[18-1-2019] [21:45:39] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Language' from '' to 'Taal'.
[18-1-2019] [21:45:32] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'None' from '' to 'Geen een'.
[18-1-2019] [21:44:42] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Rule(s) broken' from '' to 'Regel(s) verbroken'.
[18-1-2019] [21:44:25] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'player name' from '' to 'speler naam'.
[18-1-2019] [21:44:06] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press F10' from '' to 'Druk op F10'.
[18-1-2019] [21:43:58] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Show Proof' from '' to 'Toon Bewijs'.
[18-1-2019] [21:43:43] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'name, reason' from '' to 'naam, reden'.
[18-1-2019] [21:43:32] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You got %s as a reward!' from '' to 'Je hebt %s als beloning gekregen!'.
[18-1-2019] [21:43:00] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'message here' from '' to 'bericht hier'.
[18-1-2019] [21:42:54] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Squad chat' from '' to 'Squad chat'.
[18-1-2019] [21:42:40] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'name' from '' to 'naam'.
[18-1-2019] [21:42:34] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press F6' from '' to 'Druk op F6'.
[18-1-2019] [21:42:25] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Delete Suggestion' from '' to 'Verwijder Suggestie'.
[18-1-2019] [21:41:52] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Group chat' from '' to 'Groeps chat'.
[18-1-2019] [21:41:36] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Vote' from '' to 'Stem'.
[18-1-2019] [21:41:17] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '1 / 2 / 3 / * / name' from '' to '1 / 2 / 3 / * / naam'.
[18-1-2019] [21:40:12] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'More Info:' from '' to 'Meer Informatie:'.
[18-1-2019] [21:40:05] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Complaints' from '' to 'Klachten'.
[18-1-2019] [21:39:45] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Stop taking drugs.' from '' to 'Stop met het nemen van drugs.'.
[18-1-2019] [21:39:13] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Reply' from '' to 'Reageer'.
[18-1-2019] [21:39:06] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Spawns a dog.' from '' to 'Spawnt een hond.'.
[18-1-2019] [21:38:49] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press K to accept' from '' to 'Druk op K om te accepteren'.
[18-1-2019] [21:38:37] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'code' from '' to 'code'.
[18-1-2019] [21:38:30] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Defendant(s)' from '' to 'Aangeklaagde(n)'.
[18-1-2019] [21:37:23] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Parcels to deliver' from '' to 'Pakketten om te bezorgen'.
[18-1-2019] [21:37:10] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Complainant' from '' to 'Aanklager'.
[18-1-2019] [21:36:58] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'partial name, message' from '' to 'gedeeltelijke naam, bericht'.
[18-1-2019] [21:36:38] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'account name, message' from '' to 'account naam, bericht'.
[18-1-2019] [21:36:30] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s has kicked you from their team.' from '' to '%s heeft je uit hun team geschopt.'.
[18-1-2019] [21:35:55] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'red, green, blue (each are numbers between 0 and 255)' from '' to 'rood, groen, blauw (elk zijn nummers tussen 0 en 255)'.
[18-1-2019] [21:34:04] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Suggestions' from '' to 'Suggesties'.
[18-1-2019] [21:33:56] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '0 to 9' from '' to '0 tot 9'.
[18-1-2019] [21:33:48] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press 'LSHIFT' to drop ' from '' to 'Druk op 'LSHIFT' om te laten vallen'.
[18-1-2019] [21:32:07] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Complain' from '' to 'Klaag'.
[18-1-2019] [21:31:18] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Show Details' from '' to 'Toon Details'.
[18-1-2019] [21:31:04] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'X Command Panel' from '' to 'X Commando Paneel'.
[18-1-2019] [21:30:39] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Opens the duels panel.' from '' to 'Opent het duels paneel.'.
[18-1-2019] [21:30:12] Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Ongeldige code ingevoerd.'.
[18-1-2019] [19:20:22] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Click 'Generate challenge' button below to begin.' from '' to 'Spauskite 'Sugeneruoti užduotį" mygtuką apačioje jog pradėti.'.
[18-1-2019] [19:20:00] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'We can't fix these bugs.' from '' to 'Mes negalime ištaisyti šių klaidų'.
[18-1-2019] [19:19:51] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'No account name and password have been entered' from '' to 'Vartotojo slapyvardis bei slaptažodis nebuvo įvestas'.
[18-1-2019] [19:19:30] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Fighting limited! Packet loss over 10%%' from '' to 'Kovoti uždrausta! Packet loss'as aukštesnis nei 10%%'.
[18-1-2019] [19:18:11] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Search the area for clues!' from '' to 'Ieškokite šiame plotę užuomenų sprendimui!'.
[18-1-2019] [19:17:20] 1337#noD3 (noD3) submit a 'lt' translation of 'Food points: 50' from '' to 'Maisto taškų: 50'.
[18-1-2019] [14:07:18] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Érvénytelen kódot írtál.'.
[17-1-2019] [23:38:09] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This option lets you enable or disable duel tournament alerts. If you want to see the duel tournament alerts that is often displayed at the top of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'. This option doesn't include the start message of the duel tournament.' from '' to 'Bu seçenek düello turnuvası bildirimlerini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Eğer ekranınızın üstünde beliren bildirimleri görmek istiyorsanız 'Etkinleştirildi' seçeneğini seçin. Devre dışı bırakmak için 'Devre dışı bırakıldı'yı seçin. Bu seçenek düello turnuvasının başlama mesajını içermez.'.
[17-1-2019] [23:34:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This Squad Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'Bu Ekip Battle Rolaye modu sadece %s veya daha az oyuncu gerektirir.'.
[17-1-2019] [23:33:51] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'URL's are not permitted in this chat.' from '' to 'Bu chatte URL'lere izin verilmemektedir.'.
[17-1-2019] [23:33:17] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Removes a barrier you constructed.' from '' to 'Yerleştirdiğiniz bir bariyeri kaldırır.'.
[17-1-2019] [23:32:23] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Specify the type of your suggestion.' from '' to 'Önerinin tipini belirleyiniz.'.
[17-1-2019] [23:31:02] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Show Proof' from '' to 'Kanıt Göster'.
[17-1-2019] [23:29:04] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sends a message only visible to those inside or glued to your vehicle.' from '' to 'Sadece aracınızdakilerin ve aracınıza yapışanların görebileceği bir mesaj gönderir.'.
[17-1-2019] [23:28:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Hold %s to plant a bomb.' from '' to 'Bomba yerleştirmek için '%s' tuşuna basılı tutun.'.
[17-1-2019] [23:27:42] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Turned OFF duel tournament updater.' from '' to 'Düello turnuvası güncelleyicisi KAPATILDI.'.
[17-1-2019] [23:26:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The title must be between %s and %s characters long.' from '' to 'Başlık %s ve %s arası karakter uzunluğunda olmalıdır.'.
[17-1-2019] [23:25:48] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Opens the CIT social panel.' from '' to 'CIT sosyal panelini açar.'.
[17-1-2019] [23:24:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Spawn a vehicle without having to open vehicle panel.' from '' to 'Araç panelini açmanıza gerek kalmadan bir araç çağırın.'.
[17-1-2019] [23:24:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Squad Battle Royale is now gathering players! Use %s to join.' from '' to 'Ekip Battle Royale şimdi oyuncu topluyor! Katılmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[17-1-2019] [23:23:19] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için radyo istasyonuna tıklayın. ' to 'Çalmak için bir radyo istasyonuna tıklayınız. '.
[17-1-2019] [23:22:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sends a message to the player without having to open CITphone.' from '' to 'CITtelefonunu açmanıza gerek kalmadan bir oyuncuya mesaj gönderir.'.
[17-1-2019] [23:21:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This Battle Royale mode requires only %s players or less.' from '' to 'Bu Battle Royale modu sadece %s veya daha az oyuncu gerektirir.'.
[17-1-2019] [23:21:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Removes the current GPS route.' from '' to 'Mevcut GPS rotanızı kaldırır.'.
[17-1-2019] [23:20:47] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only Team Leaders are able to signup.' from '' to 'Sadece Takım Liderleri kayıt olabilir.'.
[17-1-2019] [23:20:16] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'This weapon (%s) has reached its maximum capacity of %s ammo.' from '' to 'Bu silah (%s), maksimum %s mermi kapasitesine ulaştı.'.
[17-1-2019] [23:19:11] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'FINAL STAGE! INSTANT KILL!' from '' to 'SON AŞAMA! ANİ ÖLÜM!'.
[17-1-2019] [23:18:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't make progress in this turf because your owned turfs reached the limit of %s turfs.' from '' to 'Bu turfte ilerleme kaydedemezsiniz çünkü sahip olduğunuz turfler %s turf limitine ulaştı.'.
[17-1-2019] [23:15:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Put %s (%s $%s/unit) up on market. This listing can be sold without staying in a 'Protected Market Area'.' from '' to '%s (%s $%s/adet) markete koyuldu. Bu listedekiler 'Korunumlu Market Alanı'nda durmadan satılabilir.'.
[17-1-2019] [23:12:02] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The duel has timed out, picking out the winner who has more health.' from '' to 'Düellonun süresi doldu, canı daha fazla olan oyuncu kazanan olarak seçiliyor.'.
[17-1-2019] [23:11:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Criminal Event (%s) will begin in % minutes.' from '' to 'Suçlu Etkinliği (%s) % dakika içinde başlayacak.'.
[17-1-2019] [23:10:39] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't make progress in this turf because your turfs reached the limit of %s.' from '' to 'Bu turfte ilerleme kaydedemezsiniz çünkü sizin turfleriniz %s limitine ulaştı.'.
[17-1-2019] [23:09:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can only boost the turf control when not on high buildings.' from '' to 'Turf kontrolünü sadece yüksek binaların tepesinde değilken artırabilirsiniz.'.
[17-1-2019] [23:09:03] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You were rewarded for last hunting session! You earned %s units of meat ($%s).' from '' to 'Son avınız için ödüllendirildiniz! %s birim et kazandınız ($%s).'.
[17-1-2019] [23:07:48] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You have entered the DM zone. Use '/leaveevent' if you can't leave on foot.' from '' to 'DM alanına girdiniz. Eğer yürüyerek çıkamazsanız '/leaveevent' komutunu kullanın.'.
[17-1-2019] [23:06:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Can't edit reply in this complaint because it is locked by %s.' from '' to 'Bu şikayeti düzenleyemezsiniz çünkü %s tarafından kilitlendi.'.
[17-1-2019] [23:03:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Deleted the suggestion successfully.' from '' to 'Öneri başarıyla silindi.'.
[17-1-2019] [23:02:57] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Only engineers are able to place barriers.' from '' to 'Sadece mühendisler bariyer yerleştirebilir.'.
[17-1-2019] [23:01:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'WARNING: You don't have all/most of the allowed weapons for this duel.' from '' to 'UYARI: Bu düello için izin verilen silahların çoğuna/hiçbirine sahip değilsiniz.'.
[17-1-2019] [23:00:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You don't have crates in your helicopter. Restock at your base!' from '' to 'Helikopterinizde kutu kalmadı. Üssünüzde yeniden yükleyin!'.
[17-1-2019] [23:00:23] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Use '/reports' if you don't want to upload a screenshot. This screenshot won't include GUIs.' from '' to 'Ekran görüntüsü yüklemek istemiyorsanız '/reports' komutunu kullanın. Bu ekran görüntüsü panelleri içermez.'.
[17-1-2019] [22:55:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Created the suggestion successfully!' from '' to 'Öneri başarıyla oluşturuldu!'.
[17-1-2019] [22:54:45] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'To divorce your marriage partner.' from '' to 'Eşinizi boşamak için.'.
[17-1-2019] [22:51:05] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Refilled your rustler with bombs!' from '' to 'Rustler'ınız bombayla yüklendi!'.
[17-1-2019] [22:40:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Certain players have access to play music in an area using this.' from '' to 'Belirli oyuncular bunu kullanarak bir alan içinde müzik çalma erişimine sahiptir.'.
[17-1-2019] [22:37:48] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Playzone limits soon. Head to the yellow zone as fast as possible!' from '' to 'Oyun alanı yakında kısıtlanacaktır. Olabildiğince hızlı bir şekilde sarı alana doğru gidin!'.
[17-1-2019] [22:36:52] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Sends a message to an offline player without having to open F10.' from '' to 'Offline bir oyuncuya F10'u açmaya gerek kalmadan mesaj gönderir.'.
[17-1-2019] [22:31:30] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Apply a custom skin on your current vehicle.' from '' to 'Mevcut aracınıza özel skin uygulayın.'.
[17-1-2019] [22:30:15] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Give an answer to a quiz made by an event manager.' from '' to 'Event manager tarafından yapılan teste cevap ver.'.
[17-1-2019] [21:48:12] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'No puedes hacer graffitis en barreras.'.
[17-1-2019] [21:47:56] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'Código inválido.'.
[17-1-2019] [21:47:38] The_ReNeGaDeS|Nathan (gabriel1998) submit a 'es' translation of 'You already have full armor.' from '' to 'Ya tienes armadura completa.'.
[17-1-2019] [20:53:08] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You can't use '/leaveevent' when attacked in the last 3 seconds!' from '' to 'Nie możesz użyć '/leaveevent' jeśli byłeś/aś ranny(a) w ostatnich 3 sek!'.
[17-1-2019] [20:48:03] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'A Sniper is in charge of sniping players and taking them down in a long-range distance. The Sniper can also fight in a short-range distance via his Silenced Pistol.' from '' to 'Snajper jest odpowiedzialny za namierzanie i zabijanie graczy z dalekiego dystansu. Snajper może także walczyć w krótkim dystansie używając swojego pistoletu z tłumnikiem.'.
[17-1-2019] [20:35:20] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'Deleted the suggestion successfully.' from '' to 'Pomyślnie usunięto sugestię.'.
[17-1-2019] [20:34:58] CCPT-Slavich[DTA-nXs] (Pedriko) submit a 'pl' translation of 'You must specify a group name or be in a group to use this.' from '' to 'Musisz określić nazwę grupy lub być w niej by użyć tego.'.
[17-1-2019] [19:53:27] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Invalid code entered.' from '' to 'لقد تم ادخال كود خاطئ.'.
[17-1-2019] [18:40:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can become a criminal any time, just press 'X' then find the 'Go Criminal' button at the top left of the screen. Press 'F3' to see a list of all available criminal activities.' from '' to 'İstediğiniz zaman suçlu olabilirsiniz, sadece 'X'e basın ve ekranınızın sağ üst köşesinde 'Criminal Ol' butonunu bulun. Tüm mevcut suçlu etkinliklerinin listesini görmek için 'F3'e basın.'.
[17-1-2019] [18:37:55] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Total Deaths: ' from 'Toplam Ölüm:' to 'Toplam Ölümler:'.
[17-1-2019] [18:37:32] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Total Deaths' from '' to 'Toplam Ölümler'.
[17-1-2019] [18:37:19] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Total Deaths: ' from '' to 'Toplam Ölüm:'.
[17-1-2019] [18:37:10] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Use '/dropitem' to drop the bag you've just collected.' from '' to 'Aldığınız poşeti bırakmak için '/dropitem' komutunu kullanın.'.
[17-1-2019] [18:35:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Withdraw and deposit money from the bank from any location.' from '' to 'İstediğiniz yerde bankadan para çekebilir veya bankaya para yatırabilirsiniz.'.
[17-1-2019] [18:34:28] CIThelp added new text to translate: 'Invalid code entered.'.
[17-1-2019] [18:34:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't reply with a message similar to a reply of someone else.' from '' to 'Bir başkasının mesajına benzer şekilde cevap yazamazsınız.'.
[17-1-2019] [18:33:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You can't vote on your own suggestion.' from '' to 'Kendi önerinizde oy kullanamazsınız.'.
[17-1-2019] [18:32:26] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You deleted %s's graffiti.' from '' to '%s adlı oyuncunun graffitisini sildiniz.'.
[17-1-2019] [18:31:15] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You've exceeded the maximum limit of %s suggestions.' from '' to 'Maksimum %s öneri limitine ulaştınız.'.
[17-1-2019] [18:30:09] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'message here' from '' to 'mesajınızı buraya yazın'.
[17-1-2019] [18:29:42] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'old email if none put 'none', new email, account password' from '' to 'eski email, eğer yoksa 'none' yazın, yeni email, hesap şifreniz'.
[17-1-2019] [18:28:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must have %s kills in LV to vote on LV / Mafia Wars suggestions!' from '' to 'LV / Mafia Wars önerilerinde oy kullanmak için LVde toplam %s kişiyi öldürmüş olmanız gerekir.'.
[17-1-2019] [18:26:41] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'in-game password' from '' to 'oyun içi şifre'.
[17-1-2019] [18:26:18] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must specify a group name or be in a group to use this.' from '' to 'Bunu kullanmak için bir grup adı belirtmeniz ya da bir grupta olmanız gerekir.'.
[17-1-2019] [18:25:46] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You must specify a squad name or be in a squad to use this.' from '' to 'Bunu kullanmak için bir ekip adı belirmeniz ya da bir ekipte olmanız gerekir.'.
[17-1-2019] [17:23:40] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You won the %s duel tournament (TEAMS QUALIFIED: %s)! You got %s as a reward.' from '' to '%s düello turnuvasını kazandınız (KATILAN TAKIMLAR: %s)! Ödül olarak %s kazandınız.'.
[17-1-2019] [17:22:15] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You need to be in a team to use this, use %s to create a team.' from '' to 'Bunu kullanmak için bir takımda olmalısınız, bir takım kurmak için '%s' komutunu kullanın.'.
[17-1-2019] [17:21:35] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'You've successfully invited %s to your team.' from '' to '%s adlı oyuncuyu başarıyla takımınıza davet ettiniz.'.
[17-1-2019] [17:21:09] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'answer here' from '' to 'buraya cevapla'.
[17-1-2019] [17:20:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'account name, message' from '' to 'hesap adı, mesaj'.
[17-1-2019] [17:20:50] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'code' from '' to 'kod'.
[17-1-2019] [17:20:12] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'name' from '' to 'isim'.
[17-1-2019] [17:20:02] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'name, reason' from '' to 'isim, sebep'.
[17-1-2019] [17:19:34] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'player name' from '' to 'oyuncu adı'.
[17-1-2019] [17:19:28] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'red, green, blue (each are numbers between 0 and 255)' from '' to 'kırmızı, yeşil, mavi (her biri 0 ve 255 arasında bir sayıdır)'.
[17-1-2019] [17:18:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'player name, group or squad name the custom skin belongs to' from '' to 'özel skinin ait olduğu oyuncu adı, grup veya ekip adı'.
[17-1-2019] [17:17:31] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'remove: removes the blip' from '' to 'kaldır: işareti kaldırır'.
[17-1-2019] [17:17:11] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'type (p (personal) g (group) s (squad))' from '' to 'tip (p (kişisel) g (grup) s (ekip))'.
[17-1-2019] [17:13:49] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'update: turns on / off on screen DC messages' from '' to 'güncelleme: DC mesajlarını açar / kapatır'.
[17-1-2019] [17:07:04] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Information about the weed farm harvest.' from '' to 'Weed çiftliği hasatıyla ilgili bilgi.'.
[17-1-2019] [17:06:21] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Squad Battle Royale started. Good luck!' from '' to 'Ekip Battle Royale başladı. İyi şanslar!'.
[17-1-2019] [17:05:59] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Lets you set your PIN code which is used to protect the money in your bank account from unauthorized withdrawl in case someone gets onto your account. NEVER TELL YOUR PIN CODE TO ANYONE AND WRITE IT DOWN OR ELSE YOU WILL FORGET IT! The PIN must be between 10 and 9999.' from '' to 'Banka hesabınızdaki paranızı herhangi birinin hesabınıza girmesi durumunda yetkisiz çekimlerden korumak için PIN kodunuzu ayarlamanızı sağlar. PIN KODUNUZU ASLA KİMSEYE SÖYLEMEYİN VE BİR YERE NOT EDİN YOKSA UNUTABİLİRSİNİZ! PIN kodu 10 ile 9999 arasında olmalıdır.'.
[17-1-2019] [16:58:13] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'The pilot of certain helicopters can drop ropes and any occupants will slide down the ropes.' from '' to 'Belirli helikopterlerin pilotları ip sarkıtabilir ve yolcular iplerden kayarak inebilir.'.
[17-1-2019] [16:24:33] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'account password' from '' to 'hesap şifresi'.
[17-1-2019] [16:22:14] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Allows you to copy all the squad history to clipboard.' from '' to 'Tüm ekip geçmişini panoya kopyalamanızı sağlar.'.
[17-1-2019] [16:20:17] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of '0 to 9' from '0'dan 9'a' to '0'dan 9'a kadar'.
[17-1-2019] [16:04:12] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press F4' from '' to 'Druk op F4'.
[17-1-2019] [16:03:54] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Invite Players' from '' to 'Inviteer Spelers'.
[17-1-2019] [16:03:32] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Allows you to change weather.' from '' to 'Hiermee kunt je het weer veranderen.'.
[17-1-2019] [16:02:50] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Delete Vote' from '' to 'Verwijder Stemming'.
[17-1-2019] [16:02:14] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s has left the team.' from '' to '%s heeft het team verlaten.'.
[17-1-2019] [16:01:55] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press L to decline' from '' to 'Druk op L om te weigeren'.
[17-1-2019] [16:01:40] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Auto-fill option has been enabled.' from '' to 'De 'automatische aanvullen' optie is ingeschakeld.'.
[17-1-2019] [16:00:05] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Press J' from '' to 'Druk op J'.
[17-1-2019] [15:59:55] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You already have full armor.' from '' to 'Je hebt al een volledig harnas.'.
[17-1-2019] [15:59:30] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Auto-fill' from '' to 'Automatisch aanvullen'.
[17-1-2019] [15:58:34] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'optional reason' from '' to 'optionele reden'.
[17-1-2019] [15:58:21] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify the language.' from '' to 'Specificeer de taal.'.
[17-1-2019] [15:57:56] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s airbombs left' from '' to '%s luchtbommen over'.
[17-1-2019] [15:57:38] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'kilometers per hour' from '' to 'kilometers per uur'.
[17-1-2019] [15:57:23] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'job name' from '' to 'taaknaam'.
[17-1-2019] [15:57:11] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'parcels' from '' to 'pakketten'.
[17-1-2019] [15:56:47] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Did %s help you?' from '' to 'Heeft %s je geholpen?'.
[17-1-2019] [15:56:20] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'password' from '' to 'wachtwoord'.
[17-1-2019] [15:56:14] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'message' from '' to 'bericht'.
[17-1-2019] [15:56:06] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s deleted your graffiti in %s.' from '' to '%s heeft je graffiti in %s verwijderd.'.
[17-1-2019] [15:55:25] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'new pin, old pin' from '' to 'nieuwe pin, oude pin'.
[17-1-2019] [15:54:51] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Received Invites' from '' to 'Ontvangen uitnodigingen'.
[17-1-2019] [15:54:32] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Joined Battle Royale. Use %s to leave.' from '' to 'Aangesloten bij Battle Royale. Gebruik %s om te verlaten.'.
[17-1-2019] [15:53:41] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'A chat for those with a donator level.' from '' to 'Een chat voor mensen met een donateur level.'.
[17-1-2019] [15:52:46] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify a suggestion to edit.' from '' to 'Specificeer een suggestie om te bewerken.'.
[17-1-2019] [15:52:12] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Mark a player on your map.' from '' to 'Markeer een speler op je kaart.'.
[17-1-2019] [15:51:56] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'You must have %s kills in LV to vote on LV / Mafia Wars suggestions!' from '' to 'Je moet %s moorden hebben in LV om op LV / Mafia Wars suggesties te kunnen stemmen!'.
[17-1-2019] [15:50:26] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'new plate here' from '' to 'nieuwe plaat hier'.
[17-1-2019] [15:50:08] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Leader' from '' to 'Leider'.
[17-1-2019] [15:49:57] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'amount' from '' to 'bedrag'.
[17-1-2019] [15:49:43] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'DJ Shouts' from '' to 'DJ Oproepingen'.
[17-1-2019] [15:48:53] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of '%s has invited %s to the team.' from '' to '%s heeft %s uitgenodigd voor het team.'.
[17-1-2019] [15:45:53] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Only Team Leaders can set 'Auto-fill' option.' from '' to 'Alleen Team Leiders kunnen de optie 'Automatisch aanvullen' instellen.'.
[17-1-2019] [15:45:05] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Specify a suggestion to vote.' from '' to 'Specificeer een suggestie op om te stemmen.'.
[17-1-2019] [15:44:36] CMCO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'Barikádokra nem fújhatsz'.
[17-1-2019] [15:43:35] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'account password' from '' to 'account wachtwoord'.
[17-1-2019] [15:43:22] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'GUIDE' from '' to 'GIDS'.
[17-1-2019] [15:43:10] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Moderate' from '' to 'Bemiddel'.
[17-1-2019] [15:39:34] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'Lets you change the texture of a selected object.' from '' to 'Hiermee kun je de textuur van een geselecteerd object veranderen.'.
[17-1-2019] [15:38:34] LynX|Karim (OhhKarim) submit a 'nl' translation of 'View zone data of the specified zone.' from '' to 'Bekijk de zone gegevens van de gespecificeerde zone.'.
[17-1-2019] [15:37:48] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Do you want to pay a delivery fee of $%s to get the item now?' from '' to 'هل تريد ان تدفع رسوم التوصيل ل %s$ للحصول علي هذا العنصر الان؟'.
[17-1-2019] [15:36:35] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'Pay Delivery Fee?' from '' to 'دفع رسوم التوصيل؟'.
[17-1-2019] [15:36:03] SID-xTra*|74[SAPD] (mohamedtaha012) submit a 'ar' translation of 'You can't spray on barriers' from '' to 'لايمكنك الرش علي الحواجز'.
[17-1-2019] [13:38:04] PTY-Ahmed[CID] added new text to translate: 'You can't spray on barriers'.
[17-1-2019] [12:33:25] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Playzone limited.' from '' to 'Oyun alanı sınırlandırıldı.'.
[17-1-2019] [12:32:58] KLM-EC|Nightwolf|NFS (Furkan3700) submit a 'tr' translation of 'Congratulations! You won Squad Battle Royale event out of %s players.' from '' to 'Tebrikler! %s oyuncu içinden Ekip Battle Royale'i kazandınız!'.
[17-1-2019] [00:20:11] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Chatbox for group members given staff chat access.' from '' to 'Chat apenas para membros do grupo com acesso ao chat de grupo da staff.'.
[17-1-2019] [00:18:37] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'Spawn a vehicle without having to open vehicle panel.' from '' to 'Gera um veículo sem ter o painel de veículos aberto.'.
[17-1-2019] [00:18:05] 7331|Golem (GoLemPT) submit a 'pt_BR' translation of 'To view Info and request songs on CIT2Radio.' from '' to 'Para ver informações e requisitar músicas no CIT2Radio.'.